StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitatea institutiilor publice
Trimite articolul prin email Trezorerie - grupele de conturi : Contabilitatea institutiilor publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Trezorerie - grupele de conturiTREZORERIE


Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament, a altor valori de trezorerie, a disponibilitatilor existente in conturi la trezoreria statului, Banca Nationala a Romaniei, bancile comerciale si in casierie. In scopul intaririi rolului finantelor publice si al asigurarii unei discipline bugetare ferme, institutiile publice indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, inclusiv activitatile de pe langa unele institutii publice, finantate integral din venituri proprii, efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile teritoriale ale trezoreriei statului in raza carora isi au sediul si unde au deschise conturile de venituri, cheltuieli si disponibilitati, in conditii de siguranta. Este interzis institutiilor publice de a efectua operatiunile de mai sus prin bancile comerciale, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
In vederea efectuarii cheltuielilor prevazute in buget, institutiile publice au obligatia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise, bugetul de venituri si cheltuieli/bugetul de cheltuieli, aprobat in conditiile legii.

Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele locale, pot fi folosite de institutiile publice finantate de la buget, la cererea ordonatorilor de credite numai dupa deschiderea si repartizarea creditelor bugetare.

Creditele bugetare aprobate in bugetul institutiilor 757e45h publice finantate integral sau partial din venituri proprii pot fi folosite in limita disponibilitatilor existente in cont.

Contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.


Grupele de conturi

“Investitii financiare pe termen scurt”

Conturi la trezoreria statului si banci

Disponibil al bugetelor

Casa si alte valori

Acreditive

Disponibil din fonduri cu destinatie speciala

56 “ Disponibil al institutiei publice finantate din venituri proprii ”

57 “ Disponibil din fondurile speciale ”

58 “ Viramente interne ”

59 “ Provizioane ”


Investitii pe termen scurt

Investitiile pe termen scurt la institutiile publice se prezinta sub forma obligatiunilor emise si rascumparate. In scopul  sigurarii surselor de finantare, unitatile administrativ-teritoriale pot emite in conditiile legii, obligatiuni cu dobanda sau cu discount pe care le rascumpara la termen (conturile 505 si 509).

Evaluarea

-initiala La intrarea in patrimoniu, investitiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achizitie, sau la valoarea  stabilita potrivit contractelor.

-la bilant La bilant, investitiile pe termen scurt trebuie prezentate la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare.

Ajustari pentru pierderea de valoare Pentru deprecierea investitiilor pe termen scurt, la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia inventarierii, institutiile publice pot reflecta ajustari pentru pierderea de valoare.

La sfarsitul fiecarui exercitiu financiar, ajustarile pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurt se diminueaza sau anuleaza, dupa caz, prin reluarea la venituri (contul 595).

In situatia in care se constata o depreciere suplimentara fata de cea care a fost reflectata, ajustarea trebuie majorata.

La iesirea din institutie a investitiilor pe termen scurt, eventualele ajustari pentru pierderea de valoare se anuleaza.


Casa, conturi la trezoreria statului si banci

Grupa Casa, conturi la trezoreria statului si banci, include:

conturi la trezoreria statului si banci,

disponibil al bugetelor,

casa si alte valori, acreditive,

disponibil din fonduri cu destinatie speciala,

disponibil al institutiei publice

finantate din venituri proprii,

disponibil din veniturile fondurilor speciale,

viramente interne.


Disponibilitati ale institutiilor publice la trezoreria statului si banci

Aceasta grupa cuprinde: disponibilul din imprumuturi din disponibilitatile contului curent general al trezoreriei statului (contul 510), valorile de incasat sub forma cecurilor (contul 511), disponibilul in lei si valuta al institutiilor publice pastrat la bancile comerciale (contul 512), disponibilitatile in lei si valuta provenind din imprumuturi interne si externe contractate de stat (contul 513) si garantate de stat (contul 514), disponibilul din fonduri externe nerambursabile (contul 515), disponibilul din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (contul 516) si garantate de acestea (contul 517), dobanzile de platit (contul 5181), dobanzile de incasat (contul 5182), imprumuturi pe termen scurt primite (contul 519).

Dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci se inregistreaza in contabilitate distinct, fata de cele de platit, aferente imprumuturilor primite pe termen scurt.

Dobanzile de platit si cele de incasat, in cursul exercitiului financiar, se inregistreaza la cheltuieli financiare sau venituri financiare, dupa caz.

Sumele virate sau depuse la banci ori prin mandat postal, pe baza de documente prezentate institutiei si neaparute inca in extrasele de cont, se inregistreaza intr-un cont distinct (contul 5125).

Depozitele bancare constituite in conditiile legii, se evidentiaza distinct in cadrul conturilor sintetice de disponibilitati.

Contabilitatea disponibilitatilor aflate in conturi la banci comerciale si a miscarii acestora, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate in valuta, se tine distinct in lei si in valuta.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Nationala a Romaniei. Operatiunile de vanzare-cumparare de valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul utilizat de banca comerciala la care se efectueaza schimbul valutar, fara ca acestea sa genereze diferente de curs valutar.

La finele perioadei, diferentele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitatilor in valuta si a altor valori de trezorerie cum sunt: acreditive, depozite pe termen scurt in valuta, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru aceasta data, se inregistreaza in conturile de venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. Conturile curente la banci comerciale se dezvolta in analitic pe fiecare banca.
Disponibil al bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale

Conturile de disponibil ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor locale nu au un corespondent ca atare in contabilitatea trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:

- disponibilul bugetului de stat la trezoreria statului (contul 520), corespunzator conturilor de trezorerie: 20 ”Venituri ale bugetului de stat” si 23 ”Cheltuielile bugetului de stat”;

- disponibilul bugetului local la trezoreria statului (contul 521), corespunzator conturilor de trezorerie: 21 ”Veniturile bugetelor locale” si 24 ”Cheltuielile bugetelor locale”;

- disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat (contul 525), corespunzator conturilor de trezorerie: 22 ”Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat” si 25 ”Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat”;

Aceasta grupa mai include: disponibilul din fondul de rulment al bugetului local (contul 522), disponibilul din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (contul 523), disponibilul din venituri incasate

pentru bugetul capitalei (contul 524), disponibilul bugetului asigurarilor sociale de stat pentru constituirea fondului de rezerva (contul 526), disponibilul din fondul de rezerva al asigurarilor sociale de sanatate (contul 527), disponibilul din sume incasate in cursul procedurii de executare silita (contul 528), disponibilul din sume colectate pentru bugete (contul 529).


Casa si alte valori

Contabilitatea disponibilitatilor aflate in casieria institutiilor publice, precum si a miscarii acestora ca urmare a operatiunilor de incasari si plati efectuate in numerar, se tine distinct in lei si in valuta (contul 531).

Inregistrarea in contabilitate a operatiilor in lei sau in valuta se efectueaza cu respectarea reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor Publice, precum si a altor reglementari in domeniu.

Operatiunile privind incasarile si platile in valuta se inregistreaza in contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR.

La finele perioadei, disponibilitatile in valuta si alte valori de trezorerie (acreditive, depozite pe termen scurt in valuta) se evalueaza la cursul de schimb in vigoare la acea data, iar diferentele de curs rezultate se inregistreaza in contabilitate ca venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz.

Institutiile publice pot ridica din contul de finantare sau din conturile de disponibil, dupa caz, deschise la trezoreria statului, sume pentru efectuarea de plati in numerar, reprezentand drepturi de personal, precum si pentru alte cheltuieli care nu se justifica a fi efectuate prin virament.

Institutiile publice au obligatia sa isi organizeze activitatea de casierie, astfel incat incasarile si platile in numerar sa fie efectuate in conditii de siguranta, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare si in limita plafonului de casa stabilit de catre trezoreria statului pentru fiecare institutie publica.

Incasarile efectuate de catre institutiile publice prin casieria proprie se depun in conturile bugetare respective deschise la trezoreria statului si reprezinta venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale.

Veniturile incasate in numerar care sunt lasate potrivit legii la dispozitia institutiilor ca venituri proprii, se depun in conturile de disponibilitati ale acestora.

Institutiile publice conduc contabilitatea „altor valori” care includ: timbrele fiscale si postale, biletele de tratament si odihna, tichetele si biletele de calatorie, bonurile valorice pentru carburanti auto, biletele cu valoare nominala, tichetele de masa, alte valori, etc. (contul 532).


Acreditive

In vederea achitarii unor obligatii fata de furnizori, se poate solicita institutiilor publice deschiderea de acreditive la banci, in lei sau in valuta, in favoarea acestora (contul 541).

Sumele in numerar, puse la dispozitia personalului sau a tertilor, in vederea efectuarii unor plati in numele institutiei , se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 542).


Disponibil din fonduri cu destinatie speciala

Disponibilitatile din fondurile cu destinatie speciala constituite in conditiile legii, se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 550).Alocatiile bugetare cu destinatie speciala acordate institutiilor publice se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 551).

Sumele de mandat si sumele in depozit pe care institutiile publice le pot pastra la finele anului intr-un cont de disponibil distinct deschis la trezoreria statului se inregistreaza in contabilitate distinct (contul 552).

Aceasta grupa mai include si disponibilitatile unor fonduri gestionate de unitatile administrativ-teritoriale in afara bugetelor locale, respectiv: disponibilul din taxe speciale (contul 553), disponibilul din amortizarea activelor fixe

detinute de serviciile publice de interes local (contul 554), disponibilul fondului de risc (contul 555), disponibilul din depozitele speciale constituite pentru construirea de locuinte (contul 556).

In categoria disponibilitatilor cu destinatie speciala intra si disponibilul din valorificarea unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului (contul 557) precum si disponibilul din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (contul 558).


Disponibil al institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii

Veniturile proprii ale institutiilor publice, precum si subventiile primite de la buget in completarea acestora, se incaseaza, se administreaza, se utilizeaza si se contabilizeaza potrivit dispozitiilor legale (conturile 560, 561). Excedentele rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii acordate de la buget, se regularizeaza la sfarsitul anului cu bugetul din care au fost acordate subventiile, in limita sumelor primite

de la acesta.  Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, se reporteaza in anul urmator.


Disponibil al fondurilor speciale

Fondurile speciale constituite potrivit legii sunt: Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetul asigurarilor pentru somaj. Conturile de disponibil ale acestor bugete nu au un corespondent ca atare in contabilitatea

trezoreriei statului si au drept scop evidentierea veniturilor incasate si a cheltuielilor efectuate din aceste bugete astfel:

- disponibilul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate: (contul 571), corespunzator conturilor de trezorerie: 26 ”Veniturile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate” si 27 ”Cheltuielile bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate”;

disponibilul bugetului asigurarilor pentru somaj (contul 574), corespunzator conturilor de trezorerie: 28 ”Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj” si 29 ”Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj”.

Viramente interne

In contul de viramente interne se inregistreaza transferurile de disponibilitati banesti intre conturile de la trezoreria statului si banci comerciale, precum si intre conturile de la trezorerie sau banci, dupa caz si din casieria institutiei.
Alte prevederi – Fonduri externe nerambursabile

Contributia financiara a Comunitatii Europene reprezinta sume care se transfera Guvernului Romaniei de catre Comisia Comunitatilor Europene, cu titlu de asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de catre CE.

Fondurile externe nerambursabile sunt acumulate in conturi distincte si se utilizeaza numai in limita disponibilitatilor existente in aceste conturi si in scopul in care au fost acordate. MFP asigura gestionarea contributiei financiare a CE prin conturi deschise la BNR, trezoreria statului sau, dupa caz, la banci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor de finantare si ale Acordului multianual de finantare SAPARD. Disponibilitatile din contributia financiara a CE si sumele recuperate si datorate CE, aflate in conturile deschise la BNR, trezoreria statului sau, dupa caz, la banci comerciale, sunt purtatoare de dobanda; dobanda se bonifica si se utilizeaza conform prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor de finantare, ale Acordului multianual de finantare SAPARD si ale altor documente incheiate sau convenite intre CE si Guvernul Romaniei, precum si, dupa caz, conform instructiunilor emise de donator. Contributia publica nationala destinata cofinantarii in bani a contributiei financiare a CE se aloca, se utilizeaza si se deruleaza conform cadrului tehnic, juridic si administrativ prevazut pentru fondurile nerambursabile. Sumele necesare finantarii proiectelor/programelor in cazul indisponibilitatii temporare a contributiei financiare a CE se transfera structurilor de implementare, urmand sa se regularizeze cu fondurile primite de la CE, in limita sumelor eligibile transferate.

Sumele platite necuvenit din contributia publica nationala, reprezentand cofinantarea in bani a contributiei financiare a CE, in scopul achitarii debitelor catre CE, ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijente stabilite in baza prevederilor memorandumului de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD, se recupereaza conform legii si se fac venit la bugetul din care au fost acordate.

Orice inscris pe baza caruia se aloca fonduri provenind din contributia financiara a Comunitatii Europene si din contributia publica nationala se investeste cu titlu executoriu.

Disponibilitatile din contributia publica nationala destinate cofinantarii in bani a contributiei financiare a Comunitatii Europene, ramase la finele exercitiului bugetar in conturile structurilor de implementare, se reporteaza in anul urmator pentru a fi folosite cu aceiasi destinatie.


CONTURI DE TREZORERIEConturi la trezoreria statului si banci- Ridicari de numerar de la trezorerie sau banca
- concomitent:- Depuneri de numerar la banca- concomitent:

- Evidentierea dobanzilor de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci- Incasarea dobanzilor aferente disponibilitatilor in conturi la banci
Casa si alte valori- Cumpararea de timbre postale, tichete si bilete de calatorie si alte valoriAcreditive si avansuri de trezorerie- Acordarea avansurilor de trezorerie- Decontarea avansurilor de trezorerie
- Inregistrarea diferentelor de curs valutar favorabile rezultate in urma reevaluarii avansurilor de trezorerie la finele perioadei


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact