StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Diferite contracte speciale - contractul de transportContractul de transport
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Notiunea de contract de transport de bunuri si aceea de contract de transport de persoane

Art.1549 - (1) Prin contractul de transport de bunuri, carausul isi ia obligatia sa transporte si sa puna la dispozitia destinatarului, in schimbul unui pret, la locul de destinatie convenit, bunurile ce i-au fost predate in acest scop. Contractul se incheie in momentul cand carausul a primit bunurile pentru transport.


(2) Prin contractul de transport de persoane, carausul se obliga, in schimbul unui pret, sa transporte pe calator la locul de destinatie convenit.


Dovada contractului

Art.1550 - Contractul de transport se dovedeste prin scrisoare de trasura, recipisa de bagaje, foaie de parcurs, conosament ori un alt asemenea document de transport iar in cazul transportului de persoane, prin legitimatia de calatorie.
Transportul in trafic direct

Art.1551 - (1) Transportul de bunuri sau persoane este in trafic direct cand urmeaza sa se execute de doi sau mai multi carausi, in temeiul unui singur document de transport sau unei singure legitimatii de calatorie, intocmite pentru intregul parcurs.


(2) Daca transportul urmeaza sa se execute cu mijloace de transport de acelasi fel, el este in trafic direct simplu, iar daca urmeaza sa se execute cu mijloace de transport diferite, el este in trafic direct combinat.


(3) Carausii care urmeaza sa participe la executarea unui transport in trafic direct sunt obligati sa-si predea unul altuia, dupa caz, bunurile transportate sau bagajele ce le-au fost incredintate, impreuna cu documentul de transport, fara interventia expeditorului sau a calatorului.
Domeniu de aplicare

Art.1552 - Prevederile prezentului capitol se aplica in cazul transportului postal, feroviar, rutier-auto, pe apele interne, fluvial, maritim sau aerian, numai in masura in care, prin lege, aceste transporturi nu sunt reglementate altfel.Sectiunea a 2-a


Contractul de transport de bunuri
Documentul de transport

Art.1553 - (1) La cererea carausului, expeditorul este obligat sa ii predea, o data cu bunurile de transportat, un document de transport, semnat de el, care sa cuprinda urmatoarele:


numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul expeditorului;


denumirea si sediul carausului;


numele si domiciliul sau, dupa caz, denumirea si sediul destinatarului;


data si locul predarii;


natura, greutatea, cantitatea sau numarul bunurilor de transportat si, daca acestea sunt ambalate, felul ambalajului, numarul si sigiliile sau marcile puse pe acesta;


pretul transportului, data si locul platii, precum si persoana care trebuie sa plateasca;


termenul in care trebuie executat transportul;


determinarea de catre expeditor a valorii bunurilor, cand acestea sunt de valoare;


documentele predate carausului pentru a fi alaturate documentului de transport;


orice alte stipulatii convenite intre parti.


(2) Daca pentru aducerea la indeplinire a transportului sunt necesare documente vamale, sanitare, fiscale sau alte documente administrative, expeditorul trebuie sa le predea carausului o data cu bunurile de transportat.


(3) Expeditorul raspunde fata de caraus pentru toate pagubele pricinuite prin faptul ca mentiunile prevazute la alin.(1) au fost inscrise in documentul de transport in mod incomplet, inexact, neregulat sau in alte locuri decat cele prevazute pentru fiecare.
Duplicat. Adeverinta de primire

Art.1554 - (1) Un exemplar al documentului de transport cu semnatura expeditorului ramane la caraus si insoteste bunurile de transportat pana la destinatie; al doilea exemplar, denumit duplicat, cu semnatura carausului, trebuie sa fie predat expeditorului.


(2) In lipsa documentului de transport, carausul va elibera, la cererea expeditorului, o adeverinta de primire, semnata de el, cuprinzand mentiunile cerute pentru documentul de transport, precum si data primirii bunurilor de transportat.
Documente de transport diferite

Art.1555 - In cazul in care expeditorul preda pentru transport mai multe colete, carausul are dreptul sa ii ceara acestuia scrisori de trasura diferite.
Documente de transport la ordin sau la purtator

Art.1556 - (1) Documentul de transport poate fi la ordin sau la purtator.


(2) In ambele cazuri, carausul este scutit de obligatia de instiintare, cu exceptia cazului in care expeditorul a indicat in document un domiciliatar la locul de destinatie.
Documentul de transport la ordin. Transmisibilitate

Art.1557 - (1) Proprietatea bunurilor care fac obiectul transportului se transfera cand scrisoarea de trasura este la ordin, prin girul duplicatului documentului de transport.


(2) Forma si efectele girurilor, anularea si inlocuirea documentului de transport sunt supuse dispozitiilor privitoare la cambie si biletul la ordin.


(3) Ultimul giratar al unui sir neintrerupt de giruri care este posesor al titlului este considerat proprietar. Debitorul care isi indeplineste obligatia rezultand din titlu este eliberat, numai daca nu a exista frauda sau culpa grava din partea sa.
Ambalajul

Art.1558 - Bunurile care au nevoie de ambalaj trebuie predate carausului intr-un ambalaj corespunzator pentru asigurarea integritatii, ferindu-le de pierderi sau stricaciuni si impiedicandu-le sa produca pagube.
Obligatiile expeditorului la predare

Art.1559 - (1) Expeditorul trebuie sa predea carausului bunurile de transportat in locul si potrivit conditiilor contractului sau obiceiului locului, raspunzand pentru daunele cauzate prin intarziere datorita culpei sale.


(2) Daca pentru executarea transportului sunt necesare documente vamale, fiscale sau din partea organelor de politie, expeditorul este obligat sa le predea carausului, fiind raspunzator fata de acesta pentru pagubele care ar putea rezulta din lipsa, insuficienta sau neregularitatea lor.
Neprevederea termenului pentru transport

Art.1560 - Daca termenul in care trebuie facut transportul nu a fost determinat de parti, se va tine seama de obiceiul locului de plecare, iar in lipsa acestuia se va face potrivit imprejurarilor.
Suspendarea transportului si contra-ordinul

Art.1561 - (1) Expeditorul poate suspenda transportul si cere restituirea bunurilor sau predarea lor altei persoane decat aceleia aratate in documentul de transport, ori dispune cum va crede de cuviinta, fiind obligat sa plateasca carausului cheltuielile si daunele care sunt consecinta imediata a acestui contra-ordin.


(2) Pentru a exercita dreptul de contra-ordin trebuie prezentat documentul de transport semnat de caraus sau adeverinta de primire, daca un asemenea document a fost eliberat; modificarile ce decurg din contra-ordin trebuie inscrise in documentul de transport sau pe recipisa sub o noua semnatura a carausului.


(3) Dreptul la contra-ordin inceteaza din momentul in care destinatarul a cerut predarea bunurilor, potrivit art.1571.


(4) Carausul raspunde pentru daunele produse prin executarea contra-ordinelor date cu incalcarea dispozitiilor prezentului articol.
Impiedicari la executarea transportului. ConsecinteArt.1562 - (1) In caz de impiedicare la transport, carausul are dreptul sa hotarasca daca in interesul expeditorului este preferabil sa-i ceara instructiuni sau sa transporte bunul la destinatie fara a-l consulta, modificand itinerariul. In acest din urma caz, daca nu a fost o fapta ce-i este imputabila, carausul are drept la pretul transportului, la taxele accesorii si la cheltuieli, pe ruta efectiv parcursa, precum si la un termen corespunzator de executare a transportului.


(2) Daca nu exista o alta ruta de transport sau daca, din alte motive, continuarea transportului nu este posibila, carausul va proceda potrivit instructiunilor date de expeditor prin documentul de transport, pentru cazul impiedicarii la transport, iar in lipsa acestora sau daca instructiunile nu pot fi executate, carausul va aduce fara intarziere impiedicarea la cunostinta expeditorului, cerandu-i instructiuni.


(3) Expeditorul instiintat de ivirea impiedicarii poate denunta contractul platind carausului numai cheltuielile facute de caraus si pretul transportului in proportie cu parcursul efectuat.
Modificari aduse de caraus

Art.1563 - (1) Daca in termen de 5 zile de la trimiterea instiintarii prevazute in art.1562 alin.(2) expeditorul nu da, in conditiile legii speciale, instructiuni ce pot fi executate si nici nu le comunica denuntarea contractului, carausul poate sa pastreze bunul in depozit sau il poate depozita la un tert. In cazul in care depozitarea nu este posibila ori bunul se poate strica sau valoarea acestuia nu poate acoperi pretul transportului, taxele accesorii si cheltuielile, carausul va valorifica bunul potrivit dispozitiilor legii.


(2) Cand bunul a fost vandut, pretul, dupa scaderea drepturilor banesti ale carausului trebuie sa fie pus la dispozitia expeditorului iar daca pretul este mai mic decat drepturile banesti ale carausului, expeditorul trebuie sa plateasca diferenta.


(3) In cazul in care impiedicarea la transport a incetat inainte de sosirea instructiunilor expeditorului, bunul se transmite la destinatie, fara a se mai astepta aceste instructiuni, expeditorul fiind instiintat despre aceasta fara intarziere.
Dispozitii ulterioare: - exercitarea dreptului de catre expeditor

Art.1564 - (1) Expeditorul are dreptul, prin dispozitie ulterioara scrisa, sa retraga inainte de plecare bunul ce urma sa fie transportat, sa-l opreasca in cursul transportului, sa amane predarea lui catre destinatar ori sa dispuna inapoierea lui la locul de plecare, sa schimbe persoana destinatarului ori locul de destinatie sau sa dispuna o alta modificare a conditiilor de executare a transportului.


(2) Expeditorul care a dat o dispozitie ulterioara este obligat sa plateasca carausului, dupa caz, pretul partii efectuate din transport, taxele datorate si cheltuielile pricinuite prin executarea dispozitiei ulterioare, precum si sa-l despagubeasca de orice paguba suferita.


(3) Expeditorul nu poate da dispozitie ulterioara care sa aiba ca efect divizarea transportului in afara de cazul cand legea dispune altfel.
Trecerea dreptului la destinatar

Art.1565 - Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport se stinge de indata ce destinatarul si-a manifestat vointa de a-si valorifica drepturile ce rezulta pentru el din contractul de transport potrivit art.1568 sau de indata ce expeditorul a predat destinatarului duplicatul de pe documentul de transport. Din acel moment, dreptul de a modifica contractul de transport prin dispozitie ulterioara trece asupra destinatarului.
Dreptul de refuz al carausului

Art.1566 - (1) Carausul, conformandu-se dispozitiilor legii speciale, poate refuza executarea dispozitiei ulterioare, instiintand fara intarziere pe cel de la care ea emana, daca executarea dispozitiei ar fi de natura sa tulbure in mod grav bunul mers al exploatarii ori daca, in cazul schimbarii locului de destinatie, sporul de taxe si cheltuieli nu ar fi garantat de valoarea bunului sau in alt fel. Dispozitiile art.1573 sunt aplicabile


(2) Carausul are obligatia sa instiinteze si in cazul in care, la primirea dispozitiei, executarea acesteia nu mai este posibila.
Obligatia de predare de catre caraus a bunului catre destinatar

Art.1567 - (1) Carausul trebuie sa puna bunurile transportate la dispozitia destinatarului, in locul si la termenul indicate de contract sau de uzante, in lipsa prevederilor contractuale.


(2) Daca contractul sau uzantele nu dispun altfel, se prezuma ca predarea trebuie sa aiba loc la domiciliul destinatarului.


(3) Daca predarea trebuie sa se faca in alt loc decat domiciliul destinatarului, carausul trebuie sa il instiinteze pe acesta de sosirea bunurilor, imediat ce au ajuns la destinatie.
Drepturile si obligatiile destinatarului

Art.1568 - (1) Destinatarul dobandeste drepturile ce-i revin fata de caraus in temeiul contractului de transport, din momentul cand bunul transportat fiind ajuns la locul de destinatie sau termenul pentru ajungerea lui in acel loc fiind expirat, a cerut carausului predarea sau si-a manifestat in alt fel vointa de a-si valorifica aceste drepturi.


(2) Tot astfel, si din acelasi moment, destinatarul isi asuma fata de caraus obligatiile ce-i revin in temeiul contractului de transport.


(3) Daca documentul de transport este la ordin sau la purtator, posesorul lui este obligat sa inapoieze carausului duplicatul documentului la predarea marfurilor.
Pretul transportului; taxe accesorii si alte cheltuieli; penalitati

Art.1569 - (1) Pretul transportului, precum si taxele accesorii pentru serviciile prestate la locul de predare de catre caraus sunt datorate acestuia de catre expeditor si se platesc o data cu predarea bunului pentru transport, daca prin lege sau contract nu se prevede altfel.


(2) Taxele accesorii si cheltuielile datorate din cauze ivite in cursul transportului sau la locul de destinatie sunt in sarcina destinatarului care le va plati la primirea bunului, impreuna cu pretul transportului si taxele accesorii prevazute la alin.(1), daca acestea nu au fost platite la predare.
Constatarea starii bunului

Art.1570 - (1) La primirea bunurilor transportate, destinatarul are dreptul sa ceara sa se constate, pe cheltuiala sa, identitatea, cantitatea si starea bunurilor transportate.


(2) Daca se va stabili existenta unor vicii, cheltuielile facute sunt in sarcina carausului.


(3) In lipsa conventiei contrare, viciile vor fi verificate potrivit dispozitiilor alin.(4)-(8) ale prezentului articol.


(4) In caz de neintelegere asupra calitatii sau starii unei marfi, presedintele judecatoriei, la cererea uneia dintre parti, poate dispune constatarea acesteia de unul sau mai multi experti numiti din oficiu.


(5) Prin aceeasi hotarare se poate dispune sechestrarea marfii sau depunerea ei intr-un depozit public sau, in lipsa, intr-un alt loc ce se va determina.


(6) Daca pastrarea marfii ar putea aduce mari pagube sau ar ocaziona cheltuieli insemnate, se va putea dispune chiar vanzarea ei pe cheltuiala celui caruia ii apartine, in conditiile care se vor determina prin hotarare.


(7) Hotararea de vanzare va trebui comunicata, inainte de punerea ei in executare, celeilalte parti sau reprezentantului sau, daca unul dintre acestia se afla in localitate; in caz contrar, hotararea va fi comunicata in termen de trei zile de la executarea ei.


(8) Partea care nu s-a folosit de dispozitiile alin.(4)-(7) va trebui, in caz de contestatie, sa stabileasca atat identitatea marfii, cat si viciile ei.
Conditiile in care destinatarul poate obtine predarea

Art.1571 - (1) Destinatarul nu poate obtine predarea bunurilor transportate inainte de a plati carausului sumele datorate pe baza contractului de transport si rambursurile cu care expeditorul a grevat transportul.
(2) In caz de neintelegere asupra cuantumului sumelor datorate, daca destinatarul plateste suma pe care crede ca o datoreaza si depune diferenta pana la suma pretinsa de caraus la Casa de Economii si Consemnatiuni, carausul este dator sa-i predea bunurile.


(3) Daca documentul de transport este la ordin sau la purtator, cel care cere predarea trebuie sa inapoieze carausului duplicatul documentului.
Destinatarul nu e gasit sau refuza ridicarea marfii

Art.1572 - (1) Carausul trebuie sa ceara de indata instructiuni expeditorului daca destinatarul nu poate fi gasit sau refuza ridicarea bunurilor ori se ivesc neintelegeri intre mai multi destinatari la predarea lor.


(2) Expeditorul poate dispune de bunurile transportate potrivit art.1561, inapoind carausului daunele care sunt urmarea directa a impiedicarii predarii, in afara de dreptul carausului de a proceda la depozitarea sau vanzarea bunurilor transportate potrivit art.1562 sau, daca este cazul, potrivit art.1573.


(3) Daca destinatarul, dupa ce a cerut predarea, intarzie sa ridice bunurile sau daca se ivesc neintelegeri in ceea ce priveste primirea bunurilor transportate, carausul poate depozita bunurile transportate sau in cazul in care bunurile sunt perisabile, sa le vanda potrivit art.1368, instiintand in prealabil, in ambele cazuri, pe destinatar.


(4) Daca intarzierea in operatiunile de predare se datoreaza destinatarului, carausul poate cere despagubiri.
Dreptul de retentie al carausului

Art.1573 - (1) Carausul are asupra bunurilor transportate un drept de retentie pentru toate creantele rezultand din contractul de transport, cu dreptul de a proceda la vanzarea lor, chiar daca nu are titlu executoriu impotriva debitorului.


(2) Daca destinatarul a cerut sa i se faca predarea bunurilor, carausul va exercita dreptul de retentie in conditiile legii.


(3) Instiintarea se va face expeditorului daca bunurile nu au ajuns la destinatie sau daca destinatarul nu poate fi gasit sau daca sunt neintelegeri intre mai multi destinatari.


(4) Carausul poate exercita dreptul de retentie si dupa predarea catre destinatar a bunului transportat, dar numai timp de 24 de ore de la predare si numai daca destinatarul a pastrat posesiunea bunului
Predarea marfii fara incasarea sumelor datorate

Art.1574 - (1) Carausul care preda bunurile fara a incasa de la destinatar sumele ce i se datoreaza lui, carausilor anteriori sau expeditorului ori fara a pretinde depunerea sumei asupra careia exista neintelegeri pierde dreptul de regres si raspunde fata de expeditor ti carausii anteriori pentru sumele ce li se cuveneau.


(2) In toate cazurile, insa, carausul are actiune contra destinatarului, chiar daca acesta a ridicat bunurile transportate.
Raspunderea carausului pentru pierderii si stricaciuni

Art.1575 - Din momentul predarii bunului pentru transport, pana la primirea lui de catre destinatar, carausul raspunde pentru prejudiciul cauzat prin pierderea totala sau partiala a bunului sau prin stricarea acestuia.
Repararea pagubei

Art.1576 - (1) Despagubirea pentru pierdere trebuie sa acopere valoarea reala a bunului transportat sau a partii pierdute din acel bun.


(2) In caz de stricare a bunului transportat, despagubirea trebuie sa acopere scaderea lui de valoare.


(3) In toate cazurile, daca prin lege speciala intinderea despagubirii este limitata, ea nu va putea depasi aceasta limita.


(4) In afara de despagubirile prevazute la alin.(1)-(3), carausul va inapoia, in masura pierderii sau scaderii de valoare, pretul transportului, taxele accesorii si orice cheltuieli privitoare la transport.


(5) In cazul in care valoarea bunului a fost declarata la predare, despagubirea se va socoti in raport de acea valoare. Daca, insa, valoarea reala este mai mica, despagubirea se va socoti in raport de aceasta valoare.


(6) Carausul raspunde pentru pierderea totala sau partiala ori pentru stricaciunea titlurilor de valoare, a bijuteriilor sau a altor bunuri de un pret deosebit, numai daca expeditorul a declarat carausului, inainte de inceperea transportului, felul si valoarea acestor bunuri si numai in masura valorii declarate.


(7) In caz de pierdere sau stricaciune a bagajelor unui calator, predate carausului fara aratarea continutului, cuantumul despagubirii se determina dupa imprejurari.


(8) In cazul in care paguba se datoreaza intentiei sau culpei grave a carausului, acesta nu se va bucura de limitarea raspunderii prevazuta de prezentul articol, datorand despagubirea integrala.
Apararea de raspundere

Art.1577 - (1) Carausul este aparat de raspundere daca pierderea totala sau partiala sau stricaciunea s-a produs datorita:


a) unor fapte in legatura cu incarcarea sau descarcarea bunului, daca aceasta operatie s-a efectuat de catre expeditor sau destinatar;


b) lipsei ori defectuozitatii ambalajului daca, dupa aspectul exterior nu putea fi observata la primirea bunului pentru transport;


c) expedierii sub o denumire necorespunzatoare, inexacta ori incompleta a unor bunuri excluse de la transport sau admise la transport numai sub anumite conditii, precum si a nerespectarii de catre expeditor a masurilor de siguranta prevazute pentru aceste din urma;


d) unor cauze naturale inerente transportului in vehicule deschise, daca potrivit dispozitiilor legii speciale sau contractului, bunul trebuie transportat astfel;


e) naturii bunului transportat, daca aceasta il expune pierderii sau stricaciunii prin sfaramare, spargere, ruginire, alterare interioara spontana si altele asemenea;


f) pierderii de greutate, oricare ar fi distanta parcursa, daca si in masura in care bunul transportat este dintre acelea care prin natura lor sufera, obisnuit, prin simplul fapt al transportului, o asemenea pierdere;


g) pericolului inerent al transportului de animale vii;


h) faptului ca prepusul expeditorului, care insoteste bunul in cursul transportului nu a luat masurile necesare pentru a asigura conservarea bunului;


i) oricarei alte imprejurari prevazute prin lege speciala.


(2) Daca se constata ca pierderea sau stricaciunea a putut surveni din una dintre cauzele prevazute in alin.(1), se considera pana la dovada contrara ca paguba a fost produsa din acea cauza.


(3) Carausul este, de asemenea, aparat de raspundere daca dovedeste ca pierderea totala sau partiala ori stricaciunea s-au produs din pricina:


a) unei alte fapte decat cele prevazute in alin.(1), savarsite cu intentie ori culpa de catre expeditor sau destinatar, ori a instructiunilor date de catre unul dintre acestia;


b) fortei majore sau faptei unui tert pentru care carausul nu este tinut sa raspunda.
Raspunderea pentru neefectuarea transportului sau pentru intarziereArt.1578 - Carausul raspunde si pentru paguba pricinuita prin neefectuarea transportului sau prin depasirea termenului de transport.
Raspunderea pentru rambursuri si formalitati vamaleArt.1579 - Raspunderea carausului pentru incasarea rambursurilor cu care expeditorul a grevat transportul si pentru indeplinirea operatiunilor vamale e reglementata de dispozitiile privitoare la mandat.
Cazuri de decadere

Art.1580 - (1) In cazul in care cel indreptatit primeste bunurile fara a face rezerve, nu se mai pot formula impotriva carausului, pretentiile izvorate din pierderea partiala sau stricarea bunurilor transportate ori din nerespectarea termenului de transport.
(2) In cazul in care pierderea partiala sau stricaciunea nu puteau fi descoperite la primirea bunului, cel indreptatit va putea pretinde carausului despagubire, chiar daca bunul transportat a fost primit fara rezerve, insa numai daca a adus pieirea sau stricaciunea la cunostinta carausului, de indata ce a descoperit-o, insa nu mai tarziu de 5 zile de la primirea bunului iar pentru bunurile perisabile si animale vii, nu mai tarziu de 6 ore de la primirea acestora.


(3) In caz de intentie sau culpa grava a carausului, dispozitiile de mai sus privitoare la stingerea pretentiilor celui indreptatit, precum si cele privitoare la termenul de instiintare nu sunt aplicabile.
Inlaturarea sau restrangerea raspunderii

Art.1581 - (1) Este lovita de nulitate absoluta clauza prin care se inlatura sau se restrange raspunderea carausului.


(2) Cu toate acestea, expeditorul isi poate asuma riscul transportului in caz de lipsa sau defectuozitate a ambalajului, precum si in cazul cand transportul urmeaza a se face in conditii speciale care maresc considerabil riscul pierderii sau stricaciunii bunului.
Carausul care se obliga sa transporte si pe liniile altuia

Art.1582 - Carausul care se angajeaza se transporte bunurile nu numai pe liniile sale de exploatare ci si pe acelea ale altui caraus, se prezuma ca raspunde pentru transportul ce urmeaza a se face pe celelalte linii numai ca expeditor.
Raspunderea carausului in cazul transportului in trafic direct

Art.1583 - (1) In cazul transportului in trafic direct, fiecare dintre carausi raspunde solidar pentru executarea contractului de transport, de la locul de plecare pana la cel de destinatie.


(2) Intre ei, fiecare dintre carausi contribuie la despagubire in proportie cu partea ce-i revine din pretul transportului. Daca, insa, paguba se datoreaza intentiei sau culpei unuia dintre carausi, intreaga despagubire este in sarcina acestuia, iar daca unul dintre ei dovedeste ca faptul pagubitor n-a avut loc pe parcursul sau, el nu este tinut sa contribuie la despagubire.
Carausi succesivi

Art.1584 - Carausii urmatori au dreptul sa ceara a se mentiona pe documentul de transport sau intr-un act separat, starea in care se afla bunurile in momentul in care le sunt incredintate; in lipsa unei asemenea mentiuni, se prezuma ca au primit bunurile in buna stare si conform cu documentul de transport.
Dreptul de reprezentare

Art.1585 - (1) In transportul in trafic direct, cel din urma caraus reprezinta pe ceilalti in ceea ce priveste incasarea sumelor datorate fiecaruia, in temeiul contractului de transport, precum si cu privire la exercitarea drepturilor prevazute la art.1573.


(2) Cand carausul nu indeplineste aceste obligatii, este raspunzator fata de carausii precedenti pentru sumele datorate lor.Sectiunea a 3-a


Contractul de transport de persoane si bagaje
Obligatia de a transporta

Art.1586 - (1) Prin contractul de transport, carausul este obligat sa aduca la timp si nevatamat pe calator la locul de destinatie. El raspunde pentru moartea si orice vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii calatorului.


(2) Carausul poate refuza transportul sau il poate accepta in anumite conditii, numai in cazurile prevazute prin dispozitiile legii speciale.
Obligatii ale partilor

Art.1587 - (1) In temeiul contractului de transport, carausul este obligat fata de calator:


a) sa-i puna la dispozitie un loc corespunzator legitimatiei sale de calatorie;


b) sa-i transporte copiii care calatoresc impreuna cu el, fara plata sau cu tarif redus, in conditiile legii speciale;


c) sa-i transporte fara o alta plata bagajele sale in cantitatea si conditiile prevazute prin dispozitiile legii speciale.


(2) In timpul calatoriei, calatorul este obligat sa se supuna masurilor luate potrivit dispozitiilor legale de angajatii carausului.
Raspunderea carausului pentru persoana transportata

Art.1588 - (1) Carausul este raspunzator pentru daunele imediate si directe rezultand din neexecutarea transportului, din executarea lui in alte conditii decat cele stabilite sau din intarzierea executarii lui. Cand, dupa imprejurari, din cauza intarzierii, contractul nu mai prezinta interes pentru calator, acesta il poate denunta, cerand inapoierea pretului.


(2) Carausul este aparat de raspundere daca dovedeste ca paguba se datoreaza intentiei sau culpei grave a calatorului, faptei unui tert pentru care carausul nu este tinut sa raspunda sau fortei majore.


(3) Este nula orice clauza prin care se inlatura sau se restrange raspunderea carausului.
Raspunderea carausului pentru bagaje

Art.1589 - (1) Pentru bagajele de mana pe care calatorul le ia cu sine, carausul raspunde numai daca se dovedeste ca pierderea sau stricaciunea se datoreaza intentiei sau culpei sale.


(2) Despagubirea pentru pierderea sau stricarea bagajelor se va stabili potrivit cu imprejurarile, cu natura bagajelor, continutul lor normal si altele asemenea. Aceste dispozitii nu se vor aplica daca bagajele au fost incredintate carausului iar valoarea acestora a fost declarata.


(3) In masura in care nu s-a prevazut altfel potrivit prezentului articol, dispozitiile privitoare la transportul bunurilor se aplica in mod corespunzator si bagajelor, fara a deosebi dupa cum acestea au fost sau nu predate carausului.
Raspunderea in cazului transportului in trafic direct

Art.1590 - (1) In caz de trafic direct, fiecare caraus raspunde, in ceea ce priveste moartea si integritatea corporala ori sanatatea calatorului, precum si in ceea ce priveste pierderea sau stricarea bagajelor ce calatorul a luat cu sine, numai pentru faptele pagubitoare intamplate pe propriul sau parcurs.


(2) Pentru pierderea sau stricarea bagajelor ce au fost predate, fiecare dintre carausi este tinut sa contribuie la despagubire potrivit art.1573, care se aplica in mod corespunzator.


(3) Raspunderea pentru intarziere sau intreruperea calatoriei are loc numai in masura in care, la terminarea intregului parcurs, exista intarziere.
Cedarea drepturilor din contractul de transport

Art.1591 - Calatorul poate ceda drepturile sale ce izvorasc din contractul de transport inainte de inceperea transportului, fara a fi obligat sa instiinteze pe caraus, daca contrariul nu rezulta din conventie sau din natura transportului.
Raspunderea pentru faptele altora

Art.1592 - Dispozitiile art.1577 alin.(3) se aplica si transportului de persoane.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact