StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitatea institutiilor publice
Trimite articolul prin email Stocuri - active circulante : Contabilitatea institutiilor publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Stocuri - active circulanteSTOCURIStocurile sunt active circulante:

a) detinute pentru a fi vandute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b) in curs de productie in vederea vanzarii;
c) sub forma de materii prime, materiale si alte consumabile ce urmeaza a fi folosite in procesul de productie sau pentru prestarea de servicii;


In cadrul stocurilor se cuprind: materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, produse, animale si pasari, marfuri, ambalaje, productia in curs de executie precum si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau in consignatie la terti.

Sunt incluse de asemenea, stocurile de materii prime strategice si de alte bunuri cu o importanta deosebita pentru economia nationala.

Materiile prime participa direct la fabricarea produselor si se regasesc in produsul finit integral sau partial, fie in starea lor initiala, fie transformata. (contul 301).

Materialele consumabile (materialele auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminte si materiale de plantat, furaje, medicamente si materiale sanitare si alte materiale consumabile) care participa sau ajuta la procesul de fabricatie fara a se regasi de regula in produsul finit sau asigura desfasurarea activitatii curente a institutiei (contul 302).

Materialele de natura obiectelor de inventar reprezinta bunuri cu o valoare mai mica decat limita prevazuta de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de serviciu, sau cu o durata mai mica de un an, indiferent de valoarea lor precum si bunurile asimilate acestora (echipamentul de protectie, echipamentul de lucru, imbracamintea speciala, mecanismele, dispozitivele, verificatoarele, SDV-urile, aparatele de masura si control, etc.).

Documentele aflate in fondurile bibliotecilor, muzeelor si arhivelor care au statut de bunuri culturale comune, nu sunt active fixe. Aceste bunuri fac parte din categoria materialelor de natura obiectelor de inventar, aflate in folosinta. Eliminarea documentelor din colectii se aplica numai bunurilor culturale comune, uzate fizic sau moral, dupa o perioada de minimum 6 luni de la achizitie.

Rezervele de stat - potrivit legislatiei in vigoare - se constituie in scopul de a interveni operativ pentru protectia populatiei, a economiei si pentru apararea tarii, in situatii exceptionale determinate de calamitati naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau in caz de razboi.(cont 3041).

Rezervele de mobilizare- potrivit legislatiei in vigoare - sunt proprietate publica de stat si cuprind:

- in industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri si elemente de completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare;

- in comunicatii si transporturi: materiale destinate restabilirii si mentinerii in stare de functionare a capacitatilor de transport si telecomunicatii necesare asigurarii nevoilor fortelor sistemului national de aparare;

- in sanatate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime si materiale necesare fabricarii produselor farmaceutice, aparatura, instrumentar medical;

- in comert: produse alimentare si industriale necesare asigurarii cererilor unitatilor militare, solicitate pe plan local, la mobilizare (cont 3042).

Ambalajele rezerva de stat si de mobilizare - cuprind ambalajele aferente produselor ce se constituie in rezerva de stat si de mobilizare, mentionate la pct 2.4.(cont 305).

Munitie si furnituri pentru aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala (cont 309).

Productia in curs de executie reprezinta productia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevazute in procesul tehnologic precum si produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime.

In cadrul productiei in curs de executie se cuprind, de asemenea, lucrarile si serviciile, precum si studiile in curs de executie sau neterminate (conturile 331 si 332).

Semifabricatele reprezinta produsele al caror process tehnologic a fost terminat intr-o sectie (faza de fabricatie ) si care trec in continuare in procesul tehnologic al altei sectii (faze de fabricatie) sau se livreaza tertilor (contul 341).

Produsele finite sunt produsele are au parcurs in intregime fazele procesului de fabricatie si nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare in cadrul unit 828d32i atii, putand fi depozitate in vederea livrarii sau expediate direct clientilor (contul 345).

Produsele reziduale sunt reprezentate de rebuturi, materiale recuperabile sau deseuri. (contul346).

Bunurile legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului precum si bunurile in custodie sau in consignatie la terti sunt evidentiate de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de catre administratiile finantelor publice precum si de catre structuri de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe potrivit prevederilor legale in vigoare. (conturile 347 si 349).

Stocuri aflate la terti In cadrul stocurilor se includ si bunurile aflate in custodie, pentru prelucrare sau consignatie la terti, care se inregistreaza distinct in contabilitate pe categorii de stocuri. (conturile 351,354, 356,357,358,359).

Animale si pasari In aceasta categorie se includ animalele nascute si cele tinere de orice fel (vitei, miei, purcei, manji si altele) in vederea cresterii si folosirii lor ulterioare pentru productie (lana, lapte si blana, etc.) reproductie, munca, reprezentatie (spectacole), expunere (in parcuri si gradini zoologice), animalele si pasarile la ingrasat pentru a fi valorificate, precum si coloniile de albine. (contul 361).

Marfurile reprezinta bunurile pe care unitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare magazinelor proprii. (contul 371).

Ambalajele includ ambalajele refolosibile, achizitionate sau fabricate, destinate produselor vandute si care in mod temporar pot fi pastrate de terti cu obligatia restituirii in conditiile prevazute in contracte (contul 381).


Evaluarea stocurilor

1. Evaluarea initiala

Stocurile se inregistreaza in contabilitate la costul de achizitie sau costul de productie, dupa caz.

1) Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile in forma si in locul in care se gasesc.

In functie de specificul activitatii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, in activitatea de productie sau metoda pretului cu amanuntul, in comertul cu amanuntul.

2) Costul standard ia in considerare nivelurile normale ale materialelor si consumabilelor, manoperei, eficientei si capacitatii de productie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic si ajustate, daca este necesar, in functie de conditiile existente la un moment dat.

Diferentele de pret fata de costul de achizitie sau de productie trebuie evidentiate distinct in contabilitate, fiind recunoscute in costul activului.

Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se efectueaza cu ajutorul unui coeficient care se calculeaza astfel :


Soldul initial al   + Diferentele de pret aferente intrarilor in cursul perioadei

diferentelor de pret                    cumulat de la inceputul anului

Coeficient = -------- ----- ------ -------- ----- ------ ----- ----- -----x100

de repartizare

Soldul initial al   + Valoarea intrarilor in cursul

stocurilor la pret de                   perioadei la pret de inregistrare,

inregistrare                                cumulat de la inceputul anului


Acest coeficient se imulteste cu valoarea bunurilor iesite din gestiune la pret de inregistrare, iar suma rezultata se inregistreaza in conturile corespunzatoare in care au fost inregistrate bunurile iesite.

Coeficientii de repartizare a diferentelor de pret pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I si II prevazute in planul de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri.

La sfarsitul perioadei, soldurile conturilor de diferente se cumuleaza cu soldurile conturilor de stocuri, la pret de inregistrare, astfel incat aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achizitie, respectiv de productie, dupa caz.

Diferentele de pret astfel stabilite, la receptia bunurilor respective se inregistreaza proportional atat asupra valorii bunurilor iesite, cat si asupra stocurilor.


3) Metoda pretului cu amanuntul este folosita in comertul cu amanuntul pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase si cu miscare rapida, care au marje similare si pentru care nu este practic sa se foloseasca alta metoda.

Costul bunurilor vandute este calculat prin deducerea valorii marjei brute din pretul de vanzare al stocurilor. Orice modificare a pretului de vanzare presupune recalcularea marjei brute.


2. Evaluarea la iesirea din gestiune a stocurilor (metode)

La iesirea din gestiune a stocurilor, acestea se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea uneia din metodele:

a) metoda primului intrat-primului iesit-FIFO;

b) metoda costului mediu ponderat-CMP;

c) metoda ultimul intrat-primul-iesit- LIFO;

a) Metoda ”primul intrat - primul iesit (FIFO)“- bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului urmator, in ordine cronologica. Aceasta metoda se recomanda sa fie folosita de catre institutiile publice.

b) Metoda costului mediu ponderat (CMP) - presupune calcularea costului fiecarui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate in stoc la inceputul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate in timpul perioadei. Media poate fi calculata periodic sau dupa fiecare receptie.

c) Metoda 'ultimul intrat-primul iesit' (LIFO) - bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al ultimei intrari (lot). Pe masura epuizarii lotului, bunurile iesite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie (sau de productie) al lotului anterior, in ordine cronologica.


Metoda aleasa trebuie aplicata cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor, de la un exercitiu la altul. Daca, in situatii exceptionale, ordonatorii de credite decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri , in notele explicative trebuie sa se prezinte urmatoarele informatii:

- motivul schimbarii metodei;

- efectele sale asupra rezultatului.


O persoana juridica trebuie sa utilizeze aceleasi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura si utilizare similare. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita, folosirea unor metode diferite de calcul a costului poate fi justificata.


3. Evaluarea la data bilantului

Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate in bilant la o valoare mai mare decat valoarea ce se poate obtine prin utilizarea sau vanzarea lor. In acest scop, valoarea stocurilor se diminueaza pana la valoarea realizabila neta, prin constituirea unui provizion pentru depreciere.

Valoarea realizabila neta este pretul de vanzare estimat ce ar putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului si costurile necesare vanzarii.


. Provizioane pentru deprecierea stocurilor


Pentru deprecierea stocurilor, la sfarsitul exercitiului financiar, se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.

In situatia in care provizionul constituit pentru un stoc devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la constituirea acestuia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion trebuie reluat corespunzator la venituri (conturile 391,392,393,394,395,396,397,398).

Alte prevederi referitoare la stocuri

1. Inventarierea productiei neterminate

Productia in curs de executie se determina prin inventarierea productiei neterminate la sfarsitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operatiilor tehnologice si evaluarea acesteia la costul de productie.

2. Metode de evidenta a stocurilor

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent.

In conditiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate operatiunile de intrare si iesire, ceea ce permite stabilirea si cunoasterea in orice moment a stocurilor, atat cantitativ cat si valoric.

Inventarul intermitent consta in stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. In acest caz, iesirile se determina ca diferenta intre valoarea stocului initial plus valoarea intrarilor si valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.

3. Scaderea din gestiune a stocurilor

Potrivit prevederilor reglementarilor legale in vigoare, scaderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaza culpei unei persoane, se face in baza aprobarii ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic superior. In acest scop, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, iar pentru consiliile locale si judetene - Ministerul Administratiei Publice si Internelor - vor elabora norme proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finantelor Publice.

De asemenea, pentru institutiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise se aproba de ordonatorul principal de credite. In acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finantelor Publice

4. Momentul inregistrarii

Bunurile si serviciile sunt considerate ca fiind achizitionate de catre institutii din momentul in care acestea devin proprietare ale bunurilor sau atunci cand furnizarea acestor bunuri si servicii este terminata.


Exceptii:

a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate in unitate si inregistrarea lor la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, in custodie sau in consignatie se receptioneaza si inregistreaza distinct ca intrari in gestiune. In contabilitate, valoarea acestor bunuri se inregistreaza in conturi in afara bilantului;

b) in situatia unor decalaje intre aprovizionarea si receptia bunurilor care se dovedesc a fi in mod cert in proprietatea unitatii, se procedeaza astfel:

-bunurile sosite fara factura se inregistreaza ca intrari in gestiune atat la locul de depozitare cat si in contabilitate, pe baza receptiei si a documentelor insotitoare;

-bunurile sosite si nereceptionate se inregistreaza distinct in contabilitate ca intrare in gestiune;

c) in cazul unor decalaje intre vanzarea si livrarea bunurilor, acestea se inregistreaza ca iesiri din unitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:

-bunurile vandute si nelivrate se inregistreaza distinct in gestiune, iar in contabilitate in conturi in afara bilantului;

-bunurile livrate, dar nefacturate, se inregistreaza ca iesiri din gestiune atat la locurile de depozitare cat si in contabilitate, pe baza documentelor care confirma iesirea din gestiune potrivit legii;

d) bunurile aprovizionate sau vandute cu clauze privind dreptul de proprietate se inregistreaza la intrari si, respectiv la iesiri, atat in gestiune cat si in contabilitate, potrivit contractelor incheiate.CLASA 3  - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE


STOCURI DE MATERII SI MATERIALE


Materii prime


Materiale consumabile


Materiale auxiliare


Combustibili


Materiale pentru ambalat


Piese de schimb


Seminte si materiale de plantat


Furaje


Hrana


Alte materiale consumabile


Medicamente si medicamente sanitare


Materiale de natura obiectelor de inventar


Materiale rezerva de stat si de mobilizare


Materiale rezerva de stat


Materiale rezerva de mobilizare


Ambalaje rezerva de stat si de mobilizare


Ambalaje rezerva de stat


Ambalaje rezerva de mobilizare


Materiale date in prelucrare in institutie


Munitie si furnituri pentru aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala


PRODUCTIA IN CURS DE EXECUTIE


Produse in curs de executie


Lucrari si servicii in curs de executie


PRODUSE


Semifabricate
Produse finite


Produse reziduale


Bunuri legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului


Diferente de pret la produse


Bunuri legal confiscate sau intrate in proprietatea privata a unitatii administrativ-teritoriale


STOCURI AFLATE LA TERTI


Materii si materiale aflate la terti


Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti


Produse aflate la terti


Semifabricate aflate la terti


Produse finite aflate la terti


Produse reziduale aflate la terti


Animale aflate la terti


Marfuri aflate la terti


Ambalaje aflate la terti


Bunuri in custodie sau in consignatie la terti


ANIMALE


Animale si pasari


MARFURI


Marfuri


Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)


AMBALAJE


Ambalaje


PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXEC


Provizioane pentru deprecierea materiilor prime


Provizioane pentru deprecierea materialelor


Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie


Provizioane pentru deprecierea produselor


Provizioane pentru deprecierea stocurilor aflate la terti


Provizioane pentru deprecierea animalelor


Provizioane pentru deprecierea marfurilor


Provizioane pentru deprecierea ambalajelor
MONOGRAFIA

III

STOCURI

A.

Metoda inventarului permanent


Achizitionarea stocurilor

a.

-in cazul in care s-au intocmit facturi :


351,354,356,357,358, 361,371,378,381,4426 (pt.act. platit. de TVA)


b.

-in cazul in care nu s-au intocmit facturi:(pt.act.platitoare de TVA)
Stocuri primite cu titlu gratuit (donatii, sponsorizari, comasari de unitati, etc.)
Stocuri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor

Productia, lucrarile, serviciile in curs de executie si produsele obtinute din productia proprie, la finele perioadei


Reluarea productiei, lucrarilor si serviciilor in curs de executie, la inceputul perioadei

Retinerea din productie proprie a produselor finite ca materii prime, materiale, marfuri sau ambalaje

Materii prime, materiale, produse, animale, marfuri, ambalaje, bunuri date spre prelucrare sau custodie la terti, marfuri depuse in consignatie


Primirea bunurilor de la terti , inclusiv valoarea serviciilor prestateConsumuri de stocuri
Materii prime
Materiale consumabile


Materiale de natura obiectelor de inventar
Animale si pasari
Ambalaje
Munitie si furnituri pentru aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
Materiale si ambalaje pentru rezerva de stat si de mobilizare
Vanzarea catre terti a stocurilor

Scaderea din evidenta a stocurilor vandute:
Semifabricate, produse finite, produse reziduale
Diferente de pret intre costul de productie si pretul standard sau prestabilit :

-nefavorabile

-favorabile


Marfuri(pt.act. platit.de TVA)Ambalaje
Plusuri de natura stocurilor constatate la inventariere
Materii prime
Materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de inventar
Munitie si furnituri pentru aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
Produse:
- animale si pasari
- marfuri

- ambalaje
- achizitionate
- din productie proprie
Lipsuri constatate cu ocazia inventarierii


Materii prime
Materiale consumabile
Materiale de natura obiectelor de inventar
Animale si pasari:
- achizitionate
- din productie proprie
Ambalaje:
- achizitionate
- din productie proprie
Munitie si furnituri pentru aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala
Materiale si ambalaje pentru rezerva de stat si de mobilizare
Imputarea lipsurilor persoanelor vinovate:

-cand sumele se cuvin bugetului

-cand sumele raman la dispozitia institutieiB.

Metoda inventarului intermitent
Achizitionarea stocurilora.

- in cazul in care s-au intocmit facturi:


601,602,603, 4426 (pt.act.platitoare de TVA)


b.

- in cazul in care nu s-au intocmit facturi:


601,602,603,4428 (pt.act.platit.de TVA)La sfarsitul lunii, stabilirea stocurilor, pe baza inventarului intermitent


La inceputul lunii urmatoare, trecerea pe cheltuieli a stocurilor constatate la sfarsitul lunii anterioare, MII


PROVIZIOANE  DEPRECIEREA STOCURILOR
Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor

Anularea sau diminuarea provizioanelor pentru depreciere constituite
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact