StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


IDEI NOI pentru cresterea afacerii tale
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitatea institutiilor publice
Trimite articolul prin email Cheltuieli si venituri - clasificatia bugetara : Contabilitatea institutiilor publice Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Cheltuieli si venituri - clasificatia bugetaraCheltuieli si Venituri


Veniturile si cheltuielile care apar altfel decat in cursul activitatilor curente ale institutiei publice trebuie prezentate la venituri extraordinare si cheltuieli extraordinare.

Acestea rezulta din desfasurarea unor tranzactii sau evenimente ce sunt clar diferite de activitatile curente ale institutiei si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat.

Prin activitati curente se inteleg activitatile desfasurate de o institutie publica, pentru realizarea obiectului sau de activitate, stabilit conform regulamentelor de organizare si functionare.
Pentru a stabili daca un eveniment sau o tranzactie se delimiteaza clar de activitatile curente ale entitatii, se are in vedere, mai degraba, natura elementului sau tranzactiei aferente activitatii desfasurate in mod curent de institutie, decat frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente sa aiba loc.


Cheltuieli

Potrivit contabilitatii de angajamente, cheltuielile reflecta costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii serviciilor publice sau veniturilor, dupa caz, precum si subventii, transferuri, asistenta sociala acordate, aferente unei perioade de timp.


Momentul recunoasterii cheltuielilor

Cheltuielile de personal : salarii in bani si in natura, prime, al 13-lea salariu, contributiile aferente acestora, se recunosc in perioada in care munca a fost prestata. Drepturile cuvenite si neachitate aferente exercitiului bugetar, sunt incluse de asemenea in costurile de personal ale exercitiului.

Cheltuielile cu stocurile se recunosc atunci cand acestea au fost consumate, cu exceptia materialelor de natura obiectelor de inventar care se inregistreaza la scoaterea din folosinta a acestora. Costurile cu bunurile includ consumul stocurilor achizitionate si platite in exercitiile bugetare anterioare si consumate in exercitiul bugetar curent.

Consumul propriu trebuie sa fie inregistrat in momentul cand are loc productia destinata pentru acest scop.

Cheltuielile cu serviciile se recunosc in perioada cand serviciile au fost prestate si lucrarile executate, indiferent de momentul cand a fost efectuata plata acestora.

Cheltuielile cu dobanzile se recunosc drept costuri in perioada cand sunt datorate conform contractului de imprumut si nu atunci cand sunt platite.

Cheltuielile de capital se recunosc lunar, sub forma amortizarii care se inregistreaza in mod sistematic, pe parcursul duratei de viata utile a activului fix. Valoarea ramasa neamortizata a activelor fixe scoase din functiune inainte de expirarea duratei normale de functionare a acestora, se recunoaste drept cost al perioadei cand acest eveniment a avut loc. Cheltuielile efectuate cu activele fixe in curs nu reprezinta un cost al perioadei. Costul acestora va fi recunoscut dupa finalizarea si punerea in functiune a activelor fixe si calculul amortizarii.

Transferurile intre unitati ale administratiei publice, curente si de capital, se recunosc ca si costuri la beneficiarii finali ai fondurilor.

Alte transferuri, interne si in strainatate, se recunosc ca si costuri la institutia care transfera fondurile.


Fazele parcurse de cheltuielile bugetare in procesul executiei

Angajarea

Lichidarea

Ordonantarea

Plata

Angajarea

Exista doua forme de angajamente: angajamentul bugetar si angajamentul legal.

Angajamentul bugetar

act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaza fonduri publice unei anumite destinatii

- instrumentul utilizat este bugetul, care la partea de cheltuieli prevede limitele maxime ce pot fi utilizate, pe naturi de cheltuieli

- angajamentul bugetar precede angajamentul legal.

- pt. actiuni multianuale se prevad bugete multianuale.

Angajamentul legal

- orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligatie pe seama fondurilor publice sau actul juridic prin care se creeaza sau se constata obligatii de plata pe seama fondurilor publice.

- sumele aprobate prin buget la partea de cheltuieli, reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite.

- angajarea si ordonantarea cheltuielilor se efectueaza numai cu viza de control financiar preventiv propriu, potrivit dispozitiilor legale.


Lichidarea

- faza in care se verifica existenta angajamentelor, realitatea sumei datorate, conditiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa ateste operatiunile respective.

- se realizeaza prin verificarea documentelor justificative din care sa 838i83i rezulte pretentia creditorului, precum si realitatea “serviciului efectuat”


Ordonantarea

- faza in care se confirma ca livrarile de bunuri si servicii au fost efectuate sau alte creante au fost verificate si ca plata poate fi realizata.


Plata

- reprezinta actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de terti.


Continutul grupelor de cheltuieli(

60 Cheltuieli privind stocurile

61 Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti

62 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

63 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

64 Cheltuieli cu personalul

65 Alte cheltuieli operationale

66 Cheltuieli financiare,

Alte cheltuieli finantate din buget

68 Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane

69 Cheltuieli extraordinare.


Continutul grupelor de cheltuieli

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe grupe de cheltuieli, dupa natura si destinatia lor.

Principalele grupe de cheltuieli sunt: cheltuieli privind stocurile, cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, cheltuieli cu alte servicii executate de terti, cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate, cheltuieli cu personalul, alte cheltuieli operationale, cheltuieli financiare, alte cheltuieli finantate din buget, cheltuieli de capital, amortizari si provizioane, cheltuieli extraordinare.

- Cheltuieli privind stocurile includ urmatoarele:

- materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, animale si pasari, marfuri, ambalaje, alte stocuri. (conturile 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609);

- Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti includ: energie si apa (contul 610); intretinere si reparatii (contul 611); chirii (contul 612); prime de asigurare (contul 613). deplasari, detasari, transferari (contul 614).

- Cheltuieli cu alte servicii executate de terti includ: comisioane si onorarii (contul 622); protocol,reclama si publicitate (contul 623); transportul de bunuri si personal (contul 624); servicii postale si taxe de telecomunicatii (contul 626); servicii bancare si asimilate (contul 627); alte servicii executate de terti (contul 628); alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale (contul 629).

- Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte assimilate includ cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte

asimilate ce trebuie platite de catre institutiile publice, conform legii.(contul 635).

- Cheltuieli cu personalul includ: salariile personalului (contul 641); drepturi salariale in natura (contul 642); - asigurari sociale: contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale, asigurari de somaj, asigurari sociale de sanatate, accidente de munca si boli profesionale, alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (contul 645); indemnizatii de delegare, detasare (contul 646).

- Alte cheltuieli operationale includ: pierderi din creante si debitori diversi (contul 654); alte cheltuieli operationale (contul 658).

- Cheltuieli financiare includ: pierderi din creante imobilizate (contul 663); cheltuieli privind investitiile financiare cedate (contul 664); diferente de curs valutar (contul 665); dobanzi (contul 666); sume de transferat bugetului de stat reprezentand castiguri din schimb valutar in cadrul programelor PHARE, SAPARD, ISPA (contul 667); dobanzi de transferat CE sau de alocat in cadrul programelor: PHARE, SAPARD, ISPA (contul 668); alte pierderi-cheltuieli neeligibile: PHARE, SAPARD, ISPA (contul 669).

-Alte cheltuieli finantate din buget includ: subventii (contul 670); transferuri curente intre unitati ale administratiei publice (contul 671); transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice (contul 672); transferuri interne (contul 673); transferuri in strainatate (contul 674); asigurari sociale (contul 676); ajutoare sociale (contul 677); alte cheltuieli (contul 679).

- Cheltuieli de capital, amortizari, provizioane si ajustari Cheltuielile de capital includ: cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere (contul 681); cheltuieli cu active fixe neamortizabile (contul 682); cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare (contul 686); cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare (contul 689).

- Cheltuieli extraordinare includ: pierderi din calamitati (contul 690); cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe (contul 691).


Structura conturilor de cheltuieli

In cadrul institutiilor publice, contabilitatea cheltuielilor se tine in conturi distincte, dupa natura si destinatie. Conturile de cheltuieli se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. Structura contului contabil va fi

urmatoarea

1. simbolul contului din planul de conturi;

2. capitolul;

3. sursa de finantare a cheltuielii, respectiv: BS, BL, BASS, BAS, BFNUASS; B fondurilor externe nerambursabile; bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii; cheltuieli evidentiate in afara BL.

4. subcapitolul;

5. titlul;

6. articolul;

7. alineatul;

8. subalineatul (paragraful).


Clasificatia bugetara

- OMFP nr. 1025-2005 : Clasificatia economica, Clasificatia functionala

- Transpunerea vechii structuri a clasificatiei bugetare in structura noua

- Termen de aplicare 01.01 2006


Clasificatia economica titluri (1)

10 Titlul I CHELTUIELI DE PERSONAL

20 Titlul II BUNURI si SERVICII

30 Titlul III DOBANZI

40 Titlul IV SUBVENTII


81 Titlul XIII RAMBURSARI DE CREDITE

90 Titlul XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT


10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL(exemplificativ)

10.01 Cheltuieli salariale in bani

10.02 Cheltuieli salariale in natura

10.03 Contributii


Conturile de cheltuieli se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in creditul conturilor de cheltuieli, acestea pot fi inregistrate si in debitul conturilor, in rosu. Reflectarea unitara a cheltuielilor efectuate de institutiile publice pe articolele si alineatele prevazute in Clasificatia economica, se asigura cu ajutorul “Indrumarului” elaborat de catre ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.


Venituri si Finantari

Potrivit contabilitatii de angajamente, veniturile reprezinta impozite, taxe, contributii si alte sume de incasat potrivit legii, precum si pretul bunurilor vandute si serviciilor prestate, dupa caz, aferente unei perioade de timp.


Momentul recunoasterii veniturilor

Veniturile se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice, pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de creanta (declaratia fiscala sau decizia emisa de organul fiscal), avize de expeditie, facturi, alte documente legal intocmite sau in momentul incasarii efective a acestora, in situatia in care nu exista documente anterioare incasarii pentru inregistrarea creantei.

In contabilitate, veniturile din activitati economice se inregistreaza in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, al facturarii lucrarilor executate si serviciilor prestate, moment care atesta transferul de proprietate catre clienti. Veniturile proprii ale institutiilor publice provin din chirii, organizarea de manifestari culturale si sportive, concursuri artistice, publicatii, prestatii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activitati proprii sau anexe, prestari de servicii si altele asemenea.

Veniturile din diferente de curs valutar trebuie recunoscute in perioada in care apar cu ocazia decontarii sau a raportarii in situatiile financiare a elementelor monetare, creantelor si datoriilor, la cursuri diferite fata de cele la care au fost inregistrate initial pe parcursul perioadei sau fata de cele care au fost raportate in situatiile financiare anterioare.

Veniturile din dobanzi se inregistreaza pe masura generarii veniturilor respective.


Continutul grupelor de venituri

Contabilitatea veniturilor se tine pe grupe de venituri, dupa natura si sursa lor. Principalele grupe de venituri sunt: venituri din activitati economice, alte venituri operationale, venituri din productia de active fixe, venituri fiscale, venituri din contributii de asigurari, venituri nefiscale, venituri financiare, finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala, fonduri cu destinatie speciala, venituri din provizioane, venituri extraordinare.

Venituri din activitati economice includ: venituri din vanzarea produselor finite (contul 701); venituri din vanzarea semifabricatelor (contul 702); venituri din vanzarea produselor reziduale (contul 703); venituri din lucrari executate si servicii prestate (contul 704); venituri din studii si cercetari (contul 705); venituri din chirii (contul 706); venituri din vanzarea marfurilor (contul 707); venituri din activitati diverse (contul 708); variatia stocurilor (contul 709).

Venituri din alte activitati operationale includ: Venituri din creante reactivate si debitori diversi (contul 714); Alte venituri operationale (contul 719).

Venituri din productia de active fixe includ: venituri din productia de active fixe necorporale (contul 721); venituri din productia de active fixe corporale (contul 722).

Venituri fiscale Aceasta grupa include veniturile fiscale ale bugetului general consolidat, recunoscute la momentul constatarii, inregistrate pe baza declaratiilor fiscale si a deciziilor emise de organul fiscal. Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. Grupa „Venituri fiscale” include:

- Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice (contul 730);

- Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (contul 731);

- Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (contul 732);

- Impozit pe salarii (contul 733);

- Impozite si taxe pe proprietate (contul 734);

- Impozite si taxe pe bunuri si servicii (contul 735);

- Impozit pe comertul exterior si tranzactiile internationale (contul 736);

- Alte impozite si taxe fiscale (contul 739).

Venituri din contributii de asigurari

Aceasta grupa contine veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat, veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj, veniturile Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate recunoscute la momentul constatarii, inregistrate pe baza declaratiilor fiscale si a deciziilor emise de organul fiscal.

Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. Grupa “Venituri din contributii de asigurari” include: Venituri din contributiile angajatorilor: contributiile pentru asigurari sociale, contributiile pentru asigurari de somaj, contributiile pentru asigurari sociale de sanatate, contributiile pentru accidente de munca si boli profesionale si alte

contributii pentru asigurari sociale (contul 745); Venituri din contributiile asiguratilor: contributiile pentru asigurari sociale, contributiile pentru asigurari de somaj, contributiile pentru asigurari sociale de sanatate si alte contributii ale altor persoane pentru asigurari sociale (contul 746).

Venituri nefiscale

Aceasta grupa include venituri ale bugetului general consolidat, altele decat cele mentionate la grupele: “Venituri fiscale” si “Venituri din contributii de asigurari”. De regula, aceste venituri sunt recunoscute la momentul incasarii,

neexistand obligatia de a intocmi declaratii conform legii. Se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare.

Grupa “Venituri nefiscale” include: Venituri din proprietate (contul 750); Venituri din vanzari de bunuri si servicii (contul 751);

Venituri financiare

Grupa „Venituri financiare” include: Venituri din creante imobilizate (contul 763); Venituri din investitii financiare cedate (contul 764); Venituri din diferente de curs valutar (contul 765); Venituri din dobanzi (contul 766); Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea pierderii din schimb valutar – PHARE, SAPARD, ISPA (contul 767); Alte venituri financiare (contul 768); Sume de primit de la bugetul de stat pentru acoperirea altor pierderi (cheltuieli neeligibile) – PHARE, SAPARD, ISPA (contul 769).

Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala, fonduri cu destinatie speciala Potrivit prevederilor legislatiei in vigoare privind finantele publice, finantarea institutiilor publice si serviciilor publice se asigura astfel: integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz; din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz; integral din venituri proprii. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii, contabilitatea institutiilor publice asigura inregistrarea platilor de casa si a cheltuielilor efective, pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, potrivit bugetului aprobat.

Platile efectuate din contul de finantare bugetara de catre institutiile finantate integral de la buget sau din contul de disponibil pentru bunuri aprovizionate, lucrari executate si servicii prestate, reprezinta plati de casa. In aceasta categorie se includ si platile efectuate prin casierie, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Institutiile publice pot avea si alte surse de finantare, respectiv: fonduri externe nerambursabile, subventii, alocatii bugetare cu destinatie speciala, etc., dupa caz.

Aceasta grupa include: Finantarea de la buget (contul 770); Finantarea in baza unor acte normative speciale (contul 771); Venituri din subventii (contul 772); Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala (contul 773); Finantarea din fonduri externe nerambursabile (contul 774); Fonduri cu destinatie speciala (contul 776); Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (contul 778). Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit (contul 779).


Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidentiaza distinct in functie de natura acestora. Diminuarea sau anularea provizioanelor si ajustarilor constituite se efectueaza prin inregistrarea la venituri in cazul in care nu se mai justifica mentinerea acestora. Grupa “Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare” include: Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea

operationala (contul 781); Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare (contul 786).

Veniturile extraordinare Grupa “Venituri extraordinare” include: Venituri din despagubiri din asigurari (contul 790); Venituri din valorificarea unor bunuri (contul 791).


Structura conturilor de venituri

In cadrul institutiilor publice, contabilitatea veniturilor se tine in conturi distincte, dupa natura si sursa. Conturile de venituri se dezvolta in analitic pe structura clasificatiei bugetare. Structura contului contabil va fi urmatoarea:

1. simbolul contului din planul de conturi;

2. bugetul caruia ii apartine venitul: BS, BL, BASS, BAS, BFNUASS, B bugetul fondurilor externe nerambursabile; bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii; venituri evidentiate in afara bugetelor locale.

3. capitolul;

4. subcapitolul;

5. paragraful.


Conturile de venituri se inchid la sfarsitul perioadei (lunar sau cel mai tarziu la intocmirea situatiilor financiare) in vederea stabilirii rezultatului patrimonial. In situatia in care apar operatiuni ce trebuie inregistrate in debitul conturilor de venituri , acestea pot fi inregistrate si in creditul conturilor de venituri, in rosu. Institutiile publice mai pot folosi pentru desfasurarea activitatii lor, bunuri materiale si fonduri banesti primite de la persoane juridice si fizice sub forma de donatii si sponsorizari.

Fondurile banesti acordate de persoanele juridice si fizice, primite ca donatii si sponsorizari de institutiile publice finantate integral de la buget, se varsa direct la bugetul din care se finanteaza acestea. Cu aceste sume se majoreaza creditele bugetare ale bugetului institutiei publice beneficiare si care urmeaza sa se utilizeze potrivit legii.

Cu fondurile primite de catre institutiile publice finantate integral din venituri proprii si cele finantate din venituri proprii si subventii de la buget, se majoreaza bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora.

Operatii specifice Bugetelor locale


Inregistrarea veniturilor bugetului localInregistrarea veniturilor bugetului localInregistrarea sumelor incasate eronat.Inregistrarea sumelor de restituit sau de compensat

Inregistrarea sumelor incasate in numerar reprezentind venituri ale bugetului local si depunerea in contul de trezorerie
751,752,753, 755,772


Inregistrarea titlurilor de participare si a altor titluri imobilizateInregistrarea titlurilor de participare (actiuni pe termen mediu si lung) rezultate din conversia creantelor bugetului local
Inregistrarea diferentelor nefavorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participare pe termen mediu si lung vandute si pretul de cesiune


Inregistrarea diferentelor favorabile dintre valoarea contabila a titlurilor de participatii pe termen mediu si lung vandute si pretul de cesiune
Inregistrarea creantei reprezentand dividende aferente actiunilor pe termen mediu si lung, dobandite ca urmare a conversiei in actiuni a creantelor bugetareInregistrarea titlurilor de participatii pe termen mediu si lung (actiunilor) achizitionate de bugetul localInregistrarea incasarii dividendelor in contul 50.51 “Disponibil din dividende incasate de la societati comerciale” si virarea in contul bugetului localInregistrarea creantelor bugetului localInregistrarea creantelor bugetului local pe baza titlurilor de creanta, pe structura clasificatiei bugetare

Inregistrarea majorarii creantelor cu dobanzile si penalitatile de intirziere

Inregistrarea majorarii creantelor bugetului local pe baza actelor de control sau a altor modalitati legale

Stingerea creantelor fiscaleIncasarea veniturilor bugetului pe structura clasificatiei veniturilor bugetului local prin casierie, inclusiv dobanzi si penalitati si depunerea in cont de trezorerieIncasarea veniturilor bugetului pe structura clasificatiei veniturilor bugetului local prin intermediul bancilor, trezoreriilor si a altor institutii autorizate sa deruleze operatiuni de plata

Compensarea la cerere sau din oficiu, a creantelor bugetului local (analitic distinct)in rosu


Sume de compensat sau de restituit contribuabiluluiCompensarea cu obligatii de plata viitoare la solicitarea debitorului, a sumelor care exced creantele bugetului local

Compensarea cu obligatii datorate altor bugetePlata catre alte bugeteRestituiri de sumeRestituirea, la cererea debitorului, a sumelor platite in plus fata de obligatia fiscala

Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor platite in plus ca urmare unei erori de calcul

Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor platite in plus ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale

Restituirea, la cererea debitorului, a sumelor platite in plus stabilite prin hotarari ale organelor judiciare sau altor organe competente potrivit legii

Restituirea, la cererea debitorului, a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal

Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitatiTrecerea bunurilor imobile in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale

Concomitent: Stingerea creantei bugetare (in rosu)

Constituirea sau majorarea provizioanelor pentru creante depreciateDiminuarea sau anularea provizioanelor constituite pentru deprecierea creantelorInchiderea conturilor si stabilirea rezultatului patrimonial al bugetului local la finele exercitiului financiar (an bugetar)Inchiderea conturilor de venituri

7xx


Preluarea cheltuielilor dupa natura de la activitatea proprie si institutiile subordonate

(cheltuieli > finantarea

6xx
Preluarea cheltuielilor dupa natura de la activitatea proprie si institutiile subordonate

(cheltuieli < finantarea


6xxRambursarea imprumuturilor; plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri aferente acestora

Constituirea fondului de rulment din excedentul anual al bugetului local, rezultat la inchiderea exercitiului, potrivit legii

5221

5211

Sumele transferate reprezentand rezultatul executiei curente a bugetului local (excedent)Constituirea si utilizarea taxelor specialeTaxe speciale datorate de beneficiarii de servicii publice

Sumele incasate reprezentand taxe speciale constituite

Sumele incasate in numerar reprezentand taxe specialeDepunerea in contul de disponibil la trezorerie a taxelor speciale incasate in numerarAvansuri acordate furnizorilor, potrivit legii

Sumele achitate furnizorilor pentru bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate
La finele lunii, drepturile personalului suportate din taxe speciale instituite, conform legiiSumele reprezentand contributia datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fondului de risc si accidente suportate din taxe speciale instituite, conform legiiValoarea bunurilor livrate, lucrarilor executate si serviciilor prestate care se deconteaza ulterior

6xx


Sumele reprezentand contributia datorata bugetului asigurarilor sociale pentru somaj suportata din taxe speciale instituite, conform legiiValoarea materialelor consumate care au fost achizitionate din taxe speciale

6xx

3xx

Cheltuieli efectuate in cursul anului pentru obiectivele de investitii neterminate care se continua si in anul urmator

La finalizarea investitiei, receptia activului fix, in situatia bunurilor apartinand domeniului privat al unitatilor administrativ-teritorialeLa finele perioadei, totalul cheltuielilor efectuate in cursul anului, pentru inchiderea contului de cheltuieli


6xx

La finele anului, totalul veniturilor realizate in cursul anului, pentru inchiderea contului de venituriLa inceputul anului urmator, transferul rezultatului patrimonial asupra rezultatului reportat- excedent patrimonial- deficit patrimonial
Imprumuturi contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale (cont 162)Tragerile din imprumuturi intrate in contul de disponibil  Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in contract- din contul de disponibilAcordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in contract- din contul de imprumutPlata furnizorilor din contul de disponibil mai putin avansurile acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabile
Plata furnizorilor din contul de imprumut mai putin avansurile acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabilePlata furnizorilor din contul de disponibil mai putin avansurile acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile


Plata furnizorilor din contul de imprumut mai putin avansurile acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile


Regularizarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrarilor, serviciilorLa finele lunii, reevaluarea imprumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a lunii si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabileLa finele lunii, reevaluarea imprumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a lunii si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabileLa finele lunii, reevaluarea soldului contului de disponibil si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabileLa finele lunii, reevaluarea soldului contului de disponibil si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabileRambursarea la scadenta a imprumuturilor externeEvidentierea dobanzilor datoratePlata dobanzilor si comisioanelor aferente imprumuturilor externe
Imprumuturi interne si externe primite de bugetul local pentru investitii (cont 5196)Tragerile din imprumuturi intrate in contul de disponibil  Acordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in contract- din contul de disponibilAcordarea de avansuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in contract- din contul de imprumutPlata furnizorilor din contul de disponibil mai putin avansurile acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabilePlata furnizorilor din contul de imprumut mai putin avansurile acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabilePlata furnizorilor din contul de disponibil mai putin avansurile acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabilePlata furnizorilor din contul de imprumut mai putin avansurile acordate si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabile
Regularizarea avansurilor acordate, la primirea bunurilor, lucrarilor, serviciilor
La finele lunii, reevaluarea imprumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a lunii si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabileLa finele lunii, reevaluarea imprumuturilor externe la cursul valutar din ultima zi a lunii si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabileLa finele lunii, reevaluarea soldului contului de disponibil si evidentierea diferentelor de curs valutar nefavorabileLa finele lunii, reevaluarea soldului contului de disponibil si evidentierea diferentelor de curs valutar favorabileRambursarea la scadenta a imprumuturilor externeEvidentierea dobanzilor datoratePlata dobanzilor si comisioanelor aferente imprumuturilor externe


Contabilitatea angajamentelor si a elementelor extrabilantiere


Drepturile si obligatiile, precum si unele bunuri care nu pot fi integrate in activele si pasivele unitatii se inregistreaza in contabilitate in conturi in afara bilantului, denumite si conturi de ordine si evidenta. In aceasta categorie se cuprind angajamente (garantii) acordate sau primite in relatiile cu tertii, active fixe luate cu chirie, valori materiale primate spre prelucrare sau reparare, in pastrare sau custodie, debitori scosi din activ, urmariti in continuare, chirii si alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenta, precum si alte valori.


GRUPA 80 “CONTURI IN AFARA BILAN|ULUI”

Contul 8031 “Active fixe corporale luate cu chirie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta activelor fixe corporale luate cu chirie de la terti in baza contractelor incheiate in acest scop.In debitul contului se inregistreaza pe baza contractelor sau proceselor verbale de inchiriere, valoarea de inventar a activelor fixe corporale respective luate cu chirie, iar in credit, valoarea acelorasi active fixe corporale restituite pe baza proceselor -verbale de predare. Soldul contului reprezinta valoarea de inventar a activelor fixe corporale luate cu chirie la un moment dat.


Contul 8032 “Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta materiilor, materialelor si altor valori materiale (imobilizari corporale, obiecte pretioase, etc.) apartinand tertilor , primite spre prelucrare, finisare sau reparare, pe baza de contract.In debitul contului se inregistreaza, la preturile prevazute in contract, valorile materiale pentru prelucrare, finisare sau reparare, iar in credit se inregistreaza, la aceleasi preturi, valorile materiale finisate sau reparate, restituite titularilor. Soldul contului reprezinta valorile materiale primite spre prelucrare sau reparare.


Contul 8033 “Valori materiale primite in pastrare sau custodie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale, marfuri, imobilizari corporale, etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza de act de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat in acest scop. In debitul contului se inregistreaza, la preturile prevazute in documentele incheiate, valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara, iar in credit, la aceleasi preturi, valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii peste nevoile unitatii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurile de inventar etc. Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie, existente la un moment dat.


Contul 8034 “Debitori scosi din activ , urmariti in continuare”Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor care au fost scosi din activul institutiei, ca insolvabili sau disparuti, care, in conformitate cu dispozitiile legale, trebuiesc urmariti in continuare pana la reactivare sau implinirea termenului de prescriptie. In debitul contului se inregistreaza sumele datorate de debitorii insolvabili sau disparuti, scosi din activ, iar in credit, sumele reactivate ca urmare a revenirii debitorilor la starea de solvabilitate sau sumele ale caror termene de urmarire s-au prescris.Soldul contului reprezinta sumele datorate de debitori insolvabili sau disparuti scosi din activ, nereactivate.


Contul 8035 “Debitori din amenzi si penalitati pretinse”Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta debitorilor din amenzi si penalitati pretinse furnizorilor si altor contractanti pentru nerespectarea clauzelor din contractele incheiate cu acestia. In debitul contului se inregistreaza sumele calculate drept amenzi si penalitati pretinse de la furnizori sau alti contractanti, iar in credit, sumele incasate de la acestia, care se vor inregistra in conturile de bilant, precum si sumele respinse de organele de judecata sau de arbitraj. Soldul contului reprezinta sumele ramase de incasat de la furnizori si alti contractanti.


Contul 8036 “Chirii si alte datorii asimilate” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imobilizarilor primite in leasing, a contractelor de inchiriere, chiriilor si altor datorii asimilalate, datorate de catre institutie pentru bunurile luate in concesiune, sau chirie. In debitul contului se inregistreaza sumele reprezentand chirii si alte datorii asimilate, iar in credit, valoarea datoriilor de acest gen, efectiv plaiite de catre institutie. Soldul contului reprezinta contravaloarea chiriilor si altor datorii asimilate pe care institutia le are de platit la un moment dat.


Contul 8037 “Efecte scontate neajunse la scadenta”Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta efectelor scontate depuse la banca dar neajunse la scadenta. In debitul contului se inregistreaza efectele scontate, dar neajunse la scadenta, depuse la banca, iar in credit, efectele scontate ajunse la termen. Soldul contului reprezinta efectele scontate depuse la banca, neajunse la scadenta.


Contul 8038 “Alte valori in afara bilantului”Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bunurilor predate in lesing financiar si a altor valori in afara bilantului decat cele cuprinse in conturile 8031-8037. In debitul contului se inregistreaza alte valori in afara bilantului existente in institutie, iar in credit, stingerea obligatiilor institutiei in legatura cu aceste valori. Soldul contului reprezinta alte valori in afara bilantului, existente in institutie la un moment dat.


Contul 8039 “Stocuri de natura obiectelor de inventar“Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta stocurilor de natura obiectelor de inventar trecute pe cheltuieli si a caror natura necesita urmarirea lor extrabilantiera. In debitul contului se inregistreaza valorile materiale de natura obiectelor de inventar, iar in credit, aceleasi valori pentru care nu mai este necesara urmarirea lor extrabilantiera. Soldul contului reprezinta valoarea stocurilor de natura obiectelor de inventar date in folosinta, la un moment dat.


Contul 8040 “Ambalaje de restituit”Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta ambalajelor primite de la furnizori (nefacturate si necuprinse in pretul materialelor si al marfurilor aprovizionate) cu obligatia de a le restitui la termenele stabilite in contract si in conditiile prevazute de dispozitiile legale in vigoare. In debitul contului se inregistreaza, la preturile legale stabilite prin contract, ambalajele primite fara plata cu obligatia de restituire, iar in credit, cu aceleasi preturi, ambalajele de acelasi fel restituite furnizorilor, distruse din cauza calamitatilor, lipsurile de inventar, etc. Soldul contului reprezinaa valoarea ambalajelor de restituit la un moment dat.

Contul 8041 “Publicatii primite gratuit in vederea schimbului international“Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta publicatiilor (carti, albume, reviste, brosuri, discuri, casete, etc.) primite gratuit in vederea schimbului international, pe baza documentelor incheiate in acest scop. In debitul contului se inregistreaza publicatiile primite la preturile prevazute in documentele de intrare, iar in credit, la aceleasi preturi, valoarea publicatiilor eliberate in cadrul schimbului international potrivit dispozitiilor legale.Soldul contului reprezinta valoarea publicatiilor primite gratuit in vederea schimbului international la un moment dat.


Contul 8044 “Documente respinse la viza de control financiar preventiv”Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta documentelor care contin valori din operatiuni pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv. In debitul contului 8044 “Documente respinse la viza de control financiar preventiv” se inregistreaza valoarea operatiunilor respinse provizoriu la care s-a refuzat viza de control financiar preventiv, iar in credit, valoarea acelorasi documente acceptate la viza dupa indeplinirea conditiilor solicitate de organul de control . Soldul contului reprezinta valoarea documentelor respinse definitiv de la viza de control financiar preventiv.


Contul 8046 “Ipoteci imobiliare” Cu ajutorul acestui cont Agentia Nationala pentru Locuinte tine evidenta ipotecilor imobiliare constituite in favoarea sa, pe toata durata acordarii creditelor ipotecare pentru construirea, cumpararea, reabilitarea, consolidarea si extinderea de locuinte. In creditul contului se inregistreaza sumele rezultate din contractele de ipoteca, reprezentand ipotecile imobiliare constituie de clienti in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte. Contul se debiteaza in momentul in care creditul acordat a fost rambursat si dobanzile aferente au fost incasate integral. Soldul contului reprezinta ipotecile imobiliare constituite de clienti in favoarea Agentiei Nationale pentru Locuinte.


Contul 8047 “Imprimate de valoare cu decontare ulterioara“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta imprimatelor de valoare primite, la valoare nominala (ex.: bilete pentru odihna si tratament) a caror plata sau decontare se face ulterior, precum si carnetele pentru taxe forfetare pentru piete, targuri si oboare primite gratuit. In debitul contului se inregistreaza valoarea imprimatelor primite, iar in credit valoarea imprimatelor utilizate, de contate sau restituite. Soldul contului reprezinta valoarea imprimatelor cu decontare ulterioara la un moment dat.


Contul 8048 “Garantie bancara pentru oferta depusa” Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza garantia pentru oferta depusa de contractanti prin care persoana juridica achizitoare este asigurata de mentinerea ofertelor pe toata durata licitatiei si de semnarea contractului si a documentelor de catre contractantul desemnat castigatorul licitatiei. In debitul contului se inregistreaza garantia bancara pentru oferta depusa constituita prin “Scrisoarea de garantie bancara pentru oferta depusa”, iar in credit restituirea garantiei bancare pentru oferta depusa numai dupa semnarea contractului de executie cu ofertantul castigator, sau dupa expirarea perioadei de valabilitate a documentelor de participare la licitatie.

Contul 8049 “ Garantie bancara pentru buna executie” Cu ajutorul acestui cont se inregistreaza garantia de buna executie constituita in scopul asigurarii persoanei juridice achizitoare de realizarea calitativa, convenita prin contractul de executie si in durata de executie aprobata a investitiei. In debitul contului se inregistreaza “Scrisoarea de garantie bancara pentru buna executie” prezentata de contractant (antreprenor, furnizor), iar in credit restituirea garantiei pentru buna executie in conditiile speciale de contractare.


Contul 8050 “Disponibil din garantia constituita pentru buna executie” Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor din garantia constituita pentru buna executie. In debitul contului pe baza extrasului de cont privind disponibilul din garantia pentru buna executie prezentat de contractant (antreprenor, furnizor) care atesta constituirea garantiei, se evidentiaza constituirea acesteia, iar in credit restituirea garantiei de buna executie dupa expirarea perioadei de garantie potrivit contractului incheiat.


Contul 8051 “Garantii constituite de concesionar” Cu ajutorul acestui cont ministerele sau alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, consiliile judetene, consiliile locale sau institutiile publice de interes local, care, potrivit legii , au calitatea de concedent, in numele statului, judetului, orasului, sau comunei dupa caz, tin evidenta garantiilor constituite de concesionar pentru bunurile, activitatile sau serviciile publice concesionate potrivit legii. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite de concesionar, potrivit legii, iar in credit garantiile restituite sau retinute de la concesionar, potrivit legii. Soldul contului reprezinta garantiile constituite de concesionar la un moment dat.


Contul 8060 “Credite bugetare aprobate” Cu ajutorul acestui cont institutiile indiferent de subordonare si de modul de finantare tin evidenta creditelor aprobate pentru efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget. Contabilitatea analitica a creditelor aprobate se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. In debitul contului se inregistreaza, la inceputul exercitiului bugetar creditele bugetare aprobate cu defalcare pe trimestre precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza creditele bugetare aprobate. In creditul contului se inregistreaza diminuarile de credite efectuate in cursul exercitiului bugetar care micsoreaza creditele bugetare aprobate. Soldul contului reprezinta totalul creditelor bugetare aprobate la un moment dat.


Contul 8061 “Credite deschise de repartizat” Cu ajutorul acestui cont ordonatorii principali si secundari finantati din bugetul de stat evidentiaza creditele deschise cu scopul de a fi repartizate institutiilor subordonate. In debitul contului ordonatorii principali de credite inregistreaza creditele deschise pentru a fi repartizate ordonatorilor din subordine, precum si creditele retrase de la acestia, iar in credit creditele repartizate precum si cele retrase acestora. La ordonatorii secundari, in debit se inregistreaza creditele repartizate de ordonatorul principal pentru a fi repartizate ordonatorilor tertiari, iar in credit creditele repartizate ordonatorilor tertiari precum si creditele retrase de ordonatorul principal. Soldul contului reprezinta totalul creditelor repartizate.


Contul 8062 “Fonduri de primit de la bugetul de stat” Cu ajutorul acestui cont Agentia Sapard inregistreaza in partida dubla partea de cofinantare de 25% pentru programul Sapard ce urmeaza sa fie suportata de la bugetul de stat. In creditul acestui cont se inregistreaza sumele prevazute in acordurile financiare care urmeaza sa se suporte de la bugetul de stat, iar in debit se inregistreaza angajamentele bugetare reprezentand contravaloarea contractelor incheiate cu beneficiarii de proiecte.


Contul 8063 “Fonduri de primit de la Comunitatea Europeana”Cu ajutorul acestui cont Agentia Sapard inregistreaza in partida dubla partea de 75% din finantarea programului Sapard ce urmeaza sa fie suportata de Comunitatea Europeana. In creditul contului se inregistreaza sumele prevazute in acordurile financiare care urmeaza sa se suporte de Comunitatea Europeana , iar in debit, se inregistreaza angajamentele bugetare reprezentand valoarea contractelor incheiate cu beneficiarii de proiecte.


Contul 8064 “Angajamente bugetare”Cu ajutorul acestui cont institutiile publice indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor tin evidenta angajamentelor bugetare, respectiv a sumelor rezervate in vederea efectuarii unor cheltuieli bugetare, in limita creditelor bugetare aprobate. Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. In debitul contului se inregistreaza angajamentele bugetare, precum si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza angajamentele bugetare initiale. In creditul contului se inregistreaza diminuarile de angajamente bugetare efectuate in cursul exercitiului care micsoreaza angajamentele bugetare initiale. Soldul contului reprezinta totalul angajamentelor bugetare la un moment dat.


Contul 8065 “Angajamente legale” Cu ajutorul acestui cont institutiile publice indiferent de subordonare si modul de finantare a cheltuielilor tin evidenta angajamentelor legale, aprobate de ordonatorul de credite in limita creditelor bugetare aprobate. Contabilitatea analitica a angajamentelor bugetare se tine pe titluri, articole si alineate in cadrul fiecarui subcapitol sau capitol al bugetului aprobat. In debitul contului se inregistreaza angajamentele legale si suplimentarile efectuate in cursul exercitiului bugetar care majoreaza angjamentele legale initiale. In creditul contului, in cursul anului se inregistreaza diminuarile de angajamente legale care micsoreaza angajamentele legale initiale, iar la finele anului totalul platilor efectuate in contul angajamentelor legale .Soldul contului la finele lunii reprezinta totalul angajamentelor legale, iar la finele anului totalul angajamentelor ramase neachitate.


Contul 8066 “Angajamente de plata” Cu ajutorul acestui cont Agentia Sapard inregistreaza in partida dubla angajamentele ce urmeaza a fi platite in baza contractelor incheiate cu beneficiarii. In credit se inregistreaza crearea obligatiei de ordonantare (autorizarea platii). In debit se iregistreaza ordonantarea si plata angajamentelor.


Contul 8067 “Credite deschise pentru cheltuieli proprii” Cu ajutorul acestui cont ordonatorii de credite tin evidenta creditelor deschise de la buget. In debitul contului ordonatorii de credite inregistreaza creditele deschise de Ministerul Finantelor Publice pentru cheltuieli proprii, iar in credit creditele retrase in cursului anului. Ordonatorii secundari si tertiari, inregistreaza in debit creditele primite prin repartizare de la ordonatorul superior pentru cheltuieli proprii, iar in credit, creditele retrase.


Contul 8068 'Credite repartizate din bugetul local'Cu ajutorul acestui cont institutiile finantate din bugetele locale tin evidenta creditelor repartizate din bugetul local. In debitul contului institutiile publice finantate din bugetul local inregistreaza la inceputul fiecarui trimestru alocatiile de credite aferente trimestrului respectiv pe baza repartizarii pe trimestre a cheltuielilor, precum si suplimentarile efectuate in cursul trimestrului care majoreaza creditele aprobate, iar in credit, diminuarile sau anularile de credite efectuate in cursul trimestrului respectiv. Soldul contului reprezinta totalul creditelor aprobate pana la finele periodei respective.


Contul 8069 “Credite repartizate din bugetul local pentru cheltuieli proprii” Cu ajutorul acestui cont ordonatorii de credite finantati din bugetul local tin evidenta creditelor deschise. In debitul contului inregistreaza creditele deschise pentru cheltuieli proprii, iar in credit creditele retrase in cursul anului. Ordonatorii secundari si tertiari inregistreaza in debit creditele primite prin repartizare de la ordonatorul principal pentru cheltuieli proprii, iar in credit, creditele retrase. Soldul contului reprezinta totalul creditelor aprobate pana la finele perioadei respective.


Contul 8070 “Abonamente la publicatii care se urmaresc pana la primire“ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta abonamentelor al caror cost a fost inregistrat in conturile de cheltuieli si care se urmaresc pana la primire. In debitul contului se inregistreaza abonamentele achitate la organele de difuzare a presei, iar in credit, valoarea abonamentelor primite.Soldul contului reprezinta valoarea abonamentelor achitate dar neprimite la un moment dat.


Contul 8072 “Valori materiale supuse sechestrului” Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta bunurilor sechestrate ca masura asiguratorie dispusa prin procedura administrativa, cat si ca modalitate de executare silita, in conditiile legii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor, separat pentru bunurile imobile si bunuri mobile supuse sechestrului. In debitul contului se inregistreaza bunurile sechestrate, potrivit legii, iar in credit, ridicarea sechestrului daca obligatia bugetara a fost stinsa printr-una dintre modalitatile prevazute de lege, sumele incasate din valorificarea bunurilor sechestrate au fost incasate sau bunurile imobile supuse executarii silite au fost trecute in proprietatea publica a statului. Soldul debitor al contului reprezinta bunurile sechestrate de catre creditorul bugetar, la un moment dat.


Contul 8073 “Garantii depuse pentru sume contestate” Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta garantiilor constituite de debitorii care solicita suspendarea obligatiei de plata a creantelor bugetare pana la solutionarea contestatiei, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite de catre debitori la nivelul sumei contestate, sub forma de garantie bancara, gaj sau ipoteca, precum si orice forma de garantie prevazuta de lege, iar in credit, garantiile restituite sau ridicate, dupa caz, de catre organele competente in cazul in care contestatia a fost admisa. Soldul debitor al contului reprezinta garantiile constituite de catre debitor la un moment dat.


Contul 8074 “Garantii depuse pentru inlesniri acordate”Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta garantiilor constituite de debitori pentru acordarea inlesnirilor la plata a creantelor bugetare. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. Garantia poate fi constituita in numerar la unitatea de trezorerie a statului la care debitorul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe, sub forma unei scrisori de garantie bancara, gaj ori ipoteca precum si orice forma de garantie prevazuta de lege. In debitul contului se inregistreaza garantiile constituite sau reantregirea celor consumate de catre debitorii care au obtinut inlesnire la plata a obligatiilor bugetare, potrivit legii, iar in credit, garantiile restituite de catre organele competente in cazul in care conventia de acordare a inlesnirilor la plata obligatiilor bugetare a fost respectata si creantele bugetare recuperate in intregime, precum si garantiile utilizate pentru stingerea obligatiilor bugetare cuprinse in conventiile incheiate. Soldul debitor al contului reprezinta garantiile constituite de catre debitor la un moment dat.


Contul 8075 “Inlesniri la plata creantelor bugetare” Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta inlesnirilor acordate la plata obligatiilor bugetare in baza conventiei incheiate intre debitor si creditorul bugetar, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. In debitul contului se inregistreaza obligatiile bugetare care au fost esalonate sau amanate la plata, precum si reducerile si scutirile acordate potrivit legii, iar in credit diminuarea obligatiei bugetare urmare a platilor efectuate conform graficului de esalonare sau stingerii creantelor datorate prin alte cai prevazute de lege. Soldul debitor al contului reprezinta obligatiile restante la plata, la un moment dat.


Contul 8076 “Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita” Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta cautiunilor depuse de debitori, persoane juridice, care solicita suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei, potrivit legii. Contabilitatea analitica se tine pe fiecare debitor. In debitul contului se inregistreaza cautiunile depuse in cuantumul prevazut de lege la trezoreria statului la care debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe, iar in credit, cautiunile restituite total sau partial in cazul admiterii totale sau partiale a contestatiei , sau nerestituite, in situatia respingerii contestatiei la executare silita.Soldul debitor al contului reprezinta cautiunile constituite de catre debitori, persoane juridice, la un moment dat.


Contul 8077 “Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara” Cu ajutorul acestui cont creditorii bugetari tin evidenta garantiilor legale constituite in cadrul procedurii de suspendare temporara, totala sau partiala a executarii silite prin decontare bancara. In debitul contului se inregistreaza garantiile constatate, iar in credit garantiile legale restituite de organele de executare silita in conditiile legii. Soldul debitor al contului reprezinta garantiile legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executarii silite prin decontare bancara, constituite de catre debitori, la un moment dat.


Contul 8078 “Garantia bancara pentru avansul acordat” Cu ajutorul acestui cont OPCP tine evidenta garantiilor bancare pentru avansul acordat constituite de catre institutiile bancare la care contractorii locali au deschise conturile de disponibil, pentru realizarea lucrarilor in cadrul programului ISPA. In debitul contului pe baza notificarii primite de la institutia bancara care atesta constituirea garantiei se evidentiaza constituirea acesteia, iar in credit restituirea garantiei pentru avansul acordat potrivit contractului incheiat. Soldul debitor al contului reprezinta garantia bancara constituita pentru avansul acordat si nerestituita la un moment dat.


GRUPA 89 “BILANT“

Din grupa 89 “Bilant” fac parte:

Contul 891 “Bilant de deschidere”Cu ajutorul acestui cont se asigura deschiderea tuturor conturilor. In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de pasiv (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de activ (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza.


Contul 892 “Bilant de inchidere” Cu ajutorul acestui cont se asiguaa inchiderea tuturor conturilor. In debitul contului se inregistreaza soldurile conturilor de activ (prin creditarea acestora), iar in credit, soldurile conturilor de pasiv (prin debitarea acestora). Dupa efectuarea acestor inregistrari, contul se soldeaza .
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact