StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
contabilitate CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atāst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate generala

Conturile specifice elementelor si operatiilor de intermediere pe piata de capitalConturile specifice elementelor si operatiilor de intermediere pe piata de capital.

Planul de conturi

Orice societate comerciala care exercita in mod obisnuit acte de comert si este inmatriculata la Oficiul registrului comertului, organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii, reglementarilor contabile specifice, Planului de conturi general si a normelor de utilizare a acestora.

Potrivit Legii contabilitatii, adoptarea la specificul activitatilor a planului de conturi general si a normelor de utilizare a acestuia se face cu avizul Ministerului Finantelor.Societatile de valori mobiliare nu au un plan de conturi propriu, ele folosesc planul general de conturi pentru societatile comerciale, fiind prin profilul lor, societati prestatoare de servicii, respectiv servicii de intermediere pe piata de capital.

Cu toate ca, organizarea si conducerea contabilitatii in tara noastra trebuie sa respecte prevederile Legii contabilitatii, legiuitorul a tinut cont de faptul ca aceasta nu va putea satisface intregul sistem economic, in care functioneaza un mare numar de unitati economice si care se deosebesc unele de altele, atat din punct de vedere a obiectului de activitate, a marimii, a structurii si proprietatii elementelor patrimoniale, permitand, dupa caz, particularizarea acestor prevederi.

Potrivit Legii contabilitatii adoptarea la specificul unor ramuri si sectoare de activitate a planului de conturi general si a normelor de utilizare a acestuia se poate face, dar numai cu avizul Ministerului de Finante Publice , iar dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice de gradul I (care nu sunt dezvoltate in planul de conturi general) si a celor de gradul II (cu patru cifre) intra in competenta fiecarei unitati patrimoniale, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii". Cu precizarea: conturile din clasele 1-7 sunt obligatorii, iar cele din clasele 8 si 9, precum si dezvoltarea in analitic a conturilor sintetice vor fi adoptate si completate de fiecare unitate patrimoniala, in functie de specificul activitatii si necesitatile proprii.

Pornind de la aceste premise, Ministerul Finantelor Publice legat de organizarea evidentei tehnico-operative si a contabilitatii entitatilor supravegheate de CNVM a atribuit unor conturi sintetice din planul de conturi general, caracter de conturi specifice activitatii de intermediere.

Caracterul specific, al unor conturi sintetice, este generat de necesitatea reflectarii in contabilitate a operatiilor de intermediere, realizate in numele clientilor, in nume proprii si respectiv de inregistrare a veniturilor realizate din prestari de servicii de intermedieri si/sau conexe si din operatiuni financiare . Conturile sintetice cu caracter specific sunt aplicabile intermediarilor de pe piata de capital.

Conturile sintetice cu caracter specific, aferente activitatii de intermediere a societatilor de valori mobiliare propuse, prin norme de Ministerul de Finante Publice, a se utiliza in contabilizarea operatiilor acestora. Conturile care trebuiesc utilizate de societatile de valori mibiliare (societati de servicii si investitii fuinanciare) sunt urmatoarele:

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

41 Clienti si conturi asimilate

419 Clienti-creditori

46 Debitori si creditori diversi

461 Debitori diversi

462 Creditori diversi

CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE

50 Investitii financiare pe termen scurt

503 Actiuni

5031 Actiuni cotate

5032 Actiuni necotate

506 Obligatiuni

5061 Obligatiuni cotate

5062 Obligatiuni necotate

508 Alte investitii financiare pe termen scurt si creante

asimilate

5081 Alte titluri de plasament

5088 Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament

51 Conturi la banci

512 Conturi curente la banci

5121 Conturi la banci in lei

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

65 Alte cheltuieli de exploatare

658 Alte cheltuieli de exploatare

6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte

operatii de capital

66 Cheltuieli financiare

664 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare

cedate

6642 Pierderi privind investitiile financiare pe

termen scurt cedate

CLASA 7- CONTURI DE VENITURI

70 Cifra de afaceri[2]

704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate

75 Alte venituri din exploatare

758 Alte venituri din exploatare

7583 Venituri din vanzarea activelor din alte operatii

de capital

76 Venituri financiare

764 Venituri din plasamente cedate

7641 Venituri din imobilizari financiare cedate

7642 Castiguri din investitii financiare pe termen

scurt cedate

Conturile sintetice specifice activitatii de intermediere, conform ,,normelor", sunt dezvoltate in sintetice de gradul 1, 2 si 3. Se precizeaza nivelul sinteticelor, denumirea, respectiv continutul acestora in conditiile Regulamentului de aplicare a Legii contabilitatii, dar se acorda o anumita libertate in dezvoltarea in analitice a conturilor sintetice de gradul I si cele de gradul II, fiecarei unitati patrimoniale (deci si societatilor de valori mobiliare), in functie de specificul activitatii si a necesitatilor proprii. In aceste conditii, consideram ca, dezvoltarea in analitice a conturilor sintetice specifice nu are caracter obligatoriu ci doar unul orientativ. Fiecare societate de valori mobiliare isi va putea dezvolta conturile sintetice in analitice, in functie de activitatile de intermedieri, activitati conexe desfasurate si pentru a raspunde obiectivelor ce stau la baza organizarii contabilitatii, respectiv:

separarea disponibilitatilor clientilor de cel propriu;

separarea disponibilitatilor banesti detinute efectiv de clienti si societate, de cele aferente decontarii tranzactiilor initiate, respectiv de platit in momentul T+3;

separarea veniturilor realizate din operatiuni de intermediere pe piata de capital (vanzari/cumparari) si deci scutite de T.V.A., de celelalte activitati generatoare de venituri; 727c22h

separarea datoriilor si creantelor pe segmente ale pietii de capital (B.V.B. RASDAQ) in vederea realizarii decontarilor si urmaririi acestora; respectiv a acestora la nivelul clientilor, pe fiecare client;

separarea valorilor mobiliare detinute efectiv de societatea de valori mobiliare de cele ce au facut obiectul unor tranzactii si sunt in curs de decontare, separare ce se impune a se realiza din momentul incheierii tranzactiei (T) pana la efectuarea tranzactiei efective in momentul T+3;

separarea valorilor mobiliare detinute de societate, in materializate si dematerializate.

Pornind de la prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile efectuate in planul de conturi general, precum si de la libertatea ce se acorda agentilor economici, vom prezenta in continuare un plan de conturi completat cu modificarile ce vizeaza desfasurarea in analitic a unor conturi sintetice din clasele 4, 5, 6, 7, precum si functia noilor conturi prevazute in acest plan de conturi.


Plan de conturi dezvoltat propriu societatilor de valori mobiliare

CLASA 4 - CONTURI DE TERTI

41 Clienti si conturi asimilate

411 Clienti

Analitice:

411.01 Clienti -comisioane tranzactii

411.02 Clienti- activitati conexe

419 Clienti creditori

419.1 Clienti creditori

46 Debitori si creditori diversi

461 Debitori diversi

4611 Debitori diversi - BVB

4612 Debitori diversi - SNCDD

Analitice dezvoltate pe fiecare sintetic de gradul II

01 operatiuni in numele clientului

02 operatiuni in nume propriu

4618 Alti debitori diversi

462 Creditori diversi

4621 Creditori diversi - BVB

4622 Creditori diversi- SNCDD

Analitice dezvoltate pe fiecare sintetic de gradul II

01 operatiuni in numele clientului

02 operatiuni in nume propriu

4628 Alti creditori diversi

CLASA 5 CONTURI DE TREZORERIE

50 Investitii financiare pe termen scurt

503 Actiuni

5031 Actiuni cotate

Analitice de gradul 1,2 si 3

5031.01 pentru fiecare tip de actiune

5031.01.01 pentru actiuni in forma

dematerializata

5031.01.02 pentru actiuni in forma

materializata

5031.01.01.01 pentru actiuni detinute

5031.01.01.02 pentru actiuni

cumparate in curs de decontare

5031.01.01.03 pentru actiuni vandute

in curs de decontare

5032 Actiuni necotate

Analiticele de gradul 1,2 si 3 sunt similare ca

la 5031 Actiuni cotate

506 Obligatiuni

5061 Obligatiuni cotate

5062 Obligatiuni necotate

Analiticele de gradul 1,2 si 3 sunt similare

conturilor 5031 si 5032.

508 Alte titluri de plasament si creante asimilate

5081 Alte titluri de plasament

Analiticele de gradul 1,2 si 3 sunt similare

contului 503 Actiuni

51 Conturi la banci

512 Conturi curente la banci

5121 Conturi la banci in lei

Analitice:

5121.01 - disponibilitati proprii

5121.02 - disponibilitati clienti

5125 Sume in curs de decontare

Analitice:

5125.01 Sume in curs de decontare -

BVB

5125.02 Sume in curs de decontare -

RASDAQ

CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI

63 Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate

635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

66 Cheltuieli financiare

664 Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate

6641 Cheltuieli privind imobilizarile

financiare cedate

6642 Pierderi privind investitiile financiare

pe termen scurt cedate

CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI

70 Cifra de afaceri[3]

704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate

Analitice:

704.01 Venituri din comisioane aferente tranzactiilor

incheiate de capital

704.02 Venituri din alte activitati conexe

76 Venituri financiare

764 Venituri din titluri de plasament cedate

7641 Venituri din imobilizari financiare cedate

7642 Castiguri din investitii financiare pe termen

scurt

CLASA 8 - CONTURI SPECIALE

80 Conturi in afara bilantului

803 Alte conturi in afara bilantului

8038 Alte valori in afara bilantului

Analitice:

8038.01 Valori mobiliare aferente

portofoliilor administrate de SVM

8038.02 Valori mobiliare aferente

disponibilitatilor


Functiile conturilor specifice societatilor de valori mobiliare

Se vor prezenta conturile sintetice de gradul I si II pe care le consideram ,,proprii" societatilor de valori mobiliare, cu dezvoltarea lor in analitice. S-a plecat de la structura generala a Planului de conturi general care s-a completat cu conturile specifice, conform precizarilor si justificarilor facute anterior.

Societatile de valori mobiliare presteaza servicii de intermediere si conexe clientilor. Relatia dintre societate si client este instituita in baza unui contract, contract care precizeaza natura serviciilor de executat si nivelul remunerarii acestora.

In contabilitate relatia cu clientii, generata de serviciile prestate, este tinuta la nivelul contului 411 "CLIENTI".

Contul 411 "CLIENTI", este contul care tine evidenta decontarilor cu clientii societatii de valori mobiliare pentru serviciile prestate conform facturilor.

Acest cont nu este inclus de Ministerul Finantelor in categoria conturilor specifice contabilizarii operatiilor de intermediere.

Serviciile prestate de societatile de valori mobiliare clientilor se impart in doua categorii. Prima categorie cuprinzand servicii de intermedieri, tranzactii pe piata de capital, ce nu sunt supuse taxei pe valoare adaugata, iar cea de-a doua, intra sub incidenta acestui impozit indirect[4]. Pe aceste considerente facturile intocmite clientilor pot contine sau nu taxa pe valoarea adaugata in functie de natura prestatiilor realizate de societate.

In consecinta, prin asimilare cu dezvoltarea in analitice a contului 704 si contul 411 Clienti se impune a se dezvolta in analitice astfel:

411.01 Clienti-comisioane

411.02 Clienti-activitati conexe, ambele cu dezvoltare pe fiecare client in parte.

Contul 411 Clienti este un cont de activ, care inregistreaza:

In debit:

valoarea comisioanelor aferente tranzactiilor incheiate pe piata de capital (704.01 Venituri din comisioane aferente tranzactiilor pe piata);

valoarea prestatiilor privind activitatile conexe, precum si taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta (704.02 Venituri din alte activitati desfasurate si 4427 Taxa pe valoarea adaugata colectata);

valoarea prestatiilor executate evidentiate anterior in contul 418 ,,Clienti facturi de intocmit".

In credit:

sumele incasate de la clienti, in contul de disponibilitati banesti al societatii, din sumele avansate de acestia (4191 Clienti creditori, 4192 Clienti creditori-disponibilizati analitic pe fiecare client si concomitent se va inregistra transferul intre analiticele contului 5121 Conturi la banci in lei, respectiv 01 disponibilitati proprii si 02 disponibilitati clienti).

Soldul debitor reprezinta sumele datorate societatii de clientii sai.


Contul 419 ,, CLIENTI CREDITORI", reflecta relatia dintre societatea de valori mobiliare si clientii, in conformitate cu cererea de deschidere de cont in numerar si a contractului incheiat intre parti. Acest cont reflecta practic, o extindere a rolului sau, in contextul folosirii sale la societatile de valori mobiliare, de la a include sumele avansate pentru plata contravalorii serviciilor prestate, la a cuprinde si sumele din care se vor plati valorile mobiliare cumparate, respectiv a sumelor incasate din vanzarea valorilor mobiliare conform ordinelor de tranzactionare lansate de clienti.

Extinderea functiilor acestui cont se concretizeaza in :

depunerile de disponibilitati banesti in numerar sau prin virament pentru sustinerea tranzactiilor;

evidentierea sumelor incasate sau platile aferente tranzactiilor realizate, ca urmare a administrarii individuale a portofoliilor de valori mobiliare sau aferente administrarii discretionare realizate de societate, conform unui astfel de cont;

evidenta sumele aferente platii serviciilor privind executarea ordinelor pe piata realizate de societate sau prelucrarii si transmiterii ordinelor clientilor altor intermediari pentru a fi executate;

evidentierea oricaror alte sume rezultate din operatiuni cu valori mobiliare (ex: sume incasate reprezentand dividende).

reflecta sumele clientilor (a disponibilitatilor);

In esenta contul 419 Clienti creditori tine evidenta obligatiilor banesti pe care societatea de valori mobiliare le are fata de clientii sai, generate de sumele avansate pentru tranzactii si/sau rezultate din tranzactiile initiale si detinerea de valori mobiliare.

Contul 419 "Clienti creditori" se dezvolta in conturi sintetice de gradul II: 419.1 Clienti-creditori, ce se dezvolta in analitice pe fiecare client.

Este necesara aceasta delimitare, deoarece, pentru clientii disponibilizati mandatarea administrarii portofoliilor se realizeaza pe o perioada determinata de un an, perioada in care nu pot dispune de nici o suma din acest cont si nici de valorile mobiliare (actiuni) detinute. Totodata in afara conturilor bilantiere se impune tinerea evidentelor portofoliilor acestora in contul 8038 Alte valori in afara bilantului, analitic 02 - valori mobiliare aferente disponibilizatilor, cu evidentiere pe fiecare client disponibilizat.

Evidenta in afara bilantului, este obligatorie, deoarece la expirarea termenului de un an de la incheierea contractului, clientii disponibilizati isi pot primi in administrare proprie valorile mobiliare aferente sau sa ceara lichidarea acestui portofoliu, respectiv sa dispuna de sumele aflate in contul Clienti-creditori.

Aceasta dezvoltare in sintetice de gradul II este operanta pana la incheierea procesului de restructurare a societatilor comerciale din economia romaneasca, moment in care ,,clientii disponibilizati" dispar.

Pentru clientii societatii de valori mobiliare, care la cerere, prin contractul incheiat transfera administrarea portofoliilor societatii, societatea este obligata sa tina evidenta stricta a valorilor mobiliare ce compun portofoliul si miscarile acestuia, drept pentru care evidenta se impune a se tine tot in contul nebilantier, 8038 Alte valori in afara bilantului, analitic 01 - valori mobiliare aferente portofoliilor administrate de S.V.M in numele clientilor.

Contul 8038 Alte valori in afara bilantului, respectiv analiticele, se dezvolta pe clienti si pe tipuri de valori mobiliare. Inregistrarile in acest cont vor fi corelate cu inregistrarile in evidenta operativa a valorilor mobiliare ale clientilor tinuta cu ajutorul Registrului valorilor mobiliare.

Contul 419 Clienti creditori, fiind un cont de pasiv, are urmatoarele corespondente in functie de operatiile ce se inregistreaza:In credit :

sumele incasate in numerar de la clienti (5311 Casa in lei);

sumele incasate de la clienti prin contul de la banci (5121 Conturi la banci in lei - analitic disponibilitati clienti);

sumele incasate de la B.V.B., de pe piata RASDAQ prin bancile de decontare, aferente vanzarilor de valori mobiliare efectuate in contul de disponibilitati ale clientilor, la data tranzactionarii si in baza Raportului de tranzactionare (4611 Debitori diversi- B.V.B., 4612 Debitori diversi- S.N.C.D.D., analitice operatiuni in numele clientilor);

sumele incasate reprezentand dividende cuvenite clientilor, in contul de disponibilitati ale acestora (5121 Conturi la banci in lei- analitic disponibilitati clienti, pe fiecare client).

In debit:

sumele platite de clienti, din contul de disponibilitati ale acestora (5121 Conturi la banci in lei-analitic disponibilitati clienti);

sumele datorate de clienti, aferente valorilor mobiliare cumparate, la data tranzactionarii, pe baza Raportului de tranzactionare (4621 Creditori-diversi-B.V.B., 4622 Creditori -diversi- S.C.D.D., analitic 02 operatiuni in numele clientilor);

sumele platite de clienti societatii de valori mobiliare pentru serviciile prestate (411 Clienti analitic corespunzator: 01 clienti-comisioane si/sau 02 clienti- activitati conexe);

orice alte sume datorate de clienti reprezentand creante ale societatii de valori mobiliare fata de clienti (5121 Conturi la banci in lei, analitic disponibilitati clienti),

Soldul creditor al contului reprezinta obligatiile banesti ale societatii de valori mobiliare fata de clientii sai, reprezentand sume avansate si neutilizate pentru achitarea serviciilor sau rezultate din tranzactii.

Contul 461 ,,DEBITORI DIVERSI" tine evidenta debitelor (creantelor) pe care societatea de valori mobiliare le are in legatura cu tranzactiile efectuate, atat pentru clientii sai cat si in nume propriu, realizate pe piata bursiera (B.V.B.) si / sau cea extrabursiera (RASDAQ).

Acest cont, in general la societatile comerciale reflecta debitori din operatii atipice: din reclamatii, din pagube materiale, din creante aferente titlurilor executorii, din vanzari de active. In cazul societatilor de valori mobiliare contul 461 Debitori diversi evidentiaza debitorii generati de activitatea de baza a societatii, intermedierea pe piata de capital si reflecta creantele de incasat, in urma tranzactiilor incheiate, de la organismele de decontare specifice segmentelor pe care s-au realizat tranzactiile: B.V.B.- prin serviciul de compensare si control al decontarii conform Raportului de Tranzactionare, Raport de Compensare, Raport de Decontare si Raport de Comision , respectiv S.N.C.D.D. si bancile de decontare.

In esenta contul 461 Debitori diversi, urmareste si evidentiaza drepturile de creanta ale societatii de valori mobiliare fata de Bursa de Valori Bucuresti si S.N.C.D.D./ bancile de decontare, generate de activitate de intermediere pe piata de capital in numele clientilor si/sau in nume propriu.

Deoarece la nivelul unei societati de valori mobiliare pot exista doua categorii de debitori, in functie de piata pe care se opereaza, contul sintetic de gradul I, 461 Debitori diversi, se poate dezvolta in urmatoarele sintetice de gradul II:

461.1 Debitori diversi - B.V.B.

461.2 Debitori diversi - SNCDD

461.8 Alti debitori diversi

Fiecare din primele doua conturi sintetice de gradul II, 4611 si 4612 se impune a se dezvolta in analitice, pe tipuri de operatiuni, astfel:

01 - operatiuni in numele clientilor

02 - operatiuni in nume propriu

Contul 461 Debitori diversi este un cont de activ, in care se inregistreaza:

In debit:

sumele de incasat de la BVB sau SNCDD/ banca de decontare, aferente vanzarilor de valori mobiliare efectuate pentru clienti si/sau in nume propriu (419.1 Clienti creditori, 419.2 Clienti creditori disponibilizati, 503 Actiuni, 506 Obligatiuni, 5081 Alte titluri de plasament, analitice corespunzatoare, dematerializate vandute in curs de decontare, respectiv cotate sau necotate;

diferenta favorabila dintre valoarea de vanzare a actiunilor de acelasi tip, detinute in nume propriu de societate si valoarea la iesire, calculata prin metoda costului mediu ponderat, avand la baza valorile de achizitie a titlurilor respective, (7641 Venituri din imobilizari financiare cedate si/sau 7642 Castiguri din investitii financiare cedate).

In credit:

sumele reprezentand creante compensate cu obligatiile de plata, conform contractului incheiat cu BVB si SNCDD aferente tranzactiilor efectuate, la data tranzactionarii si in baza Raporturilor de Decontare (4621 Creditori diversi - BVB, 4622 Creditori diversi - SNCDD analitice corespunzatoare, 01 in numele clientilor, 02 in nume propriu).

incasarea conform Raportului de Decontare, de la BVB, SNCDD/ banci de decontare, a sumelor aferente vanzarilor de valori mobiliare, efectuate pentru clienti si/sau in nume propriu (5121 Conturi la banci in lei, analitic 03 cont de decontare sau cel pe care il propunem, 5125 Sume in curs de decontare).

Soldul debitor reprezinta suma neta aferenta tranzactiilor efectuate de societatea de valori mobiliare, de incasat de la BVB si/sau SNCDD, in cazul in care valoarea totala a valorilor mobiliare vanduta excede valoarea totala a celor cumparate pe fiecare segment al pietei (bursiera, piata extrabursiera).


Contul 462 ,,CREDITORI DIVERSI" tine evidenta obligatiilor (datoriilor) de plata ale societatii de valori mobiliare fata de BVB si SNCDD, in legatura cu tranzactiile efectuate, atat pentru clienti cat si in nume propriu.

Si acest cont, la fel ca 461 Debitori diversi, la nivelul societatilor comerciale, reflecta sume datorate creditorilor generate de operatiuni particulare: din titluri executorii, din achizitii de titluri de plasament. In contextul tranzactiilor de valori mobiliare acest cont va evidentia in principal creditorii aparuti in urma realizarii intermedierii pe piata de capital si reflecta datoriile de platit conform tranzactiilor realizate organismelor de decontare specifice segmentelor pietei pe care s-au realizat tranzactiile, fapt ce impune dezvoltarea contului 462 Creditori diversi, in sintetice de gradul II, similare cu ale contului 461 Debitori diversi:

462.1 Creditori diversi- BVB

462.2 Creditori diversi - SNCDD

462.8 Alti creditori diversi

Fiecare din primele doua conturi sintetice de gradul II,4621 si 4622, se impune a se dezvolta in analitice pe tipuri de operatiuni astfel:

01 - operatiuni in numele clientilor

02 - operatiuni in nume propriu

Contul 462 Creditori diversi este un cont de pasiv in care se inregistreaza:

In credit:

sumele datorate de societatea de valori mobiliare Bursei de Valori Bucuresti si/sau SNCDD, reprezentand valori mobiliare cumparate pentru clienti si/sau in nume propriu, la data tranzactionarii si in baza Rapoartelor de Tranzactionare (419.1 Clienti creditori, 419.2 Clienti creditori 02, Clienti creditori disponibilizati, 5031 Actiuni cotate, 5032 Actiuni necotate, 5061 Obligatiuni cotate, 5062 Obligatiuni necotate, 5081 Alte titluri de plasament, analitice corespunzatoare).

In debit:

sumele creantelor compensate cu obligatiile de plata, conform contractului incheiat cu BVB si SNCDD, aferente tranzactiilor efectuate la data tranzactionarii si in baza Rapoartelor de Compensare (4611 Debitori diversi - BVB, 4612 Debitori diversi - SNCDD, analitice corespunzatoare 01 in numele clientilor, 02 in nume propriu);

sumele platite de societatea de valori mobiliare BVB si / sau SNCDD/ banca de decontare, pentru cumpararile de valori mobiliare conform Raportului de Decontare (5121 Conturi la banci in lei- analitic 03 cont de decontare sau cel pe care il propunem 5125 Sume in curs de decontare).

Soldul creditor reprezinta sumele nete, aferente tranzactiilor efectuate, datorate de societatea de valori mobiliare BVB si/sau SNCDD, in cazul in care valoarea totala a valorilor mobiliare cumparate excede valoarea totala a valorilor mobiliare vandute, pe cele doua segmente ale pietei (bursa si piata extrabursiera).

Urmatoarea clasa de conturi, care cuprinde conturi specifice, este clasa 5 "Conturi de trezorerie" respectiv grupa 50 "Investitii financiare pe termen scurt". Denumirea grupei 50 este extinsa prin Normele de armonizare de la "Investitii financiare pe termen scurt". Investitia reprezinta un plasament a disponibilitatilor banesti pe termen lung, deci in active imobilizate ce pot fi de natura necorporala: brevete, licenta etc; corporala: instalatii, utilaje etc si financiare: participatii, imprumuturi pe termen lung etc. Investitia financiara reprezentand ultima categorie, imobilizari financiare, drept pentru care o precizare suplimentara a fost absolut necesara, respectiv "pe termen scurt".

Elementele patrimoniale ce fac obiectul inregistrarii in conturile din grupa 50 "Plasamente de trezorerie", respectiv actiuni, obligatiuni si alte plasamente curente si creante asimilate, din punct de vedere a tratamentului contabil ar trebui sa fie acelasi cu al plasamentelor pe termen lung, respectiv imobilizarile financiare.

In cazul plasamentelor pe termen lung (imobilizarilor financiare) inregistrarea lor in contabilitate(intrare respectiv iesirea lor din gestiune) respecta principiul costului istoric (in cazul nostru contului de achizitie care este pretul de cumparare) si principiul necompensarii - adica se inregistreaza distinct: veniturile de vanzare (respectand pretul de vanzare) si cheltuielile privind imobilizarile financiare cedate (reprezentand valoarea de intrare sau media ponderata a valorii de intrare a titlurilor de acelasi tip), iar rezultatul operatiei de vanzare apare reflectat la nivelul contului de profit si pierderi.

In cazul plasamentelor pe termen scurt (curente) normalizatori aplica alt tratament, potrivit caruia nu se respecta principiul costului istoric si al necompensarii. Drept pentru care in contabilitate se inregistreaza rezultatul net al tranzactiei (vanzarii), care poate fi favorabil (ca diferenta intre pretul de vanzare > valoare de intrare) si deci inregistrat pe venituri (7642 Castiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate) sau nefavorabil (generat de un pret de vanzare mn valoarea de intrare) si inregistrat pe cheltuieli (6642 Pierderi privind investitii financiare pe termen scurt cedate).

Acelasi tratament trebuie sa se aplice atat pentru imobilizarile financiare cat si pentru plasamentele de trezorerie, ambele prezentand plasamente, dar pe termene diferite: termen lung si termen scurt.

Plecand de la afirmatia facuta anterior se impune dezvoltarea contului sintetic de gradul I 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate" in sintetice de gradul II, similar cu dezvoltarea contului 764 "Venituri din titluri de plasament cedate", alte dezvoltari decat cele prezentate in Reglementarile privind armonizarea:


764 Venituri din titluri Û 664 Cheltuieli privind titlurile

de plasament cedate       de plasament cedate

764.1 Venituri din imobilizari Û 664.1 Cheltuieli privind titluri

financiare cedate de plasament cedate

active imobilizate


764.2 Venituri din investitii Û 664.2 Cheltuieli privind titluri financiare pe termen scurt de plasament cedate-

cedate                            active circulante


In aceasta situatie in conturile 6583 "Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital" si 7583 "Venituri din vanzarea activelor si din alte operatii de capital" urmeaza sa fie inregistrate activelor altele decat plasamentele (active necorporale si corporale).

Pornind de la aceste precizari corespondentele conturilor din grupa 50 "Investitii financiare pe termen scurt" sunt prezentate ca atare.

Contul 503 ,,ACTIUNI", cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor cotate si necotate la pret de achizitie, adica inscrise sau neinscrise la cota BVB sau pe piata RASDAQ, cumparate in nume propriu de societatea de valori mobiliare, in vederea obtinerii de venituri financiare prin valorificarea lor intr-un timp scurt.

Acest cont nu prezinta elemente de particularitate pentru societatile de valori mobiliare, ele operand cu acest cont la fel ca orice societate comerciala care achizitioneaza titluri cotate sau necotate pe termen scurt, pentru a-si plasa disponibilitatile in valori mobiliare pe termen scurt, cu caracter speculativ. Contul 503 Actiuni se dezvolta in sintetice de gradul II astfel:

503.1 Actiuni cotate

503.2 Actiuni necotate (in conditiile in care reglementarile in vigoare prevad la actiuni, doua tipuri de piete: piata actiunilor cotate si piata actiunilor necotate).

La nivelul acestor conturi dezvoltarea in analitice se impune ca un element particular, pentru a se realiza obiectivele urmarite, in realizarea contabilitatii societatilor de valori mobiliare, de reflectare a plasamentelor de trezorerie pe flux: detinute, in curs de decontare, cumparate si vandute. Dezvoltarea se realizeaza in conturi analitice de gradul 1,2 si 3. Analiticele contului 5031 Actiuni cotate sunt:

5031.01 . pentru fiecare tip de actiune

5031.01.01 - pentru actiuni in forma dematerializata

5031.01.02 - pentru actiuni in forma materializata

5031.01.01.01- pentru actiuni detinute

5031.01.01.02- pentru actiuni cumparate in curs de

decontare

5031.01.01.03- pentru actiuni vandute in curs de decontare

Contul analitic 5032.01, pentru fiecare tip de actiune necotata, se dezvolta similar in analitice de gradul 2 si 3.

Contul 503 Actiuni este un cont de activ, de active circulante de natura investitiilor financiare pe termen scurt, a plasamentelor de trezorerie:

In debit:

valoarea la pret de achizitie a activelor cumparate reprezentand plasamente de trezorerie, in nume propriu cotate si necotate, la data tranzactionarii, in baza Raportului de Tranzactionare (4621 Creditori diversi - BVB, 4622 Creditori diversi - SNCDD analitic 02 operatiuni in nume propriu);

valoarea la pret de achizitie a actiunilor cumparate in nume propriu si detinute, la data decontarii in baza Raportului de Tranzactionare - operatiune care se realizeaza intre analitice (5031/5032.01.01.01 Actiuni cotate/necotate dematerializate detinute si 5031/5032.01.01.02 Actiuni cotate/necotate dematerializate cumparate in curs de decontare).

In credit:

valoarea la pret de achizitie a actiunilor vandute in nume propriu, la data decontarii in baza Raportului de Tranzactionare - operatiune care se realizeaza intre analitice 5031/5032.01.01.03 Actiuni cotate/necotate dematerializate vandute in curs de decontare (debit) si 5031/5032.01.01.01 Actiuni cotate/necotate dematerializate detinute (credit).

valoarea de iesire individuala sau calculata prin metoda pretului mediu ponderat avand la baza valoarea de achizitie (ca valoare de intrare), la actiunile de acelasi tip detinute in nume propriu (664.2 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate).

Soldul debitor reprezinta valoarea la pret de achizitie a actiunilor cumparate si detinute in nume propriu, ramase in portofoliu speculativ al societatii (cotate si necotate).

Contul 506 ,,OBLIGATIUNI", tine evidenta obligatiunilor cotate si necotate achizitionate in nume propriu. Se dezvolta ca si contul 503 Actiuni in sintetice de gradul II:

506.1 Obligatiuni cotate

506.2 Obligatiuni necotate

Corespondentele generate de operatiunile de inregistrat si dezvoltarea in analitice sunt similare contului 503 Actiuni.

Contul 508.1 ,,ALTE TITLURI DE PLASAMENT", tine evidenta titlurilor de plasament de natura investitiilor financiare pe termen scurt, altele decat actiuni si obligatiuni, ce sunt achizitionate de societatea de valori mobiliare in nume propriu.

Acest cont are corespondentele aferente operatiunilor inregistrate pentru aceste titluri si dezvoltarea in analitice similare contului 503 Actiuni.

Conturile 506 si 508.1 cu toate analiticele aferente lor vor deveni operationale doar, atunci cand, pe langa operatiunile de pe piata primara cu astfel de titluri, se instituie si operatiuni de tranzactionare aferente pietei secundare, cu proceduri similare tranzactionarii actiunilor.

Descarcarea gestiunii de valori mobiliare, cu valorile mobiliare vandute de societatea de valori mobiliare in nume propriu, se va face la cost mediu ponderat al valorilor mobiliare de acelasi tip. Costul mediu ponderat inregistrandu-se pe cheltuieli si pretul de vanzare al valorilor mobiliare de acelasi tip se va inregistra la venituri, rezultatul fiind dat de raportul de marime dintre veniturile din vanzare si cheltuieli (costul mediu ponderat), la nivelul contului de rezultate.

Contul 512 ,,CONTURI LA BANCI", cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor banesti in lei si in valuta aflate in conturi la banci, precum si miscarile acestora.

Acest cont se dezvolta, conform Planului de conturi general, in trei conturi sintetice de gradul II:

512.1 Conturi la banci in lei

512.4 Conturi la banci in devize

La nivelul unei societati de valori mobiliare contul cel mai frecvent utilizat este 512.1 Conturi la banci in lei, care poate fi considerat ,,cont propriu", prin faptul ca la nivelul sau se impune a se realiza separarea disponibilitatilor proprii ale societatii, de cele ale clientilor, depuse la societate pentru tranzactii sau rezultate din vanzarea valorilor mobiliare.

Separarea disponibilitatilor banesti proprii de cele ale clientilor se realizeaza la nivelul contului 5121 Conturi la banci in lei prin dezvoltarea sa in analitice de gradul 1, astfel:

5121.01 Conturi la banci in lei - disponibilitati proprii

5121.02 Conturi la banci in lei- disponibilitati clienti

Pe langa aceasta dezvoltare in analitice, normele instituite de Ministerul Finantelor pentru societatile de valori mobiliare, recomanda inca un analitic si anume 5121.03 Conturi la banci in lei- cont de decontare pe baza urmatoarele considerente: platile si incasarile la nivelul contului de disponibilitati priveste atat societatea cat si clientii; decontarile nu se pot face direct in/din conturile acestora, in conditiile in care sumele (ex.: pentru plati) aferente decontarilor trebuie sa se afle la banca de decontare in numele SVM, in conformitate cu Raportul de decontare, pentru a se realiza achitarea tranzactiilor efectuate de societatea de valori mobiliare in nume propriu si in numele clientilor. Aceste argumente justifica necesitatea separarii disponibilitatilor curente, efectiv detinute de clienti si societate, de cele destinate decontarii tranzactiilor incheiate conform Raportului de Tranzactionare in momentul T+3.

La societatile de valori mobiliare sumele ce trebuie platite pentru tranzactii sunt cunoscute anterior momentului platii prin Raportul de Decontare, care precizeaza suma ce trebuie alocata, din disponibilitatile clientilor si a unitatii, functie de volumul tranzactiilor realizate, pentru decontare, dar si sumele ce urmeaza a se incasa in urma tranzactiilor.

Pe aceste considerente se prezinta in continuare rolul conturilor de disponibilitati curente la banci, functiunile si corespondentele generate de operatiile specifice.

Contul 5121.01,,Conturi la banci in lei- disponibilitati proprii" va inregistra:

In debit:

sumele incasate de societatea de valori mobiliare, reprezentand contravaloarea valorilor mobiliare vandute in nume propriu ( 581 Viramente interne);

avansurile incasate de la clienti, pentru plata comisioanelor societatii de valori mobiliare pentru tranzactiile de vanzare/cumparare de valori mobiliare efectuate, a taxelor si tarifelor aferente altor activitati conexe executate pentru clienti, dar si pentru plata achizitiilor (581 Viramente interne);

dividende incasate de societatea de valori mobiliare, pentru participatii si plasamente in investitii financiare detinute in momentul instituirii de catre societatile emitente a acestui drept (761 Venituri din imobilizari financiare, 762 Venituri din investitii financiare) pe termen scurt;

depunerile de numerar in contul de disponibilitati proprii (581 Viramente interne);

sume incasate reprezentand alte operatii efectuate de societatea de valori mobiliare de natura contractuala sau legala, in corespondenta cu conturi de venituri aferente.

In credit:

sumele platite reprezentand taxa de autorizare a societatilor de valori mobiliare (201 Cheltuieli de constituire)

sumele virate in contul de decontare, in vederea platii sumelor datorate, aferente valorilor mobiliare cumparate conform Raportului de Decontare (581 Viramente interne);

sumele platite reprezentand cotizatia de membru a Asociatiei Bursei Bucuresti, a Asociatiei Nationale a Societatilor de Valori Mobiliare (447 Fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate, analitic corespunzator);

sumele platite reprezentand diverse taxe datorate CNVM si sistemului RASDAQ (447 Fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate, analitic corespunzator);

sume platite reprezentand contributia la Fondul de garantare (2678 Alte creante imobilizate);

sumele reprezentand contravaloarea valorilor mobiliare cumparate de societati in numele clientilor conform Raportului de confirmare si transferate in disponibilitatile cheltuielilor (581 Viramente interne).Contul 5121.02 ,,Conturi curente la banci- disponibilitati clienti" va inregistra:

In debit:

sumele incasate de societatile de valori mobiliare in contul de disponibilitati al clientilor pentru plata cumpararilor si a prestatiilor executate de societate (419 Clienti creditori, analitic pe cele doua categorii de clienti creditori si analitic pe fiecare client);

sume incasate din tranzactiile incheiate conform Raportului de Decontare (581 Viramente interne;5121.01 Conturi curente la banci - disponibilitati proprii);

sumele incasate, reprezentand dividende cuvenite clientilor, in contul de disponibilitati al clientilor ( 419.1 Clienti creditori, 419.2 Clienti creditori- disponibilizati, analitic pe fiecare client);

orice alte incasari in contul de disponibilitati al clientilor (419.1 Client creditor, 419.2 Clienti creditori -disponibilizati, analitic pe fiecare client; 581 Viramente interne ).

In credit:

sumele virate in contul de decontare, in vederea platii sumelor datorate, aferente valorilor mobiliare cumparate conform Raportului de Decontare (581 Viramente interne);

orice alte sume platite reprezentand creante ale societatii de valori mobiliare fata de clienti ce implica transfer in contul de disponibilitati ale societatii (5121.01 Conturi curente la banci- disponibilitati proprii).

Soldul debitor al contului 5121.01, reprezinta disponibilitati banesti, existente in contul, disponibilitati proprii ale societatii de valori mobiliare.

Soldul debitor al contului 5121.02 reflecta disponibilitatile proprii ale clientilor rezultate din tranzactiile incheiate de societate in numele acestora.


Contul 5121.03 Conturi la banci in lei- cont de decontare este contul care se utiliza pentru delimitarea sumelor aferente decontarilor (de platit). Acestui cont, ca si nota particulara, va evidentia sumele ce urmeaza a fi platite in momentul T+3, conform Raportului de Decontare, pentru cumpararile de valori mobiliare. Fiind un cont de decontare, el reflecta sume in curs de decontare, adica de platit pentru tranzactiile realizate.

Acest cont se dezvolta in conturi analitice

5121.01 Sume in curs de decontare - BVB

5121.02 Sume in curs de decontare - SNCDD RASDAQ, permitand urmarirea pe fiecare segment al pietei sumele in curs de decontare conform Rapoartelor de compensare.

Contul 5121.035 Conturi la banci in lei- cont de decontare este un cont de activ ce va inregistra:

In debit:

sumele transferate in contul de decontare, in vederea achitarii sumelor datorate BVB si SNCDD/banci de decontare, aferente valorilor mobiliare cumparate, conform Raportului de Decontare in numele clientilor si/sau in nume propriu (581 Viramente interne sau 5121.01 Conturi curente la banci - disponibilitati proprii; 5121.02 Conturi curente la banci - disponibilitati clienti).

In credit:

sumele platite de societatea de valori mobiliare, conform Raportului de Decontare, BVB si/sau SNCDD (4621 Creditori diversi-BVB. 4622 Creditori diversi - SNCDD,analitic operatiuni in numele clientilor si/sau in nume propriu).

Soldul debitor reflecta sumele in curs de decontare, reprezentand sumele de platit de societatea de valori mobiliare conform Raportului de Decontare, aferente cumpararilor in nume propriu si/sau in numele clientilor, nedecontate inca.

Ratiunea de a lucra cu acest cont este sustinuta de necesitatea separarii efective a sumelor aferente tranzactiilor incheiate de clienti si/sau societate, reprezentand vanzari/cumparari de valori mobiliare pe piata de capital si implicit de a delimita sumele efectiv de platit in momentul T+3.


Clasa 6 de conturi cuprinde conturi de cheltuieli, conturi ce colecteaza cheltuieli ce apar in procesul desfasurarii activitatii curente a societatii.

Cheltuielile generate de desfasurarea activitatilor curente ale societatii de valori mobiliare includ costul vanzarilor de titluri de plasamente, salariile, amortizarile, impozitele, taxele si cotizatiile. Ele se regasesc, de obicei, sub forma iesirilor sau scaderii valorii activelor cum ar fi numerarul, a imobilizarilor financiare sau investitiilor financiare pe termen scurt.

Activitatile curente specifice societatilor de valori mobiliare si cheltuieli generate de acestea sunt urmatoarele:

1. scaderea din gestiune a titlurilor de plasamente vandute din portofoliul propriu, la valoarea contabila si trecerea pe cheltuieli privind titlurile de plasament cedate; cheltuieli generate de operatii financiare derulate.

2. obligatiile privind comisioanele cedate altor SVM si/sau BVB; taxe privind utilizarea sistemului de tranzactionare RASDAQ; cotizatii la asociatiile profesionale la care societatile sunt membre (ABVB, ANSVM) si trecerea pe cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.

Cheltuielile generate de vanzarea titlurilor de plasament sunt contabilizate in grupa 66 "Cheltuieli financiare", contul 664 "Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate".

Societatile de valori, pentru a-si desfasura activitatea, intra in relatii cu organisme ale pietei de capital (BVB, piata RASDAQ), dar in acelasi timp, pentru a opera efectiv pe structurile pietei, ele trebuie sa faca parte dintr-o serie de asociatii profesionale (ABVB, ANSNM).

Fata de organismele pietei de capital si asociatiile profesionale societatile de valori mobiliare au o serie de obligatii, unele materializandu-se in achitarea de cotizatii (ex: la ABVB si ANSVM), comisioane aferente tranzactiilor incheiate (ex: la BVB) sau taxe (ex: taxa de folosire a sistemului de tranzactionare pe piata nationala RASDAQ).

Toate aceste sume, pe care societatile trebuie sa le plateasca, sunt cheltuieli ce se inregistreaza in contul 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate.

Contul 635 "CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE" este un cont de activ, in care se inregistreaza:

In debit:

- comisioanele, taxele si cotizatiile datorate structurilor pietei si organismelor profesionale (447 Fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate).

In credit:

- suma transferata la sfarsitul lunii, respectand comisioane, taxe si cotizatii datorate, in contul 121 Profit si pierderi la sfarsitul lunii nu prezinta sold.

Contul 664 CHELTUIELI PRIVIND TITLURILE DE PLASAMENT CEDATE, va tine evidenta cheltuielilor privind titlurile de plasament vandute, respectiv trecerea pe cheltuieli a valorii de inregistrare (costul istoric) a titlurilor vandute indiferent ca sunt imobilizari financiare sau investitii financiare pe termen scurt.

Intrucat societatile de valori mobiliare detin portofoliu de valori mobilare format din plasamente pe termen lung si plasamente pe termen scurt, chiar daca volumul mobilitatilor este mai mare la plasamentele pe termen scurt, evidentierea scaderii din gestiune a plasamentelor vandute se impune a se face in conturi distincte.

Contul sintetic de gradul I, 664 Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate, se dezvolta in doua conturi sintetice de gradul II in functie de natura plasamentelor cedate astfel:

664.1 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

664.2 Cheltuieli privind investitiile financiare pe termen scurt cedate.

Contul 664 Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate este un cont de activ, care va inregistra:

In debit:

valoarea contabila a titlurilor de trezorerie si/sau imobilizate cesionate (503.1 Actiuni cotate, 503.2 Actiuni necotate, 506.1 Obligatiuni cotate 506.2 Obligatiuni necotate, analitic 03 titluri vandute in curs de decontare; respectiv conturile ce reflecta imobilizari financiare - conturi din grupa 26).

In credit:

suma transferata la sfarsitul lunii, reprezentand totalul cheltuielilor generate de vanzarea titlurilor de plasament - rulajul debitor, in contul 121 Profit si pierdere.

In cursul lunii, rulajul creditor reprezinta valoarea de intrare (costul de achizitie sau costul mediu ponderat in cazul plasamentelor de acelasi tip) a titlurilor de plasament vandute. La sfarsitul lunii contul nu prezinta sold.

Contabilizarea in contul 664 Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate a valorii de intrare (sau costul mediu ponderat) a titlurilor de plasament vandute, indiferent ca ele sunt imobilizari financiare sau investitii financiare pe termen scurt, permite conservarea costului istoric (respectiv a costului de achizitie) si separarea cheltuielilor (ca elemente generate de scaderea din gestiune) de veniturile realizate din vanzare (inregistrate in 764). Realizandu-se in acelasi timp relatia dintre cheltuieli si venituri prin asocierea sistematica a eforturilor (cheltuielilor) cu efectele (veniturile) corespondente, relatie care, in cazul nostru, este o relatie directa, adica daca venitul este contabilizat in momentul vanzarii, platile sunt inscrise la cheltuieli in faza urmatoare vanzarii. De fapt cheltuielile sunt recunoscute in momentul inregistrarii iesirilor de titluri de plasament ce au facut obiectul vanzarii.

Aceasta abordare se bazeaza pe necesitatea contabilizarii si prezentarii in contabilitate a evenimentelor in concordanta cu fondul tranzactiilor incheiate si cu realitatea economica, ceea ce reliefeaza respectarea conceptului de baza al contabilitatii, prevalenta economicului asupra juridicului si respectarea principiului conectarii cheltuielilor cu veniturile, al costului istoric si al necompensarii.

Totodata, inregistrarea atat a veniturilor cat si a cheltuielilor generate de vanzarea titlurilor de plasament, indiferent de natura lor (imobilizari financiare sau investitii financiare pe termen scurt) la venituri si cheltuieli financiare, grupa 66 Cheltuieli financiare si 76 Venituri financiare, conturile 664 Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate cu sinteticile de gradul II 6641 si 6642, respectiv 764 Venituri din titluri de plasament cedate cu sinteticile de gradul II 7641 si 7641 (dezvoltari pe - active imobilizate si active circulante), ce reflecta efectiv continutul acestei operatii - operatie, ce are un caracter financiar. Separand astfel contabilizarea operatiilor de vanzare generate de plasamentele de natura imobilizarilor financiare de celelalte active imobilizate, care se contabilizeaza la nivelul grupelor de conturi 65 si 75 respectiv Alte cheltuieli de exploatare si Alte venituri de exploatare, in conturile: 6583 Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital si 7583 Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital.

In acceptiunea unor autori[5], plasamentul este orice activ detinut de o unitate cu scopul de a obtine venituri (dobanzi, redevente, dividende etc.), castiguri de capital sau alte beneficii, precum si cele rezultate din relatiile comerciale. Astfel, nu sunt plasamente, stocurile si imobilizarile corporale si sunt plasamente - imobilizarile financiare - plasamente pe termen lung si plasamente de trezorerie - investitii financiare pe termen scurt.

Plecand de la aceasta abordare orice cesionare de plasamente genereaza venituri si cheltuieli. Elementele ce se impun ar fi inregistrate in conturi distincte, care sa reliefeze natura plasamentelor cesionate conform operatiilor financiare derulate.


Clasa 7 de conturi cuprinde conturi de venituri, respectiv conturi de venituri aferente activitatii curente. Veniturile din activitatile curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi din: vanzari, comisioane, dobanzi, dividende, chirii etc.

Activitatile curente ale unei societati de valori mobiliare si veniturile aferente sunt urmatoarele:

1. prestari de servicii de intermediere-venituri sub forma de comisioane;

2. prestari de servicii conexe (evaluari de societati pentru cresteri de capital, organizarea si derularea ofertelor publice, administrare de conturi etc) - venituri sub forma de comisioane si/sau taxe;

3. vanzari de valori mobiliare din portofoliul propriu clientilor proprii sau altor societati de valori mobiliare - venituri din plasamente cedate;

4. incasari de dividende aferente valorilor mobiliare detinute la sfarsitul anului - venituri din dividende;

5. incasari de dobanzi aferente disponibilitatilor aflate in conturi la banci - venituri din dobanzi.

Observand cu atentie activitatile desfasurate de o societate de valori mobiliare se constata ca primele trei activitati - prestari de servicii de intermediere, servicii conexe si vanzari de valori mobiliare din portofoliul propriu - sunt aferente obiectului activitatii de baza, conform contractului de societate. In acest context, pentru aceste societati, cifra de afaceri trebuie sa includa veniturile realizate din activitatea de baza, adica vanzari/cumparari de valori mobiliare in numele clientilor si in nume propriu si activitati conexe.

Conturile de venituri, aferente obiectului de activitate al societatilor de valori mobiliare, sunt:

704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate

764 Venituri din titluri de plasament cedate.


Contul 704 ,,VENITURI DIN LUCRARI EXECUTATE SI SERVICII PRESTATE", cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor din lucrari executate si servicii prestate de societatile de valori mobiliare, reprezentand comisioane, taxe, tarife etc. aferente serviciilor oferite.

Societatea de valori mobiliare ofera clientilor doua categorii de servicii:

intermedieri pe piata de capital (vanzari/cumparari de valori mobiliare) nesupuse taxei pe valoare adaugata;

servicii, altele decat vanzarea/cumpararea valorilor mobiliare, supuse impozitului indirect, taxei pe valoarea adaugata.

Este necesar ca acest cont de venituri sa fie dezvoltat in analitice de gradul 1 si anume:

704.01 Venituri din comisioane aferente tranzactiilor pe piata de capital

704.02 Venituri din activitati conexe desfasurate, delimitand astfel veniturile din operatiuni scutite de cele nescutite de taxa pe valoarea adaugata.

Contul 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate este un cont de pasiv, in care se va inregistra:

In credit:

comisioanele obtinute din vanzarea, respectiv cumpararea de valori mobiliare pentru clienti (411 Clienti, analitic pe client);

comisioane obtinute pentru incheierea de contracte de plasament a valorilor mobiliare, cu ocazia ofertelor primare (411 Clienti, analitic pe fiecare client);

comisioane primite pentru serviciile prestate privind acceptarea, prelucrarea si transmiterea ordinelor clientilor in scopul executarii lor prin alti intermediari autorizati (411 Clienti, analitic pe fiecare client);

comisioane obtinute pentru serviciile prestate privind pastrarea de fonduri si administrarea portofoliului de valori mobiliare ale clientilor (411 Clienti, analitic pe fiecare client);

orice alte comisioane, taxe cuvenite societatii de valori mobiliare de la clienti pentru servicii prestate (411 Clienti, analitic pe fiecare client).

In debit:

suma transferata la sfarsitul lunii, reprezentand totalul veniturilor realizate - rulajul creditor, in contul 121 Profit si pierderi.

In cursul lunii, soldul creditor reprezinta veniturile obtinute. La sfarsitul lunii contul nu prezinta sold.


Contul 764 ,,VENITURI DIN TITLURI DE PLASAMENTE CEDATE", la fel ca la orice societate comerciala si la societatile de valori mobiliare, trebuie sa evidentieze veniturile brute obtinute din valorificarea titlurilor de plasament, indiferent de timpul pentru care s-a facut plasamentul, si nu veniturile nete rezultate din vanzarea titlurilor inlaturandu-se in acest fel tratarea discriminatorie a inregistrarii veniturilor din plasamentele pe termen lung (imobilizari financiare) si plasamentele pe termen scurt (investitii financiare) si implicit respectarea principiilor necompensarii si a costului istoric.

In conditiile actuale, cand societatile isi pot constitui portofolii de valori mobiliare pe termen lung, de natura imobilizarilor financiare, si pe termen scurt, speculativ, de natura investitiilor financiare, adica active circulante, sunt delimitate strict veniturile obtinute din vanzarea plasamentelor, functie de natura lor, prin instituirea unor conturi sintetice de gradul II:

764.1 Venituri din imobilizari financiare cedate

764.1 Venituri din investitii financiare pe termen scurt cedate

Contul 764 Venituri din titluri de plasament cedate este un cont de pasiv, care va inregistra:

In credit:

venituri realizate din vanzarea titlurilor imobilizate si/sau de trezorerie (4611 Creditori diversi-BVB, 4622 Creditori diversi-SNCDD analitic operatiuni in nume propriu)

In debit:

suma transferata la sfarsitul lunii, reprezentand totalul veniturilor realizate - rulajul creditor, in contul 121 Profit si pierdere.

La sfarsitul lunii contul nu prezinta sold.


Contabilitatea operatiilor de constituire a societatii de valori mobiliare

Inregistrarea operatiilor specifice obiectului de activitate presupune delimitarea acestora pe:

operatiuni efectuate in numele clientilor;

operatiuni efectuate in nume propriu, ambele categorii de operatii derulandu-se pe BVB si/sau piata nationala RASDAQ.


A. Contabilitatea operatiilor efectuate pentru clienti.

A1. Contabilitatea operatiilor de tranzactionare in numele clientilor.

1.a. La data de 10.05 se inregistreaza, pe baza chitantei, incasarea in numerar a avansului de 2.400 lei primit de la Popescu I. pentru cumpararea de 40 de actiuni la societatea Romcim Bucuresti - ROMB (piata RASDAQ).

= 4191 2.400

Casa in lei Clienti creditori

b. Sumele incasate ca avans de la clienti se depun in contul curent conform chitantei - foaie de varsamant. Urmand ca ulterior pe masura platii contravalorii achizitiilor sau a incasarilor din vanzari sa se delimiteze strict sumele din avans aferente acestora si cele aferente platii serviciilor de intermediere.

581 = 5311 2.400

Viramente interne Casa in lei

= 581 2.400

Cont la banci in lei Viramente interne

disponibilitati proprii

2.a. La sfarsitul zilei de 10.05, in baza 'Raportului de Confirmare' tranzactia se inregistreaza in contul clientului cumpararea actiunilor la pretul de 54 lei/actiune.

= 4622 2.160

Clienti creditori Creditori diversi-SNCDD

b. Se transfera suma aferenta valorilor mobiliare cumparate in numele clientului si trebuiesc achitate, conform notei contabile, din cont curent disponibilitati proprii in disponibilitati clienti. Aceasta pentru a separa sumele datorate pentru tranzactiile incheiate, respectiv suma de 2.160 lei.

= 5121.01 2.160

Cont la banci in lei - Cont la banci in lei - disponibilitati clienti disponibilitati proprii

3.a. Prestatia fiind realizata se factureaza in 10.05 comisionul de 8% datorat de client, conform stipularii din contract.

= 704.01 172,80

Clienti - comisioane Venituri din comisioane

tranzactii aferente tranzactiilor incheiate

b. Conform facturii intocmite se retine si se incaseaza din avansul depus de clienti comisionul datorat.

= 411.01 172,80

Clienti creditori Clienti - comisioane

tranzactii

4. La data de 10.05 clientul Ionescu V. vinde 100 de actiuni apartinand societatii Petromidia - PTRM (piata RASDAQ), o actiune fiind cotata la pretul de 6,10 lei/actiune. In baza raportului de confirmare se face inregistrarea in contabilitate.

= 4191 610

Debitori diversi Clienti creditori

SNCDD

5.a. Se intocmeste factura reprezentand comisionul datorat de client conform contractului incheiat (8%) si cuvenit societatii de valori mobiliare.

= 704.01 48,80

Clienti - comisioane Venituri din comisioane

Tranzactii aferente tranzactiilor pe piata

b. In baza facturii se retine comisionul datorat de client din suma avansata de acesta.

= 411.01 48,80

Clienti creditori Clienti - comisioane

tranzactii

6. La data de 10.05 clientul Nistor P. depune conform chitantei avansul de 3.500 lei pentru a cumpara 40 de actiuni apartinand societatii Tehnofrig Bucuresti - TEH (la BVB). O actiune are valoarea cotata de 27 lei, iar inregistrarea in contabilitate se realizeaza pe baza Raportului de confirmare, primit de societate la sfarsitul zilei, prin constituirea obligatiei fata de BVB si diminuarea avansului depus.

a. 5311 = 4191 3.500

Casa in lei Clienti creditori


b. 4191 = 4621 1.080

Clienti creditori Creditori diversi

BVB

7.a. Prestatii fiind realizata se intocmeste factura cu comisionul aferent de 8% calculat asupra valorii tranzactiei.

411.01 = 704.01 86.400

Clienti - comisioane Venituri din comisioane

tranzactii aferente tranzactiilor

incheiate

b. Se retine conform facturii intocmite comisionul datorat de client din avansul depus de acesta.

4191 = 411.01 86,40

Clienti creditori Clienti - comisioane

tranzactii

c. Suma incasata ca avans de la client se depune in 10.05 in contul curent conform chitantei - foaie de varsamant. Suma se pastreaza in disponibilitatile proprii ale societatii pana in momentul delimitarii stricte a valorii ce trebuie achitate pentru achizitii.

581 = 5311 3.500

Venituri interne Casa in lei

= 581 3.500Cont la banci in lei Viramente interne

Disponibilitati proprii


8. La data de 10.05 clientul Popa Gh. vinde 50 de actiuni apartinand societatii Alro Slatina - ALRC (la BVB). Inregistrarea in contabilitate se realizeaza in baza Raportului de confirmare primit de societate la sfarsitul zilei. Valoarea vanzarii fiind

4611 = 4191 3.175

Debitori diversi Clienti creditori

BVB

9.a. Se intocmeste factura ce contine comisionul datorat de client pentru prestatia societatii 8% din tranzactia indirecta conform precizarii de contract.

411.01 = 704.01 254

Clienti - comisioane Venituri din comisioane

Tranzactii aferente tranzactiilor

pe piata


b. Conform facturii se retine din avansul depus de client contravaloarea prestatiei de care a beneficiat.

4191 = 411.01 254

Clienti creditori Clienti - comisioane

tranzactii

Dupa efectuarea tranzactiilor, cel tarziu a doua zi se expediaza rapoartele de confirmare a tranzactiilor incheiate pe fiecare segment de piata - BVB si RASDAQ.

10. Compensarea tranzactiilor realizate in numele clientilor se realizeaza in momentul T+3 (adica la trei zile de la incheierea tranzactiei - 13.05) conform Raportului de compensare al SNCDD intocmit in urma Raportului de confirmare. Raportul de confirmare ce este distinct pe fiecare segment al pietei: RASDAQ si BVB.

Conform Raportului de compensare primit de la SNCDD pentru tranzactiile pe piata RASDAQ, compensarea se face la nivelul sumei mai mici de incasat sau de platit. In cazul nostru compensarea se realizeaza la nivelul sumei de incasat - 610

4622 = 4612 610

Creditori diversi Debitori diversi

SNCDD SNCDD

11. In data de 13.05 pe baza ordinului de plata si a extrasului de cont se inregistreaza alimentarea contului de decontare pentru suma reprezentand diferenta, rezultata din compensarea tranzactiilor pe piata RASDAQ, ce urmeaza a se platii.

5121.03 = 5121.02 1.550

Sume in curs de Cont la banci in lei -

decontare RASDAQ disponibilitati clienti


Nivelul sumei, ce se transfera, rezulta din Raportul de compensare astfel:

2.160 lei (de plati) - 610 lei (de incasat) = 1.550 lei (diferenta de achitat)

12. Decontarea operatiilor realizate pe piata RASDAQ, respectiv plata sumei realizate de compensare conform extrasului de cont.

4622 = 5121.03 1.550

Creditori diversi Sume in curs de decontare

SNCDD RASDAQ


13. Compensarea tranzactiilor derulate pe BVB pentru clienti se face tot in momentul T+3 adica la 13.05 Conform Raportului de compensare SNCDD - BVB la nivelul sumei cele mai mici de platit sau de incasat.

In cazul nostru compensarea se realizeaza la nivelul sumei de platit, 1.080, in comparatie cu suma de incasat de 3.175 lei mai mare.

4621 = 4611 1.080

Creditori diversi Debitori diversi

BVB BVB

14. Decontarea tranzactiilor realizate pe BVB, respectiv incasarea sumei rezultate din compensare 2.095 lei conform extrasului de cont.

- 1.080 = 2.095

(de incasat)       (de platit) (efectiv de incasat)


5125.01 = 4611 2.095

Sume in curs de decontare Debitori diversi

BVB BVB

15. Transferul sumei rezultate din vanzarea valorilor mobiliare in numele clientilor, conform ordinului de plata si extrasului de cont in contul ce reflecta disponibilitatile clientilor rezultate din tranzactii.

581 = 5125.01 2.095

Viramente interne Sume in curs de decontare

BVB


5121.02 = 581 2.095

Cont la banci in lei Viramente interne

disponibilitati clienti


A2.Contabilitatea operatiilor conexe

1. Conform contractelor incheiate societatea a realizat o evaluarea economica a unei societati comerciale si a intocmit documentatie pentru majorare de capital. Contravaloarea acestor activitati conexe au fost stabilite prin negociere la suma de 35.000 lei plus TVA.

In data de 15.05 se factureaza prestatiile realizate beneficiarilor si se inregistreaza dreptul de creanta asupra acestora.

411.02 = % 41.650

Clienti - activitati 704.02 35.000

conexe Venituri din activitati conexe

6.650

TVA colectat


2. In data de 18.05 se incaseaza factura conform extrasului de cont.

5121.01 = 411.02 41.650

Cont la banci in lei - Clienti - activitati conexe

disponibilitati proprii


B. Contabilitatea tranzactiilor efectuate in nume propriu

1. In data de 14.05 se cumpara conform ordinului de cumparare lansate si a Raportului de confirmare primit de la RASDAQ 100 de actiuni Petromidia la un pret de 6 lei/actiune pe piata RASDAQ.

5031.01.01.02 = 4622.02 600

Actiuni extrase cumparate in Creditori diversi - SNCDD

curs de decontare - operatiuni proprii


2. Se cumpara in data de 14.05 conform ordinului de cumparare lansat si a Raportului de confirmare primit la BVB 50 de actiuni Alro Slatina la un pret de 64 lei/actiune.

5031.01.01.02 = 4621.02 3.200

Actiuni cotate cumparate in Creditori diversi - BVB

curs de decontare - operatiuni proprii


3.a. In aceiasi zi conform ordinului de vanzare si a Raportului de confirmare primit de la RASDAQ se vand 100 de actiuni Petromidia cu pretul de 6,20 lei/actiune.

4612.02 = 7642 620

Debitori diversi - SNCDD Venituri din investitii

- operatiuni proprii financiare pe termen

scurt cedare


b. Delimitarea actiunilor ce au facut obiectul ordinelor de vanzare, respectiv transferul acestor de la "actiuni detinute" la "actiuni vandute in curs de decontare", la valoarea lor de intrare (6 lei/actiune).

5031.01.01.02 = 5031.01.01.02 600

Actiuni cedate vandute in curs Actiuni cotate detinute

de decontare


4.a. Tot la data de 14.05 conform ordinului de vanzare si Raportului de confirmare al BVB se inregistreaza vanzarea a 10 actiuni Alro Slatina la un pret de 63 lei/actiune.

4611.02 = 7642 635

Debitori diversi - BVB Venituri din invest. financiare

- operatiuni proprii pe termen scurt cedate


b. Delimitarea actiunilor ce au facut obiectul ordinului de vanzare, respectiv transferului lor de la "actiuni detinute" la "actiuni vandute in curs de decontare", la valoarea lor de intrare (64 lei/actiune).

5031.01.01.02 = 5031.01.01.02 640

Actiuni cedate vandute in Actiuni cedate detinute

curs de decontare


5. In data de 17.05 (la trei zile de la tranzactie T+3) se realizeaza compensarea tranzactiilor, realizate in nume propriu, conform Raportului de compensare. Compensarea se realizeaza la nivelul sumei mai mici. In cazul nostru la nivelul valorii cumpararilor pe piata RASDAQ (600) si la nivelul valorii vanzarilor pe BVB (630).

a.       Compensarea tranzactiilor pe RASDAQ

4622.02 = 4612.02 600

Creditori diversi - SNCDD Debitori diversi - SNCDD

- operatiuni proprii - operatiuni proprii


b.      Compensarea tranzactiilor pe BVB

4621.02 = 4611.02 630

Creditori diversi - BVB Debitori diversi - BVB

- operatiuni proprii - operatiuni proprii


6. Conform Raportului de compensarea se alimenteaza contul de decontare cu suma de plata in urma compensarii, de 2.570 lei, aferente tranzactiilor incheiate pe BVB (cumparatori: 3.200 - vanzari: 630). Inregistrare conform extrasului de cont.

5125.01 = 5121.01 2.570

Sume in curs de decontare Conturi la banci in lei

- BVB - disponibilitati proprii


7. In momentul T+3 (17.05) se inregistreaza conform extrasului de cont si a Raportului de compensare.

a.       Suma platita pentru tranzactiile pe BVB


4621.02 = 5125.01 2.570

Creditori diversi - BVB Sume in curs de decontare

- operatiuni proprii - BVB


b.      Suma incasata pentru tranzactiile pe piata RASDAQ

5125.01 = 4612.02 20

Sume in curs de decontare Debitori diversi - SNCDD

- RASDAQ - operatiuni proprii


8. In data de 17.05 ca urmarea transferului efectiv de actiuni cumparate, respectiv vandute, conform notelor contabile se inregistreaza:

a. Intrarea efectiva a actiunilor cumparate in T+3 (BVB: 50x 64; RASDAQ: 100x6; total:3.800)

5031.01.01.01 = 5031.01.01.02 3.800

Actiuni cedate detinute Actiuni cedate cumparate

in curs de decontare


b. Scaderea din gestiune a actiunilor vandute in T+3 (BVB:10 x 64; RASDAQ:100 x 6, total 1.240)

6642 = 5031.01.01.03 1.240

Cheltuieli privind investitiile Actiuni cedate vandute

financiare pe termen scurt in curs de decontare

cedate


C. Contabilitatea altor operatii

1. Se inregistreaza comisioanele bancare conform extrasului de cont primit de la banca

627 = 5121.01 150

Cheltuieli cu serviciile Conturi la banci in lei

bancare si asimilate - disponibilitati proprii


2. Inregistrarea dobanzilor bancare pe baza extrasului de cont de la banca

5121.01 = 766 225

Conturi la banci in lei Venituri din dobanzi

disponibilitati proprii


3. Comisionul datorat de societatea de valori mobiliare, pentru tranzactiile derulate pe BVB si piata RASDAQ, se calculeaza pe baza unei conte procentuale aplicata asupra valorii tranzactiilor incheiate (in numele clientilor si in nume propriu). Comisionul se calculeaza in momentul T+1, in baza Raportului de confirmare a tranzactiilor, pe cele doua segmente ale pietei de capital.

a.       Comisionul datorat BVB pentru tranzactii

- tranzactii incheiate cumparari 3.175

(clienti + societate) 3.200

vanzari 1.080

(clienti + societate) 630

- total tranzactii 8.085

- comisionul datorat (ex: 0,3%) 24,25

b.      Comisionul datorat S.C.RASDAQ SRL pentru tranzactii

- tranzactii incheiate cumparari                     2.160

(clienti + societate) 600

vanzari 1.550

(clienti + societate) 620

- total tranzactii 4.930

- comision datorat (ex: 0,3%) 14,79


635 = 447 39,05

Cheltuieli cu alte Fonduri speciale - taxe

impozite, taxe si varsaminte si varsaminte asimilate

asimilate analitic: BVB 24,26 RASDAQ 14,79


4. Societatile de valori mobiliare datoreaza (ex:5%), din comisionul incasat de la clienti, pentru activitatile de intermediere realizate pe piata CNVM.

- total comisioane percepute: 562 (credit cont 704.01)

- comision cedat 11,24


635 = 447 11,24

Cheltuieli cu alte Fonduri speciale - taxe

impozite, taxe si varsaminte si varsaminte asimilate

asimilate analitic: CNVM


5. Cotizatia de membru al societatii la Asociatia BVB si la ANSVM

635 = 447 6.000

Cheltuieli cu alte Fonduri speciale-

impozite, taxe si varsaminte taxe si varsaminte

asimilate asimilate

analitic: ABVB 3.500

ANSVM 2.500


6. Contributia societatii de valori mobiliare la constituirea fondului de garantare, conform extrasului de cont.

2677 = 5121.01 150.000

Alte creante imobilizate Conturi la banci in lei

- disponibilitati proprii


7. Incasarea de dividende conform extrasului de cont, dividende aferente actiunilor aflate in portofoliu

5121.01 = 762 5.100

Conturi la banci in lei                             Venituri din

- disponibilitati proprii investitii financiare


8. Inchiderea conturilor de venituri

% = 121 42.137

704.01 562

704.02 35.000

762 5.100

7642 1.250

766 225


9. Inchiderea conturilor de cheltuieli

121 = % 7.440,30

627 150,00 635 6.050,30

6642 1.240,00


10. Inchiderea conturilor de TVA

4427 = 4423 6.650
Ord. MFP nr. 1742 din 2004

Aceasta notiune nu se folosette la SSIF (SVM)

Notiune ce nu se foloseste la SSIF

A se vedea precizarile facute in acest sens de la contul 704 Venituri din lucrari executate si servicii prestate.


N.Feleaga, I.Ionascu, Tratat de contabilitate financiara, op.cit.,pag. 324-338

Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact