StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Cartea funciara - rectificarea inscrierilor de carte funciara

Rectificarea inscrierilor de carte funciara
Definitia rectificarii Art.667 - (1) Cand o inscriere facuta in cartea funciara nu corespunde cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea acesteia.


(2) Situatia juridica reala trebuie sa rezulte dintr-o recunoastere scrisa facuta de titularul inscrierii a carei rectificare se solicita ori dintr-o hotarare judecatoreasca. pronuntata impotriva acestuia, prin care s-a admis actiunea de fond. Actiunea de fond poate fi, dupa caz, o actiune in nulitate, rezolutiune, reductiune sau orice alta actiune intemeiata pe o cauza de ineficacitate a actului juridic.


(3) Rectificarea se poate face prin radierea, indreptarea sau mentionarea oricarei operatiuni susceptibile de a face obiectul unei inscrieri in cartea funciara.
Conditiile rectificarii intabularii sau inscrierii provizorii

Art.668 - (1) Orice persoana interesata poate cere rectificarea unei intabulari sau inscrieri provizorii, daca:


a) inscrierea, incheierea sau, dupa caz, actul in temeiul caruia s-a dispus inscrierea nu este valabil;


b) dreptul inscris a fost gresit calificat;


c) nu mai sunt intrunite conditiile de existenta a dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s-a facut inscrierea.


(2) In lipsa consimtamantului titularului, rectificarea se va incuviinta numai in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile.


(3) Actiunea in rectificare poate fi introdusa concomitent sau dupa ce a fost admisa actiunea de fond.
Actiunea in rectificare

Art.669- (1) Actiunea in rectificare este imprescriptibila fata de dobanditorul nemijlocit, al carui drept este inscris in temeiul actului atacat prin actiunea de fond.


(2) Daca tertul si-a inscris, cu buna-credinta, dreptul real pe care l-a dobandit cu titlu oneros, actiunea in rectificare se prescrie in termen de trei ani, socotiti de la data inscrierii dreptului in folosul dobanditorului nemijlocit.


(3) Termenul de prescriptie al actiunii in rectificare este de 10 ani daca tertul de buna-credinta si-a inscris dreptul in temeiul unei donatii sau a unui legat cu titlu particular.


(4) Dobanditorul este de buna-credinta daca, in raport cu data dobandirii dreptului, sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii :


a) in cartea funciara nu era notata nici o actiune impotriva vreunuia dintre titularii inscrierilor anterioare facute inauntrul termenului de prescriptie al actiunii in rectificare, b) temeiul actiunii de fond nu reiesea din cuprinsul cartii funciare si nici din continutul actului juridic invocat pentru inscrierea imediat anterioara celei facute in folosul dobanditorului.


(5) Nu este admisibila dovada ca dobanditorul ar fi cunoscut existenta temeiului actiunii de fond pe o alta cale decat cele mentionate la alin 4).


(6) Actiunea in rectificare este imprescriptibila si fata de tertul subdobanditor de rea-credinta, cu exceptia cazului in care dreptul sau a fost inscris in temeiul unui act incheiat cu un subdobanditor care, in cazul prevazut la alin.(2) ori, dupa caz, la alin.(3), putea face sa se respinga actiunea in rectificare daca ar fi fost introdusa impotriva ei.


(7) In toate cazurile, actiunea in rectificare esteinadmisibila daca s-a implinit termenul de prescriptie al actiunii de fond.
Efectele admiterii actiunii in rectificare

Art.670 - (1) Hotararea prin care se admite rectificarea unei inscrieri nu va aduce atingere drepturilor inscrise in folosul persoanelor impotriva carora actiunea nu a fost admisa.


(2) Daca insa actiunea in rectificare a fost notata in cartea funciara, hotararea judecatoreasca se va executa, din oficiu, si impotriva acelora care au dobandit vreun drept tabular dupa notare.
Rectificarea notarii in cartea funciara

Art.671 - (1) Orice persoana interesata va putea cere rectificareaunei notari in cazurile prevazute de art.668, precum si ori de cate ori, din alte cauze, notarea nu este sau a incetat sa fie exacta.


(2) Rectificarea se va incuviinta in temeiul unei hotarari judecatoresti irevocabile; dreptul la actiune este imprescriptibil.
Indreptarea erorilor materiale

Art.672- Erorile materiale savarsite cu prilejul inscrierilorefectuate in cartea funciara, altele decat cele care constituie cazuri de rectificare, se pot indrepta la cerere sau din oficiu. Dispozitiile art.669 alin 1) si (3), 670 si 671 sunt aplicabile in mod corespunzator.
Neaplicareadispozitiilor privind suspendarea si repunerea in termenul de prescriptieArt.673 - Dispozitiile referitoare la suspendare si la repunerea in termenul de prescriptie extinctiva nu sunt aplicabile termenelor de prescriptie prevazute la art.669 alin 2) si (3) din prezentul titlu.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact