StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Aplicarea si efectele legii civileAplicarea si efectele legii civile
Activitatea legii civile

Art.3 - (1) Legea intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei daca in textul ei nu este prevazuta o data ulterioara. In toate cazurile, termenul se calculeaza zi cu zi.


(2) Legea civila se aplica tuturor situatiilor juridice ivite cat timp este in vigoare, situatiilor juridice in curs de real 313c23d izare la data intrarii sale in vigoare, precum si efectelor viitoare ale unei situatii juridice trecute.
Neretroactivitatea legii civile

Art.4 - (1) Legea noua nu are putere retroactiva; ea nu modifica si nici nu suprima conditiile de constituire a unei situatii juridice anterior constituite, nici conditiile de stingere a unei situatii juridice anterior stinse. De asemenea, legea noua nu modifica si nici nu desfiinteaza efectele deja produse ale unei situatii juridice stinse sau aflate in curs de realizare.


(2) Actele juridice lovite de nulitate la data intrarii in vigoare a legii noi raman supuse legii vechi, chiar daca potrivit legii noi ele ar fi valabile.
Supravietuirea legii vechi

Art.5 - (1) De la data intrarii in vigoare a legii noi, efectele legii vechi inceteaza, cu exceptia cazurilor in care legea noua dispune altfel.


(2) In cazul situatiilor juridice ale caror efecte pot fi modificate sau stinse in mod liber de catre parti si aflate in curs de realizare la data intrarii in vigoare a legii noi, legea veche va continua sa guverneze natura si intinderea drepturilor si obligatiilor partilor, precum si orice alte efecte juridice, afara de cazul in care prin legea noua s-ar dispune altfel.


(3) Cu toate acestea, dispozitiile legii noi se aplica in ceea ce priveste modalitatile de exercitare a drepturilor sau de executare a obligatiilor, precum si a celor privitoare la transmisiunea, preluarea, transformarea sau, dupa caz, stingerea acestora, in afara de cazurile in care prin legea noua s-ar dispune altfel.
Iesirea din vigoare a legii civile

Art.6 - (1) O lege nu este abrogata decat printr-o lege ulterioara ce cuprinde o dispozitie expresa abrogatoare sau prin incompatibilitatea noilor dispozitii cu cele precedente atunci cand legea noua reglementeaza in intregime materia ce era reglementata de legea anterioara.


(2) O lege generala nu abroga dispozitiile unei legi speciale anterioare decat prin prevederi exprese.
Situatiile juridice

Art.7 - In sensul prezentului capitol, prin situatii juridice se intelege orice raporturi juridice civile impreuna cu actele sau faptele juridice generatoare, modificatoare sau extinctive, precum starea persoanelor, capacitatea lor civila, regimul bunurilor si altele asemenea.
Analogia legii si analogia dreptului

Art.8 - (1) In cazurile neprevazute de lege se aplica dispozitiile privitoare la situatii juridice asemanatoare, iar in lipsa acestora, principiile generale ale dreptului civil.


(2) Este interzis judecatorului sastabileasca dispozitii general obligatorii prin hotararile pe care le pronunta in cauzele ce ii sunt supuse judecatii.
Aplicarea unor categorii de legi

Art.9 - (1) Legile care deroga de la o dispozitie generala, care restrang exercitiul unor drepturi civile sau care prevad sanctiuni civile se aplica numai in cazurile anume aratate.


(2) De la legile care intereseaza ordinea publica sau de la bunele moravuri nu se poate deroga prin conventii sau acte juridice unilaterale.
Eroarea comuna si de neinlaturat

Art.10 - (1) Cand cineva, impartasind credinta comuna si invincibila, a crezut ca o persoana are un anumit drept sau o anumita calitate juridica, instanta judecatoreasca, tinand seama de imprejurari, va putea hotari ca actul incheiat in aceasta eroare va produce fata de cel aflat in eroare aceleasi efecte ca si cand ar fi valabil, afara insa de cazul cand desfiintarea lui nu i-ar pricinui nici o paguba.


(2) Eroarea comuna si de neinlaturat nu se prezuma.


(3) Dispozitiile prezentului articol nu sunt aplicabile in materie de carte funciara si in orice alte materii in care legea reglementeaza un sistem de publicitate.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact