StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale
Trimite articolul prin email Impozitele si taxele locale Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Impozitele si taxele localeImpozitele si taxele locale


1. Impozitul si taxa pe cladiri

Este datorat de persoanele fizice care detin cladiri in proprietate. In categoria cladirilor supuse impozitului pe cladiri se cuprind urmatoarele:

constructiile utilizate ca locuinta, respectiv unitatile construite formate din una sau mai multe camere de locuit, indiferent de situarea lor, la acelasi nivel sau la niveluri diferite, inclusiv la subsol sau mezanin, prevazute dupa caz cu dependinte si/sau alte spatii de deservire;

constructiile mentionate mai sus, dezaf 454c21e ectate si utilizate pentru desfasurarea de profesii libere;
constructiile anexe situate in afara corpului principal de cladire, cum sunt: bucatariile, camarile, pivnitele, grajdurile, magaziile, garajele si altele asemenea;

constructiile gospodaresti cum sunt: patulele, hambarele pentru cereale, surele, fanariile, remizele, soproanele si altele asemenea;

orice alte constructii proprietatea contribuabililor, care au elemente constitutive ale cladirii.

Impozitul pe cladiri se determina prin aplicarea cotei de impozitare[1] la valoarea impozabila a cladirii:

Impozitul pe cladiri = 0,1% * Valoarea impozabila a cladirii

Valoarea impozabila a cladirii se determina in functie de suprafata construita desfasurata si de valoarea impozabila pe metru patrat.

Prin legislatia in vigoare, contribuabilii persoane fizice, datoreaza statului un impozit majorat pentru cladirile cu destinatie de locuinta aflate in proprietate, altele decat cea la care au adresa de domiciliu, daca nu sunt inchiriate. Impozitul creste progresiv, pe masura ce persoana fizica detine mai multe cladiri in proprietate, astfel:

cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

cu 50% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

cu 75% pentru cea de a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu;

cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de domiciliu.

Ordinea numerica a proprietatilor se determina in raport cu anul dobandirii cladirii, indiferent sub ce forma, rezultat din documentele care atesta calitatea de proprietar al acestora.

Subliniem faptul ca ar fi indicat ca, pentru o persoana fizica ce detine mai multe proprietati, sa aleaga ca locuinta de domiciliu cladirea care are cea mai mare valoare impozabila, pentru a nu plati un impozit majorat la respectiva cladire[2]. Studiul de caz pe care il vom realiza pentru aceasta speta va ilustra mai bine aceasta situatie.Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirea unei persoane fizice daca[3]:

cladirea este o locuinta noua realizata in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

cladirea este realizata pe baza de credite, in conformitate cu O.G nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte.

De asemenea, persoanele fizice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile O. G. nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului fiscal, se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotarare a consiliului local.


2. Impozitul si taxa pe teren

Impozitul pe teren este datorat de catre persoanele fizice care au terenuri situate in Romania, indiferent de locul unde acestea sunt situate, in intravilanul sau extravilanul localitatilor.

La baza determinarii impozitului pe teren situat in intravilan stau urmatoarele elemente[4]:

suprafata terenului;

suprafata la sol a cladirilor, in cazul terenurilor cu destinatie de teren de constructii;

rangul localitatii in care este amplasat terenul;

zona si/sau categoria de folosinta a terenului;

majorarea de impozit stabilita de consiliile locale.

Impozit pe teren = Suprafata impozabila * Impozitul unitar (eventual se poate aplica si un coeficient de corectie)

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de pana la 10% stabilita prin hotarare a consiliului local.


3. Impozitul pe mijloacele de transport

Este datorat anul de catre detinatorii de mijloace de transport care trebuie inmatriculate in Romania.

Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza diferentiat pe categorii de mijloace de transport, in functie de capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu impozitul unitar aferent capacitatii cilindrice.

Numarul unitatilor de 200 cm3 care se iau in cazul impozitului pe mijloacele de transport se determina prin rotunjire in plus la intreg a rezultatului obtinut prin impartirea capacitatii cilindrice a autoturismului la 200.

Impozitul pe mijloacele de transport se determina anual si se plateste semestrial[5], in doua rate egale: pana la 31 martie inclusiv, respectiv pana la 30 septembrie inclusiv.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.
[1] care este de 0,1% pentru cladirile situate atat in mediul urban, cat si in mediul rural

[2] impozitul aferent acesteia fiind cel mai mare, majorarea impozitului s-ar fi aplicat la cel mai mare impozit platit de contribuabil pentru cladirile detinute

[3] “Fiscalitate de la lege la practica” – L. Tatu, C. Serbanescu, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2009

[4] “Fiscalitate de la lege la practica” – L. Tatu, C. Serbanescu, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2009

[5] cu exceptia contribuabililor care datoreaza un impozit pe mijloacele de transport de pana la 50 RON inclusiv, care sunt obligati sa plateasca integral pana la primul termen


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact