StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Casnicia - bunurile - despre bunuri in general

Despre bunuri in general
Sectiunea 1


Despre distinctia bunurilor
Bunurile Art.412 - Sunt bunuri lucrurile care pot forma obiectul unui drept patrimonial.
Bunuri mobile si imobile

Art.413 - Bunurile s 131j93b unt mobile sau imobile.


Bunuri imobile

Art.414 - Sunt imobile terenurile, izvoarele si cursurile de apa, plantatiile prinse de radacini, constructiile si orice alte lucrari avand o asezare fixa, constructiile plutitoare solid legate de tarm, platformele si alte instalatii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum si tot ceea ce, in mod natural sau artificial, este incorporat durabil in acestea.
Bunuri care raman sau devin imobile

Art.415 - (1) Raman bunuri imobile materialele separate in mod provizoriu de un fond, pentru a fi din nou intrebuintate, atat timp cat sunt pastrate in aceeasi forma, precum si partile integrante ale unui imobil care sunt temporar detasate de acesta, daca sunt destinate spre a fi reamplasate.


(2) Materialele aduse pentru a fi intrebuintate in locul celor vechi devin bunuri imobile.
Bunuri mobile

Art.416- Bunurile pe care legea nu le considera imobile sunt bunuri mobile.
Bunuri mobile prin anticipatie

Art.417 - (1) Bogatiile de orice natura ale solului si subsolului, fructele prinse de radacini, plantatiile si constructiile incorporate in sol devin mobile prin anticipatie, atunci cand, prin vointa partilor sunt privite in natura lor individuala in vederea detasarii lor.


(2) Pentru opozabilitate fata de terti, este necesara notarea in cartea funciara.
Reguli aplicabile drepturilor purtand asupra bunurilor

Art.418 - (1) Daca nu se prevede altfel, sunt supuse regulilor referitoare la bunurile imobile si drepturile reale asupra acestora.


(2) Celelalte drepturi patrimoniale sunt supuse, in limitele prevazute de lege, regulilor referitoare la bunurile mobile.
Bunuri fungibile si bunuri nefungibile

Art.419 - (1) Bunurile sunt fungibile sau nefungibile.


(2) Sunt fungibile bunurile determinabile dupa numar, masura sau greutate, astfel incat pot fiinlocuite unele prin altele in executarea unei obligatii.


(3) Prin act juridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil.
Bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile

Art.420 - (1) Bunurile sunt consumptibile sau neconsumptibile.


(2) Sunt consumptibile bunurile mobile a caror intrebuintare obisnuita implica instrainarea sau consumarea substantei.


(3) Un bun consumptibil prin natura sa poate deveni neconsumptibil daca, prin act juridic, i se schimba intrebuintarea.
Bunuri divizibile si bunuri indivizibile

Art.421 - (1) Bunurile sunt divizibile sau indivizibile.


(2) Bunurile care nu pot fi impartite in natura fara a li se schimba destinatia sunt bunuri indivizibile.


(3) Prin act juridic, unbun divizibil prin natura lui poate fi considerat indivizibil.
Bunuri principale si bunuri accesorii

Art.422 - (1) Bunul care a fost destinat in mod permanent intrebuintarii economice a altui bun este bun accesoriu, atat timp cat satisface aceasta utilizare.


(2) Destinatia comuna poate sa fie stabilita numai de proprietarul ambelor bunuri.


(3) Daca nu se prevede altfel, bunul accesoriu urmeaza situatia juridica a bunului principal, inclusiv in caz de instrainare sau de grevare a bunului principal.


(4) Incetareacalitatii de bun accesoriu nu poate fi, insa, opusa unui tert care a dobandit anterior drepturi privitoare la bunul principal.


(5) Separarea temporara a unui bun accesoriu de bunul principal nu-i inlatura aceasta calitate.


(6) Drepturile unui tert cu privire la un bun nu pot fi incalcate prin transformarea acestuia in bun accesoriu.Sectiunea a 2-a


Despre produsele bunurilor
Produsele bunurilor Art.423 - Produsele bunurilor sunt: fructele, veniturile si productele.
Fructele si veniturile

Art.424 - (1) Fructele si veniturile reprezinta acele produse care deriva din folosirea unui bun, fara a diminuasubstanta acestuia.


(2) Fructele sunt produsele directe si periodice ale unui bun obtinute cu sau fara interventia omului, cum ar fi recoltele, produsele si sporul animalelor.


(3) Veniturile sunt sumele de bani sau alte produse rezultate din folosirea bunului de catre o alta persoana, precum chiriile, arenzile, dobanzile, venitul rentelor, dividendele si partea din activul net distribuit, in conditiile legii, in urma lichidarii unui patrimoniu.
Productele

Art.425 - Productele sunt foloasele obtinute dintr-un bun, prin consumarea sau diminuarea substantei acestuia, precum copacii unei paduri, piatra dintr-o cariera si altele asemenea.

CAPITOLUL II

Despre drepturile reale in general
Drepturile reale Art.426 - In afara de alte cazuri prevazute de lege, sunt drepturi reale:


1.dreptul de proprietate;


2. dreptul de superficie;


3.dreptul de uzufruct;


4.dreptul de uz;


5.dreptul de abitatie;


6.dreptul de servitute;


7.dreptul de administrare;


8.dreptul de concesiune;


9.dreptul de folosinta.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact