StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Cartea funciara - inscrierea drepturilor tabulare

Inscrierea drepturilor tabulare
Momentul dobandirii si stingerii drepturilor reale asupra imobilelor

Art.649 - (1) Drepturile reale asupra imobilelor, supuse inscrierii potrivit legii, se vor dobandi, atat intre parti, cat si fata de terti, numai prin inscrierea constituirii sau stramutarii lor in cartea funciara, in temeiul acordului de vointe al partilor.


(2) Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai daca r 818b16i adierea lor s-a inscris in cartea funciara cu consimtamantul titularului. Acest consimtamant nu este necesar daca dreptul se stinge prin implinirea termenului aratat in inscriere ori prin decesul sau, dupa caz, incetarea existentei titularului.
(3) Daca dreptul care urmeaza sa fie radiat este grevat in folosul unei terte persoane, radierea se va face cu pastrarea dreptului acestei persoane.


(4) Hotararea judecatoreasca irevocabila sau, in cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative, va inlocui acordul de vointa sau, dupa caz, consimtamantul titularului.
Modificarea drepturilor reale asupra imobilelor

Art.650 - Modificarea continutului unui drept real ce greveaza un imobil sau un alt drept real imobiliar se face potrivit regulilor stabilite pentru dobandirea sau stingerea drepturilor reale, daca prin lege nu se dispune altfel.
Dobandirea unor drepturi reale fara inscriere

Art.651- Drepturile reale se dobandesc fara inscriere in cartea funciara cand provin din succesiune, accesiune ori vanzare silita sau cand se dobandesc prin efectul legii ori prin expropriere pentru cauza de utilitate publica. Cu toate acestea, drepturile astfel dobandite se vor inscrie insa in prealabil daca titularul intelege sa dispuna de ele prin cartea funciara.
Renuntarea la drept

Art.652 - (1) Proprietarul poate renunta la dreptul sau printr-o declaratie inregistrata la biroul de carte funciara pentru a se inscrie radierea dreptului.


(2) In acest caz, comuna sau, dupa caz, orasul poate cere inscrierea dreptului de proprietate in folosul sau, cat timp o alta persoana nu a solicitat inscrierea in temeiul uzucapiunii.
Data


producerii efectelor inscrierii

Art.653- (1) Inscrierile in cartea funciara isi vor produce efectele de la data inregistrarii cererilor.


(2) In cazul drepturilor de ipoteca, ordinea inregistrarii cererilor va determina si rangul acestora.


(3) Daca mai multe cereri s-au primit in aceeasi zi la acelasi birou de carte funciara, drepturile de ipoteca vor avea acelasi rang, iar celelalte drepturi vor dobandi numai provizoriu rang egal, urmand ca instanta sa se pronunte asupra rangului sau, daca va fi cazul, asupra radierii inscrierii nevalabile.
Persoanele impotriva carora se poate face inscrierea dreptului

Art.654- Inscrierea unui drept se poate efectua numai:


a) impotriva aceluia care, la data inregistrarii cererii, este inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta;


b) impotriva aceluia care, inainte de a fi fost inscris, si-a grevat dreptul, daca amandoua inscrierile se cer deodata.
Inscrierile in cazul actelor juridicereciproce succesive

Art.655 - Daca mai multe persoane si-au cedat succesiv, una celeilalte dreptul de a dobandi prin inscriere un imobil, iar inscrierile nu s-au facut, cel din urma indreptatit poate cere inscrierea dobandirilor succesive o data cu inscrierea dreptului sau, dovedind, prin inscrisuri originale, intreg sirul actelor juridice care intemeiaza inscrierile.
Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului

Art.656 - Inscrierile intemeiate pe obligatiile defunctului se vor putea savarsi si dupa ce dreptul mostenitorului a fost inscris, insa numai in masura in care mostenitorul este tinut de aceste obligatii.
Actiunea in prestatie tabulara

Art.657 - (1) Cel care s-a obligat sa constituie sau sa stramute in folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator sa-i predea, de indata sau in termenul convenit de parti, orice inscrisuri necesare pentru inscrierea dreptului.


(2) Daca un drept inscris in cartea funciara se pierde sau se stinge, titularul este obligat sa predea celui indreptatit inscrisurile necesare radierii.


(3) In cazurile in care cel obligat nu preda inscrisul, se va cere instantei judecatoresti sa dispuna inscrierea in cartea funciara; dreptul la actiune este imprescriptibil.
Efectele actiunii in prestatie tabulara intentate impotriva tertului

Art.658 - Actiunea in prestatie tabulara se va putea indrepta si impotriva tertului dobanditor inscris in cartea funciara, daca actul juridic invocat de reclamant este anterior celui in temeiul caruia a fost inscris dreptul tertului dobanditor si numai intr-unul din urmatoarele cazuri:


a) actiunea in prestatie tabulara era deja notata in cartea funciara la data inscrierii dreptului de catre tertul dobanditor;


b) inscrierea dreptului in folosul reclamantului a fost cauzata de violenta sau manoperele dolosive exercitate asupra acestuia de tertul dobanditor.
Inscrierea provizorie

Art.659 - In afara altor cazuri prevazute de lege, inscrierea provizorie in cartea funciara se va putea cere:


a) daca dreptul real dobandit este afectat de o conditie suspensiva ori rezolutorie sau daca greveaza un bun viitor; in acest din urma caz, justificarea inscrierii provizorii se face in conditiile legii;


b) daca, in temeiul unei hotarari care nu este inca irevocabila, partea cazuta in pretentii a fost obligata la stramutarea, constituirea sau stingerea unui drept tabular ori cel care administreaza bunurile unei alte persoane a fost obligat sa dea o garantie ipotecara;


c) daca debitorul a consemnat sumele pentru care a fost inscrisa ipoteca;


d) daca se dobandeste un drept tabular inscris provizoriu.
Efectele inscrierii provizorii

Art.660 - (1) Inscrierea provizorie are ca efect dobandirea, modificarea sau stingerea unui drept tabular de la data inregistrarii cererii, sub conditia si in masura justificarii ei.


(2) Justificarea unei inscrieri provizorii se face cu consimtamantul celui impotriva caruia s-a savarsit inscrierea provizorie sau in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile.


(3) Justificarea radierii dreptului de ipoteca se face in temeiul hotararii judecatoresti de validare ramase irevocabila.


(4) Justificarea unei inscrieri provizorii isi intinde efectul asupra tuturor inscrierilor care s-au facut conditionat de justificarea ei; nejustificarea unei inscrieri provizorii atrage, la cererea celui interesat, radierea ei si a tuturor inscrierilor care s-au facut conditionat de justificarea ei.
Prezumtia existentei dreptului in folosul persoanei care a inscris dreptulArt.661 - (1) Daca in cartea funciara s-a inscris un drept real in folosul unei persoane, se prezuma ca dreptul exista in folosul ei.


(2) Cu exceptia cazurilor prevazute la art.651, prezumtia se conserva, iar dreptul real continua sa existe in folosul titularului inscris in cartea funciara cat timp nu a fost radiat sau modificat.
Dobandirea cu buna-credinta a unui drept real inscris

Art.662 - Sub rezerva ingradirilor si exceptiilor legale, prezumtia prevazuta la art.661 poate fi invocata de orice persoana care, in temeiul unui act juridic, a dobandit cu buna-credinta un drept real inscris in cartea funciara si, pe acest temei, poate face sa se respinga actiunea in rectificare.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact