StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Rudenia - filiatiaFiliatia
Sectiunea 1


Stabilirea filiatiei
§1. Dispozitii generale
Modurile de stabilire a filiatiei

Art.327 - (1) Filiatia fata de mama rezulta din faptul nasterii; ea se poate stabili si prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca.


(2) Filiatia fata de tata se stabileste prin efectul prezumtiei de paternitate, prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca, dupa caz.


Dovada filiatiei

Art.328 - Filiatia se dovedeste prin actul de nastere intocmit in registrul de stare civila; in cazul copilului din casatorie, dovada se face prin actul de nastere si prin actul de casatorie al parintilor.
Timpul legal al conceptiunii

Art.329 - (1) Intervalul de timp cuprins intre a trei sutea si a o suta optzecea zi dinaintea nasterii copilului este timpul legal al conceptiunii. El se calculeaza zi cu zi.


(2) Cu toate acestea, se poate face dovada conceptiunii copilului intr-o anumita perioada din timpul legal al conceptiunii.§2. Prezumtia de paternitate
Prezumtia de paternitate

Art.330 - (1) Copilul nascut sau conceput in timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei.


(2) Paternitatea poate fi tagaduita, daca este cu neputinta ca sotul mamei sa fie tatal copilului.


(3) Copilul conceput in timpul primei casatorii si nascut in timpul celei de-a doua casatorii a mamei sale este considerat fiul celui de-al doilea sot. Daca aceasta paternitate este inlaturata prin hotarare judecatoreasca, tata al copilului este considerat sotul din prima casatorie.§3. Recunoasterea copilului
Felurile recunoasterii

Art.331 - (1) Daca nasterea nu a fost inregistrata in registrul de stare civila sau copilul a fost trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinti necunoscuti, mama il poate recunoaste pe copil.


(2) Copilul conceput si nascut in afara casatoriei poate fi recunoscut de catre tatal sau.


(3) Dupa moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai daca a lasat descendenti firesti.
Formele de recunoastere

Art.332 - (1) Recunoasterea poate fi facuta prin declaratie la serviciul de stare civila, prin inscris autentic sau prin testament.


(2) Daca recunoasterea este facuta prin inscris autentic, o copie a acestuia va fi trimisa din oficiu serviciului de stare civila competent, pentru a se face mentiunea corespunzatoare in registrele de stare civila.


(3) Recunoasterea, chiar daca a fost facuta prin testament, este irevocabila.
Recunoasterea copilului de catre minorul necasatoritArt.333 - Minorul necasatorit poate recunoaste singur pe copilul sau, daca are discernamant la momentul recunoasterii.
Nulitatea absoluta a recunoasterii

Art.334 - Recunoasterea este lovita de nulitate absoluta daca:


s-a recunoscut un copil a carui filiatie, stabilita potrivit legii, nu a fost inlaturata;


a fost facuta dupa decesul copilului, iar acesta nu a lasat descendenti firesti;


a fost facuta in alte forme decat cele prevazute de lege.
Nulitatea relativa a recunoasterii

Art.335 - (1) Recunoasterea poate fi anulata pentru eroare, dol sau violenta.


(2) Prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data incetarii violentei ori, dupa caz, a descoperirii erorii sau dolului.
Contestarea recunoasterii de filiatie

Art.336 - (1) Recunoasterea care nu corespunde adevarului poate fi contestata oricand si de orice persoana interesata.


(2) Daca recunoasterea este contestata de celalalt parinte, de copilul recunoscut sau de descendentii acestuia, dovada filiatiei este in sarcina autorului recunoasterii sau a mostenitorilor sai.§4. Actiuni privind filiatia
Posesiunea de stat conforma cu actul de nastere

Art.337 - (1) Nici o persoana nu poate reclama o filiatie contrara aceleia ce rezulta din actul sau de nastere si posesiunea de stat conforma cu acesta.


(2) Nimeni nu poate contesta filiatia persoanei care are o posesiune de stat conforma cu actul sau de nastere.


(3) Cu toate acestea, daca printr-o hotarare judecatoreasca s-a stabilit ca a avut loc o substituire de copil ori ca s-a facut astfel incat sa se inregistreze ca mama a unui copil o alta femeie decat aceea care l-a nascut, se poate face dovada adevaratei filiatii cu orice mijloc de proba.


Actiunea in contestatia filiatiei

Art.338 - (1) Orice persoana interesata poate contesta prin actiune in justitie filiatia stabilita printr-un act de nastere ce nu este conform cu posesiunea de stat.


(2) In acest caz, filiatia se dovedeste, in ordine, prin expertiza medico-legala de stabilire a filiatiei, prin certificatul medical constatator al nasterii sau, in lipsa acestora, prin orice mijloc de proba, inclusiv prin posesiunea de stat continua.


(3) Posesiunea de stat rezulta din fapte care indica legatura dintre copil si familia din care se pretinde ca face parte. Sunt asemenea fapte urmatoarele:


a) copilul a purtat intotdeauna numele parintelui;


b) parintele l-a tratat ca pe fiul sau si s-a ingrijit in aceasta calitate de cresterea sa;


c) copilul a fost intotdeauna recunoscut in aceasta calitate in societate si de catre familie.


(4) Cu toate acestea, dovada filiatiei nu se va face prin martori decat in cazul prevazut la art.337 alin.(3) sau atunci cand exista inscrisuri care fac demna de crezare actiunea formulata.
Actiunea in stabilirea maternitatii

Art.339 - (1) Dreptul la actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama apartine copilului si se porneste in numele acestuia de catre reprezentantul sau legal.


(2) Dreptul la actiune nu se transmite mostenitorilor copilului; ei pot insa continua actiunea pornita de acesta.


(3) Actiunea in stabilirea filiatiei fata de mama poate fi introdusa si impotriva mostenitorilor pretinsei mame.


(4) Dreptul la actiune este imprescriptibil.
Actiunea in stabilirea paternitatii

Art.340 - (1) Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei apartine copilului si se porneste in numele lui de catre reprezentantul sau legal.


(2) Dreptul de a porni actiunea in stabilirea paternitatii nu se transmite mostenitorilor copilului; ei pot continua actiunea pornita de acesta.


(3) Actiunea in stabilirea paternitatii poate fi pornita si impotriva mostenitorilor pretinsului tata.
Prescriptia dreptului la actiunea in stabilirea paternitatii

Art.341 - (1) Actiunea in stabilirea paternitatii din afara casatoriei poate fi pornita in termen de 2 ani de la nasterea copilului.


(2) Daca paternitatea a fost inlaturata prin efectul unei hotarari judecatoresti, termenul de prescriptie curge de la data ramanerii irevocabile a acesteia.


(3) In cazul in care mama a convietuit cu pretinsul tata ori daca acesta din urma a prestat intretinere copilului, termenul incepe sa curga de la incetarea convietuirii ori a intretinerii.


(4) Daca actiunea in stabilirea paternitatii nu a fost formulata in timpul minoritatii copilului, acesta poate sa o introduca in termen de 2 ani de la data majoratului.
Actiunea in tagada paternitatii

Art.342 - (1) Actiunea in tagaduirea paternitatii poate fi pornita de sotul mamei, de mama, precum si de copil; ea poate fi continuata de mostenitorii acestora.


(2) Actiunea se introduce de catre sotul mamei impotriva copilului, iar de catre copil sau mama acestuia impotriva sotului mamei.


(3) In cazul copilului decedat, actiunea se porneste impotriva mamei copilului. Daca sotul mamei este decedat, actiunea se porneste impotriva mostenitorilor lui.
Prescriptia dreptului la actiunea in tagada paternitatii

Art.343 - (1) Sotul mamei poate exercita dreptul la actiunea in tagaduirea paternitatii in termen de 1 an de la data cand a cunoscut nasterea copilului. Actiunea pornita de fostul sot din prima casatorie a mamei, prezumat tata al copilului potrivit art.330 alin.(3), se prescrie in termen de 1 an de la data la care acesta a luat cunostinta de admiterea actiunii in tagada paternitatii sotului din cea de-a doua casatorie a mamei.


(2) In cazul in care sotul a fost pus sub interdictie inainte de implinirea acestui termen, un nou termen curge pentru tutore de la data cand acesta a aflat despre nasterea copilului.


(3) Daca actiunea nu a fost pornita de tutore, ea poate fi introdusa de sotul mamei dupa ce i s-a ridicat interdictia, inauntrul unui nou termen de 1 an.


(4) In toate cazurile, mama copilului va fi citata.
Tagaduirea paternitatii de catre mama copilului

Art.344 - (1) Actiunea in tagaduirea paternitatii introdusa de mama trebuie insotita de o actiune in stabilirea adevaratei filiatii a copilului. Asupra acestor actiuni, instanta se va pronunta prin aceeasi hotarare.
(2) Actiunea poate fi pornita in termen de 1 an de la data nasterii copilului.


(3) Daca mama este pusa sub interdictie, termenul de 1 an se calculeaza potrivit dispozitiilor art.343 alin 2) si (3).
Tagaduirea paternitatii de catre copilArt.345 - Copilul poate tagadui paternitatea in termen de 1 an de la data majoratului.§5. Procrearea asistata medical
Regimul filiatiei Art.346 - (1) In cazul procrearii asistate medical cu tert donator nu se stabileste nici o legatura de filiatie intre copil si donator.


(2) De asemenea, impotriva donatorului nu poate fi pornita nici o actiune in raspundere.
Actiunea in tagada paternitatii

Art.347 - (1) Nimeni nu poate contesta filiatia copilului astfel conceput, pentru motive ce tin de caracterul  asistat medical al procrearii.


(2) Copilul nascut astfel nu poate contesta filiatia sa.


(3) Sotul mamei poate tagadui paternitatea acestuia, in conditiile legii, daca nu a consimtit la procrearea asistata medical realizata cu ajutorul unui tert donator sau daca face dovada ca respectivul copil nu a fost conceput in acest mod.
Raspunderea tatalui copilului

Art.348 Sotul mamei, care a consimtit la procrearea asistata medical cu tert donator este responsabil fata de copil si fata de mama acestuia, potrivit dispozitiilor legale privitoare la copilul nascut din casatorie.
Interdictia procreatiei si purtarii sarcinii pentru alta persoanaArt.349 - Orice conventie avand drept scop procrearea sau purtarea sarcinii pentru alta persoana este lovita de nulitate absoluta.
Confidentialitatea informatiilor

Art.350 - (1) Orice informatii privind procrearea asistata medical sunt confidentiale.


(2) Cu toate acestea, in cazul in care exista riscul unui prejudiciu grav referitor la sanatatea unei persoane astfel concepute sau a descendentilor acesteia in lipsa unor astfel de informatii, instanta poate autoriza transmiterea lor, in mod confidential, autoritatii competente.


(3) Asigurarea confidentialitatii unor astfel de informatii, precum si modul de transmitere a acestora se stabilesc prin lege.Sectiunea a 2-a


Situatia legala a copilului
Egalitatea in drepturi a copiilor

Art.351 - Copilul din afara casatoriei a carui filiatie a fost stabilita potrivit legii are, fata de fiecare parinte si rudele acestuia, aceeasi situatie ca si aceea a unui copil din casatorie.
Numele copilului din casatorie

Art.352 - (1) Copilul din casatorie ia numele de familie comun al parintilor sai.


(2) Daca parintii nu au un nume comun, copilul va lua numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. In acest caz numele copilului se va stabili prin acordul parintilor si se va declara, o data cu nasterea copilului, la serviciul de stare civila.


(3) In lipsa acordului parintilor, va decide instanta tutelara.
Numele copilului din afara casatoriei

Art.353 - (1) Copilul din afara casatoriei ia numele de familie al aceluia dintre parinti fata de care filiatia a fost mai intai stabilita.


(2) In cazul in care filiatia a fost stabilita ulterior si fata de celalalt parinte, copilul, prin acordul parintilor, poate lua numele parintelui fata de care si-a stabilit filiatia ulterior sau numele reunite ale acestora. In lipsa acordului parintilor se aplica dispozitiile art.252 alin 3).


(3) In cazul in care copilul si-a stabilit filiatia in acelasi timp fata de ambii parinti, se aplica in mod corespunzator dispozitiile art.252 alin 2) si (3).


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact