StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Despre liberalitati - donatiaDonatia
Sectiunea 1


Incheierea contractului
Forma donatiei Art.761 - (1) Donatia se incheie prin inscris autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute.


(2) Nu sunt supuse acestei dispozitii donatiile indirecte, cele deghizate si darurile manuale.


(3) Bunurile mobile care fac obiectul donatiei trebuie enumerate si evaluate intr-un act estimativ subsemnat de parti, sub sanctiunea imposibilitatii absolute de a proba liberalitatea.
Formarea contractuluiArt.762 - (1) Oferta de donatie poate fi revocata cat timp donatorul nu a luat la cunostinta de 828h72i acceptarea donatarului. Incapacitatea sau decesul donatorului atrag caducitatea acceptarii.


(2) Oferta nu mai poate fi acceptata dupa moartea destinatarului ei. Mostenitorii donatarului pot insa comunica acceptarea facuta de acesta.


(3) Oferta de donatie facuta unei persoane lipsita de capacitate de exercitiu se accepta de catre reprezentantul legal.


(4) Oferta de donatie facuta unei persoane cu capacitate de exercitiu restransa poate fi acceptata de catre aceasta cu incuviintarea ocrotitorului legal.
Promisiunea de donatie
Nulitatea donatiei pentru incalcarea principiului irevocabilitatii

Art.763 - Promisiunea de donatie nu confera partii decat dreptul de a pretinde daune-interese promitentului care nu-si respecta obligatia, cu conditia de a fi probata precum orice donatie perfectata.
Art.764 Este lovita de nulitate donatia:


daca a fost facuta sub conditie pur potestativa, a carei realizare depinde exclusiv de vointa donatorului;


care impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta in viitor, daca valoarea acestora nu este specificata in contractul de donatie;


prin care donatorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul;


daca donatorul si-a rezervat dreptul de a dispune de bunul donat, chiar daca donatorul moare fara sa fi dispus de acel bun. Daca rezerva vizeaza doar o parte din bunurile donate, nulitatea opereaza numai in privinta acesteia.
Reintoarcerea conventionala

Art.765 - (1) Donatorul poate stipula intoarcerea bunurilor daruite, daca donatarul, sau atat acesta cat si descendentii sai, ar deceda inaintea lui.


(2) Aceste stipulatii nu se pot face decat in favoarea donatorului.


(3) Dreptul de intoarcere, in ce priveste imobilele, se va nota in cartea funciara.Sectiunea a2-a


Efectele donatiei
Raspunderea donatorului

Art.766 - In executarea donatiei, dispunatorul raspunde numai pentru dol si culpa grava.
Garantia pentru evictiune

Art.767 - (1) Donatorul nu raspunde pentru evictiune decat daca a promis expres garantia.


(2) El raspunde cand evictiunea decurge din fapta sa sau din dolul sau. La donatiile cu sarcini, garantia se intinde pana la concurenta acestora.
Garantia pentru vicii ascunse

Art.768 - (1) Donatorul nu raspunde pentru viciile ascunse afectand bunul donat.


(2) Totusi, el este tinut sa repare prejudiciul cauzat donatarului, daca a cunoscut viciile la incheierea contractului si nu le-a adus la cunostinta donatarului inainte de predare.


(3) Daca donatia este cu sarcina, donatorul raspunde pentru viciile ascunse in limita valorii sarcinii.Sectiunea a 3-a


Revocarea donatiei
Cauze de revocare Art.769 - Donatia poate fi revocata pentru neindeplinirea culpabila a sarcinilor cu care s-a facut si pentru ingratitudine.
Modul de operare

Art.770 - Revocarea pentru neindeplinirea sarcinilor si pentru ingratitudine nu opereaza de drept.
Neindeplinirea sarcinii

Art.771 - (1) Daca donatarul nu indeplineste sarcina la care s-a obligat, donatorul sau succesorii sai in drepturi pot cere fie executarea sarcinii, fie revocarea donatiei.
(2) In cazul in care sarcina a fost stipulata in favoarea unui tert, acesta poate cere numai executarea sarcinii.


(3) Dreptul la actiunea prin care se solicita executarea sarcinii sau revocarea donatiei se prescrie in termen de 3 ani de la data la care sarcina trebuia executata. Daca in contractul de donatie nu se mentioneaza termenul in care sarcina trebuie executata, prescriptia incepe sa curga de la data incheierii donatiei.
Intinderea obligatiei de executare

Art.772 - Donatarul este tinut sa indeplineasca sarcina numai in masura valorii donatiei, raportata la data cand aceasta trebuia indeplinita.
Efecte

Art.773 - Cand donatia este revocata pentru neindeplinirea sarcinilor, bunul reintra in patrimoniul donatorului liber de orice drepturi constituite intre timp asupra lui, dispozitiile art.669 fiind, insa, aplicabile.
Ingratitudinea

Art.774 - Donatia se revoca pentru ingratitudine in urmatoarele cazuri:


a) daca donatarul a atentat la viata donatorului, a unei persoane apropiate lui sau, stiind ca altii intentioneaza sa atenteze, nu l-a instiintat;


b) daca se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fata de donator;


c) daca refuza donatorului ajuns in nevoie acordarea de alimente, in limitele venitului corespunzator al bunurilor daruite si neputand depasi valoarea actuala a donatiei.
Cererea de revocare pentru ingratitudine

Art.775 - (1) Dreptul la actiunea prin care se solicita revocarea pentru ingratitudine se prescrie in termen de un an de la data savarsirii faptei imputate donatarului sau din ziua in care aceasta a putut fi cunoscuta de donator.


(2) Actiunea in revocare pentru ingratitudine poate fi exercitata numai impotriva donatarului. Daca donatarul moare dupa introducerea actiunii, aceasta poate fi continuata impotriva mostenitorilor.


(3) Cererea de revocare nu poate fi introdusa de succesorii donatorului, cu exceptia cazului in care donatorul a devenit incapabil sau a decedat in termenul prevazut la alin 1).


(4) Actiunea pornita de donator poate fi continuata de mostenitorii acestuia.
Efecte

Art.776 - (1) Revocarea pentru ingratitudine nu infirma drepturile reale dobandite cu titlu oneros, asupra unui imobil cuprins in donatie, de catre un tert de buna credinta care s-a increzut in cartea funciara. Dobandirea tertului trebuie sa fi fost anterioara notarii in cartea funciara a cererii de revocare.


(2) In caz de revocare pentru ingratitudine, donatarul va fi obligat sa intoarca valoarea bunurilor instrainate, socotita la data solutionarii cauzei; el va fi obligat de asemenea sa restituie fructele sau veniturile percepute de la data faptei de ingratitudine.
Exceptie

Art.777 - Donatiile facute viitorilor soti sau unuia dintre ei in vederea casatoriei nu sunt revocabile pentru ingratitudine.Sectiunea a 4-a


Donatiile facute viitorilor soti in vederea casatoriei si donatiile intre soti
Donatiile in vederea casatoriei

Art.778 - Donatiile facute viitorilor soti sau unuia dintre ei in vederea incheierii casatoriei nu mai produc efecte in cazul in care casatoria nu se incheie sau este anulata.
Revocabilitatea donatiei intre sotiArt.779 - Orice donatie facuta intre soti in timpul casatoriei este revocabila.
Simulatia

Art.780 - (1) Orice donatie deghizata sau prin persoana interpusa ce ar atenta la revocabilitatea donatiilor intre soti este nula.


(2) Sunt considerate persoane interpuse copiii si orice ruda a donatarului, la a carei succesiune ar avea vocatie in momentul realizarii donatiei simulate.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact