StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » CONTABILITATE » contabilitate financiara
Trimite articolul prin email Formatul contului de profit si pierdere : Contabilitate financiara Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Formatul contului de profit si pierdereFORMATUL CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERECifra de afaceri neta

Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie

Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata

Alte venituri din exploatare

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile

b) alte cheltuieli externe

Cheltuieli cu personalul

a)     Salarii si indemnizatii

b)    Cheltuieli cu asigurarile sociale, cu indicarea distincta a celor referitoare la pensii

a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si imobilizarile necorporale

b) Ajustari de valoare privind activele circulante, in cazul in care acestea depasesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale in entitatea in cauza.

Alte cheltuieli de exploatare

Venituri din interese de participare, cu indicarea distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate.

Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate.

Alte dobanzi de incasat si venituri similare, cu indicaea distincta a celor obtinute de la entitatile afiliate

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante

Dobanzi de platit si cheltuieli similare, cu indicarea distincta a celor privind entitatile afiliate

Profitul sau pierderea din activitatea curenta

Venituri extraordinare

Cheltuielile extraordinare

Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

Impozitul pe profit

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus

Profitul sau pierderea exercitiului financiar.
PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


Prima parte a Contului de rezultate al unei entitati o constituie veniturile din vanzari si prestari servicii. Cifra de afaceri neta reprezinta sumele rezultate din vanzarea de produse si furnizarea de servicii, urmare activitatilor de baza ale entitatii, dupa deducerea reducerilor comerciale, rabaturi si discounturi si a taxei pe valoarea adaugata, precum si a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

A doua parte a Contului de profit si pierdere o reprezinta veniturile si cheltuielile care apartin perioadei, altele decat cele aferente activitatii curente, prezentate ca “Venituri extraordinare” si “Cheltuieli extraordinare”. Elementele de natura extraordinara nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat. Putem considera pierderile rezultate in urma unei calamitati naturale (cutremur, inundatii, etc.) ca element extraordinar, dar si actiunea de expropriere a activelor.
Daca veniturile si cheltuielile de natura extraordinara sunt semnificaive pentru evaluarea rezultatelor, in notele explicative se vor prezenta detalii despre valoarea si natura acestora.

In notele explicative se va prezenta proportia in care impozitul pe profit afecteaza “Profitul sau pierderea din activitatea curenta” si “Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara”.

Veniturile sunt inregistrate in contul de profit si pierdere cand se poate efectua o evaluare credibila a cresterii beneficiilor economice viitoare ca urmare a unei cresteri a activului sau a unei diminuari a pasivului. In realitate, veniturile sunt inregistrate concomitent cu recunoasterea cresterii activului sau diminuarii pasivului (de exemplu, cresterea neta a activului ca urmare a vanzarilor de bunuri sau de servicii sau diminuarea pasivului ca urmare a achitarii unei datorii).

Cheltuielile sunt inregistrate in contul de profit si pierdere cand se poate efectua o evaluare credibila a diminuarii beneficiilor economice viitoare ca urmare a unei diminuari a activului sau a unei cresteri a pasivului. In realitate, cheltuielile sunt inregistrate concomitent cu recunoasterea diminuarii activului sau cresterii pasivului (de exemplu, preliminarea beneficiilor angajatilor sau amortizarea echipamentelor).

Cheltuielile se coreleaza cu veniturile: de exemplu, diferitele componente care alcatuiesc costul bunurilor sunt inregistrate ca si cheltuieli concomitent cu inregistrarea veniturilor din vanzarea respectivelor bunuri.

Cand se prevede obtinerea unor beneficii economice pe parcursul mai multor perioade contabile, iar corelarea cu veniturile nu se poate efectua decat in mare si indirect, cheltuielile sunt inregistrate in contul de profit si pierdere printr-o alocare sistematica si rationala. De exemplu, active precum instalatiile, echipamentele, fondul comercial, patentele si marcile de comert determina efectuarea unor cheltuieli precum amortizarea.

O masina care a costat 20 milioane lei are o durata estimata de viata de 5 ani. Masina se amortizeaza pe baza metodei liniare pe durata estimata a vietii acesteia. Cheltuiala cu amortizarea inregistrata in contul de profit si pierdere se ridica la 4 milioane lei pe an.

Cheltuielile sunt inregistrate imediat in contul de profit si pierdere atunci cand acestea nu produc beneficii economice viitoare sau cand aceste beneficii nu au caracteristicile necesare pentru a fi inregistrate ca active in bilantul contabil. Acesta este cazul cheltuielilor de cercetare si dezvoltare, care sunt inregistrate in contul de profit si pierdere in momentul efectuarii lor, chiar daca cercetarea si dezvoltarea au ca scop crearea unor produse mai bune care sa fie vandute in viitor. Daca este probabil ca aceste cheltuieli de dezvoltare sa aduca beneficii economice viitoare intreprinderii, acestea pot fi inregistrate ca active necorporale care vor fi amortizate pe perioada in care vor aduce respectivele beneficii.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact