StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare în relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » Drept » Drept civil » Codul civil

Drept

Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una din părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).

Obligatia de intretinere - conditiile obligatiei de intretinere

Conditiile obligatiei de intretinere   Situatia creditorului Art.402 - Are drept la intretinere numai cel care se afla in nevoie, neputandu-se intretine din munca sau din bunurile sale.     Dreptul la intretinere al minor [...]

Izvoarele obligatiilor - gestiunea de afaceri

Gestiunea de afaceri   Notiune Art.1065 - (1) Acela care, fara a fi obligat, isi asuma, cu buna stiinta, gestiunea intereselor altuia, este tinut sa continue si sa desavarseasca gestiunea inceputa pana cand cel interesat va fi in mas [...]

Despre liberalitati - validitatea liberalitatilor

Validitatea liberalitatilor   Capacitatea Art.744 - (1) Capacitatea de a dispune trebuie sa existe la momentul cand se face liberalitatea. (2) Cel ce dobandeste prin acte cu titlu gratuit trebuie sa existe la acceptarea donatiei [...]

Capacitatea de exercitiu

Capacitatea de exercitiu   Notiune Art.23 - Capacitatea de exercitiu este aptitudinea persoanei de a incheia singura acte juridice civile.     Inceputul capacitatii de exercitiu  Art.24 - (1) Capacitatea de exercitiu d [...]

Casatoria - drepturile si indatoririle personale ale sotilor

Drepturile si indatoririle personale ale sotilor   Caracterul general al dispozitiilor legale  Art.236 - Dispozitiile prezentului capitol se aplica raporturilor dintre soti, oricare ar fi drepturile si obligatiile patrimoniale ale [...]

Diferite contracte speciale - contractul de locatiune

Contractul de locatiune   Sectiunea 1 Dispozitii generale   §1. Despre cuprinsul contractului   Notiune Art.1385 - Locatiunea este contractul prin care o parte se obliga sa asigure celeilalte folosint [...]

Persoana juridica - infiintarea persoanei juridice

Infiintarea persoanei juridice   Modurile de infiintare  Art.149 - (1) Persoana juridica se infiinteaza: a) in temeiul actului de infiintare al organului competent, in cazul autoritatilor si al institutiilor publice, al uni [...]

Transmisiunea si imparteala succesiunii - transmisiunea exceptionala a anumitor bunuri succesorale

Transmisiunea exceptionala a anumitor bunuri succesorale   Bunurile constituind amintiri de familie  Art.872  - (1) Bunurile ce au apartinut membrilor familiei si stau marturie istoriei acesteia nu sunt supuse regulilor de devolut [...]

Casnicia - despre proprietatea privata - intinderea dreptului de proprietate privata

Intinderea dreptului de proprietate privata   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Obligatia de granituire  Art.432- Proprietarii terenurilor invecinate sunt obligati sa contribuie la granituire prin reconstituire [...]

Rudenia - dispozitii generale

Dispozitii generale   Notiune Art.324 - (1) Rudenia fireasca este legatura rezultata din descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau din faptul ca mai multe persoane au un ascendent comun. (2) Rudenia civila este legatu [...]

Modalitatile obligatiilor - despre obligatiile afectate de conditie

Despre obligatiile afectate de conditie   Obligatiile conditionale  Art.1139 - Obligatia este afectata de conditie atunci cand nasterea sau desfiintarea ei depinde de un eveniment viitor si nesigur.     Conditia suspens [...]

Diferite contracte speciale - contractul de vanzare

Contractul de vanzare   Sectiunea 1 Despre vanzare in general   §.1 Dispozitii generale   Notiune Art.1272 - (1) Vanzarea este contractul prin care vanzatorul se obliga sa transmita cumparatorului un [...]

Modalitatile obligatiilor - despre obligatiile afectate de termen

Despre obligatiile afectate de termen   Obligatia afectata de termen  Art.1150 - Obligatia este afectata de termen atunci cand executarea sau stingerea ei este stabilita in functie de un eveniment viitor si sigur.     T [...]

Posesiunea - viciile posesiunii

Viciile posesiunii   Viciile posesiunii Art.680- (1) In afara situatiilor prevazute de lege, nu poate produce efecte juridice decat posesiunea utila. (2) Nu este utila posesiunea discontinua, tulburata sau clandestina. Pana la [...]

Casnicia - despre dezmembramintele dreptului de proprietate privata - despre uzufruct

Despre uzufruct   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Definitia uzufructului  Art.554 - Uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane si de a culege fructele si veniturile acestuia, intocmai ca propriet [...]

Diferite contracte speciale - tranzactia

Tranzactia   Notiune Art.1767 - Tranzactia este contractul in temeiul caruia, prin formularea unor concesii ori rezerve reciproce, partile previn nasterea unei contestatii, termina un proces inceput ori rezolva dificultatile care sur [...]

Ocrotirea persoanei fizice - dispozitii generale

CAPITOLUL I Dispozitii generale   Interesul persoanei ocrotite  Art.67 - (1) Orice masura de ocrotire a persoanei fizice se stabileste numai in interesul acesteia. (2) La luarea unei masuri de ocrotire, trebuie sa se [...]

Despre privilegii si garantii reale - despre garantiile reale

Despre garantiile reale   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Garantia reala Art.1809 - (1) Garantia reala este un drept real asupra unui bun, mobil sau imobil afectat executarii unei obligatii; ea da creditorului d [...]

Obligatia de intretinere - persoanele intre care exista obligatia de intretinere si ordinea in care aceasta se datoreaza

Persoanele intre care exista obligatia de intretinere  si ordinea in care  aceasta se datoreaza   Subiectele obligatiei de intretinere  Art.392- (1) Obligatia de intretinere exista intre sot si sotie, rudele in linie dreapta, intre  [...]

Diferite contracte speciale - despre schimb

Despre schimb   Notiune Art.1382 - Schimbul este contractul prin care partile denumite copermutanti se obliga reciproc sa stramute reciproc proprietatea unui bun.     Aplicabilitatea dispozitiilor de la vanzare  Art.13 [...]

Persoana juridica - reorganizarea persoanei juridice

Reorganizarea persoanei juridice   Notiune Art.174 - Reorganizarea persoanei juridice este operatiunea juridica ce implica una sau mai multe persoane juridice si care produce efecte creatoare, modificatoare ori de incetare a lor. [...]

Despre privilegii si garantii reale - despre dreptul de retentie

Despre dreptul de retentie   Dreptul de retentie Art.1898 - Cel care este dator sa remita sau sa restituie un bun poate sa-l retina atat timp cat creditorul nu-l despagubeste pentru cheltuielile necesare si utile pe care le-a facut pe [...]

Persoana juridica - incetarea persoanei juridice

Incetarea persoanei juridice   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Modurile de incetare Art.185 - Incetarea persoanei juridice are loc, dupa caz, prin fuziune, divizare totala, transformare, dizolvare, desfiintare s [...]

Despre privilegii si garantii reale - despre privilegii

Despre privilegii   Sectiunea 1 Dispozitii comune   Privilegiul Art.1794 - (1) Privilegiul este preferinta acordata de lege unui creditor fata de alti creditori, in considerarea cauzei creantei sale. (2) Pr [...]

Actele de stare civila

Actele de stare civila   Dovada starii civile Art.63 - Starea civila se dovedeste cu actele intocmite, potrivit legii, in registrele de stare civila, precum si cu certificatele de stare civila eliberate pe baza acestora.     [...]

Diferite contracte speciale - contractul de societate

Contractul de societate   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Notiune. Natura juridica  Art.1496 - (1) Prin contractul de societate, doua sau mai multe persoane se obliga, fiecare fata de celelalte, sa desfasoare [...]

Casnicia - despre proprietatea privata - despre proprietatea comuna

Despre proprietatea comuna   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Proprietatea comuna  Art.491 - (1) Dispozitiile prezentului capitol se aplica ori de cate ori, prin efectul legii sau in temeiul unui act juridic, [...]

Casnicia - despre dezmembramintele dreptului de proprietate privata - despre uz si abitatie

Despre uz si abitatie   Definitia uzului Art.599  -  Uzul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia si de a-i culege fructele numai pentru nevoile proprii si ale familiei sale.     Definitia abitatiei  Art.6 [...]

Transmisiunea si imparteala succesiunii - transmisiunea succesiunii

Transmisiunea succesiunii   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Optiunea succesorala  Art.838 - Cel chemat la succesiune in temeiul legii sau al vointei defunctului o poate accepta sau poate renunta la ea. [...]

Despre liberalitati - rezerva succesorala si reductiunea liberalitatilor excesive

Rezerva succesorala si reductiunea liberalitatilor excesive   Sectiunea 1 Rezerva succesorala   Notiunea de rezerva succesorala    Art.828 - Rezerva succesorala este partea din patrimoniul celui care las [...]

Declararea judecatoreasca a mortii

Declararea judecatoreasca a mortii   Conditii de declarare: - generale  Art.36 - (1) In cazul in care o persoana este disparuta si exista indicii ca a incetat din viata, ea poate fi declarata moarta prin hotarare judecatorea [...]

Casnicia - despre proprietatea privata - proprietatea periodica

Proprietatea periodica   Proprietatea periodica  Art.542 - Dispozitiile prezentului capitol se aplica ori de cate ori mai multe persoane exercita succesiv prerogativele dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, in [...]

Despre succesiuni in general - dispozitii generale

Dispozitii generale   Deschiderea succesiunii  Art.710 - (1) Succesiunea se deschide prin moarte, la ultimul domiciliu al defunctului. (2) Daca domiciliul nu este cunoscut sau nu se afla in tara, succesiunea se va deschide l [...]

Posesiunea - dispozitii generale

Dispozitii generale   Definitia posesiunii Art.674 - (1) Posesiunea este stapanirea unui bun prin savarsirea de acte materiale sau juridice de o persoana care se comporta ca un proprietar. (2) Dispozitiile prezentului titlu se a [...]

Casatoria - drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor   Sectiunea 1 Dispozitii comune   §1. Despre regimul matrimonial in general   Regimurile matrimoniale  Art.242 - (1) Viitorii soti pot alege regim [...]

Diferite contracte speciale - renta pe viata si contractul de intretinere pe viata

Renta pe viata si contractul de intretinere pe viata   Sectiunea 1 Renta pe viata   Notiune Art.1710 - Renta pe viata este obligatia de a efectua in folosul unei anumite persoane prestatii periodice, avand drept o [...]

Despre succesiunea legala - dispozitii generale

Dispozitii generale   Mostenitorii legali Art.718 -  (1) Mostenirea se cuvine, in ordinea si dupa regulile stabilite in prezentul titlu, sotului supravietuitor si rudelor defunctului. (2) Rudele defunctului vin la mostenire in [...]

Diferite contracte speciale - contractul de depozit

Contractul de depozit Sectiunea 1 Despre depozitul obisnuit   § 1. Dispozitii generale   Notiune Art.1646 - Depozitul este contractul prin care depozitarul primeste de la depunator un bun mobil, cu obli [...]

Obligatiile complexe - obligatiile alternative

Obligatiile alternative   Notiune Art.1171 - Obligatia este alternativa atunci cand cuprinde doua prestatii, executarea uneia dintre acestea fiind suficienta pentru stingerea obligatiei.     Determinarea persoanei care fa [...]

Responsabilitatea parinteasca - exercitarea responsabilitatii parintesti

Exercitarea responsabilitatii parintesti   Responsabilitatea parintilor  Art.383 - (1) Parintii sunt egali in drepturi si  au o responsabilitate comuna  pentru cresterea copilului lor minor. (2) Oricare dintre parinti, care i [...]

Izvoarele obligatiilor - despre contract - categorii de contracte

Despre contract   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Contractul    Art.905 - Contractul este acordul de vointa intre doua sau mai multe parti cu intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic. [...]

Casnicia - despre proprietatea privata - limitele (ingradirile) dreptului de proprietate

Limitele (ingradirile) dreptului de proprietate   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Limitarea exercitiului dreptului de proprietate    Art.461 - Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitata prin [...]

Rudenia - filiatia

Filiatia   Sectiunea 1 Stabilirea filiatiei   §1. Dispozitii generale   Modurile de stabilire a filiatiei  Art.327 - (1) Filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii; ea se poate stabili si p [...]

Casnicia - despre proprietatea privata - dispozitii generale

Dispozitii generale   Dreptul de proprietate privata  Art.427 - (1) Proprietatea este dreptul de a folosi si dispune de un bun, in mod exclusiv si perpetuu, insa in limitele prevazute de lege. (2) Proprietarul poate dispune [...]

Despre liberalitati - despre testament

Despre testament   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Capacitatea testamentara  Art.781 - Orice persoana este capabila de a da si primi prin testament, cu observarea regulilor privind capacitatea.     [...]

Transmisiunea si imparteala succesiunii - succesiunea vacanta

Succesiunea vacanta   Notiune Art.866 - (1) Daca nu sunt mostenitori legali sau testamentari ori daca nici unul dintre ei nu poate sau nu vrea sa vina la mostenire, succesiunea este vacanta. (2) Daca au fost instituiti legatari [...]

Ocrotirea persoanei fizice - despre curatela

Despre curatela   Cazuri de instituire Art.135 - In afara de cazurile prevazute de lege, instanta tutelara poate institui curatela: a) daca, din cauza batranetii, a bolii sau a unei infirmitati fizice, o persoana, desi capabila [...]

Obligatiile complexe - remiterea de datorie

Remiterea de datorie   Notiune. Conditii de forma  Art.1268 - (1) Obligatia se stinge in cazul in care, prin acordul de vointa dintre creditor si debitor, cel dintai renunta cu titlu gratuit la executarea prestatiei promise. [...]

Obligatiile complexe - despre obligatiile solidare

Despre obligatiile solidare   Sectiunea 1 Obligatiile solidare intre creditori   Solidaritatea creditorilor  Art.1176 - (1) Exista solidaritate intre creditori atunci cand, in temeiul aceleiasi obligatii, mai m [...]

Despre succesiuni in general - calitatile cerute pentru a succede

Calitatile cerute pentru a succede   Capacitatea succesorala  Art.714 - (1) Pentru a succede, persoana in cauza trebuie sa existe in momentul deschiderii succesiunii. (2) Copilul conceput este considerat ca exista daca se v [...]

Casnicia - despre dezmembramintele dreptului de proprietate privata - despre servituti

Despre servituti   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Definitia servitutii Art.605 - (1) Servitutea este sarcina impusa unui imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar. (2) Utilitatea r [...]

Prescriptia extinctiva - cursul prescriptiei extinctive

Cursul prescriptiei extinctive   Sectiunea 1 Inceputul prescriptiei extinctive     Inceputul prescriptiei extinctive  Art.1960 - Prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune.   [...]

Ocrotirea persoanei fizice - despre tutela minorului

Despre tutela minorului   Sectiunea 1 Despre deschiderea tutelei   Cazuri de instituire Art.71 - Tutela minorului se instituie atunci cand ambii parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturi [...]

Casatoria - desfacerea casatoriei

Desfacerea casatoriei   Sectiunea 1 Cazurile de divort   §1. Dispozitii generale   Motivele de divort Art.297 -  Divortul poate fi pronuntat: prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau  [...]

Dispozitii generale

Dispozitii generale   Subiectele de drept civil  Art.11 - (1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice si persoanele juridice. (2) Persoana fizica este omul, privit individual, ca titular de drepturi si de obligatii [...]

Diferite contracte speciale - contractul de mandat

Contractul de mandat   Sectiunea 1 Dispozitii generale   §1. Despre natura si intinderea mandatului   Notiune Art.1593 - (1) Mandatul este contractul prin care o parte, numita mandatar, se obliga sa i [...]

Diferite contracte speciale - jocul si prinsoarea

Jocul si prinsoarea   Lipsa dreptului la actiune  Art.1730 - (1) Nu exista drept la actiune pentru plata unei datorii de joc sau pentru plata unei prinsori. (2) Cel care pierde nu poate sa ceara restituirea sumei platite de [...]

Proprietatea publica - dispozitii generale

Dispozitii generale   Definitia dreptului de proprietate publica  Art.623- Proprietatea publica este dreptul de proprietate, ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor determinate de lege, precu [...]

Despre respectul fiintei umane si al drepturilor ei inerente

Despre respectul fiintei umane si al drepturilor ei inerente   Dreptul la viata si alte drepturi  Art.45 - Orice persoana are dreptul la viata, la sanatate, la integritate fizica si psihica, la onoare si reputatie, la respectul vie [...]

Obligatia de intretinere - stabilirea si executarea obligatiei de intretinere

Stabilirea si executarea obligatiei de intretinere   Cuantumul intretinerii  Art.407 - (1) Intretinerea este datorata potrivit cu nevoia celui care o cere si cu mijloacele celui care urmeaza a o plati. (2) Cand intretinerea [...]

Persoana juridica - dispozitii generale

Dispozitii generale   Elementele constitutive ale persoanei juridice    Art.144 - (1) Orice persoana juridica are o organizare de sine statatoare si un patrimoniu propriu, afectat realizarii unui anumit scop, in acord cu int [...]

Prescriptia extinctiva - termenul prescriptiei extinctive

Termenul prescriptiei extinctive     Termenul general  Art.1950 - Termenul prescriptiei este de 3 ani, daca legea nu prevede un alt termen.     Termenul de prescriptie in cazul actiunilor reale speciale.  Art.1951 - [...]

Aplicarea si efectele legii civile

Aplicarea si efectele legii civile   Activitatea legii civile  Art.3 - (1) Legea intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei daca in textul ei nu este prevazuta o data ulterioara. In toate caz [...]

Obligatiile complexe - subrogatia

Subrogatia   Felurile subrogatiei Art.1211 - (1) Oricine plateste in locul debitorului poate fi subrogat in drepturile creditorului, fara a putea insa dobandi mai multe drepturi decat acesta. (2) Subrogatia este conventionala [...]

Posesiunea - actiunile posesorii

Actiunile posesorii   Actiunile posesorie Art.706 - (1) Posesorul poate solicita instantei de judecata prevenirea ori inlaturarea oricarei tulburari a posesiunii sale sau, dupa caz, restituirea bunului. De asemenea, posesorul este in [...]

Prescriptia extinctiva - dispozitii generale

Dispozitii generale   Stingerea dreptului la actiune  Art.1936 - Dreptul material la actiune - denumit in continuare drept la actiune - se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege.   [...]

Proprietatea publica - drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice  Art.631 - (1) Drepturile reale corespunzatoare proprietatii public [...]

Familia - dispozitii generale

Dispozitii generale   Fundamentul relatiilor de familie  Art.197 - (1) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora, precum si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea s [...]

Casnicia - bunurile - despre bunuri in general

Despre bunuri in general   Sectiunea 1 Despre distinctia bunurilor   Bunurile Art.412 - Sunt bunuri lucrurile care pot forma obiectul unui drept patrimonial.     Bunuri mobile si imobile  Art.413 - [...]

Casatoria - incheierea casatoriei

Incheierea casatoriei   Sectiunea 1 Conditiile de fond pentru incheierea casatoriei   Consimtamantul sotilor  Art.203 - Casatoria se incheie prin consimtamantul personal al viitorilor soti.     Capa [...]

Obligatiile complexe - despre obligatiile divizibile si indivizibile

Despre obligatiile divizibile si indivizibile   Notiune Art.1160 - (1) Indivizibilitatea nu produce efecte decat atunci cand exista mai multi creditori sau, dupa caz, mai multi debitori. (2) Obligatia ce leaga un singur debito [...]

Persoana juridica - identificarea persoanei juridice

Identificarea persoanei juridice   Nationalitatea persoanei juridice  Art.167 - Sunt de nationalitate romana toate persoanele juridice al caror sediu, potrivit actului de constituire, este stabilit in Romania.     Denu [...]

Despre privilegii si garantii reale - despre executarea garantiilor

Despre executarea garantiilor   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Dreptul creditorului la valorificarea garantiei reale  Art.1903 - (1) In cazul in care debitorul nu-si executa obligatia, creditorul a carui crea [...]

Cartea funciara - rectificarea inscrierilor de carte funciara

Rectificarea inscrierilor de carte funciara   Definitia rectificarii Art.667 - (1) Cand o inscriere facuta in cartea funciara nu corespunde cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea acesteia. (2) Situatia juridica [...]

Casatoria - dovada casatoriei

Dovada casatoriei   Actul de casatorie Art.221 - Dupa incheierea casatoriei, ofiterul de stare civila va intocmi, de indata, in registrul actelor de stare civila, actul de casatorie, care se semneaza de catre soti, de cei doi martori [...]

Cartea funciara - dispozitii generale

Dispozitii generale   Scopul cartii funciare si drepturile care se inscriu in cartea funciara  Art.641 - (1) Cartea funciara descrie imobilele si arata drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri. (2) Drepturile de crean [...]

Obligatiile complexe - compensatia

Compensatia   Notiune Art.1255 - In cazul in care exista obligatii reciproce, avand ca obiect sume de bani sau alte bunuri fungibile, fiecare parte se poate libera invocand compensatia.     Conditiile compensatiei  Art [...]

Diferite contracte speciale - conventia de arbitraj

Conventia de arbitraj   Notiune Art.1778 - Conventia de arbitraj este contractul prin care partile se angajeaza sa supuna un litigiu existent sau eventual hotararii unuia sau mai multor arbitri, in afara jurisdictiei unei instante. [...]

Izvoarele obligatiilor - fapta ilicita

Fapta ilicita   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Raspunderea delictuala  Art.1095 - (1) Orice persoana are indatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiurile i le impun si sa nu prejudi [...]

Rudenia - adoptia

Adoptia   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Notiune Art.354 - (1) Adoptia este operatiunea juridica prin care se creeaza legatura de filiatie intre adoptator si adoptat, precum si legaturi de rudenie intre adoptat [...]

Diferite contracte speciale - contractul de imprumut

Contractul de imprumut   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Felurile imprumutului  Art.1684 - Imprumutul este de doua feluri: imprumutul de folosinta, numit si comodat; imprumutul propriu-zis, numi [...]

Diferite contracte speciale - contractul de antrepriza

Contractul de antrepriza   Sectiunea 1 Contractul de antrepriza obisnuita   §1. Dispozitii generale   Notiune Art.1464 - (1) Prin contractul de antrepriza, antreprenorul se obliga ca, pe riscul sau, s [...]

Izvoarele obligatiilor - restituirea prestatiilor

Restituirea prestatiilor   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Cazurile de restituire  Art.1075 - Restituirea prestatiilor are loc, in conditiile legii, ori de cate ori cineva este tinut sa restituie bunurile pri [...]

Responsabilitatea parinteasca - dispozitii generale

Dispozitii generale   Indatoririle parintilor  Art.366 - Ambii parinti raspund pentru cresterea copiilor lor minori.     Continutul responsabilitatii parintesti  Art.367 - (1) Drepturile si indatoririle parintesti p [...]

Posesiunea - efectele posesiunii

Efectele posesiunii   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Uzucapiunea si dobandirea fructelor  Art.686 - In conditiile prezentului capitol, posesorul poate dobandi proprietatea asupra bunului posedat sau, dupa ca [...]

Responsabilitatea parinteasca - drepturile si indatoririle parintesti

Drepturile si indatoririle parintesti   Drepturile si indatoririle parintesti  Art.371 - Parintii au dreptul si indatorirea de a  creste copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica, psihica si intelectuala, de educat [...]

Casatoria - nulitatea casatoriei

Nulitatea casatoriei   Sectiunea 1 Nulitatea absoluta a casatoriei   Cazuri de nulitate Art.223 - Este lovita de nulitate absoluta casatoria incheiata cu incalcarea dispozitiilor prevazute de   art.203, art.205, art.20 [...]

Diferite contracte speciale - sechestrul

Sechestrul   Notiune Art.1678 - Contractul de sechestru este acela prin care unul sau mai multe lucruri mobile sau imobile, ori un fond de comert, sau un intreg patrimoniu, in privinta carora exista o contestatie sau relatii juridice [...]

Izvoarele obligatiilor - restituirea imbogatirii fara justa cauza

Restituirea imbogatirii fara justa cauza   Obligatia subsidiara de despagubire. Limite  Art.1093 - (1) Oricine s-a imbogatit fara justa cauza in paguba altuia este obligat sa il despagubeasca, in masura propriei sale imbogat [...]

Diferite contracte speciale - contractul de fideiusiune

Contractul de fideiusiune   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Notiune Art.1733 - Fideiusiunea este contractul prin care fideiusorul se obliga fata de creditor sa execute obligatia debitorului principal daca acesta [...]

Obligatiile complexe - plata - conditiile platii

Plata   Sectiunea 1 Dispozitii generale   §1. Obiectul platii   Plata Art.1220 - (1) Obligatia se stinge prin plata atunci cand prestatia datorata este executata de bunavoie. (2) Chiar daca a f [...]

Despre liberalitati - donatia

Donatia   Sectiunea 1 Incheierea contractului   Forma donatiei Art.761 - (1) Donatia se incheie prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute. (2) Nu sunt supuse acestei dispozitii donatiile indir [...]

Identificarea persoanei fizice: numele, domiciliul si resedinta

Identificarea persoanei fizice   Sectiunea 1 Numele   Dreptul la nume Art.51 -Orice persoana are dreptul la numele stabilit sau dobandit, potrivit legii.     Structura numelui  Art.52 - Numele cupr [...]

Diferite contracte speciale - contractul de transport

Contractul de transport   Sectiunea 1 Dispozitii generale   Notiunea de contract de transport de bunuri si aceea de contract de transport de persoane  Art.1549 - (1) Prin contractul de transport de bunuri, cara [...]

Persoana juridica - capacitatea civila a persoanei juridice

Capacitatea civila a persoanei juridice   Sectiunea 1 Despre capacitatea de folosinta a persoanei juridice   Data dobandirii capacitatii de folosinta  Art.152 - (1) Persoanele juridice care sunt supuse inregistr [...]

Diferite contracte speciale - asocierea in participatiune

Asocierea in participatiune   Caracteristicile contractului de asociere  Art.1542 - (1) Prin contractul de asociere in participatiune, una dintre parti acorda celeilalte o participare la beneficiile sau pierderile uneia sau mai mul [...]

Despre privilegii si garantii reale - dispozitii generale

Dispozitii generale   Obiectul reglementarii  Art.1785 - Prezentul titlu reglementeaza privilegiile precum  si garantiile reale destinate sa garanteze indeplinirea unei obligatii patrimoniale.     Garantia comuna a cre [...]

Cartea funciara - notarea drepturilor de creanta, a faptelor si a altor raporturi juridice

Notarea drepturilor de creanta, a faptelor si a altor raporturi juridice   Actele sau faptele supuse notarii  Art.663 - (1) Drepturile de creanta, faptele sau alte raporturi juridice in legatura cu imobilele inscrise in cartea func [...]

Casnicia - despre dezmembramintele dreptului de proprietate privata - despre superficie

Despre superficie   Definitia dreptului de superficie  Art.548 - (1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori sub acel teren. (2) Dreptul de superficie se naste in teme [...]

Obligatiile complexe - transformarea obligatiilor (novatia)

Transformarea obligatiilor (Novatia)   Principii generale Art.1217 - (1) Creditorul si debitorul pot sa convina asupra oricaror modificari in privinta raportului obligational, indiferent de izvorul sau, cu conditia de a nu aduce atin [...]

Responsabilitatea parinteasca - decaderea din exercitiul drepturilor parintesti

Decaderea din exercitiul drepturilor parintesti   Conditii Art.387 - (1) Instanta, la cererea autoritatilor administratiei publice cu atributii in domeniul protectiei copilului, poate  pronunta decaderea din exercitiul drepturilor pa [...]

Cartea funciara - inscrierea drepturilor tabulare

Inscrierea drepturilor tabulare   Momentul dobandirii si stingerii drepturilor reale asupra imobilelor  Art.649 - (1) Drepturile reale asupra imobilelor, supuse inscrierii potrivit legii, se vor dobandi, atat intre parti, cat si f [...]

Despre liberalitati - dispozitii comune

Dispozitii comune   Forma liberalitatilor  Art.741 - Nimeni nu va putea dispune cu titlu gratuit de bunurile sale, decat in formele prescrise de lege pentru donatii sau prin testament.     Donatia  Art.742 - Donatia [...]

Transmisiunea si imparteala succesiunii - despre partajul succesoral si despre raport

Despre partajul succesoral si despre raport   Sectiunea 1 Dispozitii generale referitoare la partajul succesoral   Starea de indiviziune  Art.874 - (1) Nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune. Mosteni [...]

Despre succesiunea legala - despre mostenitorii legali

Despre mostenitorii legali   Sectiunea 1 Sotul supravietuitor   Sotul supravietuitor Art.728 - Sotul supravietuitor succede pe sotul decedat daca la data deschiderii mostenirii nu exista o hotarare de divort irevo [...]

Ocrotirea persoanei fizice - ocrotirea interzisului judecatoresc

Ocrotirea interzisului judecatoresc   Conditii Art.123 - (1) Persoana care nu are discernamantul necesar pentru a se ingriji de interesele sale, din cauza alienatiei mintale ori debilitatii mintale, va fi pusa sub interdictie. [...]

Obligatiile complexe - imposibilitatea de executare

Imposibilitatea de executare   Conditiile imposibilitatii de executare  Art.1270 - (1) Obligatia se stinge daca executarea ei in natura devine imposibila ca urmare a unei imprejurari pentru care debitorul nu este tinut sa raspunda [...]
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact

Despre

Dreptul familiei
Codul civil

Stiu si altele ...lupa cautareCAUTA IN SITE