StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Arta de a stapani AFACERILE!
CONTABILITATE

Contabilitatea este stiinta si arta stapanirii afacerilor, in care scop se ocupa cu "masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor fizice si juridice", in care scop "trebuie ss asigure inregistrarea cronologica și sistematica, prelucrarea, publicarea și pastrarea informațiilor cu privire la poziția financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atâst pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti și potentiali, creditorii financiari și comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori"

StiuCum Home » contabilitate » impozite » Impozite si taxe locale
Trimite articolul prin email Reducerea impozitului asupra veniturilor din activitati agricole prin alegerea modului de determinare a venitului net Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Reducerea impozitului asupra veniturilor din activitati agricole prin alegerea modului de determinare a venitului netReducerea impozitului asupra veniturilor din activitati agricole prin alegerea modului de determinare a venitului net


O persoana fizica detine in proprietate 3 ari de teren care este folosit pentru cultivarea legumelor si zarzavaturilor in vederea valorificarii lor ulterioare. Conform normei de venit anual, persoanei fizice ii revine de plata un impozit pentru un venit de 50.000 RON.

Impozitul pe veniturile din activitati agricole = 16% * 50.000 = 8.000 RON

Trebuie retinut faptul ca persoana fizica respectiva putea opta pentru determinarea venitului net in sistem real, daca aceasta va fi in favoarea ei, adica venitul net astfel calculat va fi mai mic de 50.000 RON, rezultand astfel un impozit pe venituri din activitati agricole mai mic. De exemplu, daca venitul rezultat in urma valorificarii legumelor si zarzavatului ar fi fost in suma de 60.000 RON, iar cheltuielile efectuate pentru culti 747b15h vare si valorificare ar fi fost de 20.000 RON, atunci venitul net in sistem real ar fi fost:
Venit net = 60.000 – 20.000 = 40.000 RON iar impozitul:

Impozitul pe veniturile din activitati agricole = 16% * 40.000 = 6.400 RON adica un impozit mai mic decat in cazul stabilirii venitului net conform normei de venit anual, deci este o optimizare a sarcinii fiscale suportate de persoana fizica respectiva.


Reducerea impozitului asupra veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal prin alegerea perioadei de detinere a acestora


O persoana fizica transfera pentru suma de 300.000 RON dreptul de proprietate asupra unui apartament dobandit in urma cu doi ani si opt luni. Conform prevederilor legale, impozitul de plata datorat de persoana fizica este de:

Impozit datorat = 6.000 + 2% * (300.000 – 200.000) = 8.000 RON

Daca insa persoana fizica respectiva ar mai fi asteptat cel putin patru luni pana la efectuarea tranzactiei, impozitul aferent s-ar fi calculat cu ajutorul cotei mai reduse de impozit, astfel:

Impozit datorat = 4.000 + 1% * (300.000 – 200.000) = 5.000 RON

Rezulta o diferenta de 3.000 RON intre cele doua impozite, in favoarea contribuabilului, daca ar fi asteptat indeplinirea perioadei de cel putin trei ani, de detinere in proprietate a imobilului.

Diferentele de impozit sunt ilustrate si in graficul urmator:

Grafic 4                                     Sursa: prelucrare proprie


Reducerea impozitului pe cladiri prin alegerea locuintei de domiciliu


Un contribuabil persoana fizica, detine in proprietate urmatoarele imobile:

a)     Imobil 1: dobandit in anul 1992 situat in mediul urban cu o suprafata construita desfasurata de 100 mp, construit in anul 1990, valoarea impozabila unitara de 669 RON, situat intr-o localitate de rang II zona A, deci coeficient de corectie pozitiva 2,4;

b)     Imobil 2: dobandit in anul 2001, situat in mediul urban cu o suprafata construita desfasurata de 250 mp, construit in anul 2000, valoarea impozabila unitara de 669 RON, situat intr-o localitate de rang II zona A, deci coeficient de corectie pozitiva 2,4;

c)      Imobil 3: dobandit in anul 1982, situat in mediul urban cu o suprafata construita desfasurata de 80 mp, construit in anul 1965, valoare impozabila unitara 669 RON, situat intr-o localitate de rang II, zona B, deci coeficient de corectie pozitiva 2,3;

d)     Imobil 4: dobandit in anul 1980  situat in mediul rural cu o suprafata construita desfasurata de 50 mp, construit in anul 1960, valoare impozabila unitara 397 RON, situat intr-o localitate de rang IV, zona B, deci coeficient de corectie pozitiva 1,05;

e)     Imobil 5: dobandit in anul 2003 situat in mediul urban cu o suprafata construita desfasurata de 120 mp, construit in anul 2002, valoare impozabila unitara 669 RON, situat intr-o localitate de rang II zona A, deci coeficient de corectie pozitiva 2,4; acest imobil este inchiriat, aferent unui contract de inchiriere inregistrat la administratia fiscala, deci pentru acest imobil nu se vor inregistra majorari ale impozitului.

Cazul 1: Persoana fizica respectiva locuieste si isi are domiciliul la adresa Imobilului 1. In aceste conditii vom determina impozitul datorat de acest contribuabil.

Impozit aferent Imobilului 1 (locuinta de domiciliu): 160 RON

Valoare impozabila = 100 * 669 * 2,4 = 160.560 RON

Impozit = 0,1% * 160.560 = 160 RON

Impozit aferent Imobilului 2 (al treilea, in afara locuintei de domiciliu): 722 RON

Valoare impozabila = 150 * 669 * 2,4 + 50 * 669 * 2,4 * 1,05 + 50 * 669 * 2,4 * 1,1 = 413.442

Impozit = 0,1% * 413.442 = 413 RONMajorare impozit = 75% * 413 = 309 RON

Impozit total = 413 + 309 = 722 RON

Impozit aferent imobilului 3 (al doilea, in afara locuintei de domiciliu): 165 RON

Valoare impozabila = 80 * 669 * 2,3 = 123.096 RON

Valoare impozabila redusa[1] = 10% * 123.096 = 12.309,6 RON

Impozit = 0,1% * (123.096 – 12.309,6) = 110 RON

Majorare de impozit = 110 * 50% = 55 RON

Impozit total = 110 + 55 = 165 RON

Impozit aferent imobilului 4 (primul, in afara locuintei de domiciliu): 25 RON

Valoare impozabila = 50 * 397 * 1,05 = 20.842,5 RON

Impozit = 0,1% * 20.842,5 = 20 RON

Majorare de impozit = 20 * 25% = 5 RON

Impozit total = 20 + 5 = 25 RON

Impozit aferent imobilului 5 (care este inchiriat): 192 RON

Valoare impozabila = 120 * 669 * 2,4 = 192.672 RON

Impozit = 0,1% * 192.672 = 192 RON

Intrucat acest imobil este inchiriat cu contract de inchiriere inregistrat la administratia financiara, nu se aplica majorari la impozit, indiferent de a cata cladire este, in afara celei de domiciliu.

Deci impozitul total datorat de contribuabil va fi de:

Impozit total = 160 + 722 + 165 + 25 + 192 = 1264 RON


Cazul 2: In continuare vom analiza situatia in care proprietarul persoana fizica a acestor imobile, ar fi trecut adresa de domiciliu aferenta imobilului 2 (care are cea mai mare valoare dintre cele detinute). In acest caz, impozitele datorate vor fi:

Impozit aferent imobilului 1 (al treilea, in afara locuintei de domiciliu): 280

Impozit = 160 RON

Majorare de impozit = 75% * 160 = 120 RON

Impozit total = 160 + 120 = 280 RON

Impozit aferent imobilului 2 (locuinta de domiciliu): 413 RON

Nu se mai aplica niciun fel de majorare de impozit, deoarece aceasta este locuinta de domiciliu.

Impozit aferent imobilului 3 (al doilea, in afara locuintei de domiciliu): 165 RON

Impozit aferent imobilului 4 (primul, in afara locuintei de domiciliu): 25 RON

Impozit aferent imobilului 5 (care este inchiriat): 192

In aceasta situatie, impozitul datorat pentru Imobilele 3, 4 si 5 se calculeaza lafel ca in Cazul 1.

Impozitul total datorat in aceasta situatie va fi:

Impozit total = 280 + 413 + 165 + 25 + 192 = 1075 RON

Se observa o diferenta pozitiva pentru contribuabil in acest caz fata de situatia initiala, datorita faptului ca imobilul cu valoarea impozabila cea mai mare este trecut ca locuinta de domiciliu, neaplicandu-se astfel nicio majorare pentru impozitul aferent acestuia. Diferenta de impozit dintre cele doua cazuri este ilustrata si in graficul urmator:


Grafic 5                                     Sursa: prelucrare proprie

O alta cale de a diminua sarcina fiscala pentru acest tip de contribuabil este ca persoana fizica respectiva sa “doneze” o parte din imobile catre rude si afini pana la gradul al treilea inclusiv[2]. Astfel, proprietatile respective raman in familie si nu se mai platesc majorari pentru toate imobilele detinute in plus, in afara celui de domiciliu.

Reducerea impozitului pe teren si pe mijloacele de transport prin achitarea integrala a impozitului[3]
Impozitul si taxa pe teren

O persoana fizica detine urmatoarele tipuri de terenuri:

un teren cu destinatie teren de constructii de 450 mp, situat in intravilan, intr-o localitate de rang II, zona A, ceea ce inseamna un impozit unitar de 5.401 RON/ha;

un teren arabil de 20 ha, situat in extravilan, pentru o localitate de rang I, zona A, ceea ce inseamna un coeficient de corectie pozitiv de 2,5 si un impozit unitar de 22 RON/ha.

Vom determina in continuare impozitul datorat de acest contribuabil.

Impozit aferent terenului pentru constructii = 450/10.000[4] * 5.401 = 243 RON

Impozit aferent terenului arabil = 20 * 22 * 2,5 = 1.100 RON

Impozit total = 243 + 1.100 = 1.343 RON

Daca contribuabilul respectiv se hotaraste sa achite plata cu anticipatie a impozitului pe teren pana la data de 31 martie a anului fiscal, datorat pentru intregul an, iar bonificatia stabilita prin hotararea consiliului local este de 10%, reducerea de impozit pentru persoana fizica va fi:

Reducere impozit = 243 * 10% = 24 RON pentru terenul cu destinatie de constructii, respectiv

Reducere impozit = 1.100 * 10% = 110 RON pentru terenul arabi

Contribuabilul obtine astfel o reducere a impozitului sau in valoare de 134 RON.


Impozitul pe mijloacele de transport

O persoana fizica detine un autoturism cu o capacitate cilindrica de 2.497 cm3. Impozitul unitar pe fiecare 200 cm3 este de: 30 RON, pentru autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv. Impozitul pe mijlocul de transport detinut de contribuabil este de:

Impozit = 2.497/200 * 30 = 13 * 30 = 390 RON.

Daca contribuabilul respectiv se hotaraste sa achite plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport detinut pana la data de 31 martie a anului fiscal, datorat pentru intregul an, iar bonificatia stabilita prin hotararea consiliului local este de 10%, reducerea de impozit pentru persoana fizica respectiva va fi:

Reducere impozit = 390 * 10% = 39 RON

Contribuabilul obtine astfel o reducere a impozitului sau in valoare de 39 RON.

Concluzii si propuneri


Avand in vedere analiza realizata, atat in plan teoretic cat si in plan practic, putem concluziona ca exista posibilitati de diminuare a sarcinii fiscale aflate la indemana persoanelor fizice, dar care, din pacate, de cele mai multe ori nu sunt aplicate. Motivele pot fi diverse, irationalitatea anumitor indivizi, lipsa de cultura fiscala si cateodata chiar si refuzul de a o constitui macar la un nivel incipient, refuzul de a apela la consiliere fiscala, lipsa dorintei de informare, comportamentul diferit al indivizilor ca persoane fizice si conceptiile diferite si lista poate continua.

Am observat ca uneori, simpla exprimare a unei optiuni de catre persoana fizica, cum ar fi alegerea functiei de baza de catre salariat cu influente importante asupra deducerii personale sau optiunea pentru impunerea in sistem real a veniturilor realizate din activitati independente pot juca un rol decisiv in stabilirea si optimizarea sarcinilor fiscale.

De asemenea, am constatat ca alegerea modului de determinare a venitului net, urmarirea perioadei de detinere a anumitor active intre momentul cumpararii si vanzarii lor, sau chiar plata obligatiilor fiscale pana la un anumit termen[5] pot avea drept consecinta diminuarea obligatiilor fiscale suportate de contribuabil.Bibliografie


Bajan Doru – “Facilitati fiscale”, Editura Economica, Bucuresti 2001

Grigorie N. Lacrita – „Fiscalitate – controverse si solutii”, Editura Irecson, 2007Mitroi Adrian – „Influenta factorilor psihologici asupra deciziei financiare”, Teza de doctorat, 2009

Tatu Lucian – „Fiscalitate: de la lege la practica”, Editura C. H. Beck, Bucuresti 2009


Grigorie N. Lacrita – „Acordarea facilitatilor fiscale: cum? cat? cui?”, Tribuna Economica v. 17, nr. 7, p. 27-36, 2006

Grigorie N. Lacrita – „Impozitarea salariilor”, Impozite si taxe v. 12, nr. 4, p. 15-22, 2006

Mocanu Ecaterina – „Acordarea reducerii de impozit pe venit pentru constructia de locuinte”, Revista finante publice si contabilitate v. 15, nr. 6, p. 42-44, iunie 2004

Serbanescu Cosmin – „Consultanta fiscala”, Finante, banci, asigurari, nr. 7, iulie 2008


Codul fiscal (Legea 571/2003 coroborata cu HG 44/2004 privind Codul fiscal – text valabil pentru anul 2010)

Legea 130/1999

Legea 19/2000

Legea 76/2002

Legea 95/2006

OG 92/2003

OUG 158/2005


www.anaf.ro

www.raiffeisen.roAnexa 1

Grafic 1  Sursa: creatie proprieAnexa 2

Grafic 2 Sursa:Creatie proprieAnexa 3


Grafic 3 Sursa: Creatie proprie
[1] datorita faptului ca imobilul are o vechime intre 30 si 50 de ani inclusiv

[2] pentru ca in aceasta situatie nu se datoreaza impozit asupra transferului proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

[3] pana la data de 31 martie a anului fiscal

[4] transformare din metri patrati in hectar; 1ha = 10.000 mp

[5] obligatii fiscale care mai devreme sau mai tarziu, oricum trebuie achitate


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2022: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact