StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Cartea funciara - dispozitii generaleDispozitii generale
Scopul cartii funciare si drepturile care se inscriu in cartea funciara

Art.641 - (1) Cartea funciara descrie imobilele si arata drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri.


(2) Drepturile de creanta, faptele sau alte raporturi juridice in legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara pot fi inscrise in cazurile prevazute de lege.


(3) Prin imobil in sensul prezentului titlu se intelege parcela de teren cu sau fara constructii 838d31i care apartine aceluiasi proprietar si careia ii este atribuit un numar cadastral unic.
Drepturile tabulare si corpul funciar

Art.642 - (1) Drepturile reale imobiliare inscrise in cartea funciara sunt drepturi tabulare.


(2) Obiectul drepturilor tabulare este corpul funciar, care poate fi alcatuit din unul sau mai multe imobile alipite.


(3) Aceeasi carte funciara nu poate cuprinde mai multe corpuri funciare.
Modificarea corpului funciar

Art.643 - (1) Corpul funciar se va putea modifica prin alipiri, daca mai multe imobile se unesc intr-un singur corp funciar sau daca se adauga un nou imobil la corpul funciar ori, dupa caz, se mareste intinderea unui imobil.


(2) De asemenea, corpul funciar se modifica si prin dezlipiri daca se desparte un imobil de un corp funciar sau se micsoreaza intinderea acestuia. Dezlipirea unui imobil sau a unei parti dintr-un imobil, care face parte dintr-un corp funciar, se face, in lipsa unei conventii contrare, impreuna cu sarcinile si notarile care il greveaza. Imobilul care este grevat cu sarcini nu poate fi alipit la un alt corp funciar, ci va forma, in caz de dezlipire, un corp funciar separat.
Transcrierile in caz de alipire sau dezlipire de imobile

Art.644 - (1) In caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, daca un imobil trece dintr-o carte funciara in alta sau daca, dezlipindu-se o constructie sau o parcela, aceasta se va trece intr-o alta carte funciara ca un corp funciar de sine statator sau ca un imobil al unui alt corp funciar.


(2) Daca se transcrie o parte din imobil intr-o alta carte funciara, restul se reinscrie in vechea carte funciara, cu mentionarea noului numar cadastral si a datelor din documentatia cadastrala tehnica intocmita de o persoana fizica sau persoana juridica autorizata, iar daca toate imobilele inscrise in cartea funciara au fost transcrise, aceasta se va inchide si nu va mai putea fi redeschisa pentru noi inscrieri.
Felurile inscrierilor

Art.645 - (1) Inscrierile sunt de trei feluri: intabularea, inscrierea provizorie si notarea.


(2) Intabularea si inscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar notarea se refera la inscrierea drepturilor de creanta, a faptelor sau a raporturilor juridice in legatura cu imobilele inscrise in cartea funciara.


(3) Inscrierea provizorie si notarea se fac numai in cazurile anume prevazute de lege.
Inscrierea drepturilor reale sub conditie suspensiva sau rezolutorieArt.646 - (1) Drepturile reale sub conditie suspensiva sau rezolutorie nu se vor putea intabula, insa ele se pot inscrie provizoriu.


(2) Termenul extinctiv sau sarcina liberalitatii se vaputea arata atat in cuprinsul intabularii, cat si al inscrierii provizorii.
Cercetarea cartii funciare

Art.647 - (1) Orice persoana, fara a fi tinuta sa justifice vreun interes, poate cerceta cartea funciara, precum si celelalte documente cu care aceasta se intregeste, potrivit legii, cu exceptia evidentelor privitoare la siguranta nationala.


(2) La cerere, se vor elibera extrase certificate si copii legalizate de pe cartile funciare, in conditiile legii.
Stabilirea procedurii de inscriere

Art.648 - Procedura de inscriere in cartea funciara se va stabili de Ministerul Justitiei, prin Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de carte funciara.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact