StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Izvoarele obligatiilor - restituirea prestatiilorRestituirea prestatiilor
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Cazurile de restituire

Art.1075 - Restituirea prestatiilor are loc, in conditiile legii, ori de cate ori cineva este tinut sa restituie bunurile primite fara drept ori din eroare sau in temeiul unui act juridic desfiintat cu efect retroactiv ori ale carui obligatii au devenit imposibil de executat.Sectiunea a 2-a


Plata nedatorata
Notiune. Conditii Art.1076 - (1) Orice plata presupune o datorie; ceea ce a fost platit fara a fi datorat este supus restituirii.


(2) Restituir 131j92b ea este admisa cand consimtamantul celui care a platit a fost viciat prin eroare, dol sau violenta sau daca acesta nu avea capacitatea ceruta de lege pentru a dispune cu titlu gratuit.
Plata obligatiei naturaleArt.1077 - Nu este supus restituirii ceea ce s-a platit pentru a indeplini o obligatie care nu este susceptibila de executare silita.
Plata facuta creditorului de buna-credinta

Art.1078 - (1) Plata facuta unui creditor de o persoana care nu este debitor nu este supusa restituirii, daca creditorul s-a lipsit cu buna-credinta de titlul constatator al creantei ori a renuntat, de asemenea cu buna-credinta, la garantiile creantei.


(2) In acest caz, cel care a platit, are drept de regres impotriva adevaratului debitor.
Plata inainte de termen

Art.1079 - Ceea ce a fost platit inainte de termen nu se poate restitui decat atunci cand consimtamantul debitorului a fost viciat prin dol sau violenta.
Restituirea pentru cauza ilicita sau imorala

Art.1080 - (1) Prestatia primita intr-un scop ilicit sau imoral este supusa restituirii.


(2) Cel care a prestat urmarind un scop ilicit sau imoral nu are dreptul la restituire decat daca dovedeste ca cealalta parte cunostea natura scopului.Sectiunea a 3-a


Modalitatea de restituire
Restituirea prestatiilor si raspunderea contractualaArt.1081 - Restituirea prestatiilor are loc chiar daca, potrivit legii, nu sunt datorate daune-interese.
Persoana indreptatita la restituireArt.1082 - Restituirea va fi facuta catre persoana care a predat bunul sau unei alte persoane indreptatite, potrivit legii.
Restituirea in natura

Art.1083 Persoana tinuta la restituire este obligata sa restituie in natura bunul primit.
Restituirea prin echivalent

Art.1084 - Daca restituirea in natura este imposibila ori cauzeaza un inconvenient serios celui obligat la restituire, aceasta se va putea libera platind contravaloarea bunului.
Obligatiile dobanditorului de buna credinta

Art.1085 - (1) Daca bunul a pierit in intregime sau a fost instrainat, iar cel obligat la restituire este de buna credinta ori a primit bunul in temeiul unui act desfiintat, fara culpa sa, cu efect retroactiv, el va fi tinut sa restituie cea mai mica dintre valorile bunului la data primirii, a pieirii sau, dupa caz, a instrainarii.


(2) Obligatia de restituire esteinlaturata cand bunul a pierit fara culpa celui tinut de aceasta obligatie. In acest caz, el va fi tinut sa cedeze creditorului restituirii indemnizatiile de asigurare primite sau dreptul de a primi indemnizatiile respective.


(3) El nu este tinut sa restituie contravaloarea folosintei bunului, afara numai daca aceasta folosinta era obiectul principal al prestatiei ori daca, prin natura sa, bunul era susceptibil de o deteriorare rapida.
Obligatiile dobanditorului de rea credinta

Art.1086 - (1) Daca cel obligat la restituire a distrus ori a instrainat cu rea credinta bunul primit sau contractul a fost desfiintat cu efect retroactiv din culpa sa, el este tinut sa restituie cea mai mare dintre valorile bunului la data primirii, a pieirii sau, dupa caz, a instrainarii.


(2) El este tinut sa restituie contravaloarea bunului pierit fara culpa sa, afara numai daca bunul ar fi pierit si daca s-ar fi aflat in posesiunea creditorului restituirii.


(3) El este, de asemenea, obligat sa restituie creditorului contravaloarea folosintei bunului.
Restituirea fructelor si veniturilor lucrului

Art.1087 - Cel obligat la restituire este raspunzator din ziua platii, pentru fructele sau veniturile pe care le-a dobandit sau putea, fara culpa din partea sa, sa le dobandeasca, daca a fost de rea-credinta la primirea prestatiei; in caz contrar, este raspunzator numai din ziua in care buna sa credinta a incetat.
Cheltuielile restituirii

Art.1088 - (1) Cheltuielile restituirii sunt suportate de parti proportional cu valoarea prestatiilor care se restituie.


(2) Cheltuielile restituirii se suporta integral de cel care este de rea credinta ori din a carui vina contractul a fost desfiintat.
Imposibilitatea restituirii in unele contracte sinalagmaticeArt.1089 - Atunci cand, prin natura lor, prestatiile uneia din partile unui contract sinalagmatic nu sunt susceptibile de restituire in natura, cealalta parte nu poate fi obligata la restituire.
Obligatia de restituire in cazul incapabililorArt.1090 - (1) Incapabilul sau cel cu capacitate de exercitiu restransa nu este tinut decat in masura imbogatirii sale la data cererii de restituire, afara numai daca a fost de rea-credinta.


(2) Chiar de buna-credinta fiind, el va fi totusi tinut la restituirea integrala atunci cand cu intentie sau din culpa grava a facut imposibila restituirea.
Cheltuieli privitoare la bun

Art.1091 - (1) Cel caruia i s-a restituit lucrul trebuie sa inapoieze posesorului, chiar de rea-credinta, cheltuielile necesare pe care acesta le-a facut.


(2) Daca cheltuielile au fost numai utile, el poate, la alegere, fie sa restituie pretul acestora, fie sa plateasca sporul de valoare al lucrului.
Drepturile tertilor dobanditori ai bunului

Art.1092 - In caz de instrainare, actiunea in restituire poate fi exercitata si impotriva tertului dobanditor, sub rezerva regulilor in materie de carte funciara sau, dupa caz, a celor privind dobandirea bunurilor mobile prin efectul posesiunii de buna-credinta.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact