StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Prescriptia extinctiva - termenul prescriptiei extinctiveTermenul prescriptiei extinctive
Termenul general

Art.1950 - Termenul prescriptiei este de 3 ani, daca legea nu prevede un alt termen.
Termenul de prescriptie in cazul actiunilor reale speciale.

Art.1951 - Termenul de prescripti 848b14i e este de 10 ani in cazul actiunilor reale, daca prin lege nu se dispune altfel sau daca contrariul nu rezulta din natura dreptului.
Termen de prescriptie in cazul executarii obligatiei prin prestatii periodice

Art.1952 - (1) Dreptul la actiune pentru plata rentelor sau altor creante, al caror capital nu este niciodata exigibil si care produc in folosul creditorului prestatii periodice, se prescrie in zece ani, socotiti de la scadenta primei rate neplatite.


(2) Prescrierea dreptului la actiune pentru plata rentei sau creantei are drept efect si prescrierea ratelor datorate.
Reinnoirea titlului constatator

Art.1953 - Cel care datoreaza o renta sau orice alta prestatie anuala care trebuie sa dureze mai mult de zece ani, este tinut dupa noua ani de la data celui din urma titlu constatator, sa procure creditorului, la cererea si pe cheltuiala lui, un titlu nou.
Dreptul la actiune in raspundere civila extracontractuala

Art.1954 - (1) Dreptul la actiunea in raspundere civila extracontractuala se prescrie in termen de 5 ani.


(2) Cand prejudiciul este cauzat prin tortura sau acte de barbarie, violenta ori agresiuni sexuale comise contra unui minor, termenul de prescriptie este de 10 ani.
Termenul la prescriptie in materia raporturilor de asigurare sau reasigurareArt.1955 - Dreptul la actiune intemeiat pe un raport de asigurare sau reasigurare se prescrie printr-un termen de doi ani.
Termenul de prescriptie de 1 an. Cazuri

Art.1956 - (1) Se prescrie in termen de un an dreptul la actiune in cazul:


a) hotelierilor sau gazduitorilor, pentru hrana si locuinta ce procura;


profesorilor, maestrilor pentru lectiile ce dau cu ora, cu ziua sau cu luna;


medicilor si farmacistilor, pentru vizite, operatii sau medicamente;


comerciantilor, pentru plata marfurilor vandute celor care nu fac comert;


avocatilor, impotriva clientilor pentru plata onorariilor si cheltuielilor. Termenul de prescriptie se va calcula din ziua ramanerii irevocabile a hotararii sau din aceea a impacarii partilor, ori a revocarii mandatului.


In afacerile neterminate nu se vor putea cere onorarii si cheltuieli mai vechi de 3 ani.


notarilorpublici si executorilor judecatoresti, in ceea ce priveste plata sumelor ce le sunt datorate pentru actele functiei lor;


inginerilor, arhitectilor, geodezilor, contabililor si altor liber-profesionisti, pentru plata sumelor ce li se cuvin. Termenul prescriptiei se va socoti din ziua cand s-a terminat lucrarea.


(2) In toate cazurile, continuarea lectiilor, serviciilor, actelor sau lucrarilor nu intrerupe prescriptia pentru sumele datorate.
Termenul de prescriptie de 6 luni. Cazuri

Art.1957 - Se va prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni dreptul la actiune privitor la:


executarea obligatiei de garantie pentru viciile aparente ale unui lucru transmis sau ale unei lucrari executate, daca prin lege sau prin contract s-a prevazut raspunderea pentru acestea;


executarea obligatiei de garantie pentru viciile ascunse sau pentru lipsa ascunsa a unor calitati sau cantitati convenite, afara numai daca aceste vicii sau lipsuri au fost tainuite cu viclenie;


restituirea sumelor incasate din vanzarea biletelor pentru un spectacol care nu a mai avut loc.
Contractul de transport

Art.1958 - (1) De asemenea, daca prin lege nu se dispune altfel, se va prescrie prin implinirea unui termen de 6 luni dreptul la actiunea izvorata dintr-un contract de transport terestru, aerian sau pe apa, indreptata impotriva unui caraus sau alt transportator.


(2) In cazul prevazut la alin 1), termenul de prescriptie este de un an, atunci cand contractul de transport a fost incheiat spre a fi executat succesiv cu mijloace de transport diferite.
Repunerea in termenul de prescriptie. Procedura

Art.1959 - (1) Cel care, din motive temeinice, nu si-a exercitat in termen dreptul la actiune supus prescriptiei, poate cere organului de jurisdictie competent, repunerea in termen si judecarea cauzei.


(2) Repunerea in termen nu poate fi dispusa decat daca partea si-a exercitat dreptul la actiune inainte de implinirea unui termen de 30 de zile, socotit din ziua in care a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incetarea motivelor care au justificat depasirea termenului de prescriptie.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact