StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Casnicia - despre dezmembramintele dreptului de proprietate privata - despre servitutiDespre servituti
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Definitia servitutii Art.605 - (1) Servitutea este sarcina impusa unui imobil, pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt proprietar.


(2) Utilitatea rezulta din destinatia economica a fondului dominant sauconsta intr-o sporire a confortului acestuia.


Constituirea servitutii

Art.606 - Servitutea se poate constitui prin act juridic ori prin uzucapiune, dispozitiile in materie de carte funciara ramanand aplicabile.
Dispozitii privind actiunea confesorieArt.607- Dispozitiile art.610 alin 1) se aplica in mod corespunzator.
Constituirea servitutii in vederea utilitatii viitoareArt.608 - Servitutea se poate constitui in vederea unei utilitati viitoare a fondului dominant.
Obligatii in sarcina proprietarului fondului aservit

Art.609- (1) Prin actul de constituire se pot impune in sarcina proprietarului fondului aservit anumite obligatii pentru asigurarea uzului si utilitatii fondului dominant.


(2) In acest caz, sub conditia notarii in cartea funciara, obligatia setransmite dobanditorilor subsecventi ai fondului aservit.
Servitutile aparente si neaparente

Art.610 - (1) Servitutile sunt aparente sau neaparente.


(2) Servitutile aparente sunt acelea a caror existenta este atestata de un semn vizibil de servitute, cum ar fi o usa, o fereastra, un apeduct.


(3) Servitutile neaparente sunt acelea a caror existenta nu este atestata de vreun semn vizibil de servitute, cum ar fi servitutea de a nu construi ori de a nu construi peste o anumita inaltime.
Servitutile continue si necontinue

Art.611 (1) Servitutile sunt continue sau necontinue.


(2) Servitutile continue sunt acelea al caror exercitiu este sau poate fi continuu fara a fi necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de vedere ori servitutea de a nu construi.


(3) Servitutile necontinue sunt acelea pentru a caror existenta este necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de trecere cu piciorul ori cu mijloace de transport.
Servitutile pozitive si negative

Art.612- (1) Servitutile pozitive sunt acelea prin care proprietarul fondului dominant exercita o parte din prerogativele dreptului de proprietate asupra fondului aservit, cum ar fi servitutea de trecere.


(2) Servitutile negative sunt acelea prin care proprietarul fondului aservit este obligat sa se abtina de la exercitarea unora din prerogativele dreptului sau de proprietate, cum ar fi servitutea de a nu construi.
Dobandirea servitutii prin uzucapiune

Art.613 - (1) Servitutile continue si aparente, precum si cele neaparente si pozitive se pot dobandi in temeiul uzucapiunii, in conditiile legii.


(2) Actele materiale corespunzatoare unor servituti necontinue sunt prezumate a fi exercitate cu simpla ingaduinta a proprietarului fondului aservit; proprietarul fondului dominant va putea insa uzucapa dovedind contrariul.


(3) Servitutile neaparente si negative nu se pot dobandi in temeiul uzucapiunii, indiferent daca sunt continue ori necontinue.
Alte dispozitii aplicabile

Art.614- Modul de exercitiu al servitutii se dobandeste in aceleasi conditii ca si dreptul de servitute.

Sectiunea a 2-a


Despre drepturile si obligatiile proprietarilor
Reguli privind exercitarea si conservarea servitutii

Art.615 - (1) In lipsa vreunei prevederi contrare, proprietarul fondului dominant poate lua toate masurile si poate face, pe cheltuiala sa, toate lucrarile pentru a exercita si conserva servitutea.


(2) Cheltuielile legate de conservarea acestor lucrari revin celor doi proprietari, proportional cu avantajele pe care le obtin, in masura in care lucrarile efectuate pentru exercitiul servitutii sunt necesare si profita inclusiv fondului aservit.


Exonerarea de raspundere

Art.616 In toate cazurile in care cheltuielile lucrarilor necesare pentru exercitarea si conservarea servitutilor revin proprietarului fondului aservit, acesta se va putea exonera de obligatie abandonand in mainile proprietarului fondului dominant partea din fondul aservit necesara exercitarii servitutii, fara a inceta de a fi proprietarul acelei parti.
Obligatiile proprietarului fondului aservit in caz de schimbare a locurilor

Art.617 - (1) Proprietarul fondului aservit este obligat sa se abtina de la orice act care limiteaza ori impiedica exercitiul servitutii. Astfel, el nu va putea schimba starea locurilor, ori stramuta exercitarea servitutii in alt loc.


(2) Daca are un interes serios si legitim, proprietarul fondului aservit va putea schimba locul prin care se exercita servitutea in masura in care exercitarea servitutii ramane la fel de comoda pentru proprietarul fondului dominant.
Obligatia de a nu agrava situatia fondului aservitArt.618 Proprietarul fondului dominant nu poate agrava situatia fondului aservit si nu poate exercita servitutea cu intentia de a aduce un prejudiciu proprietarului fondului aservit.
Exercitarea servitutii in caz de impartire a fondurilor

Art.619 - (1) Daca fondul dominant se imparte, servitutea va putea fi exercitata pentru uzul si utilitatea fiecarei parti, fara ca situatia fondului aservit sa poata fi agravata.


(2) Daca fondul aservit se imparte, servitutea se poate exercita, pentru uzul si utilitatea fondului dominant, pe toate partile rezultate din impartire, sub rezerva prevederilor art.618.


(3) Cu toate acestea, daca servitutea este exercitata pentru uzul si utilitatea exclusiva a uneia dintre partile despartite din fondul dominant ori nu se poate exercita decat pe una din partile despartite din fondul aservit, servitutea asupra celorlalte parti se stinge.Sectiunea a 3-a


Despre stingerea servitutilor
Cauzele de stingere a servitutilor

Art.620 - (1) Servitutile se sting pe cale principala prin radierea lor din cartea funciara pentru una din urmatoarele cauze:


a) consolidarea, atunci cand ambele fonduri ajung sa aiba acelasi proprietar;


b) renuntarea proprietarului fondului dominant;


c) ajungerea la termen;


d) rascumpararea;


e) imposibilitatea de exercitare;


f) neuzul timp de 10 de ani;


g) disparitia oricarei utilitati a acestora.


(2) Servitutea se stinge, de asemenea, prin exproprierea fondului aservit, daca servitutea este contrara utilitatii publice careia ii va fi afectat bunul expropriat.
Stingerea servitutii prin neuz

Art.621 - (1) Termenul de 10 de ani va curge de la data ultimului act de exercitiu al servitutilor necontinue ori de la data unui act contrar servitutilor continue.


(2) Exercitarea servitutii de catre un coproprietar ori de catre uzufructuar profita si celorlalti coproprietari, respectiv nudului proprietar.
Rascumpararea servitutii de trecere

Art.622 - (1) Servitutea de trecere va putea fi rascumparata de proprietarul fondului aservit daca exista o disproportie vadita intre utilitatea care o procura fondului dominant si inconvenientele sau deprecierea provocata fondului aservit.


(2) In caz de neintelegere intre parti, instanta poate suplini consimtamantul proprietarului fondului dominant. La stabilirea pretului de rascumparare, instanta va tine cont de vechimea servitutii si de schimbarea valorii celor doua fonduri.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact