StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Despre privilegii si garantii reale - dispozitii generaleDispozitii generale
Obiectul reglementarii

Art.1785 - Prezentul titlu reglementeaza privilegiile precumsi garantiile reale destinate sa garanteze indeplinirea unei obligatii patrimoniale.
Garantia comuna a creditorilor

Art.1786 - (1) Oricine este obligat personal este tinut sa-si indeplineasca obligatiile cu toate bunurile sale prezente si viitoare. Ele servesc drept garantie comuna a creditorilor sai.


(2) Sunt exceptate bunurile insesizabile si cele care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului autorizate de lege.
Limitarea garantiei comune a creditorilorArt.1787 - Debitorul poate insa conveni cu creditorul sau ca va fi tinut sa-si indeplineasca obligatiile numai cu anumite bunuri.
Egalitatea creditorilor

Art.1788 - In caz de concurs, pretul bunurilor debitorului se imparte intre creditori, proportional cu valoarea creantei fiecaruia, afara de cazul cand exista intre ei cauze legitime de preferinta.
Clauzele de insesizabilitateArt.1789 - (1) Conditiile cerute pentru validitatea clauzelor de inalienabilitate se aplica in mod corespunzator clauzelor prin care se stipuleaza insesizabilitatea unui bun.


(2) Toate bunurile care sunt, in conditiile legii, inalienabile sunt considerate insesizabile.


(3) Pentru a fi opozabile tertilor, clauzele de insesizabilitate trebuie inscrise in registrele de publicitate mobiliara sau, dupa caz, imobiliara.
Cauzele legitime de preferinta

Art.1790 - (1) Cauzele legitime de preferinta sunt, in conditiile legii, privilegiile si garantiile reale.
Extinderea garantiei

Art.1791 - (1) Daca bunul grevat a pierit ori a fost deteriorat, indemnizatia de asigurare sau, dupa caz, suma datorata cu titlu de despagubire esteafectata la plata creantelor privilegiate sau garantate, dupa rangul lor.


(2) Sunt afectate platii acelorasi creante sumele datorate in temeiul exproprierii pentru cauza de utilitate publica sau cu titlu de despagubire pentru ingradiri ale dreptului de proprietate stabilite prin lege.
Procedura stramutarii garantiei

Art.1792 - (1) Sumele datorate cu titlu de indemnizatie de asigurare sau despagubire pentru expropriere se consemneaza intr-un cont bancar purtator de dobanzi pe numele asiguratului sau, dupa caz, al expropriatului si la dispozitia creditorilor care si-au inscris garantia in registrele de publicitate.


(2) Debitorul nu poate dispune de aceste sume pana la stingerea tuturor creantelor garantate decat cu acordul tuturor creditorilor ipotecari ori privilegiati; el are insa dreptul sa perceapa dobanzile.


(3) In lipsa acordului partilor, creditorii isi pot satisface creantele numai potrivit dispozitiilor legale privitoare la executarea garantiilor reale.
Optiunea asiguratorului

Art.1793 - (1) Prin contractul de asigurare, asiguratorul poate sa-si rezerve dreptul de a repara, reface sau inlocui bunul asigurat.


(2) Asiguratorul va notifica intentia de a exercita acest drept creditorilor care si-au inscris garantia in registrele de publicitate.


(3) Titularii creantelor garantate pot cere plata indemnizatiei de asigurare in termen de 30 de zile de la data primirii notificarii.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact