StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Posesiunea - efectele posesiuniiEfectele posesiunii
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Uzucapiunea si dobandirea fructelor

Art.686 - In conditiile prezentului capitol, posesorul poate dobandi proprietatea asupra bunului posedat sau, dupa caz, asupra fructelor ori veniturilor produse de acesta.
Bunurile care nu pot fi uzucapate

Art.687 - Nu pot fi uzucapa 737b12h te bunurile care, inainte sau dupa intrarea in posesiune, au fost declarate prin lege inalienabile.

Sectiunea a 2-a


Uzucapiunea imobiliara
Cazurile de dobandire a bunului imobil prin uzucapiune

Art.688 - (1) Dreptul de proprietate asupra unui imobil poate fi inscris in cartea funciara, in temeiul uzucapiunii, in folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani daca:


proprietarul inscris in cartea funciara a decedat ori, dupa caz, si-a incetat existenta;


a fost inscrisa in cartea funciara declaratia de renuntare la proprietate;


imobilul nu era inscris in nici o carte funciara.


(2) In toate cazurile, uzucapantul poate dobandi dreptul numai daca acesta nu a fost inscris in folosul unei alte persoane in cursul sau chiar dupa implinirea termenului de uzucapiune.
Conditiile dobandirii bunului de catre cel inscris fara cauza legitima in cartea funciaraArt.689 - (1) Drepturile celui care a fost inscris, fara cauza legitima, in cartea funciara, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real, nu mai pot fi contestate cand a posedat imobilul cu buna-credinta, timp de 5 ani, daca posesiunea sa a fost neviciata.


(2) Este suficient ca buna-credinta sa existe in momentul dobandirii drepturilor.
Curgerea termenului uzucapiunii

Art.690 - (1) In cazurile prevazute de art.688 alin.(1) lit.a) si b), termenul uzucapiunii nu incepe sa curga inainte de data decesului sau, dupa caz, a incetarii existentei proprietarului, respectiv inainte de data inscrierii declaratiei de renuntare la proprietate, chiar daca intrarea in posesiune s-a produs la o data anterioara.


(2) Viciile posesiunii suspenda cursul uzucapiunii.
Jonctiunea posesiilor

Art.691 (1) Fiecare posesor este considerat ca incepe in persoana sa o noua posesiune indiferent daca bunul a fost transmis cu titlu universal sau particular.


(2) Cu toate acestea, pentru a invoca uzucapiunea, posesorul actual poate sa uneasca propria posesiune cu aceea a autorului sau.
Alte dispozitii aplicabile

Art.692 - Dispozitiile prezentei sectiuni se completeaza, in mod corespunzator, cu cele privitoare la prescriptia extinctiva.Sectiunea a 3-a


Dobandirea proprietatii mobiliare prin efectul posesiunii
Prezumtia proprietatii asupra bunului posedatArt.693- Oricine se afla la un moment dat in posesiunea unui bun mobil este prezumat ca a dobandit dreptul de proprietate asupra lui in conditiile prezentei sectiuni.
Momentul dobandirii proprietatii mobiliare prin efectul posesiunii

Art.694 - (1) Posesorul de buna-credinta al unui bun mobil determinat devine proprietarul acestuia la data intrarii in posesiunea efectiva a bunului.


(2) Cu toate acestea, bunul pierdut sau furat poate fi revendicat de la posesorul de buna-credinta, daca actiunea este intentata, sub sanctiunea prescriptiei extinctive, in termen de 3 ani de la data la care bunul a iesit din posesiunea proprietarului.


(3) Daca bunul pierdut sau furat a fost cumparatdintr-un loc ori de la o persoana care vinde in mod obisnuit bunuri de acelasi fel ori daca a fost adjudecat la o licitatie publica, posesorul de buna-credinta poate retine bunul pana la indemnizarea sa integrala pentru pretul platit vanzatorului.
(4) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica bunurilor mobile care sunt accesorii unui imobil.
Buna-credinta

Art.695 - (1) Este de buna-credinta posesorul care nu cunostea si nici nu putea, dupa imprejurari, sa cunoasca lipsa calitatii de proprietar a instrainatorului.


(2) Buna-credinta trebuie sa existe la data intrarii in posesiunea efectiva a bunului.
Dobandirea bunului mobil in temeiul uzucapiunii

Art.696 - Acela care poseda bunul altuia timp de 10 ani, in alte conditii decat cele prevazute in sectiunea de fata, poate dobandi dreptul de proprietate, in temeiul uzucapiunii. Dispozitiile art.690 alin 2), 691 si 692 se aplica in mod corespunzator.
Posesiunea titlurilor la purtator

Art.697 - Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica si titlurilor la purtator, in masura in care prin legi speciale nu se dispune altfel.Sectiunea a 4-a


Ocupatiunea
Dobandireabunului prin ocupatiune

Art.698 - (1) Posesorul unui bun mobil fara stapan devine proprietarul acestuia, prin ocupatiune, de la data intrarii in posesiune.


(2) Sunt bunuri fara stapan bunurile mobile abandonate, precum si bunurile care, prin natura lor, nu au un proprietar, cum sunt animalele salbatice, fructele de padure, ciupercile comestibile din flora spontana, plantele medicinale si aromatice si altele asemenea, insa numai daca intrarea in posesiune se face in conditiile legii.
Proprietatea bunului gasit

Art.699 - (1) Bunul mobil pierdut continua sa apartina proprietarului sau.


(2) Gasitorul bunului este obligat ca, in termen de 10 zile, sa-l restituie proprietarului ori daca acesta nu poate fi cunoscut, sa-l predea organului de politie din localitatea in care a fost gasit. Acesta are obligatia de a pastra bunul timp de 6 luni, fiind aplicabile in acest sens dispozitiileprivitoare la depozitul necesar.


(3) Organul de politie va afisa la sediul sau un anunt privitor la pierderea bunului, cu mentionarea tuturor elementelor de descriere a acestuia.
Proprietatea asupra bunului gasit in loc public

Art.700 - Daca bunul a fost gasit intr-un loc public, el va fi predat, pe baza de proces-verbal, persoanei care detine un titlu asupra locului respectiv. In termen de 3 zile de la data preluarii bunului pierdut, aceasta persoana este obligata sa-l predea, pe baza de proces-verbal, organelor de politie din localitate. In acelasi termen, anuntul mentionat la art.699 alin 3) se va afisa la locul unde a fost gasit bunul.
Vanzarea bunului gasit

Art.701 - Daca, datorita imprejurarilor sau a naturii bunului, pastrarea sa tinde sa-i diminueze valoarea ori devine prea costisitoare, el va fi vandut prin licitatie publica, conform legii. In acest caz, drepturile si obligatiile legate de bun se vor exercita in legatura cu pretul obtinut in urma vanzarii.


Restituirea bunului gasit catre proprietar

Art.702 - (1) Bunul sau pretul obtinut din valorificarea lui se va remite proprietarului, daca acesta il pretinde in termenul mentionat la art.699 alin 2), insa nu mai inainte de a se achita cheltuielile legate de pastrarea bunului.


(2) De asemenea, proprietarul este obligat sa plateasca gasitorului o recompensa ce nu va depasi a zecea parte din pret sau din valoarea actuala a bunului. Obligatia de plata a recompensei nu exista in cazul prevazut la art.700 daca gasitorul este persoana care detine spatiul ori un reprezentant sau un angajat al acesteia.


(3) Daca bunul nu are valoare comerciala, cel care l-a gasit are dreptul la o suma ce se va stabili, dupa apreciere, de catre instanta judecatoreasca.


(4) In cazul in care proprietarul a facut o oferta publica de recompensa, gasitorul are dreptul de a opta intre suma la care s-a obligat proprietarul prin aceasta oferta si recompensa fixata de lege ori stabilita de catre instanta judecatoreasca.


(5) Daca bunul ori pretul nu este pretins de proprietarul originar, el va fi remis gasitorului, pe baza de proces-verbal. Acest proces-verbal reprezinta pentru gasitor titlu de proprietate, opozabil inclusiv proprietarului originar.
Drepturile asupra tezaurului gasit

Art.703 - (1) Tezaurul este orice bun mobil ascuns sau ingropat, chiar involuntar, in privinta caruia nimeni nu poate dovedi ca este proprietar.


(2) Tezaurul descoperit intr-un fond sau intr-un bun mobil apartine pe jumatate proprietarului fondului sau al bunului mobil in care a fost descoperit si pe jumatate descoperitorului. Acestuia din urma nu i se cuvine insa nimic, daca a patruns pe fond ori a cautat in bunul mobil fara consimtamantul proprietarului.


(3) Dispozitiile prezentului articol nu se aplica bunurilor mobile culturale, determinate in conditiile legii, care sunt descoperite fortuit sau ca urmare a unor cercetari arheologice sistematice, ori altor bunuri care, potrivit legii, fac obiectul proprietatii publice.
Alte dispozitii aplicabile

Art.704 - Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica in mod corespunzator si persoanelor care, pe un alt temei, au dreptul la restituirea bunului pierdut.Sectiunea a 5-a


Dobandirea fructelor si a veniturilor bunului posedat
Conditiile dobandirii fructelor si veniturilor bunului posedat

Art.705 - (1) Posesorul de buna-credinta dobandeste dreptul de proprietate asupra fructelor si a veniturilor bunului posedat.


(2) Posesorul trebuie sa fie de buna-credinta la data perceperii fructelor sau veniturilor. Veniturile percepute anticipat revin posesorului in masura in care buna sa credinta se mentine la data scadentei acestora.


(3) In cazul fructelor si veniturilor produse de imobile inscrise in cartea funciara, buna-credinta se apreciaza in raport cu conditiile cerute tertilor subdobanditori pentru a respinge actiunea in rectificare.


(4) In celelalte cazuri, posesorul este de buna-credinta atunci cand are convingerea ca este proprietarul bunului in temeiul unui act translativ de proprietate ale carui cauze de ineficacitate nu le cunoaste si nici nu ar trebui, dupa imprejurari, sa le cunoasca. Buna-credinta inceteaza din momentul in care cauzele de ineficacitate ii sunt cunoscute.


(5) Posesorul de rea-credinta trebuie sa restituie fructele sau veniturile percepute, precum si contravaloarea acelora pe care a omis sa le perceapa.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact