StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept administrativ

Elaborarea studiului de fezabilitate, proiectului tehnic, detaliilor de executie si documentatiei de atribuire, pentru variantele de ocolire rosiorii de vede, targoviste si tituElaborarea Studiului de Fezabilitate, Proiectului Tehnic, Detaliilor de Executie si Documentatiei de atribuire, Pentru Variantele de ocolire Rosiorii de Vede, Targoviste si TituI.       detalii de proiect

1.1           Scopul proiectului

Variantele de ocolire Rosiorii de Vede, Targoviste si Titu reprezinta trei dintre numeroasele variante de ocolire incluse in strategia CNANDR de dezvoltare a infrastructurii rutiere.Scopul prezentelor servicii de proiectare consta in elaborarea documentatiei tehnice de proiectare pentru variantele de ocolire Rosiorii de Vede, Targoviste, Titu.

Serviciile de proiectare sunt:

Studiu de Fezabilitate (incluzand SEIM complet cu parcurgerea etapelor procedurilor de mediu pana la obtinerea Acordurilor de Mediu)

Pregatirea Aplicatiei FEDR;

Elaborarea Proiectului Tehnic la nivel de Detalii de Executie;

Elaborarea Proiectului Tehnic la nivel de Detalii de Executie pentru relocare/protejare de utilitati la nivel de detalii de executie;

Elaborarea Documentatiei de Atribuire pentru Lucrari

Elaborarea Documentatiei pentru Autorizatia de Construire

Activitati principale necesare a fi realizate raman in continuare urmatoarele:

 • Studiu de trafic;
 • Studiu hidrologic si hidraulic detaliat;
 • Studii geotehnice detaliate;
 • Studii topografice detaliate;
 • Conectarea retelei locale de drumuri;
 • Investigatii de teren complete;
 • Identificarea suprafetelor de teren afectate, inclusiv de lucrarile de relocare/protectie a utilitatilor Publice si furnizarea de planuri detaliate si informatii privind proprietarii;
 • Analiza cost-beneficiu si muticriteriala;
 • Obtinere Avize si Acorduri;
 • Studiul de impact asupra mediului si consultatiile publice;
 • Pregatirea aplicatiei FEDR;
 • Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie;
 • Elaborarea proiectului tehnic si a detaliilor de executie pentru lucrarile de relocare/protectie a utilitatilor publice;
 • Elaborarea documentatiei de atribuire pentru contractul de executie a lucrarilor;

1.2           Calendarul proiectului

Calendarul proiectului se realizeaza conform programului de lucru detaliat de realizare a sarcinilor cuprins in Raportul de Inceput. Acesta urmeaza a fi revizuit in conformitate cu cerintele beneficiarului si a noilor situatii aparute pe parcursul derularii proiectului, in special aspecte legate de perioada de efectuarea a recensamintelor si anchetelor origine destinatie.

1.3           Birourile proiectului

CNADNR B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Bucuresti

SC POYRY ROMANIA SRL EUROTOWER et. 16, Str. Dinu Vintila nr. 11, sector 2, Bucuresti

II.     Personal

Conform programului de lucru al personalului prezentat in Raportul de Inceput

III.    Situatia proiectului si Revizuirea Activitatiilor

a.      Situatia proiectului

Traseele celor doua alternative pentru ficare din cele trei variante de ocolire studiate, asa cum se poate observa si pe planurile anexate prezentului document, sunt situate pe diferite teritorii administrative ale judetelor Teleorman si Dambovita, dupa cum urmeaza:

Varianta de ocolire

Alternativa

Teritorii administrative
Rosiorii de Vede


1

Rosiorii de Vede

Troianul

Maldaeni

Peretu


2

Rosiorii de Vede

Troianul

Maldaeni

Peretu
Targoviste


1

Ulmi

Targoviste

Aninoasa


2

Ulmi

Targoviste

Razvad

Aninoasa
Titu


1

Titu

Odobesti

Costestii din Vale


2

Titu

Branistea

Produlesti


Cele doua alternative pentru fiecare varianta de ocolire in parte, au fost prezentate autoritatilor locale Rosiorii de Vede, Targoviste si Titu, in scopul evitarii obstructionarii dezvoltarii programelor locale, mai cu seama a celor incluse in planurile urbanistice generale deja aprobate sau in curs de aprobare, precum si corelarea cu aceste programe.

Intalnirile stabilite in prealabil prin corespondenta cu reprezentantii autoritatilor locale, s-au realizat la sediile celor trei primarii, subiectele tratate fiind consemnate in minute dupa modelul prezentat anterior in Raportul de Inceput. Reprezentantii autoritatilor 929h78j locale si-au manifestat interesul in acordarea sprijinului necesar, fiind dispusi ca pe timpul derularii proiectului sa ne puna la dispozitie toate datele de care dispun (acordul necesar obtinerii certificatelor de urbanism, date referitoare la utilitati, planuri urbanistice, planuri parcelare, date referitoare la proprietarii de terenuri ce vor fi afectate, etc). Totodata acestia ne vor acorda suportul in obtinerea avizelor necesare intocmirii proiectului.

Pentru inceput, reprezentantii autoritatilor 929h78j locale ne-au pus sau ne vor pune la dispozitie planurile urbanistice, atat cele aprobate cat si cele in curs de aprobare insotite de limitele amplasamentelor investitiilor din zonele de interes dupa cum urmeaza:

Primaria Targoviste ne-a pus la dispozitie in format electronic atat PUG-ul existent cat si cel in curs de aprobare.

Primaria Titu conform minutei incheiate in cadrul sedintei din 10.02.2011 ne vor pune la dispozitie in cursul saptamanii 14-18.02.2011, in format electronic PUG-ul existent, acesta fiind recent aprobat, precum si limitele proprietatii companiei Renault Technologie Roumanie.

Primaria Rosiorii de Vede ne vor pune la dispozitie PUG-ul, conform solicitarii proiectantului prin adresa nr. T224/14.02.2011

Totodata proiectantul a luat legatura cu reprezentantii Sectiei de Drumuri Nationale Dambovita si Sectiei de Drumuri Nationale Teleorman.

Dupa intalnirile ce au avut loc la sediile celor trei primarii, proiectantul impreuna cu reprezentantii autoritatilor locale si cu reprezentantii Sectiei de Drumuri Nationale Dambovita au efectuat vizite in teren studiindu-se aspecte ale proiectului referitoare la:

Stabilirea profilului transversal al traseului;

Desfasurarea in profil longitudinal al traseului;

Calitatea si disponibilitatea materialelor de constructie (gropi de imprumut, materiale de constructie existente in zonele adiacente traseelor);

Identificarea instalatiilor aeriene si subterane ce vor necesita relocari si/sau protejari

Identificarea solutiilor privind traversarea denivelata a firelor de apa, cailor ferate si a drumurilor in functie detipurile de categorie ale suprafetelor ce vor fi expropriate, in functie de conditiile ce vor fi impuse de catre administratorii de utilitati privind relocarea/protejarea instalatiilor aeriene si subterane existente in zona de interes, in vederea diminuarii costurilor si a obtinerii avizelor favorabile, emise de acestia;

Natura terenului si categoriile de folosinta ale terenurilor in vederea reducerii atat a suprafetelor afectate cat si a numarului de parcele afectate de constructia viitoarelor variante de ocolire;

Aspecte legate de traficul existent la nivelul lunilor decembrie-ianuarie;

Armonizarea traseului la reteaua de drumuri existenta in zona de interes;

Aspecte privind existanta in zona de interes a unor poli generatori de trafic la nivel de drumuri nationale

In vederea stabilirii cat mai exacte a traseului alternativelor pentru fiecare varianta proiectantul a luat legatura cu Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita si Teleorman. Deoarece cele doua institutii nu dispun de date topografice la o sacara mare (1:2000 sau 1:5000) in zonele de interes ale proiectului, proiectantul a apelat Fondul National Geodezic de unde au fost procurate atat planuri 1:5000 in format digital, georeferentiate precum si modelul numeric al terenului cu densitate de 20m si cu precizie de 1-2m pe cota.

b.      Sedintele proiectului si corespondenta

Pentru inceput va prezentam persoanele de contact cu care proiectantul a luat legatura in vederea realizarii acestui proiect conform cerintelor beneficiarului dar si a metodologiei de lucru utilizate. Pentru usurinta de a fi urmarite ele sunt prezentate pe cele trei variante de ocolire, dupa cum urmeaza:

IV.   Probleme si obstructionari

Varianta de ocolire Rosiorii de Vede

Alternativa nr.1

Propunerea prezentata in Raportul de inceput ca Alternativa nr. 1 urmareste un traseu de ocolire doar a municipiului Rosiorii de Vede. Aceasta propunere initiala se desprinde din DN6 pe teritoriul administrativ al municipiului Rosiorii de Vede insa in urma studierii planurilor Primariei locale s-a constatat ca probabil va fi necesar a ocupa o suprafata si din teritoriul administrativ al comunei Peretu. Traseul intalneste apoi situl arheologic “Cetatea Cazacilor”, teritoriul industrial ROVA, ferma agricola Rosiori, spitalul de boli infectioase. Toate aceste obiective trebuie evitate de traseul Alternativei nr. 1 pentru a fi in concordanta si cu PUG-ul in curs de aprobare. Traseul revine la DN6 inainte de intrarea in comuna Maldaieni.

Au fost identificate posibilitatile de conectare la reteaua de drumuri locale tinand cont de potentialul de exploatare al acestei retele.

Alternativa nr.2

Propunerea prezentata in Raportul de inceput ca Alternativa nr. 2 urmareste acelasi traseu de ocolire a municipiului Rosiorii de Vede dar si a comunei Maldaeieni. Locatia de revenire la DN6 va trebui aleasa in functie de amplasamentele puturilor de apa ce apartin municipiului Rosiorii de Vede si care sunt situate dupa iesirea din comuna Maldaieni.

De asemenea, au fost identificate vizual retelele utilitare aeriene intalnite de Alternativele propuse, urmand a se incerca minimizarea pe cat posibil a afectarii lor, tinand cont de normele specifice impuse de detinatorii de utilitati.

In cea mai mare parte, cele 2 Alternative vor ocupa suprafete aflate in extravilanul localitatilor intalnite.

Vom solicita in scris catre CNADNR punerea la dispozitie a formatului electronic pentru proiectul de Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova, in zonele de interferenta cu Ocolitoarea Rosiorii de Vede.

Planul de ansamblu al celor 2 Alternative in propunerea initiala este anexat prezentului Raport de Progres.


Varianta de ocolire Targoviste

Alternativa nr.1

Traseul alternativei nr.1 conform PUG afecteaza partial terenuri ce apartin unei unitati militare. Conform Legii nr.45/1994 privind apararea nationala a Romaniei si a HG nr.62/1996 MAPN nu avizeaza favorabil proiectele ce afecteaza activitatile militare, terenurile si constructiile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale. Din experientele anterioare exista posibilitatea transferului de terenuri prin Hotarare de Guvern (cu acordul dat in prealabil de MAPN prin aviz). Deoarece aceasta procedura este greoaie si mult extinsa in timp exista riscul de a nu putea demara lucrarile de executie in timpul oportun, de aceea propunem evitarea acestei zone.

Traseul alternativei nr.1 se dezvolta pe directia de extindere viitoare a orasului, extindere reglementata prin Planul de Urbanism General propus.

Alternativa nr.2

Propunerea prezentata in Raportul de Inceput a punctului de revenirea a traseului alternativei nr.2 pe DN71, se va muta din zona intersectiei cu DJ712, evitandu-se totodata si zona de puturi petroliere.

Au fost identificate probleme legate de realizarea bretelelor nodurilor rutiere in ceea ce priveste categoriile de folosinta ale terenurilor ce urmeaza a fi expropriate (intersectia denivelata cu DN72 si intersectia denivelata cu DJ719 si calea ferata). Facem precizarea ca aceste intersectii conform prezentului traseu se afla in intravilanul localitatii, in zona construita.

Planul de ansamblu al celor 2 Alternative in propunerea initiala este anexat prezentului Raport de Progres.


Varianta de ocolire Titu

Alternativa nr.1

Pe traseul Alternativei nr.1 exista probabilitatea existentei unor situri arheologice conform precizarilor reprezentantilor autoritatilor locale ale orasului.

Intreg traseul al Alternativei nr.1 se intersecteaza atat cu linii de medie tensiune (20kV si 110 kV) cat si cu linii de inalta tensiune (220 kV), aceasta retea de linii electrice aeriene fiind dezvoltata considerabil in zona de sud a orasului Titu. Traseul acestei alternative va fi ajustat in functie de conditionarile impuse de administratorii/proprietarii acestor retele electrice. Din experientele anterioare precizam ca aceste conditionari sunt foarte stricte si se refera de obicei la regimul juridic al liniilor electrice, mai precis zonele de siguranta si protectie ale stalpilor si ale liniilor lelectrice, gabarite pe verticala pentru firele electrice, unghiul de traversare a liniilor, etc.). Totodata mentionam ca metodologia de emitere a avizelor de amplasament de catre operatorii de retea se face conform Ordinului ANRE nr.48/08.05.2008 si implica inca de la faza Studiului de Fezabilitate a proiectului realizarea unui studiu de coexistenta si a unui studiu de solutie, studiu ce se avizeaza de catre operatorii de retea.

Inainte de km 5, traseul Alternativei nr.1 traverseaza o zona impadurita pe o distanta de aproximativ 800m. Aceasta implica intocmirea documentatiei de scoatere din circuitul forestier.

Alternativa nr.2

In zona de inceput a Alternativei nr.2 pentru varianta de ocolire Titu, traseul prezentat in Raportul de Inceput divizeaza proprietatile companiei Renault Technologie Roumanie, fapt ce ne conduce la modificarea traseului, astfel ca proiectantul propune desprinderea din DN7 sa se faca prin DC42. In acest sens, mentionam ca se afla in prezent in faza de proiectare largirea la 4 benzi a DN 7 (proiectant Search Corp., beneficiar CNADNR), exact in acest sens urmand a avea loc o intalnire pe teren pentru stabilirea elementelor comune celor 2 proiecte. Vom solicita printr-o adresa scrisa catre CNADNR punerea la dispozitie a elementelor proiectate (in format electronic) de catre firma Search Corp., in functie de stadiul acestui proiect.

Traversarea denivelata a caii ferate Bucuresti-Titu se va trata luand in calcul faptul ca aceasta se va reabilitata printr-un proiect initiat de compania Renault Technologie Roumanie.

Avand in vedere traseul Alternativei nr.2, in punctul de travesarea a drumului judetean DJ701 acesta se invecineaza cu o linie de joasa/medie tensiune, se va stabili o solutie de traversare viabila atat din punct de vedere al proiectului cat si din punct de vedere al respectarii elementelor ce vor fi impuse de operatorii de retea prin aviz (respectarea gabaritului pentru fire, respectare unghiului de traversareetc)

La sfarsitul traseului Alternativei nr.2, acesta se afla pe un teren inundabil, terenul la suprafata fiind compus din argila prafoasa, de aceea proiectantul va acorda o atentie deosebita atat studiilor geotehnice cat si a studiilor hidrotehnice efectuate pentru lucrarile de arta ce vort traversa paraul Suta.

Planul de ansamblu al celor 2 Alternative in propunerea initiala sunt anexate prezentului Raport de Progres.


V.     Evenimente relevante

Varianta de ocolire Rosiorii de Vede

In cadrul intalnirii din 11.02.2011, reprezentantii autoritatilor locale ai orasului Rosiorii de Vedem au prezentat propunerea de Plan Urbanistic General si amplasamentul investitiilor aflate in derulare.

Alternativa nr.1 a fost sustinuta de catre reprezentantii mai sus mentionati; pe acest traseu adaptarea la reglementarile de dezvoltare ale orasului Rosiorii de Vede facandu-se cu usurinta.

Varianta de ocolire Targoviste

Avand in vedere ca Primaria Targoviste are deja prevazut in Planul Urbanistic General un traseu pentru centura de ocolire a municipiului, acesta se va prelua ca a 3-a alternativa la varianta de ocolire a municipiului Targoviste, urmand ca proiectantul impreuna cu reprezentantii autoritatilor locale sa prezinte beneficiarului aceasta a 3-a alternativa in cursul saptamanii viitoare.

Varianta de ocolire Titu

In cadrul intalnirii din 10.02.2011, reprezentantii autoritatilor locale ai orasului Titu impreuna cu reprezentantii companiei Renault au sustinut argumentat Alternativa nr. 2 la varianta de ocolire a orasului. In cursul saptamanii viitoare acestia vor intocmi un memorandum ce va fi inaintat CNADNR.

Alternativa nr.2 a fost sustinuta de catre reprezentantii mai sus mentionati avand la baza amploarea investitiilor existente si in curs de derulare. In conformitate cu planurile de dezvoltare ale companiei Renault, in 2015 se estimeaza cifra de 2000 de angajati, precum si aducerea furnizorilor in zona invecinata proprietatii actuale a companiei. Suprafata ce va fi ocupata de activitatile desfasurate de catre aceasta companie se va mari ajungandu-se la 600 ha. Aceste investitii vor conduce in viitorul apropiat la generarea unui trafic important atat la nivel local dar mai ales la nivel de retea de drumuri nationale. Caracteristicile acestui trafic vor fi determinate de forta de munca atrasa in special din zonele Bucuresti, Ploiesti, Targoviste, (cu acces pe DJ 701) si de activitatile specifice acestui domeniu (aprovizionare, transportul produselor, furnizori)

Totodata precizam ca PUG-ul orasului Titu prevede un drum de ocolire ce se suprapune in parte cu traseul Alternativei nr. 2.

VI.   Progresul lucrarilor pentru urmatoarele activitati:

A.      Ridicari topografice

Pana la data intocmirii prezentului Raport de Progres, proiectantul a facut urmatoarele demersuri in vederea realizarii ridicarilor topografice:

S-a luat legatura cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara al judetului Dambovita pentru variantele de ocolire Targoviste si Titu, respectiv cu Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara al judetului Teleorman pentru varianta de ocolire Rosiorii de Vede, in vederea achizitionarii de date necesare realizarii ridicarilor topografice, precum si in vederea indrumarii privind posibilitatea de micsorare a termenelor de avizare, respectand Ordinul privind aprobarea Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrametriei si al carografiei emis de ANCPI.

S-a realizat tema de proiectare privind efectua ridicarilor topografice, aceasta urmand a fi ajustata pe masura ce axul alternativelor pentru fiecare varianta va fi stabilit mai exact pe suportul obtinut din suprapunerea planurilor 1:5000 cu modelul numeric al terenului si cu ortofotoplanul.

Impreuna cu reprezentantii autoritatilor locale, in cadrul intalnirilor ce au avut loc, s-au discutat aspecte privind facilitarea accesului in zonele de interes in vederea realizarii acestor ridicari topografice conform Legii 255/2010.

S-a identificat firma subcontractanta ce urmeaza a realiza ridicarile topografice cu toate demersurile necesare pentru obtinerea avizului emis de catre Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara al judetulor Dambovita si Teleorman. Mentionat ca aceasta este SC GEOSTIL SRL , Certificatul deInmatriculare este atasa prezentului Raport de Progres. Precizam ca Respectivul prestator indeplineste conditiile de calitate specificate atat in caietul de sarcini cat si in contractul nostru cu CNADNR. Deasemenea acesta intruneste capacitatea tehnica si profesionala pentru realizarea acestui tip de lucrari.

B.      Investigatii geotehnice

B.1. Date referitoare la studiul geotehnic

In urma vizitelor efectuate in teren, si coroborarii informatiilor obtinute cu cele existente in literatura de specialitate (harta deologica scara 1:200 000), s-a facut o descrierea geologica preliminara si s-au fixat locatiile viitoarelor foraje, acestea urmand a fi ajustate dupa stabilirea exacta a traseului.

Dupa analizarea ofertelor de la diversi prestatori de servicii de specizalitate (executie foraje geotehnice), urmeaza sa fie ales un prestator, care va fi prezentat spre aprobare de catre CNADNR. Respectivul prestator va trebui sa indeplineasca conditiile de calitate specificate atat in caietul de sarcini cat si in contractul nostru cu CNADNR. Deasemenea vom urmari capacitatea tehnica si profesionala a acestora.


Varianta ocolire Titu

Conform informatiilor obtinute, perimetrul localitatii Titu si imprejurimile sunt caracterizate din punct de vedere geologic de prezenta unor formatiuni recente, reprezentate de depozite loessoide de nisipos argilos (avand 2-6m grosime) si aluviuni grosiere alcatuite din nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri constituite din elemente decristalin din Carpatii meridionali (cuartite, gnaisuri, micasisturi), a caror grosime de strat variaza intre 2 si 8m. Peste aceste aluviuni grosiere ale luncii se asterne un material prafos-argilos-nisipos, de culoare cenusiu roscata, uneori cu caracter loessoid, avand hrosime de 1-5m.

Varianta ocolire Targoviste

Conform cu informatiile sintetizate, s-a constatat ca perimetrul localitatii Targoviste si imprejurimile apropiate, cuprind depozitele aluvionare ale terasei inferioare a Ialomitei, (aluviunile grosiere ale acestei acestei sunt acoperite de depozite loessoide, grosimea totala a sedimentelor ajungand la 10-25m) si pietrisuri, nisipuri si argilele apartinand sesului aluvial, repartizate partiii supetioare a Holocenului.

Varianta ocolire Rosiori de Vede

Conform informatii obtinute din teren si a celor din literatura de specialitate, perimetrul localitatii Rosiori de Vede si imprejurimile sunt caracterizate din punct de vedere geologic de prezenta unor formatiuni recente, reprezentate prin depozite loessoide (nisipuri argiloase, prafuri nisipoase si argiloase) si depozite de terasa reprezentate prin aluviuni grosiere: nisipuri, pietrisuri si bolovanisuri peste care se afla un material prafos-argilos-nisipos, uneori cu caracter loessoid.


B.2. Date referitoare la sursele de materiale

Surse de materiale identificate pot fi folosite pentru constructia de terasamente si drumuri temporare

Varianta de ocolire Targoviste si Varianta de ocolire Titu

S-au identificat in judetul Dambovita urmatoarele surse de materiale ce pot fi folosite pentru realizarea constructiei atat pentru varianta de ocolire Targoviste cat si pentru varianta de ocolire Titu.


 • Cariera Magura Tomsani - exploatare si valorificare a nisipului si pietrisului

Din punct de vedere administrativ, perimetrul se gaseste in extravilanul localitatii Tomsani, judetul Dambovita.

Accesul in zona perimetrului de explorare se face din drumul european 7, din care se desprinde un drum comunal ce duce la localitatea Costestii din Vale, localitate din care se poate ajunge la perimetrul Magura Tomsani. In zona se mai poate ajunge pe calea ferata Bucuresti – Titu – Pitesti, din care se ramifica in dreptul localitatii Costestii din Deal calea ferata ce duce in comuna Costestii din Vale.


 • Balastiera - Km 49, langa autostrada Bucuresti-Pitesti.

Detine peste 215 ha in exploatare si produce cinci sorturi de agregate. Statia de sortare este dotata cu doua ciururi, capacitatea de productie fiind de peste 215 m3/ora.

 • Cariera Balta Mare – Costesti zona localitatea Costestii din Vale

 • Cariera Fusea Matasaru

Din punct de vedere administrativ, perimetrul se gaseste in sud-estul localitatii Salcioara, jud. Dambovita. Accesul in zona perimetrului Fusea Matasaru Extindere se face pe drumul Bucuresti – Titu – Gaesti, din care se ramifica spre sud (la km 53), un drum asfaltat, prin comunele Tomsani – Costestii din Vale pana in perimetru.


 • Cariera Uliesti

Din punct de vedere administrativ, perimetrul se gaseste in comuna Uliesti. Accesul in zona perimetrului de explorare se face din autostrada A1Bucuresti - Pitesti, din care se desprinde un drum comunal, care duce la localitatea Salcioara, din care se face accesul la perimetru. In zona se mai poate ajunge pe calea ferata Bucuresti - Titu - Pitesti, cu oprire in statia Gaesti sau Titu.


 • Cariera Zavoiu

 • Cariera Putu cu Salcie

 • Cariera Paraul Oltetului

Varianta de ocolire Rosiorii de VedeConform datelor de care dispunem la momentul intocmirii prezentului Raport de Progres, specificam calocatiile mentionate mai jos reprezinta nisipuri si pietrisuri ce pot fi exploatate.


 • Zacamantul Turnu Magurele cuprinde doua sectoare si anume: Turnu Magurele I in aval de port, intre km 584 – 594 si Turnu Magurele II la 10 km amonte de port. Nisipurile si pietrisurile aflate in albia Dunarii au grosimi de 5-6m, adancimea la care se gasesc fiind de 7.5 – 15m.

 • Zacamantul Zimnicea se afla in aval de port,intre km 553 si 572, la adancimi de 11 m sub oglindq apei Dunarii, se gasesc nisipuri si pietrisuri in grosime de cca. 5mș se pot exploata cu dragline si dragi.

 • Zacamantul Plosease afla in versntul drept al raului Vedea, in terasa joasa, la 0.5 km est de statia CFR Plosca, grosimea depozitelor fiind de 7-10m.

 • Zacamantul Poroschia – Tiganesti se afla in albia minora si lunca raului Vedea, intre localitatile Poroschia la N si Tiganesti la S grosimea depozitelor variaza intre 1.40 si 7.65m, continutul de humus fiind de cca. 3%.

 • Zacamantul Serioastea se afla in lunca raului Vedea, pr versantul drept, amonte de podul CFR Rosiori – Costesti (3 km N de Rosiorii de Vede); grosimea depozitelor este intre 5 si 13m.

Zone de perspectiva:

 • Zona Orbeasca in raza acstei localitati la 2.5 km de podul drumului judetean 604, la km 17 se gasesc nisipuri si pietrisuri cu grosimi de 2m.
 • Raul Vedea si afluentii sectoarele in care se gasesc aluviuni cu importanta economica in albia minora si lunca raului Vedea, se afla in apropierea localitatilor Crevedia, Mavrodin si Nanov; grosimea utilului variazsa intre 2 si 3m.

C.       Lucrari de drumuri

Traseele alternativelor studiate se vor modifica in functie de cele prezentate mai sus, urmand ca apoi sa fie supuse analizei CNADNR.

Totodata, alternativele astfel modificate vor sta la baza obtinerii Certificatelor de Urbanism.

Vor fi demarate in consecinta si studiile topografice si geotehnice.

D.       Lucrari de poduri, pasaje

Lucrarile de poduri, pasaje vor fi stabilite in functie de definitivarea traseelor alternativelor si de modalitatile de racordare la reteaua existenta de drumuri locale.

E.       Studii de trafic


Activitatii privind colectarea de date necesare de la nivelul primariilor, sectiilor de drumuri nationale si inspectoratul de politie.

In vederea argumentarii si analizarii traseelor ocolitoarelor din punct de vedere al traficului si imbunatatirii sigurantei rutiere in zona de influenta a acestora, prestatorul a initiat o serie de intilniri cu :

Primariile oraselor Targoviste, Titu si Rosiori;

Sectiile de drumuri nationale (Pentru Titu si Targoviste);

Inspectoratul judetean de politie Dambovita.

Primarie

In cadrul discutiilor avute cu la primariile Targoviste, Titu si Rosiori au fost studiate planurile de dezvoltare a acestora avand la baza pug-urile existente precum si cele in curs de aprobare.

Se urmareste prin aceasta evitarea deteriorari conditiilor de circulatie la nivelul ocolitoarelor propuse printr-o dezvoltare care sa presupuna in viitor o fragmentare a traseului prin necesitatea realizari unor traversari a acestora prin exspansiunea oraselor. Cele precizate anterior sunt prezentate si mai jos sub o forma grafica


Situatie initiala:Situatie la care se poate ajunge in timp prin expansiunea orasului si care trebuie evitata:Viitoare zone generatare de trafic

In aceasta categorie se incadreaza situatia regasita la nivelul orasului Titu unde firma Renault are in proprietate o suprafata de 600 de ha din care pe aproximativ 360 se afla la ora actuala constructii sau sunt in curs de construire diverse obiective. Avand in vedere astfel specificul firmei precum si faptul ca pe restul de suprafata de pana la 600 de ha se urmareste constructia altor obiective specifice acestei activitati, numarul de angajati, zonele din care forta de munca va fi atrasa precum si aprovizionarea si distributia de bunuri, putem considera ca aceasta investitie in curs de derulare va reprezenta un pol generator de trafic cu influenta semnificativa la nivelul drumului national DN 7.

Sistematizarea circulatiei la nivel de oras

Orasul Targoviste

Varianta de ocolire prin partea de sud a orasului, presupune intersectia cu strada care face legatura intre oras si cartierul Priseaca.

Orasul Titu

In acest oras practic sistemul de strazi sectionat de calea ferata. Traversarea caii ferate se realizeaza la nivel iar trecerile frecvente si faptul ca se asteapta intre 20 si 45 de minute la trecerea trenurilor in alternativa cu ocolitoarea prin partea de nord a orasului se va imbunatati accesul spre si dinspre DN 7 de la nivelul retelei de drumuri judetene din zona (DJ 701 si DJ 701A). Este vorba in principal de traficul de tranzit al orasului dinspre si spre DN7.

Orasul Rosiori

Apropierea de orasul Rosiori a localitatii Maldaeni conduce la o argumentare puternica a variantei de traseu care ocoleste si aceasta localitate.


Sectia de drumuri nationale

Impreuna cu reprezentantii sectiei de drumuri nationale au fost efectuate vizite in teren unde au fost identificate zone cu probleme sub aspect de trafic si siguranta rutiera. Deasemnea in vederea calculari factorilor de siguranta de tipul Frecventei Accidentelor si Rata accidentelor au fost cerute verbal si urmeaza si in scris date privitoare la lungimi de drumuri precum si data la care vor fi disponibile datele ultimului recensamint de trafic efectuat de CESTRIN.

Deasemnea a fost discutata situatia drumurilor din zona proiectului din punct de vedere al starii tehnice


Inspectoratul judetean de politie Dambovita

Date cerute pentru determinarea indicatorilor de siguranta la nivel local si la nivel de retea de drumuri. Datele se vor cere pentru ultimii 5 ani.

Au fost cerute astfel urmatoarele:

Targoviste

1.      Date privitoare la accidente pe traseele de tranzit-centura+dn71 oras

2.      Date privitoare la accidente la nivel de municipiul Tirgoviste

3.      Date privitoare la accidente la nivelul retelei de drumuri judetene si nationale dar si comunale

4.      Date pe sectoare ale DN 71 cu caracteristicile viitorului traseu de ocolitoareTitu

1.      Date privitoare la accidente pe traseele de tranzit-DN7 si DJ

2.      Date privitoare la accidente la nivel de municipiul titu

3.      Date privitoare la accidente la nivelul retelei de drumuri judetene si nationale dar si comunale

4.      Date pe sectoare ale dn 7 cu caracteristicile viitorului traseu de ocolitoare


Politia Teleorman

Rosiori

1.      Peretu-Date legate de puncte negre

2.      Pereteu-Rosiori si Maldaeni-Mihaesti

3.      DN6

4.      Date privitoare la accidente la nivel de municipiul Rosiori pe zona de tranzit

5.      Date privitoare la accidente la nivelul retelei de drumuri judetene si nationale dar si comunale

6.      Date pe sectoare ale DN 6 cu caracteristicile viitorului traseu de ocolitoare


Activitatii privind colectarea de date din teren

In perioada decembrie 2010 – februarie 2011, prestatorul a efectuat o serie de masuratori privind valorile de trafic de la nivelul acestor luni precum si unele caracteristici ale acestuia. Este vorba de realizarea de Recensaminte de flux si masurarea timpilor si a vitezelor de deplasare pentru traficul de tranzit actual din zona proiectelor.

Pentru Ocolitoare Rosiori au fost surprinse si prezentate aspecte referitoare la modul de desfasurare a circulatie auto motorizate si nemotorizate precum si a pietonilor.

Targoviste

Recensamintele de flux au fost realizate in nodul rutier de pe DN71 la iesirea din Tirgoviste spre Sinaia si a vizat toate directiile de deplasare din acest punct. Pozitionarea exacta a punctului de realizare a recensamintului este prezentata in harta de mai jos.


Deasemnea au fost realizate masuratori in ceea ce priveste timpul de deplasare si viteze medii de deplasare pentru traficul de tranzit. Avind in vedere faptul ca traficul reprezentat de vehicule cu incarcarea pe osie mai mare de 3,5 t este deviat pe o traseul actual de centura, aceste masuratori au fost realizate atit pe centura cit si prin oras. Acest timp de deplasare a fost masurat pentru fiecare categorie de vehicule.

Pentru a tine cont de prezenta unor fenomene aleatoare cum ar fi pietoni angajati in traversare pe trecerea de pietoni, probabilitatea de a prinde sau nu verde la semafor, volume mai mari sau mai mici de trafic in momentul deplasari..etc, masuratorile au fost realizate repetat (de min 10 ori) in cadrul unei zile la diverse orizonturi de timp. Traseele pot fi observate in poza de mai sus.

Recensamintele de trafic au fost realizate intre orele 6.00 – 22.00

Titu

Recensamintele de flux au fost realizate in intersectia DN7 cu DJ 701A si a vizat toate directiile de deplasare din acest punct. Pozitionarea exacta a punctului de realizare a recensamintului este prezentata in harta de mai jos.Pentru a tine cont de prezenta unor fenomene aleatoare cum ar fi pietoni angajati in traversare pe trecerea de pietoni, intersectii fara banda la stinga cazul in care masinile asteapta sa poata realiza virajul la stinga, volume mai mari sau mai mici de trafic in momentul deplasari..etc, masuratorile au fost realizate repetat (de min 10 ori) in cadrul unei zile la diverse orizonturi de timp. Traseele pot fi observate in poza de mai sus.

Recensamintele de trafic au fost realizate intre orele 6.00 – 22.00

Rosiori

Recensamintele de flux au fost realizate in intersectia DN6 cu DN 65A si a vizat toate directiile de deplasare din acest punct. Pozitionarea exacta a punctului de realizare a recensamintului este prezentata in harta de mai jos.

Pentru a tine cont de prezenta unor fenomene aleatoare cum ar fi pietoni angajati in traversare pe trecerea de pietoni, intersectii fara banda la stinga cazul in care masinile asteapta sa poata realiza virajul la stinga, volume mai mari sau mai mici de trafic in momentul deplasari..etc, masuratorile au fost realizate repetat (de min 10 ori) in cadrul unei zile la diverse orizonturi de timp. Traseele pot fi observate in poza de mai sus.

Recensamintele de trafic au fost realizate intre orele 6.00 – 22.00

Aspecte privind desfasurarea in conditii de siguranta la nivelul localitatii Maldaeni.

Prestatorul considera ca fiind foarte important mentionarea faptului ca in zona localitatii Peretu, localitate invecinata cu orasul Rosiori si stuata pe traseul lui DN7 este situat un ,,punct negru”. Acest aspect precum si prezentarea in cele ce urmeaza a modului de desfasurare a circulatiei in zona localitatii Maldaeni consideram ca vin in justificarea variantei de traseu care ocoleste inclusiv aceasta localitate. Practic ocolirea inclusiv a acestei localitati va conduce la o imbunatatire semnificativa a sigurantei rutiere, potentialul de imbunatatire a acestei zone prin realizarea acestei ocolitoare fiind mare.

Localitatea Maldaeni este cuprinsa in Campania parteneriala ,, Stop accidentelor. Viata are prioritate”

CNADNR a fost unul din membrii activi in aceasta actiune finantand realizarea si montarea panourilor de informare rutiera cu sloganul campaniei, precum si prin realizarea unor spoturi video si audio cu caracter educativ si preventiv in domeniul sigurantei rutiere.

Indicator ,,STOP ACCIDENTELOR VIATA ARE PRIORITATE”

Factori de risc in circulatie pe raza localitati Maldaeni

In zona exista o circulatie importanta la nivel de biciclisti.

Biciclist semnalizat corespunzator care circula in zona partii carosabile.

Biciclisti care circula pe partea carosabila. Pe zona acostamentelor datorita degradarilor nu se poate circula.


Biciclist echipat necorespunzator in zona intersectiei DN 65A cu DN6 - localitatea Maldaeni

3 biciclisti care circula in paralelCirculatia pietonala se desfasoara pe partea carosabila. Acostamentele sunt degradate


Circulatia vehicule cu tractiune animala. In zona sunt intalnite frecvent carute.

Activitatii viitoare

Continuarea recensamintelor incepute pentru determinarea unor valori medii zilnice lunare. Aceste masuratori vor fi efectuate pina la realizarea modelului de transport;

Continuare masuratori timpi de deplasare pentru traficul de tranzit. Aceste masuratori vor fi efectuate pina la realizarea modelului de transport;

Identificarea factorilor de risc la nivelul circulatiei traficului de tranzit pentru orasele Targoviste si Titu;

Determinarea indicatorilor de siguranta si a potentialului de imbunatatire a sigurantei circulatiei prin scaderea numarului accidentelor dupa realizarea ocolitoarelor;

Estimarea numarului de accidente dupa realizarea ocolitoarelor;

Stabilirea cu beneficiarul a perioadei de realizare a recensamintelor si anchetelor origine destinatie. Deasemnea se va stabili si locatia Posturilor de realizare a Anchetelor Origine destinatie;

Obtinere avize pentru posturile de realizare a anchetelor origine destinatie;

Realizare recensamant de trafic pe perioada de o saptamana impreuna cu anchetele origine destinatie;

Prelucrare datelor din recensamantul de trafic precum si a anchetelor origine destinatie;

Stabilire cu beneficiarul a proiectelor de drumuri noi in zona proiectelor, precum si data de finalizare a executiei acestora;

Stabilire cu beneficiarul a dimensiuni modelului de transport;

Realizare model de transport;

F.       Finalizare studiu de trafic .Calculul de dimensionare sistem rutier

Dimensionarea sistemului rutier va avea la baza masuratorile de trafic si studiile geotehnice.

G.      Studiul de impact asupra mediului

Intocmirea documentatiilor pentru obtinerea Acordului de Mediu a fost demarata prin identificarea elementelor relevante intalnite pentru fiecare Ocolitoare in parte.

H.      Documentatie pentru achizitie terenuri

Proiectantul a luat la cunostinta de Legea 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local emisa de Parlamentul Romaniei, precum si de Norma metodologica din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii 255/2010.

In cadrul intalnirilor ce au avut loc la sediul celor trei primarii, am instiintat reprezentantii autoritatilor locale asupra clarificarii situatiei planurilor parcelare ce urmeaza a fi puse la dispozitia proiectantului in vederea realizarii documentatiei premergatoare achizitiei de terenuri.

I.        Situatia Avizelor si Acorduri

In perioada imediat urmatoare, dupa modificarea traseelor Alternativelor, se va depune documentatia aferenta obtinerii Certificatelor de Urbanism. Aceste Certificate de Urbanism vor fi eliberate de Consiliile Judetene Dambovita (Targoviste si Titu) si Teleorman (Rosiorii de Vede).

J.        Analiza cost-beneficiu

In vederea pregatirii Analizei cost-beneficiu au fost studiate lucrarile relevante (Document de lucru privind metoda de evaluare si prioritizare a proiectelor in sectorul transporturilor,Ghidului de intocmire a analizei cost-beneficiu pentru proiectele de transport-Jaspers martie 2008) si a fost demarata intocmirea fisierelor Excel aferente acestui raport.

VII.  Stadiul intocmirii volumelor de proiectare, faza SF, pentru fiecare activitate in PARTE


Anexe


Minuta

9.02.2011

Primaria Targoviste

Minuta

10.02.2011

Primaria Titu

Minuta

11.02.2011

Primaria Rosiorii de Vede

Ordine deplasare

Corespondenta

conform tabelului de la cap. III Situatia proiectului si Revizuirea Activitatiilor b. Sedintele proiectului si corespondenta


PIESE DESENATE


Plan de ansamblu scara 1:25000

Varianta de ocolire

Targoviste

Nr. plan 02-RD-GL-01

Plan de ansamblu scara 1:25000

Varianta de ocolire

Rosiorii de Vede

Nr. plan 01-RD-GL-01

Plan de ansamblu scara 1:25000

Varianta de ocolire

Titu

Nr. plan 03-RD-GL-01Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact