StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitatea institutiilor publice
Trimite articolul prin email Evaluarea creantelor si datoriilor : Contabilitatea institutiilor publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Evaluarea creantelor si datoriilorEvaluarea creantelor si datoriilor


inregistrarea in contabilitatea institutiei publice a datoriilor si creantelor, potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si compl 131d39b etarile ulterioare, se realizeaza la valoarea lor nominala.

Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor, cat si in devize. Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare, aplicandu-se sumei in valuta, la data efectuarii tranzactiei, la cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina.

Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate in situatiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care
La data intocmirii situatiilor financiare, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. Creantele si datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana se evalueaza la data bilantului, la cursul publicat de Banca Centrala Europeana, valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare (pentru institutiile publice, perioadele de raportare sunt trimestrul si anul bugetar).
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact