StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Casnicia - despre dezmembramintele dreptului de proprietate privata - despre superficie

Despre superficie
Definitia dreptului de superficie

Art.548 - (1) Superficia este dreptul de a avea sau de a edifica o constructie pe terenul altuia, deasupra ori sub acel teren.


(2) Dreptul de superficie se naste in te 333g66d meiul unui act juridic sau al unei dispozitii legale. Dispozitiile in materie de carte funciara raman aplicabile.


(3) Superficia se poate inscrie si in temeiul unui act juridic prin care proprietarul intregului fond a instrainat exclusiv constructia ori a instrainat terenul si constructia, in mod separat, catre doua persoane, chiar daca nu s-a stipulat expres constituirea superficiei.


(4) Daca nu se prevede altfel, dreptul de superficie nu se poate exercita decat asupra suprafetei ocupate de constructie sau, dupa caz, pe care urmeaza sa se construiasca, impreuna cu partea de teren liber necesara pentru exercitarea normala a proprietatii asupra constructiei luand in considerare natura si destinatia acesteia.
Instrainarea dreptului de superficie

Art.549 - (1) Dreptul de superficie este perpetuu, daca prin lege sau conventie nu se prevede contrariul.


(2) Titularul poate dispune in mod liber de dreptul sau. Cat timp constructia exista, dreptul de superficie se poate instraina ori ipoteca numai o data cu aceasta.
Actiunea confesorie de superficie

Art.550 - (1) Actiunea confesorie de superficie poate fi intentata impotriva oricarei persoane care impiedica exercitarea dreptului, chiar si a proprietarului terenului, in scopul de a obtine respectarea folosintei asupra terenului.


(2) Actiunea confesorie de superficie esteimprescriptibila.
Obligatiile superficiarului

Art.551- (1) Daca nu se prevede altfel, titularul dreptului de superficie datoreaza, sub forma de rate lunare, o suma egala cu chiria stabilita pe piata libera, tinand seama de natura terenului, de destinatia constructiei, de zona in care se afla terenul, precum si de orice alte criterii de determinare a contravalorii folosintei.


(2) In caz de neintelegere intre parti, suma datorata proprietarului terenului va fi stabilita pe cale judecatoreasca.
Incetarea superficiei

Art.552- In afara altor cazuri prevazute de lege, dreptul de superficie se stinge pe cale principala prin radierea din cartea funciara, pentru una din urmatoarele cauze:


la expirarea termenului, caz in care constructia aflata pe teren va reveni proprietarului acestuia;


prin consolidare, daca terenul si constructia devin proprietatea aceleiasi persoane;


prin pieirea constructiei, daca exista stipulatie expresa in acest sens sau in cazul prevazut la art.548 alin.(3).
Alte dispozitii aplicabile

Art.553 - Dispozitiile prezentului capitol sunt aplicabile si in cazul lucrarilor, cu exceptia caracterului perpetuu al dreptului.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact