StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitatea institutiilor publice
Trimite articolul prin email Terti - furnizori si conturi asimilate : Contabilitatea institutiilor publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Terti - furnizori si conturi asimilateTERTI


Continutul categoriei “terti”


Contabilitatea tertilor asigura evidenta datoriilor si creantelor institutiei publice in relatiile acesteia cu furnizorii, clientii, personalul, bugetul statului, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, decontarile referitoare la fondurile nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA,SAPARD), cu debitorii si creditorii diversi, creante bugetare si creditori bugetari,decontarile intre institutii publice, precum si evidenta operatiilor ce necesita clarificari ulterioare si alte decontari.


Furnizori si conturi asimilate


In contabilitatea furnizorilor se inregistreaza operatiunile privind cumpararile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate, precum si cumpararile de active fixe. (conturile 401 si 404).

Avansurile acordate furnizorilor se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.(contul 409).

Operatiunile privind cumpararile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii, precum si cumpararile de active fixe pe baza efectelor comerciale, se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzatoare de efecte de platit.(conturile 403 si 405) .

Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se inregistreaza intr-un cont in afara bilantului si se mentioneaza in notele explicative.

Efectele comerciale trebuie sa indeplineasca conditiile de forma si fond prevazute de reglementarile in vigoare, fara de care validitatea lor poate fi contestata sau anulata.

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu 535h74f modificarile si completarile ulterioare, datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.

Datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor, cat si in devize.

Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, valabil la data efectuarii tranzactiei.

Bunurile cumparate, lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au primit facturi, se evidentiaza distinct in contabilitate. (contul 408).

Contabilitatea analitica se tine pe fiecare furnizor, grupati in furnizori interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de plata: sub un an si peste un an.


Clienti si conturi asimilate


In contabilitatea clientilor se inregistreaza operatiunile privind vanzarile de marfuri si produse, lucrarile executate si serviciile prestate.(contul 411).

Bunurile vandute, lucrarile executate si serviciile prestate pentru care nu s-au intocmit facturi, se evidentiaza distinct in contabilitate.(contul 418).

Avansurile incasate de la clienti se inregistreaza in contabilitate in conturi distincte.(contul 419).

Operatiunile privind vanzarile de bunuri, executarile de lucrari si prestarile de servicii, pe baza efectelor comerciale, se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzatoare de efecte de primit.(contul 413).

Creantele incerte se inregistreaza distinct in contabilitate.(contul 4118).

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu 535h74f modificarile si completarile ulterioare, creantele se inregistreaza in contabilitate la valoarea lor nominala.

Creantele in devize se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor, cat si in devize.

Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, valabil la data efectuarii tranzactiei.

Contabilitatea analitica a clientilor se tine pe fiecare client, grupati in clienti interni si externi, iar in cadrul acestora pe termene de incasare: sub un an si peste un an.Personal si conturi asimilate


Contabilitatea decontarilor cu personalul evidentiaza drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizatiile pentru concediile de odihna, precum si cele pentru incapacitate temporara de munca, platite din fondul de salarii si alte drepturi in bani si/sau in natura datorate de institutia publica personalului pentru munca prestata si care se suporta, potrivit reglementarilor in vigoare, din fondul de salarii. (contul 421).

Contabilitatea decontarilor cu pensionarii evidentiaza drepturile de pensie si alte drepturi prevazute de lege, cuvenite pensionarilor conform legii.(contul 422).

Contabilitatea decontarilor cu somerii – evidentiaza indemnizatiile de somaj datorate somerilor.(cont 424).

In contabilitate se inregistreaza distinct alte drepturi si avantaje care, potrivit reglementarilor in vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimente antidot etc.), precum si avansurile acordate potrivit legii.(contul 425).

Drepturile de personal neridicate in termenul legal se inregistreaza intrun cont distinct, pe persoane. (contul 426).

Retinerile din salariile personalului pentru cumparari cu plata in rate, chirii sau pentru alte obligatii ale salariatilor, datorate tertilor (popriri, pensii alimentare si altele), se efectueaza numai in baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relatii contractuale. (contul 427).

Sumele datorate si neachitate personalului (concediile de odihna si alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume ce urmeaza a fi incasate de la acesta, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante in legatura cu personalul. (contul 4281).

Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme si echipamente de lucru, precum si debitele provenite din pagube materiale, amenzile si penalitatile stabilite in baza unor hotarari ale instantelor judecatoresti, si alte creante fata de personalul unitatii se inregistreaza ca alte creante in legatura cu personalul. (contul 4282).


Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate


Contabilitatea decontarilor privind asigurarile sociale evidentiaza contributiile angajatorilor -institutii publice- pentru asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, accidente de munca si boli profesionale, asigurari pentru somaj (conturi 4311,4313,4315,4371) precum si contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale, asigurari sociale de sanatate si aigurari pentru somaj. (conturile 4312,4314,4372).

Eventualele sume datorate sau care urmeaza a se incasa in perioadele urmatoare, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza ca alte datorii si creante sociale. (conturile 4381 si 4382).


Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale de stat si conturi asimilate


In cadrul decontarilor cu bugetul statului, bugetele locale si fondurile speciale se cuprind: taxa pe valoarea adaugata, impozitul pe venituri de natura salariala, impozitul pe cladiri, taxa asupra mijloacelor de transport si alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.

Taxa pe valoarea adaugata datorata bugetului de stat se stabileste lunar, pe baza de decont, ca diferenta intre valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (taxa pe valoarea adaugata colectata -contul 4427) si a taxei deductibile pentru cumpararile de bunuri si servicii (taxa pe valoarea adaugata deductibila-contul 4426).

In situatia in care exista decalaje intre faptul generator de taxa pe valoarea adaugata si exigibilitatea acesteia, totalul taxei pe valoarea adaugata se inregistreaza intr-un cont distinct, denumit taxa pe valoarea adaugata neexigibila (contul 4428) care, pe masura ce devine exigibila, se trece la taxa pe valoarea adaugata colectata, respectiv la taxa pe valoarea adaugata deductibila.

De asemenea, in contul de taxa pe valoarea adaugata neexigibila se inregistreaza si taxa pe valoarea adaugata deductibila sau colectata, pentru livrari de bunuri si prestari de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au intocmit facturile.(contul 4428).

Diferenta de taxa, in plus sau in minus, intre taxa pe valoarea adaugata colectata si taxa pe valoarea adaugata deductibila se inregistreaza in conturi distincte (taxa pe valoarea adaugata de plata - contul 4423, respectiv taxa pe valoarea adaugata de recuperat - contul 4424) si se regularizeaza in conditiile legii.

Impozitul pe venituri de natura salariilor, ce se inregistreaza in contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului angajat permanent al institutiei publice, impozitul retinut din drepturile banesti acordate salariatilor temporari si colaboratorilor de orice fel, impozitul retinut din pensii potrivit legii (contul 444).

La alte impozite, taxe si varsaminte datorate bugetelor locale se cuprind: impozitul pe cladiri sau alte impozite si taxe, potrivit legii. Acestea se defalca in contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe si varsaminte datorate bugetelor locale. (contul 446).

Alte datorii si creante cu bugetul statului cuprind: drepturile de personal neridicate, prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sumele datorate creditorilor, cuvenite bugetului statului dupa prescrierea lor , plusul de numerar din casierie, amenzi si penalitati, varsaminte efectuate in plus la buget si altele. (conturile 4481 si 4482).


Decontari-fonduri de la Comunitatea Europeana (PHARE, ISPA, SAPARD)


Sumele primite din contributia financiara nerambursabila a Comunitatii Europene (PHARE, ISPA, SAPARD) se inregistreaza la institutiile publice implicate in derularea acestor fonduri (Fondul National si Agentiile de Implementare) ca si creante - sume de primit- si datorii -sume de plata-(conturile 450,451,455,457,459).

Aceste sume sunt recunoscute ca venituri numai la beneficiarii finali, persoane fizice si juridice. De asemenea, cheltuielile din aceste fonduri sunt recunoscute numai la beneficiarii finali ai fondurilor.


Debitori si creditori diversi, debitori si creditori ai bugetelor


Creantele fata de alte persoane fizice sau juridice se inregistreaza in conturile de debitori diversi. (contul 461).

Sumele datorate de institutia publica unor terte persoane juridice sau fizice, altele decat personalul propriu, furnizorii si clientii-creditori, se inregistreaza in contul de creditori diversi. (contul 462).

Evidenta creantelor bugetare ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului asigurarilor pentru somaj si al Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza pe baza declaratiilor fiscale depuse de catre persoanele fizice si juridice. Evidenta analitica se tine pe tipuri de impozite si pe platitori, pe structura clasificatiei bugetare. (conturile 463,464,465,466).

Creditorii bugetari- reprezentand sumele de restituit contribuabililor sau de compensat cu alte creante ale aceluiasi buget sau cu alte creante ale altor bugete, la cererea acestora, se evidentiaza pe tipuri de impozite si pe platitori (contul 467).

Tot cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se evidentiaza imprumuturile pe termen scurt acordate din bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor pentru somaj, potrivit legii.(conturile 468,469).


Conturi de regularizare si asimilate


Conturi de regularizare si asimilate cuprind: Cheltuieli in avans, venituri inregistrate in avans si decontari din operatii in curs de clarificare.

Cheltuielile anticipate sau efectuate in avans, urmeaza sa fie recunoscute ca si cheltuieli efective in perioadele urmatoare. In aceasta categorie se includ: cheltuielile cu abonamentele, asigurarile, etc., efectuate in luna decembrie pentru anul urmator.(cont 471).

Veniturile realizate in perioada curenta, dar care privesc perioadele sau exercitiile urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate, la venituri in avans.

In aceste conturi se inregistreaza, in principal, urmatoarele venituri: veniturile din chirii, abonamente si alte venituri aferente perioadelor sau exercitiilor urmatoare. (contul 472).

Operatiunile care nu pot fi inregistrate direct in conturile corespunzatoare, pentru care sunt necesare clarificari ulterioare, se inregistreaza, provizoriu, intr-un cont distinct. Sumele inregistrate in acest cont trebuie clarificate de catre persoana juridica intr-un termen cat mai scurt.(contul 473).


Decontari


Contabilitatea decontarilor intre institutii cuprinde operatiunile de decontare intervenite in cursul executiei intre institutii reprezentand valoarea materialelor transmise si primite in vederea executarii unor actiuni in cadrul institutiei precum si cu sumele transmise de institutia superioara catre institutiile din subordine pentru efectuarea cheltuielilor din alocatii bugetare, din fonduri speciale, fonduri cu destinatie speciala, imprumuturi externe rambursabile si nerambursabile.

Contabilitatea decontarilor intre institutiile publice, cuprinde operatiile care se inregistreaza reciproc si in aceeasi perioada de gestiune, atat in contabilitatea unitatii debitoare, cat si a celei creditoare apartinand aceluiasi ordonator principal de credite. (conturile 481,482).


Evaluarea creantelor si datoriilor


Evaluarea initiala


Creantele si datoriile institutiei publice se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.

Creantele si datoriile in devize se inregistreaza in contabilitate atat in lei, la cursul de schimb in vigoare la data efectuarii operatiunilor, cat si in devize.

Operatiunile in valuta trebuie inregistrate in momentul recunoasterii initiale in moneda de raportare, aplicandu-se sumei in valuta cursul de schimb dintre moneda de raportare si moneda straina, la data efectuarii tranzactiei.


Evaluarea la momentul (decontarii) lichidarii creantelor si datoriilor


Diferentele de curs valutar ce apar cu ocazia decontarii creantelor si datoriilor in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele la care au fost raportate in situatiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli in perioada in care apar.

O diferenta de curs valutar apare cand exista o modificare a cursului de schimb intre data efectuarii tranzactiei si data decontarii oricaror elemente monetare ce rezulta dintr-o tranzactie in valuta.

Atunci cand tranzactia este decontata in decursul aceluiasi exercitiu financiar in care a survenit, intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acel exercitiu. Atunci cand tranzactia este decontata intr-un exercitiu financiar ulterior, diferenta de curs valutar recunoscuta in fiecare exercitiu financiar, ce intervine pana in exercitiul decontarii, este determinata tinand seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarui asemenea exercitiu financiar.


Evaluarea la data bilantului


La data intocmirii situatiilor financiare, creantele si datoriile in valuta se evalueaza la cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.

Creantele si datoriile aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeana se evalueaza la data bilantului la cursul publicat de Banca Centrala Europeana, valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.

Perioadele de raportare pentru institutiile publice sunt trimestrul si anul bugetar.


Provizioane pentru deprecierea creantelor


Pentru deprecierea creantelor, la sfarsitul exercitiului bugetar se constituie provizioane pe seama cheltuielilor.

In situatia in care provizionul constituit pentru o creanta devine total sau partial fara obiect, intrucat motivele care au dus la constituirea acestuia au incetat sa mai existe intr-o anumita masura, atunci acel provizion trebuie reluat corespunzator la venituri. (conturile 491,496,497).MONOGRAFIA

privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni


IV CONTURI DE TERTI


Descriere operatieA. Operatiuni privind decontarile cu furnizorii

1. Acordarea avansurilor catre furnizori2. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor3. Acordarea avansurilor catre furnizorii de active fixe4. Decontarea avansurilor acordate furnizorilor de active fixe5. Decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de furnizori6. Decontarea pe baza de efecte comerciale a datoriilor fata de furnizorii de active fixe7. Achitarea furnizorilor %
8. Diferente favorabile de curs valutar rezultate

urma lichidarii datoriilor in valutaB. Operatiuni privind decontarile cu clientii1.Vanzari catre clienti- in cazul in care s-au

intocmit facturi(doar pt act platitoare de

TVA)

2. Vanzari catre clienti- in cazul in care nu

s-au intocmit facturi,

(doar pt.act platitoare de TVA)


3. Emiterea facturilor pentru operatiunile

evidentiate anterior in contul 418

”Clienti-facturi de intocmit”.

Concomitent, se inregistreaza taxa pe valoarea adaugata colectata

4. Diferente nefavorabile de curs valutar

rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta5. Diferente favorabile de curs valutar

rezultate in urma lichidarii creantelor in valuta6. Primirea avansurilor de la clienti %7. Decontarea avansurilor primite8. Incasarea sumelor datorate de clienti- prin casa- prin banca %9. Acceptarea efectelor comerciale de incasat10. Incasarea efectelor comerciale
11. Scoaterea din evidenta a clientilor incerti12. Reactivarea clientilor scosi din evidentaC. Decontari cu personalul si asigurarile sociale1. Inregistrarea salariilor lunare brute  conform statului de salarii2. Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurari sociale3. Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatateInregistrarea contributiilor angajatorilor pentru asigurari de somaj4. Inregistrarea contributiilor angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale5. Inregistrarea, conform statelor de plata, aretinerilor din salarii- contributiile asiguratilor pentru asigurari  sociale- contributiile asiguratilor pentru asigurari Sociale de sanatate

- contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj


4372

- impozitul pe venit de natura salariala- avansuri acordate personalului- retineri din salarii datorate tertilor (rate, chirii,etc.)- imputatii- alte datorii sociale6. Virarea retinerilor catre terti- impozitul pe venit de natura salariala- contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale- contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale-contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate-contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate-contributiile angajatorilor pentru asigurarile de somaj- contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj- retineri din salarii datorate tertilor (rate, chirii,etc.)- imputatii7. Plata avansurilor cuvenite


%512, 513, 551,
8. Achitarea salariilor nete datorate personalului


%512, 513, 550,


9. Evidentierea salariilor si a altor drepturi de personal neridicate
10. Achitarea drepturilor de personal neridicate11. Drepturi de personal neridicate prescrise datorate bugetului12. Inregistrarea unei pagube din vina

unui salariat
%

- cu valoarea contabila a bunului imputat


719

- cu diferenta dintre valoarea de inlocuire si

valoarea contabila, care urmeaza a se vira la buget


448

13. Inregistrarea unei pagube din vina

tertilor, care se face venit la bugetul statului


%

- cu valoarea contabila a bunului imputat- cu diferenta dintre valoarea de inlocuire si valoarea contabila de inregistrare, care urmeaza a se vira la bugetD. Taxa pe valoarea adaugata1. Inregistrarea taxei pe valoarea adaugata

achitata organelor vamale pt bunurile si

serviciile din import


2. Inregistrarea TVA deductibila cuprinsa in facturisau alte documente legale pentru bunuri achizitionate, lucrari executate sau

servicii prestate
3. Inregistrarea TVA aferenta bunurilorcumparate,lucrarilor executate si serviciilor prestate cu plata in rate4. Inregistrarea TVA aferenta bunurilor cumparate,lucrarilor executate si serviciilor prestate cu plata in rate- ajunse la scadenta5. Inregistrarea sumelor incasate in numerar din vanzarea produselor prin magazine pp6. Inregistrarea facturilor pt produsele livrate

, lucrari executate, servicii prestate, inclusiv

TVA colectata

7. Inregistrarea vanzarilor de bunuri, lucrariexecutate si servicii prestate cu plata in rate

8. Inregistrarea incasarii in numerar sau prinbanca a valorii produselor livrate, lucrarilor si serviciilor prestate


411

9. Inregistrarea TVA aferenta vanzarilor,

lucrarilorexecutate sau serviciilor prestate

devenita exigibila


4427

10. La finele lunii inregistrarea TVA

deductibila retinutapotrivit legii din

TVA colectata11. La finele lunii, determinarea TVA

datorata bugetului statului (TVA colectata mai mare decat TVA deductibila)12. La finele lunii determinarea TVA

ramasa de recuperat sau de compensat in

lunile urmatoare(TVA deductibila mai

mare decat TVA colectat)13. Plata TVA datorata14. Incasarea in contul de disponibil a  TVA recuperat de la buget15. Incasarea compensarii cu bugetul statului a TVA de recuperatE. Inregistrarea diferentelor de curs valutar

1. Diferente de curs valutar nefavorabile

rezultate din reevaluarea datoriilor la

sfarsitul perioadei
2. Diferente de curs valutar favorabile  rezultate dinreevaluarea datoriilor la

sfarsitul perioadei, sau laplata datoriilor,  urmare scaderii cursului valutar3. Diferente de curs valutar nefavorabil rezultate din reevaluarea creantei la sfarsitul perioadei, sau laincasarea creantei, urmare scaderii cursului val

6654. Diferente de curs valutar favorabil rezultate din reevaluarea creantei la sfarsitul perioadeiF. Valorificarea materialelor rezultate dindezmembrarea si casarea bunurilor scoase din functiune

1. Cheltuieli ocazionate de casarea, dezmembrarea,declasarea activelor fixe,

materialelor de natura obiectelor de inventar sau altor materiale


401

2. Materiale rezultate din casare3. Valorificarea materialelor rezultate- cand venitul se retine de institutia publica, potrivit legii


719

- cand venitul se vireaza la buget, potrivit legii


448

4. Incasarea facturii5. Virarea la buget a sumelor obtinutePROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR

1. Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor-clienti


491

2. Diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor-clienti


781

3. Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru deprecierea creantelor –

debitori diversi


496

4. Diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea creantelor-

debitori diversi


781

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact