StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Casatoria - desfacerea casatorieiDesfacerea casatoriei
Sectiunea 1


Cazurile de divort
§1. Dispozitii generale
Motivele de divort Art.297 Divortul poate fi pronuntat:


prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia dintre soti acceptata de celalalt sot;


la cererea unuia dintre soti care nu mai doreste, indiferent de motiv, continuarea casatoriei;
atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre soti sunt grav vatamate si continuarea casatoriei nu mai este posibila;


in urma cererii oricaruia dintre soti, daca starea sanatatii unuia dintre ei face imposibila continuarea casatoriei;


cand unul dintre soti a fost condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani.


§ 2.Divortul prin acordul sotilor
Conditii

Art.298 - (1) Divortul prin acordul sotilor poate fi pronuntat indiferent de data incheierii casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie.


(2) Divortul prin acordul sotilor nu poate fi admis daca unul dintre soti este pus sub interdictie.
Depunerea cererii de divort

Art.299 - Cererea de divort poate fi depusa si prin intermediul unui mandatar comun, inclusiv avocat, cu procura speciala sub semnatura legalizata.
Examinarea cererii de divort

Art.300 - Instanta este obligata sa verifice existenta consimtamantului liber si neviciat al fiecarui sot.
Solutionarea cererii de divort

Art.301 - (1) In toate cazurile, instanta va dispune desfacerea casatoriei fara a pronunta divortul din vina unuia sau a ambilor soti.


(2) Prin aceeasi hotarare instanta va lua act de invoiala sotilor cu privire la cererile accesorii. In cazul in care nu exista invoiala sau aceasta este contrara intereselor copiilor minori ori ale unuia dintre soti, instanta va acorda un termen de cel mult trei luni.


(3) Daca in termenul prevazut la alin 2), acordul sotilor cu privire la cererile accesorii nu se realizeaza sau nu respecta indrumarile date de instanta, actiunea va fi respinsa ca inadmisibila.
Divortul cerut de unul dintre soti si acceptat de celalalt sot

Art.302 - (1) Oricare dintre soti poate cere divortul in cazul in care, din motive temeinice, continuarea casatoriei a devenit imposibila.


(2) Daca celalalt sot recunoaste faptele care au dus la destramarea vietii conjugale, instanta va admite cererea fara a cerceta temeinicia motivelor de divort si fara a se pronunta asupra culpei fiecaruia dintre soti.


(3) Declaratiile facute de soti nu pot fi folosite ca mijloc de proba in nici o alta actiune in justitie.


§3.Divortul la cererea unilaterala a unuia dintre soti
Conditiile divortului

Art.303 - (1) In cazul in care, indiferent de motiv, unul dintre soti nu mai doreste continuarea casatoriei el va obtine divortul numai daca au trecut cel putin sase luni de la incheierea casatoriei.


(2) In acest caz, divortul se pronunta din culpa exclusiva a reclamantului.


(3) Daca, insa, sotul parat declara ca este de acord cu divortul, sunt aplicabile dispozitiile art.301.


§4.Divortul din culpa sotilor
Conditiile divortului Art.304 - In cazul prevazut de art.297 lit.c), divortul se poate pronunta daca instanta stabileste culpa sotului parat in destramarea casatoriei. Cu toate acestea, daca din probele administrate rezulta vina amandurora, instanta poate pronunta divortul din culpa comuna a sotilor, chiar daca numai unul dintre ei a facut cerere de divort.
Divortul datorat detentiei prelungite a sotului

Art.305 - Divortul poate fi cerut de un sot, atunci cand celalalt sot a fost condamnat definitiv la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani. In acest caz, divortul se pronunta din culpa acestuia din urma.
Impacarea sotilor

Art.306 - (1) Impacarea sotilor poate interveni oricand in timpul procesului de divort. Intr-o noua cerere de divort nu pot fi invocate drept motive fapte petrecute inainte de impacarea sotilor sub sanctiunea respingerii cererii.


(2) Mentinerea sau reluarea temporara a vietii comune nu sunt considerate ca impacare daca au ca motiv doar nevoia, o incercare de impacare sau educarea copiilor.
§5. Divortul remediu
Conditii Art.307 - (1) In cazul prevazut de art.297 lit.d), instanta va dispune desfacerea casatoriei fara a pronunta divortul din vina unuia sau a ambilor soti.


(2) Instanta va putea desface casatoria datorita starii sanatatii sotului parat, numai daca divortul nu ar produce pentru acesta consecinte deosebit de grave care sa justifice mentinerea casatoriei.Sectiunea  a 2-a


Efectele divortului
§1. Data desfacerii casatoriei
Data desfacerii casatoriei

Art.308 - Casatoria este desfacuta din ziua cand hotararea prin care s-a pronuntat divortul a ramas irevocabila.
Incetarea regimului matrimonialArt.309 - (1) In ceea ce priveste incetarea regimului matrimonial, intre soti, hotararea de divort produce efecte incepand cu data introducerii cererii de divort.


(2) Cu toate acestea, sotul nevinovat poate cere instantei sa constate ca regimul matrimonial a incetat de la data separatiei in fapt.


(3) Dispozitiile alin 2) sunt aplicabile si in cazul divortului prin acordul sotilor, daca acestia au convenit astfel.
Actele incheiate in frauda celuilalt sot

Art.310 - Actele mentionate la art.273 alin.(2), precum si actele din care se nasc obligatii in sarcina comunitatii, incheiate de unul dintre soti dupa data introducerii cererii de divort sunt lovite de nulitate relativa, daca au fost facute in frauda celuilalt sot.
Opozabilitatea hotararii de divort

Art.311 - Hotararea judecatoreasca prin care s-a pronuntat divortul este opozabila fata de terti, in conditiile legii.


(2) Dispozitiile art.220 alin 2) si ale art.262 si art.263 sunt aplicabile in mod corespunzator.§2. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre soti
Numele de familie dupa casatorie

Art.312 - (1) La desfacerea casatoriei prin divort, sotii pot conveni sa pastreze numele purtat in timpul casatoriei.


(2) Instanta judecatoreasca va lua act de aceasta intelegere prin hotararea de divort. Pentru motive temeinice, instanta poate sa incuviinteze acest drept chiar in lipsa unei intelegeri intre soti.


(3) Daca nu a intervenit o intelegere sau daca instanta nu a dat incuviintarea, fiecare dintre fostii soti va purta numele dinaintea casatoriei.
Drepturile sotului divortat

Art.313 - (1) Divortul este considerat pronuntat impotriva sotului din a carui culpa exclusiva s-a desfacut casatoria.


(2) Sotul impotriva caruia a fost pronuntat divortul pierde drepturile pe care legea sau conventiile incheiate anterior cu tertii le atribuie sotului divortat.


(3) Aceste drepturi nu sunt pierdute in cazul culpei comune sau al divortului prin acordul sotilor.
Dreptul la despagubiri

Art.314 - Sotul nevinovat, care sufera un prejudiciu material sau moral prin desfacerea casatoriei, va putea cere sotului vinovat sa-l despagubeasca. Instanta judecatoreasca va solutiona cererea prin hotararea de divort.
Obligatia de intretinere

Art.315 - (1) Prin desfacerea casatoriei, obligatia de intretinere intre soti inceteaza.


(2) Sotul divortat are dreptul la intretinere, daca se afla in nevoie din pricina unei incapacitati de munca survenite inainte de casatorie, ori in timpul casatoriei; el are drept la intretinere si atunci cand incapacitatea se iveste in decurs de un an de la desfacerea casatoriei, insa numai daca incapacitatea se datoreaza unei imprejurari in legatura cu casatoria.
(3) Intretinerea datorata potrivit dispozitiilor alin 2) se stabileste pana la o patrime din venitul net al sotului obligat la plata ei, in raport cu mijloacele sale si cu starea de nevoie a sotului creditor. Aceasta intretinere, impreuna cu intretinerea datorata copiilor, nu va putea  depasi o treime din venitul net al sotului obligat la plata.


(4) Cand divortul este pronuntat din culpa exclusiva a unuia dintre soti, acesta nu va beneficia de prevederile alin 2) si (3) decat timp de un an de la desfacerea casatoriei.


(5) In afara altor cazuri prevazute de lege, obligatia de intretinere inceteaza prin recasatorirea sotului indreptatit sau in cazul in care sotul indreptatit traieste in stare notorie de concubinaj.§3. Efectele divortului cu privire la raporturile dintre parinti si copiii lor minori
Incredintarea copiilor minori

Art.316 - (1) Instanta judecatoreasca hotaraste, o data cu pronuntarea divortului, asupra raporturilor dintre parintii divortati si copiii lor minori, tinand seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de ancheta psiho-sociala, precum si, daca este cazul, de invoiala parintilor, pe care ii va asculta.


(2) Ascultarea copilului care a implinit varsta de 10 ani este obligatorie, dispozitiile art.202 fiind aplicabile.
Exercitarea responsabilitatii parintesti

Art.317 - (1) Responsabilitatea parinteasca revine in comun ambilor soti, afara de cazul in care instanta decide altfel.


(2) In lipsa intelegerii dintre parinti sau daca aceasta este contrara interesului superior al copilului, instanta va stabili, o data cu pronuntarea divortului, domiciliul copilului minor la parintele la care acesta locuieste in mod statornic.


(3) In mod exceptional, daca este in interesul superior al copilului, instanta poate stabili domiciliul la bunici sau la alte rude ori persoane, cu consimtamantul acestora, ori la o institutie de ocrotire. Acestea exercita supravegherea minorului si indeplinesc toate actele obisnuite privind sanatatea, educatia si invatatura copilului.
Exercitarea responsabilitatii parintesti de catre un singur parinte

Art. 318 - (1) Daca exista motive intemeiate, avand in vedere interesul copilului, instanta va hotari ca responsabilitatea parinteasca sa revina numai unuia dintre parinti.


(2) Celalalt parinte pastreaza dreptul de a veghea asupra modului de crestere si educare a copilului, precum si dreptul de a consimti la adoptia sau la casatoria acestuia.
Execitarea responsabilitatii parintesti de catre alte persoane

Art.319 - (1) In mod exceptional, instanta va putea hotari plasamentul copilului la o ruda sau la o alta familie ori persoana, cu consimtamantul acestora sau intr-o institutie de ocrotire. Acestea exercita numai drepturile si indatoririle care revin parintilor cu privire la persoana copilului.


(2) Instanta judecatoreasca va stabili daca drepturile cu privire la bunurile copilului se exercita de catre parinti in comun sau revin unuia dintre ei.
Drepturile parintelui separat de copil

Art. 320 - (1) Parintele sau, dupa caz, parintii separati de copilul lor au dreptul de a avea legaturi personale cu acesta.


(2) In caz de neintelegere, instanta decide cu privire la modalitatile de exercitare a acestui drept.
Stabilirea contributiei prin hotararea judecatoreasca

Art. 321 - Instanta, prin hotararea de divort, va stabili contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere a copiilor.
Modificarea masurilor luate cu privire la copil

Art.322 - In cazul schimbarii imprejurarilor, instanta judecatoreasca va putea modifica masurile cu privire la drepturile si indatoririle parintilor divortati fata de copii lor minori, la cererea oricaruia dintre parinti sau a unui alt membru de familie, a copilului, a institutiei de ocrotire, a institutiei publice specializate pentru protectia copilului sau a procurorului.
Raporturile dintre parinti si copiii lor minori in alte cazuri

Art.323 - In cazul prevazut de art.205 alin 2), instanta va hotari asupra raporturilor dintre parinti si copiii lor minori, dispozitiile art. 316-322 fiind aplicabile in mod corespunzator.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact