StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Obligatiile complexe - transformarea obligatiilor (novatia)Transformarea obligatiilor (Novatia)
Principii generale Art.1217 - (1) Creditorul si debitorul pot sa convina asupra oricaror modificari in privinta raportului obligational, indiferent de izvorul sau, c 828d33i u conditia de a nu aduce atingere normelor de ordine publica si bunelor moravuri.


(2) In acest scop, pot fi inlocuite partile ori una dintre partile raportului obligational, obiectul, termenele, conditiile si orice alte elemente ale acestuia.
Inlocuirea debitorului in raportul obligational (Novatia prin schimbare de debitor)

Art.1218 - (1) Atunci cand creditorul consimte la inlocuirea debitorului initial cu un altul, primul, chiar daca a fost exonerat de creditor, ramane obligat daca noul debitor era insolvabil la data inlocuirii sale, iar creditorul nu cunostea acest lucru, precum si atunci cand creditorul si-a rezervat in mod expres acest drept pentru cazul insolvabilitatii noului debitor.


(2) Chiar si atunci cand actul prin care se modifica raportul obligational stipuleaza ori presupune stingerea obligatiei initiale, accesoriile si garantiile acesteia subzista daca actul nu contine o renuntare expresa in acest sens.


(3) Ori de cate ori, modificarea corespunde, potrivit vointei reale a partilor, unei modalitati de nastere, transmitere ori stingere aobligatiilor se vor aplica, in mod corespunzator, dispozitiile legale care o reglementeaza.TITLUL VI


Stingerea obligatiilor
CAPITOLUL I


Dispozitii generale
Moduri de stingere a obligatiilor

Art.1219 - Obligatiile se sting prin plata, compensatie, confuziune, dare in plata, remitere de datorie, imposibilitate fortuita de executare, precum si prin alte moduri prevazute de lege.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact