StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitatea institutiilor publice
Trimite articolul prin email Organizarea si desfasurarea auditului intern : Contabilitatea institutiilor publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Organizarea si desfasurarea auditului internOrganizarea si desfasurarea auditului intern.


Auditul intern se organizeaza in mod independent, in structura fiecarei institutii publice, sub forma unui compartiment specializat, constituit din una sau mai multe persoane. Auditorul intern este reprezentat de personalul de specialitate care efectueaza operatiunea de audit intern independent, cu profesionalitate si integritate si nu trebuie sa fie implicat in vreun fel in ind 545c24f eplinirea activitatilor pe care le auditeaza.

Auditorul intern se subordoneaza si raporteaza direct conducatorului institutiei publice, rezultatele activitatii sale.

In sfera auditului intern se cuprind toate activitatile desfasurate in institutia publica, inclusiv activitatile institutiilor subordonate.

Dintre atributiile pe care trebuie sa le exercite compartimentul de audit intern retinem urmatoarele:

certificarea trimestriala si anuala, insotita de raport de audit. a bilantului contabil si a contului de executie bugetara ale institutiei publice, prin verificarea legalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune; certificarea se face inaintea aprobarii de catre conducatorul institutiei publice in cauza a bilantului contabil si a contului de executie bugetara;

• examinarea legalitatii, regularitatii si conformitatii operatiunilor, identificarea erorilor, risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si, pe aceste baze, propunerea de masuri si solutii pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea celor vinovati, dupa caz;

supravegherea regularitatii sistemelor de fundamentare a deciziei, planificare, programare. organizare, coordonare, urmarire si control al indeplinirii deciziilor;

evaluarea economicitatii, eficacitatii si eficientei cu care sistemele de conducere si de executie existente in cadrul institutiei publice si la nivelul unui program (proiect) finantat din fonduri publice utilizeaza resurse financiare, umane si materiale pentru indeplinirea obiectivelor si obtinerea rezultatelor stabilite;

identificarea slabiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe sau unor operatiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor, dupa caz.
Auditul intern se desfasoara dupa un plan anual de audit intern aprobat de catre conducatorul institutiei publice. La elaborarea acestui plan se iau in considerare recomandarile unitare elaborate de Ministerul Finantelor prin consultarea Curtii de Conturi.

Activitatea de audit intern este desfasurata de catre auditori pe baza de ordin de serviciu scris, aprobat de catre conducatorul institutiei publice sui care prevede in mod explicit scopul, obiectivele si durata auditului.

Auditorii interni au acces la toate datele si informatiile necesare rezolvarii problemelor precizate in ordinul de serviciu, iar personalul de conducere si personalul de executie implicat in activitatea auditata au obligatia sa ofere documentele solicitate si tot sprijinul necesar desfasurarii in bune conditii a auditului intern.

Rezultatele activitatii de audit intern sunt cuprinse in raportul de audit intern care trebuie sa reflecte: ordinul de serviciu primit; modul de desfasurare a auditului; constatarile facute; concluziile si recomandarile auditorilor interni, inclusiv intreaga documentatie care sustine respectivele constatari, concluzii si recomandari, cat si punctele de vedere ale persoanelor implicate in activitatile auditate, indeosebi ale acelora in legatura cu care se semnaleaza deficiente.

Raportul de audit intern se semneaza de catre auditori pe fiecare pagina, se inregistreaza si se pastreaza in original, in dosare speciale, timp de 10 ani. Reprezentantii Curtii de Conturi au dreptul sa examineze rapoartele de audit intern.

Activitatea de audit intern din toate institutiile publice este indrumata metodologic de catre Ministerul Finantelor, iar codul de etica al auditorului intern este aprobat chiar de Ministrul Finantelor.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact