StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitatea institutiilor publice

Contabilitatea activelor fixe - activele fixe necorporaleCONTABILITATEA ACTIVELOR FIXE


Activele fixe - sunt active detinute de catre institutiile publice in scopul utilizarii lor pe termen lung. Activele fixe includ activele fixe corporale, activele fixe necorporale si activele fixe financiare.


1 Activele fixe necorporale


Activele fixe necorporale - sunt active fara substanta fizica, care se utilizeaza pe o perioada mai mare de un an.

Activele fixe necorporale cuprind: cheltuieli de dezvoltare,  brevetele, certificatele de inregistrare, marcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, licentele si alte valori similare, alte active fixe necorporale, inregistrari ale reprezentatiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente sportive, lucrari literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi, active fixe necorporale in curs.

Cheltuieli de dezvoltare- au ca scop aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, in scopul realizarii de produse sau servicii noi sau imbunatatite substantial, inaintea stabilirii productiei de serie sau utilizarii.

Exemple de activitati de dezvoltare sunt:

- proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;

- proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;

- proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga; si

- proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi ori imbunatatite.(cont 203).

Brevetele, certificatele de inregistrare, marcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, licentele si alte valori similare achizitionate sau dobandite pe alte cai, se 111e49b inregistreaza in conturile de active fixe necorporale. (contul 205).

Alte active fixe necorporale se inregistreaza programele informatice create de institutii sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si alte active fixe necorporale. (contul 208).

Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive, respectiv reprezentatiilor teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente sportive, lucrari literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi (cont 206).


Active fixe necorporale in curs reprezinta activele fixe necorporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, evaluate la costul de achizitie, respectiv costul de productie.(contul 233).

In sistemul contabilitatii publice, nu se intalneste notiunea de Fond   comercial, intrucat acestea nu deruleaza afaceri aducatoare de profit.


Evaluarea

Evaluarea initiala a activelor fixe necorporale

Activele fixe trebuie sa fie evaluate la:

- costul de achizitie, pentru cele procurate cu titlu oneros;

- costul de productie, pentru cele construite sau produse de institutie;

- valoarea justa pentru cele intrate pe alte cai decat prin achizitie sau productie

(ex.donatii, sponsorizari). Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.

Un element necorporal raportat drept cheltuiala nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Cheltuieli ulterioare (de reparatii) efectuate cu un activ fix necorporal dupa cumpararea sau finalizarea sa, se inregistreaza in conturile de cheltuieli atunci cand sunt efectuate. Acestea au ca scop restabilirea starii tehnice initiale prin inlocuirea componentelor uzate.

Cheltuielile ulterioare (de modernizare) vor majora costul activului fix necorporal atunci cand au ca efect imbunatatirea performantelor fata de parametrii functionali stabiliti initial.

Evaluarea la data bilantului  

Un activ fix necorporal trebuie prezentat in bilant la costul acestuia (de achizitie sau productie), mai putin amortizarea si provizioanele cumulate din depreciere.


Amortizarea

Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix necorporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei de viata utile. Institutiile publice amortizeaza activele fixe necorporale utilizand metoda amortizarii liniare. Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare (CA) la valoarea de intrare a activelor fixe necorporale.

- Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite;

- Brevetele, certificatele de inregistrare, marcile, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, licentele si alte valori similare achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre institutiile publice care le detin;

- Programele informatice create de institutiile publice, achizitionate sau dobandite pe alte cai se amortizeaza in functie de durata probabila de utilizare, care nu poate depasi o perioada de 5 ani, cu aprobarea ordonatorului de credite (contul 280).

- Inregistrarile de reprezentatii teatrale, programe de radio sau televiziune, lucrari muzicale, evenimente sportive, lucrari literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi nu se amortizeaza.


Provizioane pentru depreciere

Pentru deprecierea reversibila (relativa, nedefinitiva) a activelor fixe necorporale trebuie constituit un provizion pentru depreciere.(contul 290).


Reevaluarea

Reevaluarea se efectueaza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice sau de catre evaluatori autorizati. Rezultatele reevaluarii se inregistreaza in contabilitate contul 105.


2 Active fixe corporale


Active fixe corporale sunt active fixe care indeplinesc cumulativ doua conditii: au valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului si durata normala de utilizare mai mare de un an.(In momentul de fata aceasta limita este stabilita la suma de 1500 lei).                               

Contabilitatea sintetica a activelor fixe corporale se tine pe categorii, iar contabilitatea analitica se tine pe fiecare obiect de evidenta, prin care se intelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele si accesoriile acestuia, destinat sa indeplineasca in mod independent, in totalitate, o functie distincta.

In categoria activelor fixe corporale se cuprind:

- terenuri si amenajari la terenuri;

- constructii;

- instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii;

- mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale;

- active fixe corporale in curs.


Terenuri

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii: terenuri si amenajari la terenuri (cont 211).

Terenurile se inregistreaza in contabilitate la intrarea in patrimoniu la valoarea stabilita in functie de clasele de calitate, suprafata, amplasare si/sau alte criterii legale, la costul de achizitie. In contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe: terenuri agricole, silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu zacaminte, terenuri cu constructii si altele. Amenajarile la terenuri cuprind lucrari cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrica, lucrarile de acces, imprejmuirile si altele asemenea. Potrivit legii terenurile nu sunt supuse amortizarii, dar amenajarile la terenuri se amortizeaza.

Constructii

Constructiile se evidentiaza pe grupe, subgrupe, clase si subclase, potrivit   Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (cont 212).

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii Instalatiile tehnice, mijloacele de transport, animalele si plantatiile se evidentiaza pe grupe, subgrupe, clase si subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (cont 213).

Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale se evidentiaza pe grupe, subgrupe, clase si subclase, potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobat prin hotarare a Guvernului (cont 214).


Active fixe corporale in curs

Activele fixe corporale in curs - sunt active fixe corporale neterminate pana la sfarsitul perioadei, evaluate la costul de achizitie, respectiv costul de productie (cont 231).

Activele fixe corporale in curs se trec in categoria activelor fixe finalizate dupa receptia, darea in folosinta sau punerea in functiune a acestora, dupa caz.


3 Alte active ale statului (zacaminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa)

Zacaminte reprezinta rezerve descoperite de minerale, atat de suprafata cat si subterane, care sunt exploatabile economic cu tehnologia actuala, tinand seama de nivelul relativ al preturilor. Zacamintele cuprind rezervele de carbune, de petrol si gaze naturale, rezervele de minereuri metalifere si minereuri nemetalifere (cont 215).

Resurse biologice necultivate sunt reprezentate de animalele si vegetalele de productie unica sau permanenta asupra carora se exercita dreptul de proprietate, dar a caror crestere naturala si/sau regenerare nu este plasata sub controlul direct si responsabilitatea unitatilor institutionale si nu este gestionata de acestea. De exemplu, padurile virgine si resursele piscicole neexploatate, care fac parte din teritoriul national. Aici trebuie incluse doar resursele care sunt deja exploatabile cu scop economic, sau sunt susceptibile de a fi intr-un viitor apropiat. (cont 215).

Rezerve de apa sunt intinderi de apa si alte rezerve subterane in masura in care prin exercitarea dreptului de proprietate le sunt date o valoare de piata. (cont 215).


Evaluare

Evaluarea initiala a activelor fixe corporale

Activele fixe trebuie sa fie evaluate la:

- costul de achizitie, pentru cele procurate cu titlu oneros;

- costul de productie, pentru cele construite sau produse de institutie;

- valoarea justa pentru cele intrate pe alte cai decat prin achizitie sau productie

(ex.donatii, sponsorizari). Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluari efectuate de regula de evaluatori autorizati.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unui activ fix corporal trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli in perioada in care au fost efectuate. Costul reparatiilor efectuate la activele fixe corporale, in scopul asigurarii utilizarii continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala in perioada in care este efectuata.

In situatia unei modernizari care conduce la imbunatatirea parametrilor tehnici initiali pentru a creste performantele sau durata de functionare a activului, aceasta se recunoaste ca o componenta a activului. Pentru cladiri si constructii, lucrarile de modernizare trebuie sa aiba ca efect sporirea gradului de confort si ambient.

La expirarea contractului de concesiune, inchiriere sau locatie de gestiune, valoarea investitiilor efectuate la activele fixe luate cu acest titlu, se scad din contabilitatea institutiei publice care le-a efectuat si se inregistreaza in contabilitatea institutiei care le are in proprietate pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a activelor fixe respective, potrivit contractelor incheiate.

Evaluarea la data bilantului

Un activ corporal trebuie prezentat in bilant la costul acestuia (de achizitie sau productie), mai putin amortizarea si provizioanele cumulate din depreciere.


Amortizarea

Valoarea amortizabila reprezinta valoarea contabila a activului fix corporal ce trebuie inregistrata in mod sistematic pe parcursul duratei  de viata utile. Institutiile publice amortizeaza activele fixe corporale utilizand metoda amortizarii liniare. (contul 281). Amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea cotei de amortizare (CA) la valoarea de intrare a activelor fixe corporale si necorporale. Amortizarea activelor fixe corporale date cu chirie, in concesiune sau in folosinta gratuita, se calculeaza de catre institutiile publice care le au in patrimoniu. Amortizarea investitiilor efectuate la activele fixe corporale inchiriate de institutiile publice se inregistreaza de institutiile publice care au efectuat investitiile, pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare ramasa, dupa caz. La incetarea contractului, valoarea investitiilor nediminuata cu amortizarea calculata se cedeaza institutiei publice care le are in patrimoniu sau agentului economic, dupa caz, pentru a majora corespunzator valoarea de intrare a activelor fixe corporale. In procesul-verbal de predare-preluare a investitiei se va mentiona si valoarea amortizarii investitiei, pentru ca institutia publica care le are in patrimoniu sau agentul economic sa poata inregistra amortizarea corespunzatoare noii valori de intrare.

Activele fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice se amortizeaza in cadrul unei plaje de ani cuprinsa intre o valoare minima si una maxima, existand posibilitatea alegerii numarului de ani de amortizare cuprins intre aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de functionare a activului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestora.

In cazul nerecuperarii integrale, pe calea amortizarii, a valorii contabile a activelor fixe corporale si necorporale scoase din functiune, valoarea ramasa neamortizata se include in cheltuielile institutiilor publice, integral, la momentul scoaterii din functiune.


Provizioane pentru depreciere

Pentru deprecierea reversibila (relativa, nedefinitiva) a activelor fixe corporale trebuie constituit un provizion pentru depreciere (contul 291).


Reevaluarea

Reevaluarea se efectueaza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice sau de catre evaluatori autorizati. Rezultatele reevaluarii se inregistreaza in contabilitate potrivit pct.1.3 din prezentele norme (contul 105).


Alte prevederi

Prevederi referitoare la cedare (transmitere) si casare

Potrivit prevederilor legale in vigoare, pot fi transmise fara plata, orice fel de bunuri aflate in stare de functionare, indiferent de durata de folosinta, daca acestea nu mai sunt necesare institutiei publice care le are in administrare, dar care pot fi folosite in continuare de alta institutie publica sau daca, potrivit reglementarilor in vigoare, institutia nu mai are dreptul sa utilizeze bunul respectiv.

Institutia publica care disponibilizeaza bunuri va informa in scris alte institutii publice pe care le considera ca ar avea nevoie de bunurile disponibilizate.

Transmiterea, fara plata, de la o institutie publica la o alta institutie publica, se va face pe baza de proces-verbal de predare-preluare, aprobat de ordonatorul principal de credite al institutiei publice care a solicitat sa ii fie transmis bunul respectiv, precum si de ordonatorul de credite care il are in administrare.

Institutiile publice pot valorifica bunurile, fara organizare de licitatii, prin schimbarea acestora cu alte bunuri noi de acelasi fel, avand cel putin aceiasi parametri.

In cazul in care la schimbarea bunurilor se solicita diferente de pret, plata se aproba in prealabil de catre ordonatorul principal de credite bugetare, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si in curs se face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz.

La institutiile publice la care conducatorii indeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite, scoaterea din functiune a activelor fixe corporale, necorporale si in curs se va face cu aprobarea ordonatorului principal sau secundar de credite, dupa caz, in functie de subordonare.

Institutiile publice au obligatia sa evidentieze in contabilitate diferentele din reevaluare, amortizarea activelor fixe corporale si necorporale, precum si sumele rezultate din valorificarea activelor fixe corporale scoase din functiune.

Achizitiile de active fixe in leasing

Activele fixe corporale detinute in baza unui contract de leasing se evidentiaza in contabilitate in functie de natura contractului de leasing. Potrivit prevederilor legale in vigoare, achizitiile de active fixe prin operatiuni de leasing sunt tratate ca investitii. Rata de leasing cuprinde cota-parte din valoarea de intrare a bunului si dobanda de leasing. Astfel, plata avansului, a ratelor de leasing (partea ce reprezinta cota-parte din valoarea de intrare a bunului), a valorii reziduale si a altor cheltuieli accesorii necesare punerii in functiune a bunului reprezinta cheltuieli de investitii si se suporta de  la titlul 'Cheltuieli de capital'. In ceea ce priveste dobanda de leasing, care nu se include in valoarea de intrare a bunului, aceasta se suporta de la titlul 'Dobanzi". Rata de leasing operational se suporta de la titlul "Bunuri si servicii".


Donatii si sponsorizari

Activele fixe corporale si necorporale primite ca donatii, sponsorizari, cu titlu gratuit se inregistreaza in contabilitate la valoarea justa. Valoarea justa se determina pe baza raportului intocmit de specialisti si cu aprobarea ordonatorului de credite, sau pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.
4 Active fixe financiare


In cadrul activelor fixe financiare se cuprind: titlurile de participare; alte titluri imobilizate; creante imobilizate.

Titlurile de participare reprezinta drepturile sub forma de actiuni detinute de institutiile publice in capitalul unor unitati patrimoniale sau organisme internationale, a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dividende (cont 260).

Alte titluri imobilizate sunt reprezentate de obligatiunile detinute de institutiile publice, a caror detinere pe o perioada indelungata aduce venituri sub forma de dobanzi. (cont 265).

Creante imobilizate Contabilitatea creantelor imobilizate se tine pe urmatoarele categorii: imprumuturi acordate pe termen lung si alte creante imobilizate.

In conturile de imprumuturi pe termen lung se inregistreaza sumele acordate tertilor in baza unor contracte pentru care unitatea percepe dobanzi, potrivit legii (cont 267).         La alte creante imobilizate se cuprind garantiile, depozitele si cautiunile depuse de institutia publica la terti .


Evaluarea

Evaluarea initiala Activele fixe financiare recunoscute ca active se evalueaza la costul de achizitie sau valoarea determinata prin contractul de achizitie al acestora. Cheltuielile accesorii privind achizitionarea activelor fixe financiare se inregistreaza direct in cheltuielile exercitiului.

Evaluarea la data bilantului Activele fixe financiare trebuie prezentate in bilant la valoarea curenta- de piata- data de costul de achizitie mai putin provizioanele cumulate din depreciere.

Provizioane pentru depreciere

Pentru deprecierea reversibila (relativa, nedefinitiva) a activelor fixe financiare trebuie constituit un provizion pentru depreciere.(contul 296).Clasa 2 CONTURI DE ACTIVE FIXE


ACTIVE FIXE NECORPORALECheltuieli de dezvoltareBrevete, certificate de inregistrare, marci, alte titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, licenteInregistrari ale evenimentelor cultural-sportiveAlte active fixe necorporalePrograme informaticeAlte active fixe necorporaleACTIVE FIXE CORPORALETerenuri si amenajari la terenuriTerenuriAmenajari la terenuriConstructiiInstalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatiiEchipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)Aparate si instalatii de masurare, control si reglareMijloace de transportAnimale si plantatiiMobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporaleMobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materialeAlte active fixe corporaleAlte active ale statuluiRezerve mineraleRezerve biologice necultivateRezerve de apaACTIVE FIXE IN CURSActive fixe corporale in cursAvansuri acordate pentru active fixe corporale

Active fixe necorporale in cursAvansuri acordate pentru active fixe  necorporaleACTIVE FIXE FINANCIARE (peste 1 an)Titluri de participareTitluri de participare detinute la societati comercialeTitluri de participare detinute la organisme internationale (BERD, BDCMN, etc.)Alte titluri imobilizateCreante imobilizateImprumuturi acordate pe termen lungDobanzi aferente imprumuturilor pe termen lungAlte creante imobilizateDobanzi aferente altor creante imobilizateVarsaminte de efectuat pentru active fixe financiareAMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE


Amortizari privind activele fixe necorporaleAmortizarea cheltuielilor de dezvoltareAmortizarea brevetelor, certificatelor de inregistrare, marcilor, altor titluri de protectie a drepturilor de proprietate intelectuala, licentelor si altor valori similareAmortizarea altor active fixe necorporaleAmortizari privind activele fixe corporaleAmortizarea amenajarilor la terenuriAmortizarea constructiilorAmortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilorAmortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materialePROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE


Provizioane pentru deprecierea activelor fixe necorporaleProvizioane pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltareProvizioane pentru deprecierea brevetelor, certificatelor de inregistrare, marcilor, altor titluri de protectie a drepturilorProvizioane pentru deprecierea altor active fixe necorporaleProvizioane pentru deprecierea activelor fixe corporaleProvizioane pentru deprecierea amenajarilor la terenuriProvizioane pentru deprecierea constructiilorProvizioane pentru deprecierea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilorProvizioane pentru deprecierea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materialeProvizioane pentru deprecierea activelor fixe in cursProvizioane pentru deprecierea activelor fixe necorporale in cursProvizioane pentru deprecierea activelor fixe corporale in cursProvizioane pentru deprecierea activelor fixe financiareProvizioane pentru deprecierea actiunilorProvizioane pentru deprecierea altor active fixe financiareI

ACTIVE FIXEA

ACTIVE FIXE NECORPORALE
Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii
achizitionate de la terti  
primite prin donatie, transfer cu titlu gratuit intre institutii, redistribuiri intre unitati779,280


realizate din productie proprie
receptionate la finalizarea investitiei
constatate plus la inventar
diferente din reevaluare
Intrarea in patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii


intrarea in patrimoniu a inregistrarilor  reprezentatiilor teatrale, programelor de radio sau televiziune, lucrarilor muzicale, evenimentelor sportive, lucrarilor literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice sau alte suporturi prin achizitionare de la terti, primite prin donatie, transfer cu titlu gratuit, intre institutii sau redistribuiri intre unitati, realizate din productie proprie, constatate plus la inventar, achizitionate in regim de leasing financiar
cheltuieli cu active fixe necorporale neamortizabile
- cheltuieli cu a. fixe necorp. neamortizabile achiz. in regim de leasing financiar
diferente din reevaluare
Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care se supun amortizarii
Vanzarea
scaderea din evidenta:

- cu valoarea neamortizata

- cu valoarea amortizata

Iesirea din patrimoniu a activelor fixe necorporale care nu se supun amortizarii


iesirea din patrimoniu a inregistrarilor  reprezentatiilor teatrale, programelor de radio sau televiziune, lucrarilor muzicale, evenimentelor sportive, lucrarilor literare, artistice ori recreative efectuate pe pelicule, benzi magnetice
Inregistrarea amortizarii
cheltuieli cu amortizarea activelor fixe necorporale
Inregistrarea provizioanelor pentru deprecierea activelor fixe necorporale
constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea activelor fixe necorporale
reducerea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea activelor fixe necorporale
Avansuri acordate furnizorilor de active fixe necorporale
- avansuri acordate- decontarea avansurilor acordate
Active fixe necorporale in curs
- realizate din productie proprie (pe cont propriu)
- facturate de furnizori
- la receptia finala a investitiei- pentru active fixe necorporale amortizabile
la receptia finala a investitiei- pentru active fixe necorporale neamortizabile
cedate sau scoase din active
pierderi din calamitati
constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea activelor fixe necorporale in curs
- reducerea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea activelor fixe necorporale in cursB

ACTIVE FIXE CORPORALE
Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizarii
achizitionate de la terti

primite prin donatie, transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitatirealizate din productie proprie (pe cont propriu)


constatate plus la inventar

achizitionate in regim de leasing financiar
diferente din reevaluare

Intrarea in patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizarii
- intrarea in patrimoniu prin achizitionare de la terti, primite prin donatie, transfer cu titlu gratuit intre institutii sau redistribuiri intre unitati, realizate din productie proprie, constatate plus la inventar, achizitionate in regim de leasing financiar

- cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile
- cheltuieli cu active fixe corporale neamortizabile achizitionate in regim de leasing financiar
- diferente din reevaluare

alte active ale statului (zacaminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa)
Iesirea din patrimoniu a activelor fixe corporale care se supun amortizarii
vanzare
scaderea din evidenta

- cu valoarea neamortizata

- cu valoarea amortizataIesirea din patrimoniu a activelor fixe corporale care nu se supun amortizarii
- scaderea din evidenta


- alte active ale statului (zacaminte, resurse biologice necultivate, rezerve de apa)
Inregistrarea amortizarii
- cheltuieli cu amortizarea activelor fixe corporale


Inregistrarea provizioanelor pentru deprecierea activelor fixe corporale
constituirea sau majorarea prov. pentru deprecierea activelor fixe corporale
reducerea sau anularea prov.constituite pentru deprecierea activelor fixe corporale
Avansuri acordate furnizorilor de active fixe corporale
- avansuri acordate


- decontarea avansurilor acordate
Active fixe corporale in curs
- realizate din productie proprie (pe cont propriu)
facturate de furnizori
receptia finala a investitiei - pentru active fixe corporale amortizabile

receptia finala a investitiei - pentru active fixe corporale neamortizabile
- cedate sau scoase din activ
- pierderi din calamitati
constituirea sau majorarea prov.pentru deprecierea activelor fixe corporale in curs
reducerea sau anularea prov.const. pt deprecierea activelor fixe corporale in cursC

ACTIVE FIXE FINANCIARE
Titluri de participare (cont 260), Alte titluri imobilizate (cont 265) si Varsaminte de efectuat pentru active fixe financiare (cont 269)
exemplificarile sunt prezentate la monografia operatiunilor bugetului asigurarilor sociale de sat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor pentru somaj si bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate
Inregistrarea titlurilor de participare si a altor titluri imobilizate
Inregistrarea altor titluri de participare detinute de statul Roman prin MFP
Inregistrarea altor titluri imobilizate detinute de statul Roman prin MFP
Inregistrarea platii subscriptiei activelor detinute de stat de la bugetul de stat
Inregistrarea altor titluri imobilizate (obligatiuni pe termen madiu si lung) rezultate din conversia creantelor bugetului de stat
Inregistrarea diferentelor favorabile dintre valorea contabila a altor  titluri de participare vandute si pretul de cesiune

Inregistrarea diferentelor nefavorabile dintre valorea contabila a altor  titluri de participare vandute si pretul de cesiune

Conversia altor titluri imobilizate in actiuni
Inregistrarea diferentelor nefavorabile dintre valorea contabila a  titlurilor de participare pe termen mediu si lung vandute si pretul de cesiune


Inregistrarea diferentelor favorabile dintre valorea contabila a titlurilor de participare vandute si pretul de cesiune


Inregistrarea creantelor reprezentand dividende aferente actiunilor, dobandite ca urmare a conversiei creantelor bugetare
Inregistrarea incasarii dividendelor in contul 50.51 "Disponibil din dividende incasate de la societati comerciale"
Creante imobilizate (cont 267) 


imprumuturile pe termen lung acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj sunt prezentate la monografia operatiunilor acestui buget. 


acordarea de credite ipotecare din buget pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea de locuinte (prin ANL)
 


rambursarea ratelor de credit de catre clienti
 


dobanzi de incasat aferente creditelor acordate 


incasarea dobanzilor
 


garantii depuse si alte creante imobilizate la dispozitia tertilor
 


restituirea garantiilor depuse si a altor creante imobilizate 

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact