StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Prescriptia extinctiva - cursul prescriptiei extinctiveCursul prescriptiei extinctive
Sectiunea 1


Inceputul prescriptiei extinctive
Inceputul prescriptiei extinctive

Art.1960 - Prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul la actiune.
Inceputul prescriptiei extinctive in unele cazuri speci 424d36e ale

Art.1961 - (1) Daca prin lege nu se prevede altfel, prescriptia incepe sa curga de la data cand obligatia devine exigibila, iar in cazul obligatiei de a nu face, de la data incalcarii acesteia.
(2) In cazul in care dreptul este afectat de un termen suspensiv, prescriptia incepe sa curga de la implinirea termenului sau, dupa caz, de la data renuntarii la beneficiul termenului stabilit exclusiv in favoarea creditorului.


(3) Daca dreptul este afectat de o conditie suspensiva, prescriptia incepe sa curga de la data cand s-a indeplinit conditia.
Actiuni reale prescriptibile extinctiv

Art.1962 - In cazul actiunilor reale prescriptibile extinctiv, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data incalcarii dreptului, daca prin lege nu se prevede altfel.
Dreptul la actiune in restituirea prestatiilor

Art.1963 - Prescriptia dreptului la actiune in restituirea prestatiilor facute in temeiul unui act anulabil ori desfiintat pentru rezolutiune sau alta cauza de ineficacitate, incepe sa curga de la data ramanerii irevocabile a hotararii prin care s-a desfiintat actul, cu exceptia cazului cand dreptul la actiune a fost exercitat chiar in procesul in care s-a dispus desfiintarea actului.
Dreptul la actiune in restituirea prestatiilor succesive

Art.1964 - Cand este vorba de prestatii succesive, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data la care fiecare prestatie devine exigibila, iar daca prestatiile alcatuiesc un tot unitar, de la data ultimei prestatii neexecutate.
Dreptul la actiune in materia asigurarilor

Art.1965 - In cazul asigurarii contractuale, prescriptia incepe sa curga de la expirarea termenelor stabilite de parti pentru plata primei de asigurare, respectiv pentru plata indemnizatiei sau, dupa caz, a despagubirilor ori a sumei asigurate.
Dreptul la actiune in repararea pagubei cauzate printr-o fapta ilicita

Art.1966 - (1) Prescriptia dreptului la actiune in repararea unei pagube care a fost cauzata printr-o fapta ilicita incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba, cat si pe cel care raspunde de ea.


(2) Dispozitiile alin 1) sunt aplicabile prin analogie si in cazul actiunii in restituire intemeiate pe imbogatirea fara just temei, plata nedatorata sau gestiunea de afaceri, precum si in cazul actiunii revocatorii.
Dreptul la actiune in anularea actului juridic

Art.1967 - (1) Prescriptia dreptului la actiunea in anularea unui act juridic incepe sa curga:


in caz de violenta, din ziua cand aceasta a incetat;


in cazul dolului, din ziua cand a fost descoperit;


in cazul incapabililor sau al celor cu capacitate de exercitiu restransa, din ziua cand au dobandit capacitatea deplina de exercitiu;


in caz de eroare ori in celelalte cazuri de anulare, din ziua cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal ori persoana chemata de lege sa-i incuviinteze actele a cunoscut cauza anularii, insa nu mai tarziu de implinirea a 18 luni din ziua incheierii actului juridic.


(2) In cazurile in care nulitatea relativa poate fi invocata de o terta persoana, prescriptia incepe sa curga, daca prin lege nu se dispune altfel, de la data cand tertul a cunoscut existenta cauzei de nulitate.
Dreptul la actiune izvorat din transmiterea unor bunuri sau executarea unor lucrari, pentru vicii aparenteArt.1968 - (1) Prescriptia dreptului la actiune izvorat din transmiterea unor bunuri sau executarea unor lucrari, cu vicii aparente, in cazurile in care legea sau contractul obliga la garantie si pentru asemenea vicii, incepe sa curga de la predare. Daca, insa, legea prevede intocmirea unui inscris de constatare a viciilor, termenul de prescriptie incepe de la data la care trebuia sa se intocmeasca acel inscris sau, daca a fost intocmit mai inainte, de la aceasta din urma data.


(2) Dispozitiile alin 1) se aplica si in cazul lipsei calitatilor convenite ori a lipsurilor cantitative, insa numai daca oricare din aceste lipsuri puteau fi descoperite, fara cunostinte speciale, printr-o verificare normala.
Dreptul la actiune pentru vicii ascunse

Art.1969 - (1) Prescriptia dreptului la actiune pentru viciile ascunse incepe sa curga:


in cazul unui bun transmis sau al unei lucrari executate, alta decat o constructie, de la implinirea unui an de la data preluarii (predarii) bunului sau lucrarii, afara numai daca viciul a fost descoperit mai inainte, cand prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii.
in cazul unei constructii, de la implinirea a trei ani de la data preluarii (predarii) constructiei, afara numai daca viciul a fost descoperit mai inainte, cand prescriptia va incepe sa curga de la data descoperirii.


(2) Pentru executarea unor lucrari curente, in lipsa unei dispozitii legale sau a unei intelegeri, termenele prevazute in alin 1) sunt, de o luna, in cazul prevazut la lit.a), respectiv trei luni, in cazul prevazut la lit.b).


(3) Dispozitiile alin 1) si (2) se aplica si in cazul lipsei calitatilor convenite ori a lipsurilor cantitative, insa numai daca oricare din aceste lipsuri nu puteau fi descoperite, fara cunostinte speciale, printr-o verificare normala.


(4) Termenele prevazute in prezentul articol sunt termene de garantie inauntrul carora viciile trebuie, in toate cazurile, sa se produca.


(5) Prin dispozitiile prezentului articol nu se aduce, insa, nici o atingere termenelor de garantie speciale, legale sau conventionale.
Dreptul la actiune in cazul produselor cu termen de valabilitate sau de garantie

Art.1970 - Dispozitiile art.1969 privind inceputul prescriptiei, se aplica in mod corespunzator si in cazul produselor pentru care s-a prevazut un termen de valabilitate, ca si in cazul bunurilor sau lucrarilor pentru care exista un termen de garantie pentru buna functionare.


Sectiunea a 2-a


Suspendarea prescriptiei extinctive
Cazuri de suspendare a prescriptiei

Art.1971 - Prescriptia nu incepe sa curga, iar, daca a inceput sa curga, ea se suspenda:


intre soti, cat timp dureaza casatoria si nu sunt separati in fapt;


intre parinti, tutore sau curator si cei lipsiti de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa ori intre curatori si cei pe care ii reprezinta, cat timp dureaza ocrotirea si socotelile nu au fost date si aprobate;


intre orice persoana care, in temeiul legii, al unei hotarari judecatoresti sau al unui act juridic, administreaza bunurile altora si cei ale caror bunuri sunt astfel administrate, cat timp administrarea nu a incetat si socotelile nu au fost date si aprobate;


in cazul celui lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa, cat timp nu are reprezentant sau ocrotitor legal, in afara de cazurile in care exista o dispozitie legala contrara;


in cazul in care cel indreptatit la actiune trebuie sau poate, potrivit legii, sa foloseasca o anumita procedura prealabila, cum sunt reclamatia administrativa, incercarea de impacare sau altele asemenea, cat timp nu a cunoscut si nici nu trebuia sa cunoasca rezultatul acelei proceduri, insa nu mai mult de 3 luni de la inregistrarea cererii, daca legea nu a stabilit un alt termen;


in cazul in care titularul dreptului sau cel care l-a incalcat face parte din fortele armate ale Romaniei, cat timp acestea se afla in stare de mobilizare sau de razboi. Sunt avute in vedere si persoanele civile care se gasesc in fortele armate pentru ratiuni de serviciu impuse de necesitatile razboiului;


in cazul in care, cel impotriva caruia curge sau ar urma sa curga prescriptia, este impiedicat de un caz de forta majora sa faca acte de intrerupere, cat timp nu a incetat aceasta impiedicare;


in alte cazuri prevazute de lege.
Suspendarea prescriptiei in cazul dezbaterii succesiunii

Art.1972 - Prescriptia nu curge contra creditorilor defunctului in privinta creantelor acestora asupra succesiunii, pe tot timpul necesar efectuarii inventarului bunurilor succesorale, daca acestia au cerut efectuarea unui asemenea inventar.
Efectul general al suspendarii prescriptiei

Art.1973 - (1) De la data cand cauza de suspendare a incetat, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se pentru implinirea termenului si timpul scurs inainte de suspendare.


(2) Prescriptia nu se va implini, insa, inainte de expirarea unui termen de o luna de la data cand suspendarea a incetat.
Efectele suspendarii prescriptiei in cazul codebitorilor solidari

Art.1974 - (1) Suspendarea prescriptiei fata de unul dintre codebitorii solidari sau ai unei obligatii indivizibile produce efecte si fata de ceilalti.


(2) Tot astfel, suspendarea prescriptiei in folosul unuia dintre creditorii solidari sau ai unei obligatii indivizibile poate fi invocata de catre ceilalti.
(3) Dispozitiile alin 1) si (2) sunt aplicabile si in raporturile dintre debitor si fideiusor.


Sectiunea a 3-a


Intreruperea prescriptiei extinctive
Cazurile de intrerupere a prescriptiei

Art.1975 - Prescriptia se intrerupe:


printr-un act voluntar de executare sau prin recunoasterea, in orice alt mod, a dreptului a carui actiune se prescrie, facuta de catre cel in folosul caruia curge prescriptia.


Recunoasterea se poate face unilateral sau conventional si poate fi expresa sau tacita.


Cand recunoasterea este tacita, ea trebuie sa rezulte fara echivoc din manifestari care sa ateste existenta dreptului celui impotriva caruia curge prescriptia. Poate invoca recunoasterea tacita si cel indreptatit la restituirea unei prestatii facute in executarea unui act juridic ce a fost desfiintat pentru nulitate, rezolutiune sau orice alta cauza de ineficacitate, atat timp cat bunul individual determinat, primit de la cealalta parte cu ocazia executarii actului, nu este pretins de aceasta din urma pe cale de actiune reala ori personala;


prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau arbitrale ori prin invocarea, pe cale de exceptiune, a dreptului a carui actiune se prescrie.


De asemenea, prescriptia se intrerupe prin constituirea de parte civila pe parcursul urmaririi penale sau in fata instantei de judecata, pana la citirea actului de sesizare. In cazul in care despagubirile se acorda, potrivit legii, din oficiu, inceperea urmaririi penale intrerupe cursul prescriptiei, chiar daca nu a avut loc constituirea de parte civila.


Prescriptia este intrerupta chiar daca sesizarea a fost facuta la un organ de jurisdictie ori de urmarire penala necompetent sau chiar daca este nula pentru lipsa de forma.


Prescriptia nu este intrerupta daca cel care a facut cererea de chemare in judecata sau de arbitrare a renuntat la ea, nici daca cererea a fost respinsa, anulata sau s-a perimat ori daca hotararea judecatoreasca si-a pierdut puterea de lucru judecat prin implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita. O noua cerere de chemare in judecata se va putea face numai in termenul de prescriptie, cu exceptia cazului in care cererea a fost respinsa ca nefondata.


in alte cazuri prevazute de lege.
Efectele intreruperii prescriptiei

Art.1976 - (1) Intreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit cauza de intrerupere.


(2) Dupa intrerupere incepe sa curga o noua prescriptie de acelasi fel.


(3) In cazul in care prescriptia a fost intrerupta printr-o cerere de chemare in judecata ori de arbitrare, noua prescriptie nu incepe sa curga cat timp hotararea nu a ramas definitiva sau, dupa caz, irevocabila.


(4) In cazul in care prescriptia a fost intrerupta potrivit art.1975 lit.b), intreruperea opereaza pana la comunicarea ordonantei de scoatere de sub urmarire penala sau de incetare a urmaririi penale, a ordonantei de suspendare a urmaririi penale ori a hotararii de suspendare a judecatii sau pana la pronuntarea hotararii definitive a instantei penale. Daca repararea pagubei se acorda, potrivit legii, din oficiu, intreruperea opereaza pana la data cand cel impotriva caruia a inceput prescriptia a cunoscut sau trebuia sa cunoasca hotararea definitiva prin care s-a stabilit despagubirea.
Beneficiarul intreruperii prescriptiei

Art.1977 - Efectele intreruperii prescriptiei profita celui de la care emana actul intreruptiv si nu pot fi opuse decat celui impotriva caruia a fost indreptat un asemenea act.
Efectul intreruperii prescriptiei cu privire la anumite categorii de persoane

Art.1978 - (1) Intreruperea prescriptiei fata de unul din codebitorii solidari sau ai unei obligatii indivizibile produce efecte fata de toti ceilalti; in cazul indivizibilitatii, produce efecte si fata de mostenitorii codebitorilor.


(2) Daca intreruperea s-a facut impotriva unui mostenitor al debitorului solidar, ea nu produce efecte, chiar daca este vorba de o creanta ipotecara, fata de ceilalti mostenitori, afara numai daca s-a stipulat indivizibilitatea. O asemenea intrerupere are efect numai in limitele partii ereditare cuvenite fiecarui mostenitor.


(3) Intreruperea prescriptiei in privinta unuia dintre creditorii solidari sau ai unei obligatii indivizibile profita tuturor creditorilor.


(4) Intreruperea prescriptiei impotriva debitorului principal sau contra fideiusorului produce efecte in privinta amandurora.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact