StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Casnicia - despre proprietatea privata - limitele (ingradirile) dreptului de proprietateLimitele (ingradirile) dreptului de proprietate
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Limitarea exercitiului dreptului de proprietateArt.461 - Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitata prin lege, prin act juridic sau prin hotarare judecatoreasca.Sectiunea a 2-a


Ingradiri legale
§.1 Dispozitii comune
Interesul public si interesul privat

Art.462 - (1) Legea poate ingradi exercitarea dreptului de proprietate fie in interes public, fie in interes privat.


(2) Ingradirile legale in interes privat pot fi agravate, modificate ori desfiintate tempor 333e45d ar prin acordul partilor; pentru opozabilitate fata de terti este necesara indeplinirea formalitatilor de publicitate prevazute de lege.
Dreptul de a folosi subsolul proprietatilor imobiliare

Art.463 - (1) Pentru lucrari de interes general, autoritatea publica poate folosi subsolul oricarei proprietati imobiliare, cu obligatia de a despagubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantatiilor sau constructiilor, precum si pentru alte daune imputabile autoritatii.


(2) In acest caz, despagubirea se stabileste prin conventia incheiata intre proprietar si autoritatea publica sau, in caz de divergenta, prin justitie.
Reguli privind protectia mediului si buna vecinatate

Art.464 - Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului


.

§. 2 Folosirea apelor
Reguli privind curgerea fireasca a apelor

Art.465 - (1) Proprietarul fondului inferior nu poate impiedica in nici un fel curgerea fireasca a apelor provenite de pe fondul superior.


(2) Daca aceasta curgere cauzeaza prejudicii fondului inferior, proprietarul acestuia poate cere autorizarea justitiei spre a face pe fondul sau lucrarile necesare schimbarii directiei apelor, suportand toate cheltuielile ocazionate.


(3) La randul sau, proprietarul fondului superior este obligat sa nu efectueze nici o lucrare de natura sa agraveze situatia fondului inferior.
Reguli privind curgerea provocata a apelor

Art.466 - (1) Proprietarul fondului inferior nu poate impiedica nici curgerea provocata de proprietarul fondului superior sau de alte persoane, asa cum este cazul apelor care tasnesc pe acest din urma fond datorita unor lucrari subterane intreprinse de proprietarul acestuia, al apelor provenite din secarea terenurilor mlastinoase, al apelor folosite intr-un scop casnic, agricol sau industrial, insa numai daca aceasta curgere preceda varsarea intr-un curs de apa sau intr-un sant.


(2) In acest caz, proprietarul fondului superior este obligat sa aleaga calea si mijloacele de scurgere de natura sa aduca prejudicii minime fondului inferior, ramanand dator la plata unei despagubiri juste si prealabile catre proprietarul acestui din urma fond.


(3) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica atunci cand pe fondul inferior se afla o constructie, impreuna cu gradina si curtea aferenta, sau un cimitir.
Cheltuieli referitoare la irigatii

Art.467 - (1) Proprietarul care vrea sa foloseasca pentru irigarea terenului sau apele naturale si artificiale de care poate dispune in mod efectiv, are dreptul ca, pe cheltuiala sa exclusiva, sa faca pe terenul riveranului opus lucrarile necesare pentru captarea apei.


(2) Dispozitiile art.466 alin 2) si (3) se aplica in mod corespunzator.
Obligatia proprietarului caruia ii prisoseste apa

Art.468 - (1) Proprietarul caruia ii prisoseste apa pentru necesitatile curente este obligat ca, in schimbul unei juste si prealabile despagubiri, sa ofere acest surplus pentru proprietarul care nu si-ar putea procura apa necesara pentru fondul sau decat cu o cheltuiala excesiva.


(2) Proprietarul nu poate fi scutit de obligatia mentionata la alin 1) pretinzand ca ar putea acorda surplusului de apa o alta destinatie decat satisfacerea necesitatilor curente. El poate insa cere despagubiri suplimentare proprietarului aflat in nevoie, cu conditia de a dovedi existenta reala a destinatiei pretinse.
Intrebuintarea izvoarelor

Art.469 - (1) Proprietarul poate acorda orice intrebuintare izvorului ce ar exista pe fondul sau, sub rezerva de a nu aduce atingere drepturilor dobandite de proprietarul fondului inferior.


(2) Proprietarul fondului pe care se afla izvorul nu poate sa-i schimbe cursul daca prin aceasta schimbare ar lipsi locuitorii unei localitati de apa necesara pentru satisfacerea nevoilor curente.
Despagubiri datorate proprietarului izvorului

Art.470 - (1) Proprietarul izvorului poate cere repararea prejudiciilor cauzate de persoana care, prin lucrarile efectuate, a secat, a micsorat ori a alterat apele sale.


(2) Daca starea de fapt o permite, proprietarul poate pretinde restabilirea situatiei anterioare atunci cand apa era indispensabila pentru exploatarea fondului sau.
Reguli speciale privind folosirea apelor

Art.471 - Dispozitiile prezentului paragraf se completeaza cu reglementarile speciale in materia regimului apelor.§. 3 Picatura stresinii


Picatura stresinii Art.472 - Proprietarul este obligat sa isi faca streasina casei sale astfel incat apele provenind de la ploi sa nu se scurga pe fondul proprietarului vecin.§. 4 Distanta si lucrarile intermediare


cerute pentru anumite constructii, lucrari si plantatii
Distanta minima fata de linia de hotar

Art.473- Orice constructii, lucrari sau plantatii se pot face de catre proprietarul fondului numai cu respectarea unei distante minime fata de linia de hotar, conform legii, regulamentului de urbanism sau, in lipsa, obiceiului locului, astfel incat sa nu se aduca atingere drepturilor proprietarului vecin.
Sanctiuni

Art.474 - (1) In lipsa unor dispozitii cuprinse in lege, regulamentul de urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie saditi la o distanta de cel putin doi metri de linia de hotar, cu exceptia acelora mai mici de doi metri, a plantatiilor si a gardurilor vii.


(2) In caz de nerespectare a distantei, proprietarul vecin este indreptatit sa ceara scoaterea ori, dupa caz, taierea, la inaltimea cuvenita, a arborilor, plantatiilor ori a gardurilor vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate.


(3) Proprietarul fondului peste care se intind radacinile sau ramurile arborilor apartinand proprietarului vecin are dreptul de a le taia, precum si dreptul de a pastra fructele cazute in mod natural pe fondul sau.§. 5 Vederea asupra proprietatii vecinului
Fereastra sau deschiderea in zidul comunArt.475 - Nu este permis sa se faca fereastra sau deschidere in zidul comun.
Distanta minima pentru fereastra de vedere

Art.476 - (1) Este obligatorie pastrarea unei distante de cel putin doi metri intre fondul, ingradit sau neingradit, apartinand proprietarului vecin, si fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrari ce ar fi orientate catre acest fond.


(2) Vederile piezise spre fondul invecinat sunt interzise la o distanta mai mica de un metru.


(3) Distanta se calculeaza de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe fata zidului in care s-a deschis vederea sau, dupa caz, pe linia exterioara a balconului, pana la linia de hotar.
Fereastra de lumina

Art.477 - Dispozitiile art.488 nu exclud dreptul proprietarului de a-si deschide, fara limita de distanta, ferestre de lumina daca sunt astfel construite incat sa impiedice vederea spre fondul invecinat.§. 6 Dreptul de trecere
Dreptul de trecere Art.478 - (1) Este recunoscut dreptul de a trece pe fondul vecin in favoarea proprietarului fondului care este in totalitate lipsit de acces la calea publica.


(2) Trecerea trebuie sa se faca in conditii de natura sa aduca o minima stanjenire exercitarii dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea publica. Proprietarul fondului infundat este obligat la plata unei juste despagubiri.
Debitorii obligatiei de trecere si despagubiri

Art.479 - (1) Daca lipsa accesului provine din vanzare, schimb, imparteala sau dintr-un alt act juridic, trecerea nu va putea fi ceruta decat celor care au dobandit partea de teren pe care se facea anterior trecerea.


(2) Cand lipsa accesului este imputabila proprietarului care pretinde trecerea, proprietarul fondului care are acces la calea publica are alegerea intre a cere dublul despagubirii si a-l obliga pe vecinul sau la vanzarea fondului infundat


.

§. 7 Alte ingradiri legale
Dreptul de trecere pentru utilitati

Art.480 - (1) Proprietarul este obligat sa permita trecerea prin fondul sau a conductelor de apa, gaz sau altele asemenea, a firelor electrice subterane ori aeriene, precum si a oricaror alte instalatii sau materiale ce deservesc fonduri invecinate sau din aceeasi zona.


(2) Aceasta obligatie subzista numai pentru situatia in care trecerea prin alta parte ar fi imposibila, periculoasa sau foarte costisitoare.


(3) In toate cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei juste despagubiri.
Dreptul de trecere pentru efectuarea unor lucrari

Art.481 - (1) De asemenea, proprietarul este obligat sa permita folosirea fondului sau pentru efectuarea unor lucrari necesare fondului invecinat, precum si accesul vecinului pe terenul sau pentru taierea crengilor si culegerea fructelor, in schimbul unei despagubiri daca este cazul.


(2) Dispozitiile art.480 alin 2) sunt aplicabile.


Dreptul de trecere pentru reintrarea in posesie

Art.482 - (1) Proprietarul unui fond nu poate impiedica accesul altuia pentru a redobandi posesiunea unui bun al sau, ajuns intamplator pe fondul respectiv, daca a fost instiintat in prealabil.


(2) In toate cazurile, proprietarul fondului are dreptul la o justa despagubire pentru prejudiciile ocazionate de reintrarea in posesiune, precum si pentru cele pe care bunul le-a cauzat fondului.
Starea de necesitate

Art.483 - (1) Cel care, pentru a se apara pe sine ori pe altul de un pericol iminent, foloseste sau distruge un bun al altuia poate fi obligat sa plateasca proprietarului o despagubire echitabila; in acest din urma caz el are, dupa imprejurari, un drept de regres impotriva celui care s-a imbogatit fara just temei.


(2) Nu poate pretinde nici o despagubire proprietarul care a provocat sau a favorizat aparitia pericolului.
Reguli speciale

Art.484 - Ingradirile cuprinse in prezenta sectiune se completeaza cu dispozitiile legilor speciale privind regimul juridic al anumitor bunuri, cum ar fi terenurile si constructiile de orice fel, padurile, bunurile din patrimoniul national-cultural, bunurile sacre ale cultelor religioase, precum si altele asemenea.Sectiunea a 3-a


Ingradiri conventionale
Limitarea dreptului de proprietate prin acte juridiceArt.485 - Proprietarul poate sa consimta la limitarea dreptului sau prin acte juridice daca nu incalca ordinea publica si bunele moravuri.
Clauza de inalienabilitate. Conditii. Domeniu de aplicare

Art.486 - (1) Prin conventie sau testament se poate interzice instrainarea unui bun, insa numai pe durata pentru care exista un interes serios si legitim.


(2) Nulitatea clauzei de inalienabilitate stipulate intr-un contract cu titlu oneros atrage, in toate cazurile, nulitatea contractului insusi.


(3) Clauza de inalienabilitate este subinteleasa in conventiile din care se naste obligatia de a transmite in viitor proprietatea catre o persoana determinata sau determinabila.


(4) Transmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi oprita prin stipularea inalienabilitatii.
Conditii de opozabilitate

Art.487 - (1) Pentru opozabilitate, clauza de inalienabilitate trebuie sa fie supusa formalitatilor de publicitate prevazute de lege, daca este cazul.


(2) In cazul bunurilor mobile, sunt aplicabile, in mod corespunzator, regulile prevazute pentru dobandirea proprietatii prin posesiunea de buna-credinta.


(3) Neindeplinirea conditiilor de opozabilitate nu il lipseste pe creditorul obligatiei de a nu instraina de dreptul de a pretinde daune-interese proprietarului care nu se conformeaza acestei obligatii.
Sanctiuni pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate

Art.488 - (1) Clauza de inalienabilitate nu poate fi invocata impotriva dobanditorilor bunului sau a creditorilor proprietarului care s-a obligat sa nu instraineze decat daca este valabila si indeplineste conditiile de opozabilitate.


(2) Actul de instrainare incheiat cu nerespectarea clauzei este anulabil la cererea persoanei in interesul careia s-a stipulat inalienabilitatea.


(3) Nu pot fi supuse urmaririi bunurile pentru care s-a stipulat inalienabilitatea, cat timp clauza produce efecte.Sectiunea a 4-a


Ingradiri judiciare
Exercitarea abuziva a dreptului de proprietate

Art.489 - (1) Daca proprietarul cauzeaza un prejudiciu prin exercitarea abuziva a dreptului sau, instanta poate sa il oblige la despagubiri in folosul celui vatamat, precum si la restabilirea situatiei anterioare, atunci cand acest lucru este posibil.


(2) Daca prejudiciul este iminent sau foarte probabil, instanta poate sa incuviinteze, pe cale de ordonanta presedintiala, masurile necesare pentru prevenirea pagubei.CAPITOLUL IV


Incetarea proprietatii private. Exproprierea si confiscareaStingerea dreptului de proprietate

Art.490 - (1) Dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz. Dispozitiile legale privind dobandirea de catre gasitor a bunului pierdut raman aplicabile.


(2) Proprietarul poate renunta la dreptul sau prin abandonarea bunului mobil sau prin inscrierea in cartea funciara, in conditiile legii, a declaratiei de renuntare la proprietate.


(3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauza de utilitate publica stabilita potrivit legii, cu justa si prealabila despagubire, fixata de comun acord intre proprietar si expropriator sau, in caz de divergenta, pe cale judecatoreasca.


(4) Nu pot fi supuse confiscarii decat bunurile destinate sau folosite la savarsirea unei infractiuni ori contraventii sau cele rezultate din acestea.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact