StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Diferite contracte speciale - contractul de depozitContractul de depozitSectiunea 1


Despre depozitul obisnuit
§ 1. Dispozitii generale
Notiune Art.1646 - Depozitul este contractul prin care depozitarul primeste de la depunator un bun mobil, cu obligatia de a-l pastra si inapoia.
Depozitul neregulat

Art.1647 - Daca depozitul are drept obiect o suma de bani sau alte astfel de bunuri fungibile si, daca depozitarul a fost autorizat sa se serveasca de ele, contractul este socotit imprumut.


Remuneratia depozitarului

Art.1648 - (1) Depozitarul poate cere o remuneratie daca, din imprejurari, nu reiese ca a voit sa lucreze fara plata.


(2) Cand remuneratia nu este stabilita prin contract, instanta judecatoreasca o va stabili dupa valoarea serviciilor prestate.
Depozitul facut unei persoane incapabile

Art.1649 - (1) Daca depozitul a fost facut unui depozitar minor sau pus sub interdictie, deponentul poate revendica bunul depus atata timp cat acesta se afla in mainile depozitarului incapabil.


(2) Daca restituirea in natura nu mai este posibila, deponentul are dreptul de a cere valoarea bunului pana la echivalentul celei cu care s-a imbogatit persoana care a obtinut bunul.§ 2. Obligatiile depozitarului
Diligenta depozitarului

Art.1650 - (1) Depozitarul este tinut sa pazeasca bunul cu diligenta unui bun parinte de familie.


(2) Daca insa depozitul este gratuit, depozitarul raspunde numai in cazul in care nu a depus diligenta ceruta pentru paza propriilor sale bunuri.
Folosirea bunului

Art.1651 - Depozitarul nu se poate servi de bunul incredintat lui fara invoirea expresa sau prezumata a deponentului.
Modul executarii

Art.1652 - Depozitarul este obligat sa schimbe locul si felul pastrarii stabilite prin contract, daca aceasta schimbare este necesara pentru a feri bunul de pierdere sau stricaciune si atat de urgenta incat consimtamantul deponentului nu ar putea fi asteptat.
Incredintarea bunului altuia

Art.1653 - Depozitarul nu poate incredinta altuia pastrarea bunului, fara consimtamantul deponentului, afara numai daca este silit de imprejurari sa o faca.
Incredintarea bunului altuia cu consimtamantul deponentului

Art.1654 - (1) Depozitarul indreptatit sa incredinteze pastrarea bunului unei alte persoane, raspunde numai de alegerea acesteia sau de instructiunile ce i-a dat, daca a adus de indata la cunostinta deponentului locul depozitului si numele persoanei care a primit bunul.


(2) In cazul contrar, depozitarul raspunde de greseala sub-depozitarului ca de a sa proprie.


(3) In toate cazurile, sub-depozitarul raspunde fata de depunator de greseala sa.
Raspunderea pentru incredintarea bunului altuia

Art.1655 - Depozitarul care, fara a avea acest drept, a schimbat locul sau felul pastrarii, sau s-a folosit de bunul depozitat sau l-a incredintat unei terte persoane, raspunde si de cazurile fortuite, afara numai daca dovedeste ca bunul pierea si daca nu si-ar fi depasit drepturile.
Denuntarea depozitului

Art.1656 - (1) Deponentul poate oricand reclama inapoierea bunului depozitat, chiar inauntrul termenului convenit.


(2) El este obligat insa sa intoarca depozitarului cheltuielile pe care acesta le-a facut in considerarea acestui termen.


(3) Depozitarul poate constrange pe deponent sa reia bunul, daca sunt motive grave, chiar inaintea expirarii termenului convenit.


(4) Daca nu s-a convenit un termen, depozitarul poate inapoia oricand bunul, fiind obligat la plata unor daune-interese, daca a facut-o la un timp nepotrivit.
Restituirea bunului

Art.1657 - (1) Daca nu s-a convenit altfel, restituirea bunului trebuie sa se faca la locul unde el trebuia pastrat.


(2) Cheltuielile restituirii sunt in sarcina deponentului.
Restituirea fructelor si dobanzilor

Art.1658 - (1) Depozitarul este obligat sa inapoieze fructele bunului daca le-a perceput.


(2) Depozitarul nu datoreaza dobanda pentru banii depozitati, decat din ziua cand a fost pus in intarziere  sa-i restituie.


Revendicarea sau rechizitionarea bunului revendicat

Art.1659 - (1) Depozitarul este aparat de obligatia de a inapoia bunul, daca acesta a fost revendicat de catre proprietar sau de o alta persoana indreptatita, sau daca a fost rechizitionat de autoritatea publica, ori daca i-a fost in alt mod ridicat sau a pierit prin caz fortuit.


(2) Daca in locul bunului care i-a fost ridicat sau care a fost distrus, depozitarul a primit o suma de bani sau un alt bun echivalent, el este obligat sa le predea deponentului.


(3) Daca descopera ca bunul a fost furat, precum si pe proprietarul bunului furat, el trebuie sa denunte acestuia depozitul ce i s-a facut si sa-l someze  a-l cere intr-un termen determinat si indestulator, fara incalcarea dispozitiilor penale.


(4) Daca cel caruia denuntarea a fost facuta intarzie sa ceara bunul, depozitarul este valabil liberat prin predarea facuta aceluia de la care el l-a primit.


(5) In toate cazurile, el este tinut, sub sanctiunea daunelor-interese, sa denunte deponentului procesul care i-a fost intentat de revendicant, ordinul de rechizitie sau faptul care il impiedica sa inapoieze bunul.
Obligatia mostenitorului depozitarului

Art.1660 - Daca mostenitorul depozitarului a vandut cu buna credinta bunul, fara sa fi stiut ca este depozitat, el este tinut  sa inapoieze numai pretul primit sau sa cedeze deponentului actiunea sa impotriva cumparatorului, daca pretul nu i-a fost platit.§ 3. Obligatiile deponentului
Restituirea cheltuielilor si repararea pagubelor suferite de depozitar

Art.1661 - (1) Deponentul este obligat sa inapoieze depozitarului cheltuielile pe care acesta le-a facut pentru conservarea bunului.


(2) Deponentul trebuie, de asemenea, sa despagubeasca pe depozitar de toate pierderile suferite prin depozitarea bunului, afara numai daca depozitarul a primit bunul, cunoscand sau trebuind sa cunoasca natura sa primejdioasa.
Plata remuneratiei

Art.1662 - (1) Plata depozitarului, daca nu s-a convenit altfel, se face la inapoierea bunului.


(2) Daca restituirea are loc inainte de termen, depozitarul are drept la partea din remuneratie convenita, corespunzatoare timpului cat a pastrat bunul.Sectiunea a 2-a


Despre depozitul necesar
Notiune Art.1663 - (1) Daca bunul a fost incredintat unei persoane sub constrangerea unei intamplari neprevazute, care facea cu neputinta alegerea persoanei depozitarului si intocmirea unui inscris constatator al contractului, depozitul este necesar.


(2) Depozitul necesar poate fi dovedit prin orice mijloc de proba, oricare ar fi valoarea lui.


Obligatiile depozitarului

Art.1664 - (1) Depozitarul nu poate refuza primirea bunului, decat in cazul in care are un motiv serios pentru aceasta.


(2) Depozitarul raspunde pentru pieirea bunului, in conditiile prevazute pentru depozitul obisnuit.Sectiunea a 3-a


Despre depozitul hotelier
Raspunderea pentru bunurile aduse in hotel

Art.1665 - Hotelierul este raspunzator ca un depozitar, de prejudiciul cauzat prin furtul, pierderea sau deteriorarea bunurilor personale aduse de client in hotel.
Raspunderea limitata

Art.1666 - Raspunderea hotelierului este limitata pana la concurenta unei valori cu zece ori mai mare decat cea a pretului afisat pentru camera oferita spre inchiriere clientului sau, daca este vorba de bunuri pe care hotelierul le-a primit in depozit, pana la concurenta unei valori cu cincizeci de ori mai mare decat valoarea acestui pret.
Raspunderea nelimitata

Art.1667 - In cazurile prevazute de art.1666, raspunderea hotelierului este nelimitata:
1) daca paguba se datoreaza culpei hotelierului, a persoanelor din familia sa care locuiesc impreuna cu acesta, sau angajatilor hotelului;


2) daca hotelierul a refuzat sa primeasca bunurile clientului in depozit, afara numai daca valoarea acestora era prea mare fata de standardul hotelului, sau, daca, vreun alt motiv temeinic il indreptateste sa o faca.
Limite de raspundere

Art.1668 - Hotelierul nu raspunde atunci cand deteriorarea, distrugerea sau pierderea/furtul bunurilor clientului este datorata:


1) clientului, persoanei care il insoteste sau care se afla sub supravegherea sa ori a vizitatorilor sai;


2) unui caz de forta majora;


3) naturii bunului.
Obligatiile hotelierului

Art.1669 - (1) Hotelierul este obligat sa primeasca in depozit documente, bani sau alte obiecte de valoare apartinand clientilor sai.


(2) Hotelierul nu poate refuza depozitul acestor bunuri decat in cazul in care, tinand cont de marimea si conditiile de operare ale hotelului, acestea sunt excesiv de valoroase sau sunt incomode, sau periculoase.


(3) Hotelierul poate, dupa examinarea bunurilor care ii sunt predate spre depozitare, sa ceara depozitarea acestora intr-un loc inchis sau sigilat.


(4) Hotelierul poate sa examineze bunurilor care ii sunt predate spre depozitare si sa ceara depozitarea acestora intr-un loc inchis sau sigilat.
Prezumtia de absenta a depozitului

Art.1670 - Hotelierul care pune la dispozitia clientilor sai, in camerele de hotel, o casa de valori, nu este presupus a fi acceptat depozitul bunurilor care vor fi depuse de clientii sai, in casa de valori.
Interdictia limitarii raspunderii

Art.1671 - Raspunderea hotelierului nu va putea fi suprimata sau micsorata pe cale de afis sau prin alte clauze imprimate.
Proba

Art.1672 - Dovada introducerii bunurilor in hotel poate fi facuta prin martori, chiar daca valoarea acestor bunuri este mai mare de echivalentul in lei a 250 EURO.
Decaderea din dreptul la repararea pagubei

Art.1673 - (1) Clientul este decazut din dreptul la repararea pagubei suferite prin pierderea sau deteriorarea bunurilor pe care le-a adus el insusi sau care au fost aduse pentru el in hotel, daca:


1) de indata ce a cunoscut paguba, nu a instiintat despre aceasta administratia hotelului;


2) daca nu a exercitat dreptul la actiunea in reparare, in termen de 6 luni de la data cand a fost savarsita fapta pagubitoare.


(2) Dispozitiile articolului de fata nu sunt aplicabile in privinta bunurilor pe care hotelierul le-a primit anume in depozit sau a refuzat fara motive temeinice sa o faca.
Dreptul la retentie

Art.1674 - Hotelierul are un drept de retentie asupra lucrurilor si bagajelor clientului, cu exceptia documentelor personale si a bunurilor fara valoare de cumparare, in cazul neplatii de catre acesta a pretului camerei si a serviciilor hoteliere deja prestate.
Valorificarea bunurilor

Art.1675 - Hotelierul poate dispune de bunurile asupra carora si-a manifestat dreptul de retentie, in cazul neplatii, in conformitate cu regulile aplicabile detinatorului unui bun incredintat si uitat.
Limite de aplicare

Art.1676 - Dispozitiile prezentei sectiuni nu se aplica pentru autovehicule, bunuri lasate in acelasi loc sau animale vii.
Stabilimente si localuri asimilate

Art.1677 - (1) Dispozitiile prezentei sectiuni se aplica si in cazul persoanelor care detin sanatorii, localuri destinate spectacolelor publice, stabilimente balneare, pensiuni, restaurante, vagoane, cusete si altele asemanatoare.


(2) Dispozitiile privitoare la raspunderea hotelierului sunt aplicabile si celor care, in mod obisnuit, inchiriaza camere mobilate, cu ziua sau luna.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact