StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Proprietatea publica - drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice

Art.631 - (1) Drepturile reale corespunzatoare proprietatii publice sunt dreptul de ad 828h73i ministrare, dreptul de concesiune si dreptul de folosinta.


(2) In cazurile prevazute de lege, dreptul de concesiune si dreptul de folosinta pot fi constituite si asupra bunurilor din domeniul privat.Sectiunea a 2-a


Dreptul de administrare
Titularii dreptului de administrare

Art.632 - (1) Dreptul de administrare apartine regiilor autonome sau, dupa caz, prefecturilor, autoritatilor administratiei publice centrale sau locale si altor institutii publice de interes national, judetean ori local.


(2) Titularul dreptului de administrare poate folosi si dispune de bunul dat in administrare in conditiile stabilite de lege si, daca este cazul, de actul de constituire.
Constituirea dreptului de administrare

Art.633 - (1) Dreptul de administrare se constituie prin hotarare a Guvernului, a consiliului judetean sau, dupa caz, a consiliului local.


(2) Autoritatile prevazute la alin 1) controleaza modul de exercitare a dreptului de administrare.
Stingerea dreptului de administrare

Art.634 - Dreptul de administrare inceteaza prin trecerea bunului in domeniul privat sau prin actul de revocare emis, in mod discretionar, de organul care l-a constituit.
Apararea dreptului de administrareArt.635 - Apararea in justitie a dreptului de administrare revine titularului dreptului.

Sectiunea a 3-a


Dreptul de concesiune
Continutul dreptului de concesiune

Art.636 - (1) Concesionarul are dreptul si, in acelasi timp, obligatia de exploatare a bunului, in schimbul unei redevente si pentru o durata determinata, cu respectarea conditiilor prevazute de lege si contractul de concesiune.


(2) Calitatea de concesionar o poate avea orice persoana fizica sau persoana juridica.


(3) Procedura de concesionare, precum si incheierea, executarea si incetarea contractului de concesiune sunt supuse conditiilor prevazute de lege.
Exercitarea dreptului de concesiune

Art.637 - (1) Concesionarul poate efectua orice acte materiale sau juridice necesare pentru aasigura exploatarea bunului.


(2) Fructele si veniturile bunului concesionat revin concesionarului.


(3) In toate cazurile, exercitarea dreptului de concesiune este supusa controlului din partea concedentului, in conditiile legii si ale contractului de concesiune.
Apararea dreptului de concesiuneArt.638 - Apararea in justitie a dreptului de concesiune revine concesionarului.

Sectiunea a 4-a


Dreptul de folosinta
Continutul si limitele dreptului de folosinta

Art.639 - (1) Dreptul de folosinta asupra bunurilor proprietate publica se acorda, cu sau fara plata, pe termen limitat, in favoarea persoanelor juridice fara scop patrimonial care desfasoara activitate de binefacere sau de utilitate publica.


(2) In lipsa unei dispozitii contrare in actul de constituire, titularul nu beneficiaza de fructele si veniturile bunului.


(3) Dispozitiile privind incetarea dreptului de administrare se aplica in mod corespunzator.
Apararea dreptului de folosintaArt.640 - Apararea in justitie a dreptului de folosinta revine titularului dreptului.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact