StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Diferite contracte speciale - contractul de imprumutContractul de imprumut
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Felurile imprumutului

Art.1684 - Imprumutul este de doua feluri:


imprumutul de folosinta, numit si comodat;


imprumutul propriu-zis, numit si imprumut de consumatie.
Promisiunea de a imprumutaArt.1685 - Daca prin lege nu se prevede altfel, conventia neurmata de remiterea bunului catre imprumutat nu valoreaza imprumut si ofera beneficiarului promisiunii numai dreptul la daune interese, daca dovedeste un prejudiciu.Sectiunea a 2-a


Comodatul
Notiune Art.1686 - (1) Comodatul este contractul prin care una din parti remite celeilalte, cu titlu gratuit, un bun pe 525e47f ntru a se servi de el un anumit timp sau pentru o anumita intrebuintare, cu obligatia de a-l restitui.


(2) Comodatul este esentialmente gratuit. Daca s-a convenit vreo plata, contractul este prezumat a fi o locatiune.
Proprietatea bunului

Art.1687 - Comodantul ramane intotdeauna proprietarul bunului imprumutat.
Obiectul comodatului

Art.1688 - Orice bun, mobil sau imobil, care este in comert si care nu se consuma prin intrebuintare poate fi obiectul unui comodat.
Obligatia comodatarului

Art.1689 - Comodatarul  este tinut sa pastreze bunul imprumutat ca un bun proprietar. El nu poate sa se serveasca de bun decat pentru intrebuintarea determinata de natura acestuia sau stabilita prin conventie, sub sanctiunea unor daune-interese, daca este cazul.
Pieirea bunului

Art.1690 - In cazul in care se serveste de bun pentru o alta intrebuintare sau pentru o durata mai mare decat cea convenita, comodatarul raspunde de pieirea bunului chiar prin caz fortuit.
Posibilitatea salvarii bunului

Art.1691 - Comodatarul raspunde de pieirea bunului imprumutat si atunci cand pieirea se datoreaza unui caz fortuit de care comodatarul l-ar fi putut feri intrebuintand bunul sau propriu sau cand, neputand salva decat un singur bun, l-a preferat pe al sau.
Deteriorarea bunului prin efectul intrebuintarii

Art.1692 - Daca bunul se deterioreaza prin simplul fapt al intrebuintarii pentru care a fost imprumutat si fara nici o greseala a comodatarului, acesta nu raspunde de deteriorare.
Cheltuieli ordinare si extraordinare

Art.1693 - (1) Toate cheltuielile facute cu bunul sunt in sarcina comodatarului.


(2) Cu toate acestea, daca, in timpul duratei comodatului, comodatarul a fost nevoit sa efectueze cheltuieli necesare pentru conservarea bunului, comodantul este dator sa le restituie daca, instiintat in prealabil de comodatar, nu s-a opus la efectuarea lor ori daca nu a putut fi instiintat in timp util.


(3) In nici un caz, comodatarul nu poate invoca dreptul de retentie.
Pluralitatea de comodatari

Art.1694 - Daca mai multe persoane au luat impreuna in imprumut acelasi bun, ele raspund solidar fata de comodant.
Restituirea bunului

Art.1695 - (1) Comodatarul este obligat sa inapoieze bunul la implinirea termenului convenit, sau, in lipsa de termen, dupa ce s-a folosit de bun potrivit conventiei.


(2) Daca termenul nu este convenit, iar contractul nu prevede intrebuintarea pentru care s-a imprumutat bunul, comodatarul este obligat sa inapoieze bunul oricand la cererea comodantului.
Restituirea intempestiva anticipata

Art.1696 - Daca in cursul termenului convenit sau inainte de incetarea folosirii bunului de catre comodatar, potrivit contractului, comodantul are o nevoie urgenta de bun, neprevazuta la data incheierii contractului, el poate cere restituirea bunului.
Moartea comodatarului

Art.1697 - Cand comodatul a fost incheiat exclusiv in considerarea persoanei comodatarului, iar acesta moare, comodantul poate cere, in toate cazurile, restituirea de indata a bunului de catre mostenitori.
Raspunderea comodantului

Art.1698 - Cand bunul imprumutat are astfel de defecte incat ar putea cauza pagube celui ce se serveste de el, comodantul care le cunostea la data incheierii contractului datoreaza daune-interese  daca nu l-a prevenit pe comodatar.

Sectiunea a 3-a


Imprumutul de consumatie
§1. Dispozitii comune
Notiune. Feluri Art.1699 - (1) Imprumutul poate fi cu titlu gratuit sau, atunci cand s-a prevazut ca se acorda cu dobanda, cu titlu oneros.


(2) In lipsa unei clauze contrare, imprumutul se prezuma  a fi cu titlu gratuit.


(3) Imprumutul care are ca obiect o suma de bani se prezuma a fi facut cu titlu oneros.
Transferul proprietatii

Art.1700 - De la data remiterii bunului, imprumutatul devine proprietarul bunului.
Termenul de restituire stabilit de parti

Art.1701 - Termenul de restituire se prezuma a fi stipulat in favoarea ambelor parti, iar, daca este cu titlu gratuit, numai in favoarea imprumutatului.
Termenul de restituire stabilit de instanta

Art.1702 - (1) Daca nu a fost convenit un termen pentru restituire, el va fi stabilit de instanta, tinandu-se seama, dupa imprejurari, de situatia partilor, natura bunului si data imprumutului.


(2) Daca insa s-a stipulat ca imprumutatul va plati numai cand va avea resursele necesare, instanta, constatand ca imprumutatul le detine sau le putea obtine intre timp, nu va putea acorda un termen de plata mai mare de 3 luni.
Prescriptie

Art.1703 - (1) Cererea pentru stabilirea termenului de plata se solutioneaza potrivit regulilor aplicabile ordonantei presedintiale.


(2) In cazul prevazut la art.1702 alin 1), cererea este supusa prescriptiei, care incepe sa curga de la data incheierii contractului.
Restituirea imprumutului

Art.1704 - Daca nu este posibil sa se restituie bunuri de aceeasi natura, calitate si in aceeasi cantitate, imprumutatul este obligat sa plateasca valoarea lor la data si locul unde restituirea trebuia sa fie facuta.
Raspunderea imprumutatorului

Art.1705 - (1) La imprumutul cu titlu oneros, imprumutatorul este raspunzator de prejudiciul suferit de imprumutat din cauza viciilor bunurilor imprumutate.


(2) Daca imprumutul este cu titlu gratuit, imprumutatorul este raspunzator numai in cazul in care, cunoscand viciile, nu le-a adus la cunostinta imprumutatului.§2. Despre imprumutul cu dobanda
Domeniu de aplicare

Art.1706 - (1) Imprumutatul datoreaza dobanzi numai daca exista o stipulatie in acest sens.


(2) Dispozitiile ce reglementeaza imprumutul cu dobanda sunt aplicabile, in mod corespunzator, ori de cate ori, in temeiul unui contract, se naste si o obligatie de plata, cu termen, a unei sume de bani ori a altor bunuri de gen, in masura in care nu exista reguli particulare privind validitatea si executarea acelei obligatii.
Modalitati ale dobanzii

Art.1707 - Dobanda se poate stabili in bani ori in alte prestatii sub orice titlu sau denumire la care imprumutatul se obliga ca echivalent al folosintei capitalului.
Nivelul dobanzii

Art.1708 - (1) Cand s-au stipulat dobanzi fara insa a se determina rata sau modalitatea de determinare, imprumutatul trebuie sa plateasca dobanda legala.


(2) Daca este superioara dobanzii legale, dobanda conventionala trebuie sa fie determinata prin inscris; in lipsa, se datoreaza numai dobanda legala.


(3) Dobanda conventionala nu poate depasi dobanda legala cu mai mult de 50% pe an decat daca imprumutul este acordat unui comerciant sau in vederea desfasurarii unei activitati cu scop patrimonial.
Plata dobanzii

Art.1709 - (1) O data facuta dovada restituirii capitalului, este prezumata si plata dobanzii daca nu se mentioneaza expres contrariul.


(2) Plata anticipata a dobanzii nu se poate efectua decat pe cel mult 6 luni. Daca rata dobanzii este determinabila, eventualele surplusuri sau deficite sunt supuse compensarii de la o rata la alta, pe toata durata imprumutului, cu exceptia ultimei rate care ramane intotdeauna castigata in intregime de imprumutator.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact