StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare n relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » DREPT » drept civil

Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului in cadrul organizatiei natiunilor unite

Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului in cadrul Organizatiei Natiunilor Unite

Organizatia Natiunilor Unite (O.N.U.) este principala organizatie internationala interguvernamentala, cu caracter universal. Tratatul constitutiv al acestei organizatii internationale este Carta Natiunilor Unite.Intre scopurile O.N.U., art.1 par. 3 din Carta indica realizarea cooperarii internationale pentru rezolvarea problemelor internationale de ordin economic, social, intelectual sau umanitar, dezvoltand si incurajand respectul drepturilor omului si al libertatilor fundamentale pentru toti, fara deosebire de rasa, sex, limba sau religie.

Structurile institutionale care dcestui scop sunt de doua tipuri:

organe interne ale O.N.U. cu si fara comptente exclusive in materia drepturilor omului

organe conventionale

Sunt organe interne care nu au competente exclusive in materia drepturilor omului: Adunarea Generala, Consiliul de Securitate, Consiliul Economic si Social, Consiliul de Tutela, Curtea Internationala de Justitie si Secretariatul.

Sunt organe interne cu competente exclusive in materia drepturilor omului: Comisia Drepturilor Omului; Comisia Conditiei Femeii; Comitetul Drepturilor Economice, Sociale si Culturale; Inaltul Comisariat al Drepturilor Omului; Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati.

Organele conventionale avand competente in domeniul drepturilor omului sunt structurile institutionale specializate create de tratate internationale multilaterale cu vocatie universala in materia drepturilor omului.

Exista cinci organe conventionale specializate in domeniul drepturilor omului: Comitetul Drepturilor Omului; Comitetul pentru Eliminarea Discriminarii Rasiale; Comitetul pentru Eliminarea Discriminarii fata de Femei; Comitetul contra Torturii; Comitetul Drepturilor Copilului.


A. Organe interne cu competente exclusive in materia drepturilor omului

Comisia Drepturilor Omului

Comisia Drepturilor Omului este un organ subsidiar cu caracter politic al Consiliului Economic si Social, infiintat de acesta in temeiul art.68 din Carta O.N.U care dispune ca se instituie o comisie pentru progresul drepturilor omului.

Comisia Drepturilor Omului este compus din reprezentantii statelor desemnati de Consiliul Economic si Social si dispune de mai multe tipuri de organe subsidiare, precum Subcomisia pentru promovarea si protejarea drepturilor omului (denumita anterior Subcomisia de lupta impotriva masurilor discriminatorii si de protectie a minoritatilor), formata din 26 de experti individuali, un Comitet special, insarcinat cu efectuarea unei anchete in procedura de analiza a comunicarilor particularilor vizand violarile flagrante si sistematice ale drepturilor omului, compus din personalitati independente, numite de Comisia Drepturilor Omului cu agrementul guvernului statului interesat si grupurile de lucru.

Comisia Drepturilor Omului, ca si organele sale subsidiare, utilizeaza, ca proceduri pentru asigurarea respectarii drepturilor omului: controlul prin rapoarte; controlul pe calea comunicarilor individuale; controlul pe calea anchetelor.

Comisia Conditiei Femeii

Comisia Conditiei Femeii este un organ subsidiar al Consiliului Economic si Social, infiintat de acesta in temeiul Cartei O.N.U.

Comisia este un organ cu caracter politic, fiind un organ interguvernamental, compus din reprezentantii statelor, desemnati de Consiliul Economic si Social (45 de experti guvernamentali).

Comitetul Drepturilor Economice, Sociale si Culturale

Comitetul Drepturilor Economice, Sociale si Culturale este un organ subsidiar al Consiliului Economic si Social, infiintat de acesta in temeiul Cartei O.N.U., printr-o rezolutie a sa si este compus din 18 experti, care isi indeplinesc functiile cu titlu individual.

Comitetul Drepturilor Economice, Sociale si Culturale este competent in domeniul drepturilor omului consacrate de Pactul international relativ la drepturile economice, sociale si culturale.

Procedura de control a respectarii drepturilor omului de Comitetul Drepturilor Economice, Sociale si Culturale este aceea a rapoartelor.

Inaltul Comisariat al Drepturilor Omului

Inaltul Comisariat al Drepturilor Omului este o structura interna a Secretariatului O.N.U. El a aparut din fuziunea, in anul 1997, a Biroului inaltului Comisar al Drepturilor Omului si a Centrului pentru Drepturile Omului.

Printr-o rezolutie a Adunarii Generale a O.N.U., avandu-se in vedere recomandarea formulata in Declaratia si Programul de actiune de la Viena, se creeaza postul de Inalt Comisar al Natiunilor Unite al Drepturilor Omului.

Inaltul Comisar al Drepturilor Omului este numit de secretarul general al O.N.U., sub rezerva aprobarii de Adunarea Generala, tinand cont de o alternanta geografica. Mandatul sau are o durata de 4 ani si poate fi innoit o data pentru o noua perioada de 4 ani.

Inaltul Comisar al Drepturilor Omului are rang de secretar general adjunct.

In cadrul competentelor sale, Inaltul Comisar al Drepturilor Omului are urmatoarele functii: promovarea si protejarea exercitarii efective de toti a tuturor drepturilor civile, culturale, economice, politice si sociale; executarea sarcinilor care ii sunt stabilite de organismele competente ale Natiunilor Unite in domeniul drepturilor omului, adresandu-le acestora recomandari in scopul ca toate drepturile omului sa fie incurajate si aparate mai eficient; promovarea si protejarea realizarii dreptului la dezvoltare si, in acest scop, obtinerea unui sprijin sporit al organismelor competente ale Natiunilor Unite; acordarea de servicii consultative si de asistenta tehnica si financiara, prin intermediul Centrului pentru Drepturile Omului al Secretariatului si al altor institutii corespunzatoare, la cererea statelor si, dupa caz, a organizatiilor regionale de aparare a drepturilor omului, cu scopul de a sprijini actiunile i pro-gramele in domeniul drepturilor omului; coordonarea programelor Natiunilor Unite referitoare la educarea i informarea in domeniul drepturilor omului; contributia activa la inlaturarea obstacolelor si la solutionarea problemelor care impiedica in prezent realizarea integrala a tuturor drepturilor omului, ca si la impiedicarea mentinerii violarilor drepturilor omului, oriunde in lume, asa cum se prevede in Declaratia i Programul de actiune de la Viena; angajarea unui dialog cu toate guvernele in executarea mandatului sau, in scopul garantarii respectarii tuturor drepturilor omului; intarirea cooperarii internationale vizand promovarea si apararea tuturor drepturilor omului; coordonarea activitatilor privind promovarea si protejarea drepturilor omului in ansamblul sistemului Natiunilor Unite; rationalizarea, adaptarea, intarirea si simplificarea mecanismelor Natiunilor Unite in domeniul drepturilor omului, in scopul ameliorarii eficacitatii si productivitatii; asigurarea supervizarii de ansamblu a Centrului pentru Drepturile Omului.

Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati

Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati este un organ subsidiar al Adunarii Generale, creat de aceasta.

Activitatea Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati nu comporta nici un caracter politic. Ea este umanitara si sociala si priveste in principiu grupurile si categoriile de refugiati.

Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati se conformeaza directivelor de ordin general primite de la Adunarea Generala sau de la Consiliul Economic si Social.

Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati este ales de Adunarea Generala, la propunerea secretarului general al O.N.U. Mandatul sau este de 3 ani.

Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati este ajutat de un inalt Comisar adjunct, desemnat de acesta, pentru un mandat de 3 ani, si care trebuie sa aiba o alta cetatenie decat a sa.

Functionarii inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati sunt numiti de inaltul Comisar, in limita creditelor bugetare, fiind raspunzatori in fata acestuia de exercitarea functiilor lor. Conditiile de angajare sunt cele prevazute in regulamentul personalului adoptat de Adunarea Generala si de dispozitiile adoptate de secretarul general al O.N.U. in aplicarea acestui regulament. Ei trebuie sa fie alesi dintre persoanele devotate cauzei pe care o serveste inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati.

Inaltul Comisar al Natiunilor Unite pentru Refugiati, dupa consultarea guvernelor statelor unde rezida refugiati, poate numi un reprezentant agreat de guvernul respectivului stat. Sub rezerva acceptarii de guvernele interesate, aceeasi persoana poate reprezenta inaltul Comisar in mai multe state.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact