StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Diferite contracte speciale - renta pe viata si contractul de intretinere pe viataRenta pe viata si contractul de intretinere pe viata
Sectiunea 1


Renta pe viata
Notiune Art.1710 - Renta pe viata este obligatia de a efectua in folosul unei anumite persoane prestatii periodice, avand drept obiect sume de bani sau alte bunuri fungibile, cat timp traieste credirentierul, debirentierul sau o terta persoana.
Modurile de constituire

Art.1711 - Renta pe viata poate fi constituita cu titlu oneros, in schimbul unui capital de orice natura, sau cu titlu gratuit, si este supusa, sub rezerva dispozitii 242c29c lor capitolului de fata, regulilor proprii ale actului juridic de constituire.
Constituirea in favoarea mai multor persoane

Art.1712 - Renta pe viata poate fi constituita asupra vietii mai multor persoane, putandu-se stipula ca, in cazul mortii uneia din ele, va trece asupra vietii celorlalte.
Constituirea in favoarea unei persoane decedate

Art.1713 - Este lovit de nulitate absolutacontractul de renta pe viata constituita asupra vietii unei persoane care era moarta in ziua incheierii lui.
Constituirea in favoarea unei persoane afectate de o boala fatala

Art.1714 - (1) Nu produce, de asemenea, nici un efect contractul prin care s-a constituit cu titlu oneros o renta asupra vietii unei persoane care, la data incheierii contractului, suferea de o boala din cauza careia a murit in 60 de zile de la aceasta data.


(2) In acest caz, mostenitorii credirentierului pot cere restituirea capitalului.
Rezolutiunea contractului la cererea credirentierului

Art.1715 - Creditorul unei rente pe viata constituita cu titlu oneros poate cere rezolutiunea contractului daca debirentierul nu depune garantia promisa in vederea executarii obligatiei sale sau o diminueaza.
Neplata ratelor scadente

Art.1716 - (1) In caz de neindeplinire a obligatiei de plata a ratelor scadente, credirentierul nu poate sa ceara decat sechestrul si vanzarea bunurilor debirentierului, pana la concurenta unei sume suficiente spre a asigura plata rentei pentru viitor.


(2) Suma va fi calculata pe baza unei expertize care va fi intocmita in conformitate cu metodologia de calcul aplicata in cazul asigurarilor de viata, tinandu-se seama, printre altele, de ratele deja incasate de credirentier, de varsta si de starea acestuia. Cheltuielile expertizei sunt suportate de debirentier.


(3) Dupa ce a fost obtinuta in urma vanzarii bunurilor debirentierului, suma se depune la Casa de Economii si Consemnatiuni si va fi platita credirentierului cu respectarea ratelor ce fusesera convenite prin contract.


(4) Credirentierul nu poate, in nici un caz, sa ceara rezolutiunea contractului. Orice stipulatie contrara este lovita de nulitate absoluta.
Irevocabilitatea contractului

Art.1717 - Debirentierul nu se poate libera de plata rentei oferind restituirea capitalului si renuntand la restituirea ratelor platite. El este tinut la plata rentei pana la moartea persoanei sau persoanelor asupra vietii carora a fost constituita, oricat de impovaratoare ar putea deveni prestarea rentei.
Dobandirea rentei

Art.1718 - (1) Credirentierul nu dobandeste renta decat in proportie cu numarul de zile traite.


(2) Cu toate acestea, daca s-a convenit sa se plateasca in rate anticipate, el dobandeste fiecare rata din ziua in care plata urma sa fie facuta.
Insesizabilitatea rentei

Art.1719 - Clauza de insesizabilitate este valabila numai in contractul de renta cu titlu gratuit.Sectiunea a 2-a


Contractul de intretinere pe viata
Notiune Art.1720 - Contractul de intretinere pe viata esteacela prin care o parte se obliga sa transmita celeilalte un bun in schimbul obligatiei de intretinere si de ingrijire pe tot timpul vietii sale.
Forma contractului

Art.1721 - Contractul de intretinere trebuie incheiat in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
Caz de nulitate

Art.1722 Dispozitiile art.1714 sunt aplicabile si contractului de intretinere pe viata.
Intinderea obligatiei de intretinere

Art.1723 - (1) Intretinerea trebuie sa fie potrivita cu valoarea bunului care a fost transmis debitorului intretinerii, tinandu-se seama de elemente precum varsta si sanatatea creditorului intretinerii. Daca nu s-a convenit altfel, creditorul intretinerii va locui la acela care o datoreaza, dispozitiile dreptului de abitatie aplicandu-se in mod corespunzator.


(2) Intretinerea continua a fi datorata in aceeasi masura chiar daca, in cursul executarii contractului, bunul a pierit dintr-o cauza pentru care creditorul intretinerii nu este tinut sa raspunda.


(3) Intretinerea cuprinde, de asemenea, ingrijirile si cheltuielile necesare in caz de boala, precum si cheltuielile de inmormantare a creditorului intretinerii.


(4) Debitorul intretinerii nu poate pretinde creditorului prestarea unor servicii.
Caracterul incesibil si insesizabil al intretineriiArt.1724 - Drepturile creditorului intretinerii nu pot fi cedate sau supuse urmaririi.
Drepturile tertilor vatamati prin stabilirea obligatiei de intretinere

Art.1725 - Obligatia de intretinere este supusa regulilor privind reductiunea liberalitatilor excesive si actiunea revocatorie formulata de creditorii debitorului intretinerii.
Revocarea contractului de intretinere

Art.1726 - (1) Contractul de intretinere pe viata este revocabil in folosul persoanelor carora debitorul intretinerii le datoreaza alimente in temeiul legii daca, prin efectul contractului, el s-a lipsit de mijloacele trebuincioase pentru a indeplini aceste obligatiuni.


(2) Revocarea poate fi ceruta chiar daca n-a fost frauda din partea debitorului intretinerii si indiferent de data incheierii contractului de intretinere.
Inlocuirea intretinerii prin renta viagera

Art.1727 - Instanta judecatoreasca poate sa inlocuiasca, la cererea oricareia dintre parti, fie chiar temporar, intretinerea in natura cu o renta in bani de egala valoare, in cazul in care:


prestarea sau primirea in natura a intretinerii ori locuirea impreuna a creditorului si debitorului intretinerii nu mai poate continua din motive obiective;


debitorul intretinerii moare.
Stabilirea rentei in caz de culpa a partilor

Art.1728 - Daca prestarea sau primirea in natura a intretinerii ori locuirea impreuna a creditorului si debitorului intretinerii nu mai poate continua din vina partilor, instanta va majora sau, dupa caz, diminua cuantumul rentei.
Reguli aplicabile in cazul inlocuirii intretinerii prin renta

Art.1729 - In toate cazurile in care intretinerea a fost inlocuita potrivit art.1727 si art.1728, devin aplicabile dispozitiile care reglementeaza contractul de renta viagera.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact