StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Persoana juridica - capacitatea civila a persoanei juridiceCapacitatea civila a persoanei juridice
Sectiunea 1


Despre capacitatea de folosinta a persoanei juridice
Data dobandirii capacitatii de folosinta

Art.152 - (1) Persoanele juridice care sunt supuse inregistrarii pot avea drepturi si obligatii de la data inregistrarii lor.


(2) Celelalte persoane juridice pot avea drepturi si obligatii, dupa caz, potrivit art.149, de la data actului de infiintare, de la data autorizarii constituirii lor sau de la data indeplinirii oricarei alte cerinte prevazute de lege.
(3) Cu toate acestea, persoanele juridice aratate la alin.(1) pot, chiar de la data actului de infiintare, sa dobandeasca drepturi si sa-si asume obligatii, insa numai in masura necesara pentru ca persoana juridica sa ia fiinta in mod valabil.
Continutul capacitatii d 333g68d e folosinta

Art.153 - (1) Persoana juridica poate avea orice drepturi si obligatii civile, afara de acelea care, prin natura lor sau in temeiul legii, nu pot apartine decat persoanei fizice.


(2) Cu toate acestea, persoanele juridice cu scop nepatrimonial nu pot avea decat acele drepturi si obligatii civile care sunt necesare pentru realizarea obiectului de activitate, stabilit prin lege, actul de constituire sau statut.


(3) Actul juridic incheiat cu incalcarea dispozitiilor alin 1) si (2) este lovit de nulitate absoluta.
Desfasurarea activitatilor autorizate

Art.154 - In cazurile prevazute de lege, persoanele juridice pot desfasura anumite activitati numai in baza unei autorizatii speciale; dreptul de a desfasura asemenea activitati ia nastere din momentul obtinerii autorizatiei respective.
Capacitatea de a primi liberalitati

Art.155 - Daca prin lege nu se dispune altfel, orice persoana juridica poate primi liberalitati, in conditiile dreptului comun chiar de la data actului de infiintare sau, in cazul fundatiilor testamentare, din momentul decesului testatorului.Sectiunea a 2-a


Despre capacitatea de exercitiu si functionarea persoanei juridice
Data dobandirii capacitatii de exercitiu

Art.156 - (1) Persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor.


(2) Au calitatea de organe de administrare, in sensul alin.(1), persoanele fizice sau persoanele juridice care prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desemnate sa actioneze, in raporturile cu tertii, individual sau colectiv, in numele si pe seama persoanei juridice.


(3) Raporturile dintre persoana juridica si cei care alcatuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin asemanare, regulilor mandatului, daca nu s-a prevazut altfel prin lege, actul de constituire sau statut.
Exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor pana la constituirea organelor de administrare

Art.157 - (1) Pana la data constituirii organelor de administrare, exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor care privesc persoana juridica se fac de catre persoanele fizice sau persoanele juridice desemnate in acest scop.


(2) Actele juridice incheiate de catre persoanele desemnate cu depasirea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire ori statutului, pentru infiintarea persoanei juridice, precum si actele incheiate de alte persoane nedesemnate obliga persoana juridica in conditiile gestiunii de afaceri.


(3) Cel care contracteaza pentru persoana juridica ramane personal tinut fata de terti daca aceasta nu se infiinteaza ori daca nu isi asuma obligatia contractata, in afara cazului cand prin contract a fost exonerat de aceasta obligatie.
Incapacitati si incompatibilitati

Art.158 - Nu pot face parte din organele de administrare ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de exercitiu restransa, cei decazuti din dreptul de a exercita o functie in cadrul acestor organe, precum si cei declarati prin lege sau prin actul de constituire incompatibili sa ocupe o astfel de functie.
Participarea la circuitul civil

Art.159 - (1) Actele juridice facute de organele de administrare ale persoanei juridice, in limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice insesi.
(2) Faptele licite sau ilicite savarsite de organele sale de administrare obliga persoana juridica insasi, daca ele au fost indeplinite cu prilejul exercitarii functiei lor.


(3) Faptele ilicite atrag si raspunderea personala si solidara a celor ce le-au savarsit, atat fata de persoana juridica, cat si fata de terti.
Obligatia tertilor

Art.160 - Simpla declaratie a organelor de administrare ale persoanei juridice ca actioneaza in limitele puterilor ce le-au fost conferite, nu exonereaza pe terti de obligatia de a verifica aceste puteri.
Raspunderea solidara si indivizibila

Art.161 - In cazul in care mai multe persoane care nu constituie o persoana juridica actioneaza, in raporturile cu tertii de buna-credinta, ca o persoana juridica, ele sunt tinute sa raspunda fata de acestia solidar si indivizibil.
Contrarietatea de interese

Art.162 - (1) Este lovit de nulitate relativa actul juridic incheiat, in frauda intereselor persoanei juridice, de un membru al organelor de administrare daca acesta din urma, sotul, ascendentii sau descendentii lui, rudele in linie colaterala sau afinii sai pana la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes sa se incheie acel act si daca cealalta parte a cunoscut sau trebuia sa cunoasca acest lucru.


(2) Daca cel care face parte din organele de administrare ale persoanei juridice este interesat, el insusi ori una dintre persoanele prevazute la alin 1), intr-o chestiune supusa hotararii acestor organe, trebuie sa instiinteze persoana juridica si sa nu ia parte la nici o deliberare privitoare la aceasta chestiune; in caz contrar, el raspunde pentru daunele cauzate persoanei juridice, daca fara votul lui nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Raspunderea persoanelor juridice de drept public

Art.163 - Daca prin lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt raspunzatoare de faptele licite sau ilicite savarsite de organele lor, in aceleasi conditii ca persoanele juridice de drept privat.
Independenta patrimoniala si functionala a persoanei juridice

Art.164 - Persoana juridica avand in subordine o alta persoana juridica nu raspunde pentru obligatiile acesteia din urma si nici persoana juridica subordonata nu raspunde pentru persoana juridica careia ii este subordonata, daca prin lege nu se dispune altfel.
Participarea la circuitul civil a statului si unitatilor administrativ-teritoriale

Art.165 - (1) In raporturile civile in care se infatiseaza nemijlocit, in nume propriu, ca subiect de drepturi si obligatii, statul participa prin Ministerul Finantelor Publice, afara de cazul in care legea stabileste un alt organ in acest sens.


(2) Dispozitiile alin 1) sunt aplicabile in mod corespunzator si unitatilor administrativ-teritoriale care participa la raporturile civile in nume propriu, prin organele prevazute de lege.
Raspunderea civila a statului si unitatilor administrativ-teritoriale

Art.166 - (1) Daca prin lege nu se dispune altfel, statul nu raspunde pentru obligatiile organelor, autoritatilor si institutiilor publice, care sunt persoane juridice. De asemenea, nici una dintre aceste persoane juridice nu raspunde pentru obligatiile statului.


(2) Dispozitiile alin 1) sunt aplicabile in mod corespunzator si unitatilor administrativ-teritoriale care nu raspund pentru obligatiile organelor, institutiilor si serviciilor publice din subordinea acestora atunci cand acestea au personalitate juridica.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact