StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Obligatiile complexe - plata - conditiile platiiPlata
Sectiunea 1


Dispozitii generale
§1. Obiectul platii
Plata Art.1220 - (1) Obligatia se stinge prin plata atunci cand prestatia datorata este executata de bunavoie.


(2) Chiar daca a fost prevazuta in contract si este executata de bunavoie, prestatia este supusa restituirii ori de cate ori, nefiind indeplinite conditiile cerute de lege, potrivit izvorului obligatiei, pentru nasterea sa valabila, se constata inexistenta obligatiei.


Obligatia de a da bunuri de gen

Art.1221 - Daca obligatia are ca obiect bunuri de gen, debitorul are dreptul sa aleaga lucrurile ce vor fi predate; el nu este, insa, liberat decat prin predarea unor bunuri de calitate cel putin medie.
Obligatia de a da bunuri individual determinateArt.1222 - Daca obligatia are ca obiect un bun individual determinat, debitorul este liberat prin predarea bunului in starea 959i81j in care se gaseste la predare, cu exceptia cazului in care lui ori persoanelor pentru care este tinut, potrivit legii, sa raspunda, le sunt imputabile vicii survenite inaintea predarii sau a cazului in care aceste vicii au aparut dupa ce debitorul a fost pus in intarziere.
Executarea partiala

Art.1223 - Creditorul poate refuza o executare partiala chiar atunci cand prestatia ar fi divizibila prin natura ei.
Executarea intocmai a obligatieiArt.1224 - (1) Creditorul nu poate fi silit sa primeasca in plata o alta prestatie decat cea datorata, chiar daca valoarea prestatiei oferite ar fi mai mare.


(2) Daca, insa, creditorul primeste o alta prestatie in schimbul celei datorate, obligatia se stinge prin dare in plata.§ 2. Conditiile platii
Plata facuta de un incapabilArt.1225 - Debitorul care a executat prestatia datorata nu poate cere restituirea invocand incapacitatea sa la data executarii.
Plata obligatiei de a transmite un drept

Art.1226 - Daca prestatia datorata presupune transmiterea proprietatii sau a unui alt drept, obligatia nu se stinge daca, la data executarii, debitorul nu este titularul dreptului sau nu poate dispune de acesta in mod liber.
Plata facuta cu bunul altuia

Art.1227 - (1) Atunci cand, in executarea obligatiei sale, debitorul preda un bun care nu-i apartine sau de care nu poate dispune, el poate cere creditorului restituirea bunului predat.


(2) Cu toate acestea, daca prestatia, executata cu nerespectarea conditiilor prevazute la alin.(1), se refera la sume de bani ori la alte bunuri consumptibile, debitorul nu poate cere restituirea acestora de la creditorul care le-a consumat cu buna-credinta.
Plata facuta unui incapabilArt.1228 - Plata facuta unui incapabil nu il libereaza pe debitor decat daca profita creditorului.
Executarea obligatiilor de catre un tertArt.1229 - (1) Creditorul nu poate refuza plata facuta de un tert, afara numai daca natura obligatiei sau conventia partilor impune ca obligatia sa fie executata numai de debitor.


(2) Plata facuta de un tert stinge obligatia daca este facuta pe seama debitorului; tertul nu se subroga in drepturile creditorului platit decat in cazurile si conditiile prevazute de lege.


(3) Dispozitiile prezentei sectiuni privind conditiile platii sunt aplicabile in mod corespunzator si tertului platitor.


(4) Creditorul este dator sa refuze plata oferita de tert, daca debitorul l-a incunostintat in prealabil ca se opune la aceasta, cu exceptia cazului in care un asemenea refuz l-ar prejudicia pe creditor.
Destinatarul platii

Art.1230 - Plata trebuie facuta creditorului, reprezentantului sau, legal sau conventional, persoanei indicate de acesta ori persoanei autorizate de instanta sa o primeasca.
Plata facuta unui incapabil

Art.1231 - In cazul in care plata este facuta unui creditor incapabil, obligatia se stinge numai in masura folosului pe care creditorul l-a tras din plata astfel efectuata.
Plata facuta unui tert

Art.1232 - Plata facuta unei alte persoane decat cele mentionate la art.1231 este totusi valabila in urmatoarele cazuri:


a) daca este ratificata de creditor;


b) daca cel care a primit plata devine ulterior titularul creantei;


c) daca a fost facuta, cu buna-credinta, celui care a pretins plata aflandu-se in posesiunea inscrisului constatator al creantei sau prezentand debitorului o chitanta liberatorie de plata semnata de creditor.


(2) Plata facuta in alte conditii decat cele mentionate la art.1231 si 1232 alin.(1) stinge obligatia, insa numai in proportia folosului obtinut de creditor dintr-o plata astfel efectuata.
(3) Creditorul aparent este tinut sa restituie adevaratului creditor plata primita.
Plata facuta unui creditor oprit sa primeasca

Art.1233 - Plata facuta cu nesocotirea unui sechestru, popriri ori a unei opozitii formulate, in conditiile legii, pentru a opri efectuarea platii de catre debitor nu ii impiedica pe creditorii care au obtinut adoptarea unei astfel de masuri sa ceara din nou plata; in acest caz, debitorului ii ramane regresul impotriva creditorului care a primit plata neregulat facuta.
Locul platii

Art.1234 - (1) In lipsa unei stipulatii contrare ori daca locul platii nu se poate stabili potrivit naturii prestatiei ori obiceiului:


a) obligatiile banesti trebuie executate la domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului de la data platii;


b) obligatia de a preda un lucru individual determinat trebuie executata in locul in care bunul se afla la data incheierii contractului;


c) celelalte obligatii se executa la domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului la data incheierii contractului.


(2) Cu conditia de a-l notifica in prealabil pe creditor, debitorul poate solicita ca obligatia sa fie executata la domiciliul sau, dupa caz, sediul sau daca schimbarea domiciliului creditorului face obligatia substantial mai oneroasa.
Data platii

Art.1235 - (1) In lipsa unui termen stipulat de parti obligatia trebuie executata de indata.


(2) Cu toate acestea, instanta poate stabili un termen in cazul in care obiceiul, natura prestatiei sau locul unde urmeaza sa se faca plata impune acordarea unui termen.


(3) Debitorul este liber sa execute obligatia chiar inaintea scadentei daca partile nu au convenit contrariul ori daca acesta nu rezulta din natura contractului sau din imprejurarile in care a fost incheiat.

Data platii prin virament bancar

Art.1236 - Daca plata se face prin virament bancar pe baza unui ordin de plata irevocabil, data platii este aceea la care banca platitoare a debitat contul debitorului cu suma specificata in ordin.

Cheltuielile platii

Art.1237 - Cheltuielile platii sunt in sarcina debitorului.
§3. Punerea creditorului in intarziere
Punerea creditorului in intarziere

Art.1238 - Creditorul poate fi pus in intarziere atunci cand refuza, in mod nejustificat, plata oferita in mod corespunzator sau refuza sa indeplineasca actele pregatitoare fara de care debitorul nu-si poate executa obligatia.
Efectele punerii in intarziere a creditorului

Art.1239 - (1) Creditorul aflat in intarziere, preia riscul imposibilitatii executarii obligatiei iar debitorul nu este tinut sa restituie fructele culese dupa punerea in intarziere.


(2) Creditorul poate raspunde pentru prejudiciile cauzate prin intarziere ca si pentru cheltuielile de conservare a bunului datorat.


(3) Punerea in intarziere produce efecte din momentul ofertei de executare, daca aceasta este ulterior declarata valabila prin hotarare judecatoreasca ori este recunoscuta de creditor.
Drepturile debitorului

Art.1240 - Debitorul poate consemna lucrul pe cheltuiala si riscurile creditorului, liberandu-se astfel de obligatia sa.
Locul consemnarii

Art.1241 - Instanta judecatoreasca va stabili locul consemnarii; marfurile pot fi insa consemnate intr-un depozit ori antrepozit, chiar fara incuviintarea instantei judecatoresti.
Vanzarea publica

Art.1242 - (1) Daca natura lucrului sau a afacerii fac imposibila consemnarea, daca lucrul este perisabil sau daca depozitarea lui necesita costuri de intretinere ori cheltuieli considerabile, debitorul poate porni vanzarea publica a bunului si poate consemna pretul, notificand in prealabil creditorului si primind incuviintarea instantei judecatoresti.


(2) Daca lucrul este cotat la bursa, daca are un pret curent sau are o valoare prea mica fata de cheltuielile unei vanzari publice, instanta poate incuviinta vanzarea lucrului fara notificarea creditorului.
Retragerea lucrului consemnat

Art.1243 - Debitorul are dreptul sa retraga lucrul consemnat, cat timp creditorul nu a declarat ca accepta consemnarea sau cand consemnarea nu a avut ca efect stingerea unui gaj. Creanta renaste cu toate accesoriile sale din momentul retragerii lucrului.


Sectiunea a 2-a


Dovada platiiDreptul de a cere chitanta liberatorie

Art.1244 - (1) Debitorul are dreptul sa ceara, cu ocazia efectuarii platii, o chitanta liberatorie din partea creditorului, iar, daca are un interes legitim, intocmirea ei in forma autentica.


(2) Cheltuielile intocmirii chitantei sunt in sarcina debitorului.


(3) Daca creditorul refuza, in mod nejustificat, sa elibereze chitanta, debitorul are dreptul sa suspende plata.
Prezumtia executarii prestatiei accesorii

Art.1245 - Chitanta in care se consemneaza primirea prestatiei principale face sa se prezume, pana la proba contrarie, executarea prestatiilor accesorii.
Prezumtia executarii obligatiilor succesive

Art.1246 - Chitanta data pentru primirea uneia dintre prestatiile periodice care fac obiectul obligatiei, face sa se prezume, pana la proba contrarie, executarea prestatiilor anterior devenite scadente.
Remiterea inscrisului original al creantei

Art.1247 - (1) Remiterea voluntara a inscrisului original constatator al creantei, facuta de creditor catre debitor, unul din codebitori sau fideiusor, naste prezumtia stingerii obligatiei prin plata. Proba contrarie revine celui interesat sa dovedeasca stingerea obligatiei pe alta cale.


(2) Daca inscrisul original remis voluntar este intocmit in forma autentica, creditorul are dreptul sa probeze ca obligatia nu a fost stinsa.


(3) Se prezuma, pana la proba contrarie, ca intrarea persoanelor mentionate la alin 1) in posesiunea inscrisului original al creantei s-a facut printr-o remitere voluntara din partea creditorului.
Plata prin virament bancar

Art.1248 - (1) Daca plata se face prin virament bancar, ordinul de plata irevocabil semnat de debitor si vizat de banca platitoare prezuma efectuarea platii, pana la proba contrarie a fraudei ce ar fi savarsita de aceasta banca.


(2) Debitorul are oricand dreptul sa solicite bancii creditorului o confirmare, in scris, a efectuarii platii prin virament. Aceasta confirmare prezuma absolut plata.Sectiunea a 3-a


Imputatia platii
Imputatia platii facuta de debitor

Art.1249 - (1) Daca debitorul are, fata de acelasi creditor, mai multe datorii al caror obiect il constituie bunuri fungibile, iar plata facuta nu le poate stinge in totalitate, el are dreptul sa arate, in scris, pe care din aceste datorii intelege sa o stinga prin plata.


(2) In cazul platii efectuate prin virament bancar, debitorul face imputatia prin mentiunile corespunzatoare consemnate de el pe ordinul de plata.


(3) Atunci cand el este cel care face imputatia, debitorul nu poate sa stinga nici o datorie in privinta capitalului acesteia decat daca plata efectuata il acopera in totalitate.


(4) Daca debitorul nu isi exercita dreptul de optiune pana cel mai tarziu la momentul platii, imputatia revine creditorului.
Imputatia facuta de creditor

Art.1250 - (1) Creditorul face imputatia mentionand pe chitanta acea datorie pe care o considera stinsa in urma platii efectuate de debitor.


(2) Atunci cand se face prin virament bancar, plata poate fi imputata de creditor printr-o comunicare scrisa expediata debitorului in termen de cel mult 10 zile de la data creditarii contului creditorului.
Imputatia facuta cu rea credinta

Art.1251 - In cazul in care creditorul face imputatia cu rea-credinta, devin aplicabile dispozitiile privitoare la imputatia facuta de debitor, in acest caz debitorul are, totodata, dreptul la despagubiri pentru prejudiciile cauzate.
Ordinea legala a imputatiei

Art.1252 - (1) Daca nici una din parti nu face imputatia platii, vor fi aplicate, in ordine, urmatoarele reguli :


plata se imputa cu prioritate asupra datoriilor devenite scadente;


se vor considera stinse, in primul rand, datoriile negarantate;


imputatia se va face mai intai asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor;


daca toate datoriile sunt deopotriva scadente, precum si, in egala masura, garantate si oneroase, se vor stinge datoriile mai vechi;


e) in lipsa tuturor criteriilor mentionate la lit.a)-d), imputatia se va face proportional cu valoarea datoriilor.


(2) In toate cazurile, plata se va imputa, mai intai, asupra cheltuielilor de judecata si executare, apoi asupra ratelor, dobanzilor si penalitatilor, in ordinea cronologica a scadentei acestora, si, in final, asupra capitalului, cu exceptia cazului cand partile nu convin altfel.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact