StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Prescriptia extinctiva - dispozitii generale

Dispozitii generale
Stingerea dreptului la actiune

Art.1936 - Dreptul material la actiune - denumit in continuare drept la actiune - se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit de lege.
Dreptul la actiune. Notiune

Art.1937 - In sensul prezentului titlu, prin drept la actiune se intelege dreptul de a constrange o persoana sa execute o anumita prestatie, sa recunoasca o anumita situatie juridica sau sa suporte orice alta sanctiune civila.
Prescriptia dreptului la actiune privind drepturile accesoriiArt.1938 - (1) O data cu stingerea dreptului la actiune privind un drept principal, se stinge si dreptul la actiune privind drepturile accesorii.


(2) In cazul in care un debitor este obligat la prestatii succesive, dreptul la actiune cu privire la fiecare dintre aceste prestatii se stinge printr-o prescriptie deosebita, chiar daca debitorul continua sa execute una sau alta din prestatiile datorate.(3) Dispozitiile alin 2) nu sunt aplicabile in cazul in care prestatiile succesive alcatuiesc, prin finalitatea lor, rezultata din lege sau conventie, un tot unitar.
Executarea de buna-voie a obligatieiArt.1939 - Cel care a executat de bunavoie obligatia dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris nu are dreptul sa ceara restituirea prestatiei, chiar daca la data executarii nu stia ca termenul prescriptiei era implinit.
Cazurile de imprescriptibilitate a dreptului la actiune

Art.1940 - Dreptul la actiune este imprescriptibil in cazurile prevazute de lege, precum si ori de cate ori prin natura sau obiectul dreptului subiectiv ocrotit, exercitiul sau nu poate fi limitat in timp.
Cazuri speciale de imprescriptibilitate a dreptului la actiune

Art.1941 - In afara cazurilor prevazute la art.1940, sunt imprescriptibile si drepturile privitoare la:


actiunea in constatarea existentei sau inexistentei unui drept;


actiunea in constatarea nulitatii absolute a unui act juridic;


actiunea in anularea certificatului de mostenitor, daca obiectul sau il constituie fie stabilirea masei succesorale, fie partajul succesoral, sub conditia acceptarii mostenirii in termenul prevazut de lege;


actiunea privind restituirea sumelor de bani incredintate in depozit unei case de pastrare sau unei societati bancare, ori altei organizatii de credit;


actiunea privind apararea unui drept nepatrimonial, cu exceptia cazului in care prin lege se dispune altfel.
Cazurile in care se poate renunta la prescriptie

Art.1942 - Nu se poate renunta la prescriptie cat timp nu a inceput sacurga, dar se poate renunta la prescriptia implinita, precum si la beneficiul termenului curs pentru prescriptia inceputa si neimplinita.
Felurile renuntarii la prescriptie

Art.1943 - (1) Renuntarea la prescriptie este expresa sau tacita.


(2) Renuntarea tacita trebuie sa fie neindoielnica; ea poate rezulta numai din manifestari neechivoce.
Persoane care nu pot renunta la prescriptie.

Art.1944 - (1) Cel lipsit de capacitatea de a instraina sau, dupa caz, de a se obliga, nu poate renunta la prescriptie.


(2) Renuntarea isi produce efecte numai in privinta celui care a facut-o. Ea nu poate fi invocata impotriva codebitorilor solidari ori ai unei obligatii indivizibile sau impotriva fideiusorilor.
Efectele renuntarii la prescriptie

Art.1945 - (1) Dupa renuntare, incepe sa curga o noua prescriptie de acelasi fel


(2) Daca partea indreptatita renunta la prescriptie in cursul acesteia, sunt aplicabile dispozitiile privind intreruperea prescriptiei.
Regimul juridic al clauzelor contrare reglementarii legale a prescriptiei

Art.1946 - Orice clauza care se abate de la reglementarea legala a prescriptiei este lovita de nulitate absoluta. Sunt, astfel, nule clauzele prin care s-ar mari ori s-ar micsora termenele de prescriptie stabilite sau s-ar exclude prescriptia, fie direct, fie prin declararea ca imprescriptibile a unor actiuni care, potrivit legii, sunt prescriptibile.
Interzicerea invocarii din oficiu a prescriptiei

Art.1947 - (1) Organul de jurisdictie - instanta de judecata, tribunalul arbitral sau alt organ cu atributii jurisdictionale - nu poate aplica prescriptia din oficiu.


(2) Dispozitiile articolului de fata sunt aplicabile chiar daca invocarea prescriptiei ar fi in interesul statului sau al unitatilor sale administrativ-teritoriale.
Momentul pana la care se poate invoca prescriptia

Art.1948 - (1) Prescriptia poate fi opusa pentru prima oara chiar in apel, iar, in lipsa apelului, chiar si in recurs. De asemenea, cand este cazul, prescriptia poate fi invocata si in fata instantei care rejudeca fondul dupa casare.


(2) In arbitraj, prescriptia poate fi opusa pe tot parcursul solutionarii litigiului.
Persoane care pot invoca prescriptia

Art.1949 - Codebitorii si fideiusorii pot invoca prescriptia, chiar daca unul dintre debitori a neglijat sa o faca ori a renuntat la ea; tot astfel o pot face creditorii celui interesat, precum si orice alta persoana interesata.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact