StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Ocrotirea persoanei fizice - despre tutela minorului

Despre tutela minorului
Sectiunea 1


Despre deschiderea tutelei
Cazuri de instituire Art.71 - Tutela minorului se instituie atunci cand ambii parinti sunt decedati, necunoscuti, decazuti din exercitiul drepturilor parintesti, pusi sub interdictie, disparuti ori declarati morti, cand copilul este abandonat sau este lipsit de ingrijirea ambilor parinti, precum si in cazul in care, la incetarea adoptiei, instanta hotaraste ca este in interesul minorului instituirea unei tutele.


Persoanele obligate sa instiinteze instanta tutelara

Art.72 - Au obligatia ca, in termen de cel mult cinci zile de la data cand afla de existenta unui minor lipsit de ingrijire parinteasca in cazurile prevazute in art.71, sa instiinteze instanta tutelara:


persoanele apropiate minorului, precum si administratorii si locatarii casei in care locuieste minorul;


serviciul de stare civila, cu prilejul inregistrarii mortii unei persoane, precum si notarul public, cu prilejul deschiderii unei proceduri succesorale;


instantele judecatoresti, reprezentantii Ministerului Public si ai politiei, cu prilejul pronuntarii, luarii sau executarii unei masuri privative de libertate;


organele administratiei publice locale, institutiile de ocrotire, precum si orice alta persoana.Sectiunea a 2-a


Despre tutore
Persoana care poate fi numita tutore

Art.73 - (1) Poate fi tutore o persoana fizica sau sotul si sotia, impreuna, daca nu se afla in vreunul din cazurile de incompatibilitate prevazute de prezentul cod.


(2) In cazul in care, in situatia prevazuta la art.71 se afla mai multi minori care sunt frati, se numeste de regula un singur tutore.
Persoanele care nu pot fi numite tutore

Art.74 - (1) Nu poate fi tutore:


a) minorul, interzisul judecatoresc sau cel pus sub curatela;


b) cel decazut din drepturile parintesti sau declarat incapabil de a fi tutore;


c) cel caruia i s-a restrans exercitiul unor drepturi politice sau civile, fie in temeiul legii, fie prin hotarare judecatoreasca, precum si cel cu rele purtari;


d) cel care, exercitand o tutela, a fost indepartat din aceasta;


e) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea indeplini sarcina tutelei;


f) cel inlaturat prin inscris autentic sau prin testament de catre parintele care exercita singur, in momentul mortii, responsabilitatea parinteasca.


(2) Daca una din imprejurarile aratate la alin 1) se iveste in timpul tutelei, tutorele va fi indepartat, respectandu-se aceeasi procedura ca si la numirea lui.
Desemnarea tutorelui de catre parinte

Art.75- (1) Parintele poate desemna, prin inscris autentic sau prin testament, persoana care urmeaza a fi numita tutore al copiilor sai.


(2) Desemnarea facuta de parintele care in momentul mortii 252b11c era decazut din drepturile parintesti sau pus sub interdictie, este lipsita de efecte.
Desemnarea mai multor tutori

Art.76- In cazul in care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, fara vreo preferinta, ori exista mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului in stare sa indeplineasca sarcinile tutelei si care isi exprima dorinta de a fi tutore, instanta tutelara va hotari tinand seama de conditiile lor materiale, precum si de garantiile morale necesare dezvoltarii armonioase a minorului.
Impiedicarea persoanei desemnate de a fi numit tutore

Art.77 - (1) Cel chemat la tutela in conformitate cu dispozitiile art.75 nu poate fi inlaturat fara acordul sau, decat daca se afla in vreunul din cazurile prevazute la art.74 sau daca prin numirea sa interesele minorului ar fi primejduite.


(2) Daca cel chemat la tutela este numai temporar impiedicat in exercitarea atributiilor ce i-au fost conferite, instanta tutelara, dupa incetarea impiedicarii, il numeste tutore la cererea sa, dar nu mai tarziu de sase luni de la deschiderea tutelei. Pana atunci, instanta desemneaza un tutore provizoriu.


(3) Dupa trecerea celor sase luni, daca persoana desemnata nu a cerut numirea sa ca tutore, cel numit provizoriu tutore ramane sa indeplineasca in continuare sarcinile tutelei.
Numirea tutorelui de catre instanta tutelara

Art.78 - In lipsa unui tutore desemnat, instanta tutelara, numeste ca tutore, daca motive intemeiate nu se opun, o ruda sau un afin, ori un prieten al familiei minorului, avand domiciliul in Romania, in stare sa indeplineasca aceasta sarcina tinand seama de relatiile personale, de apropierea domiciliilor, de conditiile materiale si de garantiile morale pe care le prezinta cel chemat la tutela.
Procedura de numire

Art.79 - (1) Numirea tutorelui se face de instanta tutelara in camera de consiliu prin incheiere irevocabila. Ascultarea minorului care a implinit 10 ani este obligatorie.


(2) In lipsa unui tutore desemnat, daca instanta tutelara a constituit consiliul de familie, numirea tutorelui se face, potrivit alin 1), cu consultarea consiliului de familie.


(3) Incheierea de numire se comunica in scris tutorelui si se afiseaza la sediul instantei tutelare si la primaria de la domiciliul minorului.


(4) Drepturile si indatoririle tutorelui incep de la primirea comunicarii.


(5) Intre timp, instanta tutelara poate lua masuri provizorii cerute de interesele minorului, putand chiar sa numeasca un curator special.

Persoanele care pot refuza continuarea tutelei

Art.80 - (1) Cel numit tutore este dator sa continue indeplinirea sarcinilor tutelei.


(2) Poate refuza continuarea tutelei:


a) cel care are varsta de 60 de ani impliniti;


b) femeia insarcinata sau mama unui copil mai mic de opt ani;


c) cel care creste si educa doi sau mai multi copii;


d) cel care, din cauza bolii, a infirmitatii, a felului indeletnicirii, a departarii domiciliului de locul unde se afla bunurile minorului sau din alte motive intemeiate, nu ar mai putea sa indeplineasca aceasta sarcina.

Inlocuirea tutorelui

Art.81 - Tutorele aflat in oricare dintre situatiile prevazute in art.80 poate cere sa fie inlocuit. Cererea de inlocuire se adreseaza instantei tutelare, care va hotari de urgenta. Pana la solutionarea cererii sale de inlocuire, el este obligat sa continue exercitarea atributiilor.
Caracterul personal al tutelei

Art.82 - (1) Tutela este o sarcina personala.


(2) Cu toate acestea, instanta tutelara, cu avizul consiliului de familie poate, tinand seama de marimea si compunerea patrimoniului minorului, sa decida ca gestionarea patrimoniului ori doar a unei parti a acestuia sa fie incredintata, potrivit legii, unei persoane fizice sau juridice specializate.
Caracterul gratuit al tutelei

Art.83 - (1) Tutela este o sarcina gratuita.


(2) Cu toate acestea, tutorele poate fi indreptatit, pe perioada exercitarii sarcinilor tutelei, la o remuneratie al carei cuantum va fi stabilit de instanta tutelara, cu avizul consiliului de familie, tinand seama de munca depusa in administrarea averii si de starea materiala a minorului si a tutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile bunurilor minorului. Instanta tutelara, cu avizul consiliului de familie, va putea modifica sau suprima aceasta remuneratie, potrivit imprejurarilor.

Sectiunea a 3-a


Consiliul de familie
Rolul consiliului de familie

Art.84 - Consiliul de familie se constituie pentru a supraveghea modul in care tutorele isi exercita drepturile si isi indeplineste indatoririle cu privire la persoana si bunurile minorului.
Membrii consiliului de familie

Art.85 - (1) Instanta tutelara poate constitui un consiliu de familie, compus din trei rude sau afini, tinand seama de gradul de rudenie si de relatiile personale cu familia minorului. In lipsa de rude sau afini pot fi numite si alte persoane care au avut legaturi de prietenie cu parintii minorului sau care manifesta interes pentru situatia acestuia.


(2) Sotul si sotia nu pot fi, impreuna, membri ai aceluiasi consiliu de familie.


(3) In aceleasi conditii, instanta tutelara numeste si doi supleanti.


(4) Tutorele nu poate fi membru in consiliul de familie.
Alte dispozitii aplicabile consiliului de familieArt.86 - Dispozitiile art.74, art. 80 alin 1) si alin.(2) lit.d), art.81 si art. 107 se aplica in mod corespunzator si membrilor consiliului de familie.
Modificarea consiliului de familie

Art.87 - In afara de cazul prevazut la art. 91, alcatuirea consiliului de familie nu se poate modifica in timpul tutelei, afara numai daca interesele minorului ar cere o asemenea schimbare sau daca, prin moartea sau disparitia unuia dintre membri, ar fi necesara completarea.
Procedura de constituire a consiliului de familie

Art.88 - (1) In vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care indeplinesc conditiile pentru a fi membri sunt convocate la domiciliul minorului de catre instanta tutelara, din oficiu sau la sesizarea minorului, daca acesta a implinit 14 ani, a tutorelui desemnat, a oricaror altor persoane care au cunostinta despre situatia minorului.


(2) Numirea membrilor consiliului de familie se face de catre instanta tutelara pe baza raportului anchetei referitoare la situatia psiho-sociala, precum si a oricaror altor probe.


(3) Minorul care a implinit varsta de 10 ani va fi ascultat.
Modul de lucru

Art.89- (1) Consiliul de familie este convocat cu cel putin 10 zile inainte de data intrunirii.


(2) Cei convocati sunt obligati sa se prezinte personal. Totusi, daca aceasta nu este posibil, ei pot fi reprezentati de persoane care sunt rude sau afini cu parintii minorului, daca aceste persoane nu sunt desemnate sau convocate in nume propriu ca membri ai consiliului de familie. Sotii se pot reprezenta reciproc.
Atributii

Art.90 - (1) Consiliul de familie da avize consultative, la solicitarea tutorelui sau a instantei tutelare si ia decizii, in cazurile prevazute de lege. Avizele consultative si deciziile se iau in mod valabil cu votul majoritatii membrilor sai, consiliul fiind prezidat de persoana cea mai inaintata in varsta.


(2) La luarea deciziilor, minorul care a implinit varsta de 10 ani va fi ascultat; dispozitiile art.202 sunt aplicabile in mod corespunzator.


(3) Deciziile consiliului de familie vor fi motivate si consemnate intr-un registru special constituit.
Inlocuirea consiliului de familie

Art.91 - Tutorele poate cere instituirea unui nou consiliu, daca in plangerile formulate potrivit prezentului cod, instanta a hotarat de cel putin doua ori, in mod irevocabil, impotriva deciziilor consiliului de familie.
Imposibilitatea constituirii consiliului de familie

Art.92 - Daca in cazul prevazut la art. 91 nu este posibila constituirea unui nou consiliu, ca si in cazul contrarietatii de interese dintre minor si toti membrii consiliului de familie si supleanti, tutorele poate cere instantei tutelare autorizatia de a exercita singur tutela.Sectiunea a 4-a


Despre exercitarea tutelei
§.1 Dispozitii generale
Exercitarea tutelei in interesul minoruluiArt.93 - Tutela se exercita numai in interesul minorului atat in ceea ce priveste persoana, cat si bunurile acestuia.
Continutul tutelei

Art.94 - (1) Tutorele are obligatia de a ingriji de minor.


(2) El este obligat sa creasca copilul, ingrijind de sanatatea si dezvoltarea lui fizica si mentala, de educarea, invatatura si pregatirea profesionala a acestuia, potrivit cu aptitudinile lui.
Tutela exercitata de ambii soti

Art.95 - (1) In cazul in care tutori sunt doi soti, acestia raspund impreuna pentru exercitarea atributiilor tutelei. Dispozitiile privind responsabilitatea parinteasca sunt aplicabile in mod corespunzator.


(2) In cazul in care unul dintre soti introduce actiunea de divort, instanta, din oficiu, va instiinta instanta tutelara pentru a dispune cu privire la exercitarea tutelei.§. 2 Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Avizul consiliului de familie

Art.96- Masurile privind persoana minorului se iau de catre tutore, cu avizul consiliului de familie, cu exceptia masurilor care au caracter curent.
Domiciliul minorului

Art.97- Minorul pus sub tutela are domiciliul la tutore. Numai cu incuviintarea instantei tutelare minorul poate avea si o resedinta.
Felul invataturii sau al pregatirii profesionale

Art.98 - (1) Felul invataturii sau al pregatirii profesionale pe care minorul ce nu a implinit 14 ani o primea la data instituirii tutelei nu poate fi schimbat de tutore, decat cu incuviintarea instantei tutelare.


(2) Instanta tutelara nu poate, impotriva vointei minorului care a implinit 14 ani, sa schimbe felul invataturii acestuia, hotarata de parinti sau pe care minorul o primea la data instituirii tutelei.


(3) Religia in care a fost educat copilul nu se poate schimba decat in cazuri exceptionale, cu incuviintarea instantei tutelare.
Ascultarea minorului care a implinit 10 ani

Art.99 - Instanta tutelara nu poate hotari fara ascultarea minorului, daca acesta a implinit varsta de 10 ani.§.3 Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului
Inventarul bunurilor minorului

Art.100 - (1) Dupa numirea tutorelui si in prezenta acestuia, membrii consiliului de familie vor verifica la fata locului toate bunurile minorului, intocmind un inventar, care va fi supus aprobarii instantei tutelare.


(2) Creantele pe care le au fata de minor tutorele sau vreunul din membrii consiliului de familie, sotul, o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile acestora trebuie declarate, sub sanctiunea de a le pierde, cu prilejul inventarierii si pot fi platite numai cu aprobarea instantei tutelare.
Actele de conservare

Art.101 - Inainte de incheierea inventarului, tutorele nu poate face, in numele minorului, decat acte de conservare si acte de administrare ce nu sufera intarziere.
Obligatiile tutorelui:


- administrarea bunurilor minorului

Art.102- (1) Tutorele are obligatia de a administra cu buna-credinta bunurile minorului.


(2) Nu sunt supuse administrarii tutorelui bunurile dobandite de minor cu titlu gratuit, daca testatorul sau donatorul nu a stipulat altfel. Aceste bunuri sunt administrate de curatorul desemnat prin actul de dispozitie sau numit de catre instanta tutelara.
- reprezentarea minorului in actele civile

Art.103- Tutorele are obligatia de a reprezenta pe minor in actele civile, dar numai pana cand acesta implineste varsta de 14 ani.
Regimul juridic al actelor de dispozitie

Art.104 - (1) Tutorele nu poate, in numele minorului, sa faca donatii si nici sa garanteze obligatia altuia. Fac exceptie darurile obisnuite, potrivite cu starea materiala a minorului.


(2) Tutorele nu poate, fara avizul consiliului de familie si incuviintarea instantei tutelare, sa faca in mod valabil instrainarea, imparteala, ipotecarea ori, dupa caz, gajarea bunurilor minorului, renuntarea la drepturile patrimoniale ale acestuia, precum si sa incheie orice alte acte ce depasesc dreptul de administrare.


(3) Actele facute cu incalcarea dispozitiilor cuprinse in alin 1) si (2) sunt lovite de nulitate relativa. In cazurile prevazute la alin 2) actiunea in nulitate apartine consiliului de familie si instantei tutelare.


(4) Cu toate acestea, tutorele poate instraina, fara avizul consiliului de familie si fara incuviintarea instantei tutelare, bunurile supuse pieirii ori stricaciunii, precum si bunurile devenite nefolositoare pentru minor.
Incuviintarea instantei tutelare

Art.105 - (1) Instanta tutelara acorda tutorelui incuviintarea, numai daca actul raspunde unei nevoi sau prezinta un folos neindoielnic pentru minor.


(2) Incuviintarea se va da pentru fiecare act in parte, stabilindu-se, cand este cazul, conditiile de incheiere a actului.


(3) In caz de vanzare, incuviintarea va arata daca vanzarea se va face prin buna invoiala, licitatie publica, sau in alt mod.


(4) In toate cazurile, instanta tutelara poate indica tutorelui modul in care se intrebuinteaza sumele de bani obtinute.
Incuviintarea actelor minorului care a implinit 14 ani

Art.106 - (1) Minorul care a implinit varsta de 14 ani incheie actele juridice cu incuviintarea tutorelui sau, dupa caz, a curatorului.


(2) Daca actul pe care minorul care a implinit varsta de 14 ani urmeaza sa-l incheie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face decat cu incuviintarea instantei tutelare si cu avizul consiliului de familie, va fi necesara atat incuviintarea acesteia, cat si avizul consiliului de familie.


(3) Minorul nu poate sa faca donatii, altele decat darurile obisnuite potrivit starii lui materiale si nici sa garanteze obligatia altuia.


(4) Actele facute cu incalcarea dispozitiilor alin 1)-(3) sunt lovite de nulitate relativa.
Interzicerea unor contracte

Art.107 - (1) Este interzisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, incheierea de acte juridice intre tutore sau sotul, o ruda in linie dreapta ori fratii sau surorile tutorelui, pe de o parte, si minor, pe de alta parte.


(2) Dispozitiile alin 1) nu se aplica in cazul in care bunul este cumparat la licitatie publica de un coproprietar sau de un titular al unei garantii reale.
Fixarea sumei anuale necesare pentru intretinerea minorului

Art.108 - (1) Consiliul de familie stabileste suma anuala necesara pentru intretinerea minorului si administrarea bunurilor sale si poate modifica, potrivit imprejurarilor, aceasta suma.


(2) Cheltuielile necesare pentru intretinerea minorului si administrarea bunurilor sale se acopera din veniturile acestuia. In cazul in care veniturile minorului nu sunt indestulatoare, instanta tutelara va dispune vanzarea bunurilor minorului prin buna invoiala sau prin licitatie publica.


(3) Obiectele ce au valoare afectiva pentru familia minorului sau pentru minor nu vor fi vandute decat in mod exceptional.


(4) Daca minorul este lipsit de bunuri si nu are parinti sau alte rude care sunt obligate prin lege sa-i acorde intretinere, ori aceasta nu este suficienta, minorul are dreptul la asistenta sociala, in conditiile legii.
Sumele de bani care depasesc nevoile intretinerii minorului

Art.109 - (1) Sumele de bani care intrec nevoile intretinerii minorului si ale administrarii bunurilor sale, precum si titlurile de valoare, se depun, pe numele minorului, la Casa de Economii si Consemnatiuni, de unde nu pot fi ridicate decat cu incuviintarea instantei tutelare.


(2) Sumele de bani si titlurile de valoare prevazute la alin 1) nu pot face obiectul unor tranzactii ulterioare pe piata de capital.


(3) Tutorele poate depune si sumele necesare intretinerii, tot pe numele minorului. Acestea se trec intr-un cont separat si pot fi ridicate de tutore, fara incuviintarea prevazuta in alin 1).
Cazuri de numire a curatorului special

Art.110 - (1) Ori de cate ori intre tutore si minor se ivesc interese contrare, care nu sunt dintre cele ce trebuie sa duca la inlocuirea tutorelui, instanta tutelara va numi un curator special.


(2) De asemenea, daca din cauza bolii sau din alte motive, tutorele este impiedicat sa indeplineasca un anumit act in numele minorului pe care il reprezinta sau ale carui acte le incuviinteaza, instanta tutelara va numi un curator special.Sectiunea a 5-a


Despre controlul exercitarii tutelei
Controlul instantei tutelare

Art.111 - (1) Instanta tutelara va efectua un control efectiv si continuu asupra modului in care tutorele si consiliul de familie isi indeplinesc atributiile cu privire la minor si bunurile acestuia.


(2) In indeplinirea activitatii de control, instanta tutelara va putea cere colaborarea autoritatilor administratiei publice, a serviciului public specializat de protectie a copilului sau a institutiilor de ocrotire, dupa caz.
Darea de seama

Art.112 - (1) Tutorele este dator sa prezinte anual instantei tutelare o dare de seama despre modul cum s-a ingrijit de minor, precum si despre administrarea bunurilor acestuia.


(2) Darea de seama se va prezenta instantei tutelare in termen de 30 de zile de la sfarsitul anului calendaristic.


(3) Daca averea minorului este de mica insemnatate, instanta tutelara poate sa incuviinteze ca darea de seama privind administrarea bunurilor minorului sa se faca pe termene mai lungi, care nu vor depasi insa trei ani.


(4) In afara de darea de seama anuala, tutorele este obligat, la cererea instantei tutelare, sa dea oricand dari de seama despre felul cum s-a ingrijit de minor, precum si despre administrarea bunurilor acestuia.
Descarcarea tutorelui

Art.113 - Instanta tutelara va verifica socotelile privitoare la veniturile minorului si la cheltuielile facute cu intretinerea acestuia si cu administrarea bunurilor sale si, daca sunt corect intocmite si corespund realitatii, va da descarcare tutorelui.
Nulitatea dispensei de a da socoteli

Art.114 - Este lovita de nulitate absoluta dispensa de a da socoteli stipulata prin liberalitatea facuta in favoarea minorului.
Garantii

Art.115 - Instanta tutelara poate hotari, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, ca tutorele sa dea garantii reale sau personale daca interesele minorului cer o astfel de masura; ea stabileste potrivit cu imprejurarile felul si intinderea garantiilor.
Plangerea impotriva tutorelui

Art.116 - (1) Minorul, consiliul de familie precum si toti cei prevazuti in art.72 , pot face plangere la instanta tutelara cu privire la actele sau faptele tutorelui pagubitoare pentru minor.


(2) Tutorele va fi indepartat daca savarseste un abuz, o neglijenta grava sau fapte care-l fac nedemn de a fi tutore, precum si daca nu isi indeplineste multumitor sarcina.Sectiunea a 6-a


Incetarea tutelei
Cazuri de incetare Art.117 - (1) Tutela inceteaza in cazul in care nu se mai mentine situatia care a dus la instituirea tutelei, precum si in cazul mortii minorului.


(2) Functia tutorelui inceteaza prin moartea acestuia, prin indepartarea de la sarcina tutelei sau prin inlocuirea tutorelui.
Moartea tutorelui

Art.118- (1) In cazul mortii tutorelui, mostenitorii sai au obligatia de a instiinta instanta tutelara.


(2) Pana la numirea unui nou tutore, ei vor prelua sarcinile tutelei. Daca sunt mai multi mostenitori, ei pot desemna, prin procura speciala, pe unul dintre ei, sa indeplineasca in mod provizoriu sarcinile tutelei.


(3) Daca mostenitorii sunt minori, instiintarea instantei tutelare se poate face de orice persoana interesata, precum si de cele aratate la art.72. In acest caz, mostenitorii tutorelui nu vor prelua sarcinile tutelei, ci instanta tutelara va numi de urgenta un curator special, care poate fi executorul testamentar.
Numirea curatorului specialArt.119 - Pana la intrarea in functiune a noului tutore, instanta tutelara poate numi un curator special.
Darea de seama generala

Art.120 - (1) La incetarea tutelei, tutorele sau, dupa caz, mostenitorii acestuia sunt datori ca, in termen de cel mult 30 de zile, sa prezinte instantei tutelare o dare de seama generala. Tutorele are aceeasi indatorire si in caz de indepartare din tutela.


(2) Bunurile care au fost in administrarea tutorelui vor fi predate, dupa caz, fostului minor, mostenitorilor acestuia sau noului tutore.
Descarcarea de gestiune

Art.121 - (1) Dupa predarea bunurilor, verificarea socotelilor si aprobarea lor, instanta tutelara va da tutorelui descarcare de gestiunea sa.


(2) Chiar daca instanta tutelara a dat tutorelui descarcare de gestiune, acesta raspunde pentru paguba cauzata prin culpa sa.


(3) Tutorele care inlocuieste un alt tutore are obligatia sa ceara acestuia repararea pagubelor pe care le-a cauzat minorului prin culpa sa, sub sanctiunea de a fi obligat el insusi de a repara prejudiciul suferit de minor.
Amenda civila

Art.122 - (1) In cazul refuzului de a continua sarcinile tutelei, tutorele poate fi sanctionat de catre instanta tutelara, prin incheiere executorie, cu amenda civila, in folosul statului, care nu poate depasi valoarea unui salariu minim pe economie. Amenda poate fi repetata de cel mult trei ori, la interval de cate 7 zile, dupa care se va numi un alt tutore.


(2) De asemenea, daca tutorele, prin culpa sa, indeplineste defectuos sarcinile tutelei, va putea fi obligat la plata unei amenzi civile, in folosul statului, care nu poate depasi trei salarii medii pe economie.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact