StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare īn relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Diferite contracte speciale - contractul de vanzareContractul de vanzare
Sectiunea 1


Despre vanzare in general
§.1 Dispozitii generale
Notiune Art.1272 - (1) Vanzarea este contractul prin care vanzatorul se obliga sa transmita cumparatorului un bun in schimbul unui pret.


(2) Regulile privitoare la vanzare se aplica in mod corespunzator contractelor prin care, in schimbul unui pret, se constituie sau se stramuta un drept de uzufruct, uz, abitatie, superficie ori servitute sau se cesioneaza un contract ce confera titularului folosinta unui bun.


Vanzarea afectata de modalitati

Art.1273 - Vanzarea poate fi pura si simpla sau poate fi afectata de termen ori conditie. Ea poate, de asemenea, avea ca obiect doua sau mai multe bunuri alternativ.
Cine poate cumpara sau vinde

Art.1274 - Pot cumpara sau vinde toti cei carora nu le este interzis prin lege.


Incapacitati de a cumpara

Art.1275 - Sub sanctiunea anularii, nu pot cumpara, fie chiar prin licitatie publica, nici direct, nici prin persoane interpuse:


a) mandatarii pentru bunurile pe care sunt insarcinati sa le vanda, chiar daca vanzarea s-a facut in limitele impuse prin mandat;


b) parintii, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu, pentru bunurile persoanelor pe care le reprezinta, afara numai daca au fost autorizati de justitie.


c) functionarii publici, lichidatorii, administratorii judiciari precum si alte asemenea persoane care ar putea influenta conditiile vanzarii facute prin intermediul lor. In acest caz, nulitatea este absoluta daca bunul vandut era proprietatea statului, a unei unitati administrativ teritoriale sau a unei institutii publice.
Incapacitati de a vinde

Art.1276 - (1) Cei care, potrivit art.1275 alin.(1), nu pot cumpara, nu pot nici vinde propriile bunuri celor al carui patrimoniu il administreaza sau a carui administrare o supravegheaza.


(2) Persoanele carora le este interzis sa cumpere ori sa vanda nu pot, in nici un caz, sa ceara anularea vanzarii.
Incapacitatea dobandirii de drepturi litigioase

Art.1277 - (1) Sub sanctiunea nulitatii, magistratii, grefierii, executorii judecatoresti, avocatii, notarii publici nu pot cumpara drepturi litigioase de competenta instantei judecatoresti in a carei circumscriptie isi desfasoara activitatea.
Bunurile ce pot fi vandute

Art.1278 - Orice bun poate fi vandut in mod liber, daca instrainarea nu este interzisa ori limitata prin lege sau prin conventie ori testament.
Vanzarea cu pact de rascumparareArt.1279 - Conventiile prin care vanzatorul se obliga sa rascumpere bunul vandut la un anumit pret sunt nule in masura in care diferenta dintre pretul platit si pretul rascumpararii depaseste dobanda, la pretul platit, calculata la nivelul maxim stabilit de lege.
Vanzarea cu facultate de dezicere

Art.1280 - (1) Stipulatia prin care o data cu vanzarea, vanzatorul isi rezerva dreptul de a redobandi lucrul vandut este valabila numai daca vanzatorul se obliga sa restituie cumparatorului pretul primit, cheltuielile pentru transportul bunului, cheltuielile necesare, 333g67d precum si cheltuielile utile, numai in limita sporului de valoare.


(2) Facultatea de dezicere nu poate fi stipulata pentru un termen mai mare de cinci ani. Daca s-a stabilit un termen mai mare, acesta se reduce de drept la 5 ani.


(3) Daca vanzatorul nu uzeaza de facultatea de dezicere in termenul stabilit, conditia este considerata a nu se fi indeplinit, iar dreptul cumparatorului se consolideaza.
Exercitarea facultatii de dezicere

Art.1281 - (1) Efectele vanzarii cu facultate de dezicere se stabilesc potrivit dispozitiilor privitoare la conditia rezolutorie, care se aplica in mod corespunzator. Cu toate acestea, vanzatorul este tinut de locatiunile incheiate de cumparator inaintea exercitarii facultatii de dezicere, daca au fost supuse formalitatilor de publicitate, dar nu mai mult de trei ani din momentul exercitarii dreptului.


(2) Vanzatorul care doreste sa uzeze de facultatea de dezicere trebuie sa notifice pe cumparator daca vanzarea este supusa formalitatilor de opozabilitate, precum si pe orice alt subdobanditor fata de care doreste sa-si exercite dreptul sau.


(3) In termen de o luna de la data notificarii, vanzatorul trebuie sa consemneze sumele aratate la art.1279 alin.(1) la dispozitia cumparatorului sau, dupa caz, a tertului subdobanditor, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a exercita facultatea de dezicere.
Vanzarea unui bun viitor

Art.1282 - (1) Daca obiectul vanzarii il constituie un bun viitor, proprietatea se dobandeste in momentul in care bunul s-a realizat.


(2) Daca bunul nu se realizeaza, contractul nu produce nici un efect. Cu toate acestea, cumparatorul care si-a asumat riscul nerealizarii ramane obligat la plata pretului, afara de cazul in care nerealizarea se datoreaza culpei vanzatorului, situatie in care acesta este tinut si la daune interese.
Vanzarea bunului pierit in intregime sau in parteArt.1283 - Daca in momentul vanzarii unui bun individual determinat acesta pierise in intregime, vanzarea este nula. Daca insa bunul pierise numai in parte, cumparatorul care, in momentul vanzarii, nu cunostea acest lucru are alegerea fie de a cere rezolutiunea vanzarii, fie de a pretinde reducerea corespunzatoare a pretului.
Conditiile pretului

Art.1284 - (1) Pretul vanzarii poate consta intr-o suma de bani sau in orice alte bunuri care, potrivit intentiei partilor, sunt asimilate banilor.


(2) Pretul trebuie sa fie serios si determinat.
Pretul determinabil

Art.1285 - Vanzarea facuta pe un pret nedeterminat in contract este valabila daca partile au convenit asupra unui alt mod de a-l determina ulterior, fara ca pentru aceasta sa fie necesar un nou acord de vointa al partilor.
Determinarea pretului de catre un tert

Art.1286 - (1) Determinarea pretului poate fi facuta de una sau mai multe persoane desemnate de parti.


(2) Daca persoanele astfel desemnate nu determina pretul, contractul este desfiintat, afara de cazul in care partile convin un alt mod de determinare a pretului.
Alte modalitati de determinare a pretului

Art.1287 - Cand pretul se stabileste dupa greutate, daca nu exista alt obicei, nu se tine seama de greutatea ambalajului.
Lipsa determinarii exprese a pretului

Art.1288 - (1) Cand contractul are ca obiect bunuri pe care vanzatorul le vinde in mod obisnuit iar partile nu au determinat pretul si nici nu au convenit modalitatea de determinare a acestuia, iar pretul nu este stabilit prin act al autoritatii publice sau prin acte ori regulamente interne ale vanzatorului, partile sunt prezumate a fi avut in vedere pretul practicat in mod obisnuit de vanzator.


(2) Vanzarea unei marfi, care are un pret de bursa sau de piata este, in lipsa de stipulatie contrara, presupusa a se fi facut potrivit pretului mediu stabilit dupa lista bursei sau mercurialele locului din ziua in care contractul a fost incheiat; Daca aceasta zi a fost nelucratoare, se va tine seama de ziua precedenta.
Pretul fictiv si pretul derizoriuArt.1289 - Vanzarea este nula daca pretul este stabilit fara intentia de a fi platit vreodata, sau daca este intr-atat de disproportionat fata de valoarea bunului, cunoscuta de parti la momentul vanzarii, incat este evident ca partile nu au dorit sa consimta la o vanzare.
Cheltuielile vanzarii

Art.1290 - (1) Cheltuielile si taxele vanzarii sunt in sarcina cumparatorului, in lipsa de stipulatie contrara.


(2) Masurarea, cantarirea si cheltuielile de predare a bunului sunt in sarcina vanzatorului, iar cele de ridicare si transport in alt loc decat cel al executarii, in sarcina cumparatorului, daca nu s-a convenit altfel.
Cheltuielile predarii

Art.1291 - (1) In lipsa uzantelor sau a unei stipulatii contrarii, daca bunul trebuie transportat dintr-un loc in altul, vanzatorul trebuie sa se ocupe de expediere pe cheltuiala cumparatorului. Vanzatorul este liberat cand preda bunul transportatorului ori expeditorului; cheltuielile de transport sunt in sarcina cumparatorului.


(2) Clauza prin care vanzatorul ia asupra sa cheltuielile transportului si asigurarii nu modifica regula de la alin.(1).§.2 Despre vanzarea cu drept de optiune si promisiunea de vanzare
Vanzarea cu drept de optiune

Art.1292 - In cazul vanzarii cu drept de optiune contractul se incheie prin exercitarea optiunii de catre beneficiarul acesteia, in conditiile convenite.


(2) Declaratia de exercitare a optiunii trebuie incheiata in forma ceruta pentru valabilitatea contractului si trebuie sa indeplineasca toate conditiile de validitate ale acestuia.


(3) In toate cazurile, declaratia de exercitare a optiunii trebuie sa aiba data certa.
Promisiunea de vanzareArt.1293 - (1) Cand una din partile unei promisiuni bilaterale de vanzare refuza sa incheie contractul promis, cealalta parte poate cere pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de contract, daca toate celelalte conditii de validitate sunt indeplinite.(2) Dreptul la actiune se prescrie in termen 6 luni de la data la care contractul trebuia incheiat.


(3) Dispozitiile alin.(1) si (2) se aplica in mod corespunzator in cazul promisiunii unilaterale de vanzare sau, dupa caz, de cumparare.
Pretul promisiunii

Art.1294 - In lipsa de stipulatie contrara, sumele platite in temeiul unei promisiuni de vanzare reprezinta un avans din pretul convenit.§.3 Obligatiile vanzatorului


I. Dispozitii generale
Interpretarea clauzelor vanzariiArt.1295 - Daca nu se poate stabili intelesul unor clauze esentiale ale vanzarii, cum ar fi cele privitoare la bunul vandut, la pret, la predarea bunului sau la garantiile datorate de vanzator, atunci ele se interpreteaza in favoarea cumparatorului. Regulile privitoare la contractele incheiate cu consumatorii si la contractele de adeziune raman aplicabile.
Obligatiile principale ale vanzatorului

Art.1296 - Vanzatorul are urmatoarele obligatii principale:


1) sa transmita proprietatea bunului;


2) sa predea bunul;


3) sa garanteze pe cumparator contra evictiunii si pentru viciile bunului.II. Despre transmiterea proprietatiiObligatia de a transmite proprietatea sau dreptul vandut

Art.1297 - (1) Vanzatorul este obligat sa transmita cumparatorului proprietatea bunului vandut.


(2) Odata cu proprietatea, cumparatorul dobandeste toate drepturile si actiunile accesorii ce au apartinut vanzatorului.
Transmiterea proprietatii

Art.1298 - Cu exceptia cazurilor prevazute de lege ori daca din vointa partilor nu rezulta contrariul, proprietatea se stramuta de drept cumparatorului din momentul incheierii contractului, chiar daca bunul nu a fost predat ori pretul nu a fost platit inca.
Opozabilitatea vanzarii

Art.1299 - In cazurile anume prevazute de lege, vanzarea nu poate fi opusa tertilor decat dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate respective.
Stramutarea proprietatii imobilelor

Art.1300 - In materie de vanzare de imobile, stramutarea proprietatii de la vanzator la cumparator este supusa dispozitiilor de carte funciara.


Radierea drepturilor stinse

Art.1301 - Vanzatorul este obligat sa stearga din cartea funciara, pe cheltuiala sa, drepturile inscrise asupra imobilului vandut, daca acestea sunt stinse.
Vanzarea bunurilor de gen

Art.1302 - Atunci cand vanzarea are ca obiect bunuri de gen, proprietatea nu se transfera cumparatorului decat dupa individualizarea acestora prin predare, numarare, cantarire, masurare ori prin orice alt mod convenit sau impus de natura bunului.
Vanzarea in bloc a bunurilor

Art.1303 - Daca insa mai multe bunuri sunt vandute in bloc si pentru un pret unic si global, proprietatea se transmite la cumparator indata ce contractul s-a incheiat, chiar daca bunurile nu au fost cantarite, numarate ori masurate.
Vanzarea dupa mostra sau modelArt.1304 - La vanzarea dupa mostra sau model, proprietatea se stramuta la momentul predarii bunului.


Vanzarea pe incercate

Art.1305 - (1) Vanzarea pe incercate se prezuma intotdeauna ca a fost facuta sub conditie suspensiva.


(2) Vanzatorul poate stabili cumparatorului un termen potrivit pentru a se pronunta.


(3) Chiar si atunci cand cumparatorul nu a declarat in termen ca bunul este satisfacator, vanzarea, daca bunul i-a fost predat, se considera perfectata.
Vanzarea pe gustate

Art.1306 - Cand marfurile sunt vandute sub rezerva gustarii, vanzarea nu se perfecteaza daca cumparatorul nu a facut cunoscut acordul sau in termenul prevazut de conventie sau de obiceiul locului.
Vanzarea bunului altuiaArt.1307 - (1) Vanzarea este valabila chiar daca vanzatorul nu este, la momentul incheierii contractului, proprietarul bunului vandut, insa proprietatea se stramuta cumparatorului numai in momentul in care vanzatorul dobandeste el insusi proprietatea asupra bunului sau in care proprietarul ratifica vanzarea.


(2) In cazul in care vanzatorul nu dobandeste proprietatea bunului sau proprietarul nu ratifica vanzarea, cumparatorul poate cere rezolutiunea contractului precum si, daca este cazul, daune interese.


(3) Daca un bun proprietate comuna este vandut doar de un coproprietar, cumparatorul poate cere rezolutiunea contractului in cazul in care nu ar fi cumparat daca ar fi stiut ca nu dobandeste proprietatea exclusiva asupra bunului.


(4) Vanzatorul care a vandut cu rea-credinta bunul altuia, este tinut sa intoarca cumparatorului care nu a cunoscut la momentul vanzarii aceasta imprejurare toate cheltuielile facute cu bunul, fie ele si voluptuarii.
Rezerva proprietatiiArt.1308 - Stipulatia prin care vanzatorul isi rezerva proprietatea bunului pana la plata integrala a pretului este valabila chiar daca bunul a fost predat. Aceasta stipulatie nu poate fi insa opusa tertilor decat dupa indeplinirea formalitatilor de publicitate cerute de lege, dupa natura bunului.III. Despre predarea bunuluiPredarea bunului Art.1309 - Predarea se face prin punerea bunului vandut la dispozitia cumparatorului.
Intinderea obligatiei de predare

Art.1310 - (1) Obligatia de a preda bunul se intinde si la accesoriile sale, precum si la tot ce este destinat folosintei sale perpetue.


(2) Vanzatorul este, de asemenea, obligat sa predea titlurile si documentele privitoare la proprietatea sau folosinta bunului.


(3) In cazul bunurilor de gen, vanzatorul nu este liberat de obligatia de predare chiar daca lotul din care faceau parte bunurile respective a pierit in totalitate, afara numai daca lotul era anume aratat in conventie.
Predarea bunului imobilArt.1311 - Predarea imobilului se face prin punerea acestuia, liber de orice bunuri ale vanzatorului, la dispozitia cumparatorului impreuna cu tot ce este necesar, dupa imprejurari, pentru exercitarea libera si neingradita a posesiunii.
Predarea bunului mobil

Art.1312 - Predarea bunului mobil se poate face fie prin remiterea materiala fie prin remiterea titlului reprezentativ ori a unui alt document sau lucru care permite cumparatorului preluarea in orice moment.
Locul predarii

Art.1313 - Predarea trebuie sa se faca la locul unde bunul se afla in momentul incheierii contractului, daca nu s-a convenit altfel.
Starea bunul vandut

Art.1314 - Bunul trebuie sa fie predat in starea in care se afla in momentul vanzarii.
Dezacord asupra calitatii

Art.1315 - (1) In cazul in care cumparatorul contesta calitatea sau starea bunului pe care vanzatorul l-a pus la dispozitie, presedintele judecatoriei de la locul prevazut pentru executarea obligatiei de predare, la cererea oricareia dintre parti, va desemna de indata un expert in vederea constatarii.


(2) Prin aceeasi hotarare se poate dispune sechestrarea sau depozitarea bunului.


(3) Daca pastrarea bunului ar putea aduce mari pagube sau ar ocaziona cheltuieli insemnate, se va putea dispune chiar vanzarea pe cheltuiala proprietarului, in conditiile stabilite de instanta.


(4) Hotararea de vanzare va trebui comunicata, inainte de punerea ei in executare, celeilalte parti sau reprezentantului sau, daca unul dintre acestia se afla in localitate; in caz contrar, hotararea va fi comunicata in termen de trei zile de la executarea ei.
Fructele si veniturile bunului vandutArt.1316 - Daca nu s-a convenit altfel, fructele sau veniturile se cuvin cumparatorului din ziua dobandirii proprietatii.
Momentul predariiArt.1317 - In lipsa unui termen, cumparatorul poate cere de indata predarea bunului. Daca insa, datorita unor imprejurari cunoscute cumparatorului la momentul vanzarii, predarea bunului nu se poate face decat intr-un anumit timp, partile sunt prezumate a fi convenit ca predarea sa aiba loc intr-un termen rezonabil, dupa imprejurari.
Refuzul vanzatorului de a preda

Art.1318 - (1) Vanzatorul care a acordat un termen pentru plata nu este obligat sa predea bunul, daca dupa vanzare, cumparatorul a devenit insolvabil sau a micsorat garantiile acordate vanzatorului, pana cand acesta nu da garantii ca va plati pretul, la termenul stabilit.


(2) Daca insa vanzatorul cunostea, la momentul vanzarii, insolvabilitatea cumparatorului, nu-i mai poate refuza acestuia beneficiul termenului decat daca starea de insolvabilitate s-a agravat in mod substantial.IV. Despre garantia in caz de evictiuneConditiile garantiei contra evictiunii

Art.1319 - (1) Chiar daca prin contract nu s-a stipulat vreo garantie, vanzatorul este tinut sa apere si sa garanteze pe cumparator de evictiunea care l-ar lipsi in tot sau in parte de bunul vandut, precum si de sarcinile ce se pretind asupra acestui bun si care nu au fost declarate in momentul vanzarii.


(2) Garantia contra evictiunii este datorata si atunci cand izvoraste dintr-o cauza nascuta ulterior vanzarii, insa numai daca ea este imputabila vanzatorului.
Exceptia de garantieArt.1320 - (1) Cel care este tinut de garantie nu poate sa evinga.


(2) Atat actiunea cat si exceptia de garantie sunt indivizibile.
Vanzarea pe riscul cumparatorului

Art.1321 - Vanzatorul nu este tinut sa restituie pretul atunci cand vanzarea se face pe riscul cumparatorului, acesta asumandu-si sansele castigarii sau pierderii bunului.
Clauzele privitoare la garantie

Art.1322 - Partile pot conveni sa extinda sau sa restranga obligatia de garantie; ele pot chiar conveni sa-l exonereze pe vanzator de orice garantie contra evictiunii.


(2) Cumparatorul pierde dreptul la restituirea pretului daca, la momentul cumpararii, a cunoscut pericolul evictiunii sau exista o clauza de neraspundere pentru evictiune.
Limitele clauzei de neraspundere pentru evictiune

Art.1323 - (2) Chiar daca s-a convenit ca vanzatorul nu va datora nici o garantie, el raspunde totusi de evictiunea cauzata ulterior vanzarii prin faptul sau personal ori de cea provenita din cauze pe care, cunoscandu-le in momentul vanzarii, le-a ascuns cumparatorului. Orice stipulatie contrara este reputata nescrisa.
Rezolutiunea contractuluiArt.1324 - (1) Cumparatorul poate cere rezolutiunea vanzarii daca a fost evins de intregul bun sau de o parte insemnata a acestuia.


(2) Odata cu rezolutiunea, cumparatorul poate cere restituirea pretului si repararea prejudiciului suferit.


Restituirea pretului

Art.1325 - (1) Vanzatorul este tinut sa inapoieze pretul in intregime chiar daca, la data evictiunii, valoarea bunului vandut a scazut sau daca bunul a suferit deteriorari insemnate, fie din neglijenta cumparatorului, fie prin forta majora.


(2) Daca, insa, cumparatorul a avut un beneficiu din deteriorarile facute de el, vanzatorul are dreptul sa scada din pret o suma corespunzatoare acestui beneficiu.


(3) Daca lucrul vandut are, la data evictiunii, o valoare mai mare, din orice cauza, vanzatorul este dator sa plateasca cumparatorului, pe langa pretul vanzarii, sporul de valoare acumulat pana la data evictiunii.
Intinderea daunelor intereseArt.1326 - (1) Daunele interese datorate de vanzator vor cuprinde valoarea fructelor si veniturilor pe care este obligat sa le restitui celui care l-a evins, cheltuielile facute cu cererea principala si cu cea de chemare in garantie, cheltuielile contractului si alte cheltuieli accesorii, precum si toate celelalte pierderi suferite ori beneficii nerealizate de cumparator.


(2) De asemenea, vanzatorul este tinut sa intoarca cumparatorului, sau sa faca sa i se intoarca de cel ce evinge, toate reparatiile si toate imbunatatirile utile ce ar fi facut bunului.
Obligatia de despagubire in cazul mentinerii contractului

Art.1327 - Daca in caz de evictiune partiala vanzarea nu este rezolvita, vanzatorul va inapoia cumparatorului valoarea partii din care acesta a fost evins, socotita in proportie cu pretul total al vanzarii si sub rezerva daunelor interese.
Inlaturarea evictiunii de catre cumparator

Art.1328 - Daca cumparatorul a inlaturat evictiunea platind o suma de bani sau dand in plata un bun, vanzatorul se poate libera de urmarile garantiei intorcandu-i suma platita cu dobanzi din ziua platii sau valoarea bunului dat in plata precum si, in amandoua cazurile, toate cheltuielile.
Chemarea in judecata a vanzatorului

Art.1329 - Cumparatorul chemat in judecata de o a treia persoana care pretinde drepturi asupra bunului vandut este obligat sa cheme in cauza pe vanzator. Daca nu a facut-o si a fost condamnat printr-o hotarare care a dobandit autoritate de lucru judecat, el pierde dreptul la garantie, in afara de cazul cand dovedeste ca vanzatorul chiar daca ar fi luat parte in proces nu ar fi izbutit sa faca sa se respinga cererea.


Persoanele indreptatite la garantie

Art.1330 - Actiunea in garantie contra vanzatorului se transmite, o data cu bunul, succesorilor cumparatorului, fie ca bunul le-a fost transmis cu titlu gratuit sau cu titlu oneros.V. Despre garantia pentru viciile bunului vandutConditiile garantiei pentru vicii ascunse

Art.1331 - (1) Vanzatorul garanteaza cumparatorul contra oricaror vicii ascunse care fac bunul vandut impropriu intrebuintarii la care este destinat sau care ii micsoreaza in asemenea masura intrebuintarea sau valoarea incat, daca le-ar fi cunoscut, cumparatorul nu ar fi cumparat sau ar fi dat un pret mai mic.


(2) Este ascuns acel viciu pe care cumparatorul nu il putea descoperi fara cunostinte speciale printr-o verificare normala.


(3) Garantia este datorata daca viciul sau cauza lui exista la data transmiterii proprietatii.


(4) Vanzatorul nu datoreaza garantie pentru viciile pe care cumparatorul le cunostea la incheierea contractului.


(5) In vanzarile silite nu se datoreaza garantie pentru vicii ascunse.
Vanzarea dupa mostra sau modelArt.1332 - In vanzarea dupa mostra sau model, vanzatorul garanteaza ca bunul are calitatile mostrei sau modelului.
Extinderea raspunderii pentru vicii

Art.1333 - Fabricantul, distribuitorul, furnizorul si importatorul sunt tinuti de garantia pentru viciile ascunse ale bunului intocmai ca si vanzatorul.
Clauza de inlaturare a garantiei

Art.1334 - (1) Vanzatorul este tinut pentru viciile ascunse, chiar daca nu le-a cunoscut, afara numai daca a stipulat ca nu va fi tinut la nici o garantie.


(2) Vanzatorul nu se poate insa prevala de o asemenea stipulatie daca a ascuns cumparatorului viciile.
Denuntarea viciilor

Art.1335 - (1) Cumparatorul care a descoperit viciile ascunse ale lucrului este obligat sa le aduca la cunostinta vanzatorului in termenul stabilit prin contract sau, in lipsa, in termen de o luna, pentru constructii, sau in termen de 15 zile de la data la care le-a descoperit, pentru celelalte bunuri. In caz contrar, la stabilirea despagubirii ce vanzatorul datoreaza cumparatorului pentru viciile ascunse, se va tine seama si de paguba pe care vanzatorul a suferit-o din cauza nedenuntarii sau denuntarii cu intarziere a viciilor.


(2) Vanzatorul care a tainuit viciul nu poate invoca prevederile articolului de fata.
Obligatia de pastrare a bunului

Art.1336 - (1) Cumparatorul care constata viciile bunului vandut, trebuie sa-l pastreze in timpul necesar pentru ca vanzatorul, incunostintat fiind, sa-l poata verifica.


(2) Cumparatorul poate sa vanda de indata bunul, daca acesta este supus pieirii sau stricaciunii. Cumparatorul este insa obligat sa incunostinteze pe vanzator inainte de vanzare daca ii este cu putinta, iar in caz contrar imediat dupa aceasta.
Efectele garantiei pentru viciile ascunseArt.1337 - (1) In temeiul obligatiei vanzatorului la garantia pentru vicii, cumparatorul poate cere:


inlaturarea viciilor de catre vanzator sau pe cheltuiala acestuia;


inlocuirea bunului vandut cu un bun de acelasi fel insa lipsit de vicii;


reducerea corespunzatoare a pretului;


rezolutiunea vanzarii,


(2) La cererea vanzatorului, instanta, tinand seama de gravitatea viciilor si de scopul pentru care contractul a fost incheiat, precum si de alte imprejurari, poate dispune o alta masura prevazuta la alineatul 1, decat cea solicitata de cumparator.


Efectele garantiei in cazul viciilor care nu afecteaza toate bunurile vanduteArt.1338 - (1) Daca numai unele dintre bunurile vandute sunt afectate de vicii si acestea pot fi separate de celelalte, fara paguba pentru cumparator, iar instanta. In conditiile art.1337 dispune rezolutiunea, contractul va fi desfiintat numai in parte.


(2) Rezolutiunea contractului, in ceea ce priveste bunul principal, atrage rezolutiunea lui si in privinta bunului accesoriu.
Intinderea garantiei

Art.1339 - (1) Daca vanzatorul cunostea viciile bunului vandut, el este tinut fata de cumparator, deosebit de inapoierea pretului primit, la daune-interese.


(2) Daca vanzatorul nu cunostea viciile bunului vandut, el nu este tinut fata de cumparator decat la inapoierea pretului si a tuturor cheltuielilor facute cu prilejul vanzarii.
Pierderea sau deteriorarea bunului

Art.1340 - Pierderea sau deteriorarea bunului, chiar prin caz fortuit, nu impiedica pe cumparator sa exercite actiunile prevazute de art.1337.
Garantia pentru lipsa calitatilor convenite

Art.1341 - Dispozitiile privitoare la garantia pentru vicii se aplica si atunci cand bunul vandut nu corespunde calitatilor avute in vedere de parti.VI. Despre garantia pentru buna functionareConditiile garantiei pentru buna functionare

Art.1342 - (1) In afara de garantia pentru vicii ascunse, vanzatorul care a garantat pentru un timp determinat buna functionare a bunului vandut este obligat, in cazul oricarei defectiuni ivite inauntrul termenului de garantie sa repare bunul pe cheltuiala sa, iar daca aceasta nu este cu putinta ori daca durata cat bunul a fost in reparatie depaseste timpul stabilit prin legea speciala, sa-l inlocuiasca.


(2) Daca vanzatorul nu inlocuieste bunul intr-un termen scurt potrivit cu imprejurarile, el este obligat, la cererea cumparatorului, sa-i restituie pretul primit in schimbul inapoierii bunului.
Defectiunea imputabila cumparatorului

Art.1343 - Garantia nu va fi datorata daca vanzatorul, care a predat cumparatorului instructiuni scrise de folosire, dovedeste ca defectiunea s-a produs din pricina modului nepotrivit in care cumparatorul a folosit sau pastrat bunul. Comportamentul cumparatorului se apreciaza si dupa instructiunile sau indrumarile comunicate de vanzator inainte sau odata cu predarea bunului.
Comunicarea defectiunii

Art.1344 - (1) Cumparatorul, sub sanctiunea decaderii din dreptul de garantie, trebuie sa comunice defectiunea de indata ce a descoperit-o si, in orice caz, inainte de implinirea termenului de garantie.


(2) Dispozitiile alin.(1) sunt aplicabile in mod corespunzator si in cazul in care vanzatorul a garantat ca bunul vandut va pastra un timp determinat anumite calitati.
Prescriptia dreptului la actiunea in garantie

Art.1345 - Dreptul la actiune in garantie pentru buna functionare se prescrie in termen de 3 ani care curge de la data la care cel interesat a avut sau ar fi trebuit sa aiba cunostinta de existenta pagubei, a defectului si a identitatii vanzatorului, insa nu mai tarziu de implinirea a 10 ani de la data la care bunul respectiv a fost pus in circulatie.
Extinderea garantiei

Art.1346 - Dispozitiile art.1333 se aplica in mod corespunzator garantiei de buna functionare.§ 4. Obligatiile cumparatorului
Plata pretului si primirea bunuluiArt.1347 - Cumparatorul este tinut, in principal, sa plateasca pretul si sa primeasca bunul vandut.
Plata pretului

Art.1348 - (1) Daca prin vanzare nu s-a stipulat altfel, cumparatorul trebuie sa plateasca la locul si in momentul in care bunul trebuie predat.


(2) Daca insa s-a convenit ca pretul sa nu fie platit in momentul predarii bunului, locul platii se stabileste potrivit dispozitiilor din materia obligatiilor.
Dobanzi asupra pretului

Art.1349 - Daca bunul vandut, care produce fructe sau venituri, a fost pus la dispozitia cumparatorului, potrivit legii sau contractului, acesta datoreaza dobanzi asupra pretului din acel moment si pana la plata, cu exceptia situatiei in care partile au convenit altfel.
Suspendarea platii pretului

Art.1350 - (1) Cumparatorul care afla de existenta unei cauze de evictiune este indreptatit sa suspende plata pretului pana la incetarea tulburarii sau pana cand vanzatorul ofera o garantie corespunzatoare.


(2) Cumparatorul nu poate suspenda plata pretului daca a cunoscut pericolul evictiunii in momentul incheierii contractului sau daca in contract s-a prevazut ca plata se va face chiar in caz de tulburare.
Garantarea creantei pretului

Art.1351 - Pentru garantarea platii pretului datorat, vanzatorul are, in puterea legii, cu privire la bunul vandut, o garantie reala imobiliara sau mobiliara, dupa caz.
Sanctiunea neplatii pretuluiArt.1352 - Cand cumparatorul nu a platit, vanzatorul este indreptatit sa solicite instantei fie rezolutiunea vanzarii, fie plata pretului si, in ambele situatii, daune interese, daca este cazul.
Desfiintarea de drept a vanzarii


bunurilor mobile

Art.1353 - Vanzarea bunurilor mobile se va rezolvi de drept si fara somatie in folosul vanzatorului, daca, la termenul convenit pentru predarea bunului, cumparatorul nu le-a preluat, chiar daca pretul a fost platit.
Efectele rezolutiuniiArt.1354 - Indata ce vanzarea este rezolvita, cumparatorul este dator sa restituie bunul, liber de orice sarcini sau drepturi ale tertilor, impreuna cu toate fructele culese, iar vanzatorul este tinut sa restituie pretul primit cu dobanzi socotite de la data predarii.
Efectele rezolutiunii fata de tertiArt.1355 - (1) Rezolutiunea vanzarii unui imobil are efecte fata de terti in conditiile stabilite de art.668 si urmatoarele.


(2) Rezolutiunea vanzarii unui mobil produce efecte fata de terti atunci cand le este opozabila o garantie reala mobiliara, potrivit legii sau nu sunt indeplinite conditiile art.694.§.5 Dreptul de preemtiune
Conditiile exercitarii dreptului de preemtiune

Art.1356 - (1) Vanzarea bunului cu privire la care exista un drept de preemtiune legal sau conventional se poate face numai dupa notificarea intentiei de vanzare catre titularul acestui drept.
(2) Notificarea va cuprinde numele si prenumele vanzatorului, descrierea bunului, sarcinile care il greveaza, termenii si conditiile vanzarii, precum si locul unde este situat bunul.
Termenul de exercitare a dreptului de preemtiune

Art.1357 - Dreptul de preemtiune poate fi exercitat in cazul vanzarii de bunuri mobile, in termen de 7 zile, iar in cazul vanzarii de bunuri imobile, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii.
Cazuri speciale

Art.1358 - In cazul in care proprietarul intentioneaza sa vanda si alte bunuri care nu sunt supuse preemtiunii, dar nu ar putea fi despartite de acestea fara a-l pagubi pe vanzator, exercitarea dreptului de preemtiune nu se poate face decat daca preemtorul isi asuma obligatia de a plati pretul prevazut pentru toate bunurile ce urmeaza a fi vandute.
Nerespectarea dreptului de preemtiune

Art.1359 - Contractul incheiat cu scopul sa impiedice exercitarea dreptului de preemtiune este lovit de nulitate absoluta.
Scadenta obligatiei de plata a pretului

Art.1360 - Preemtorul nu poate beneficia de termene de plata a pretului bunului decat daca acestea sunt prevazute in notificarea facuta de proprietar.
Notarea dreptului de preemtiune asupra unui imobilArt.1361 - Dreptul de preemtiune care poarta asupra unui imobil se noteaza in cartea funciara.
Inexistenta dreptului de preemtiune in cadrul executarii siliteArt.1362 - Dreptul de preemtiune nu se poate exercita in cazul executarii silite sau daca vanzarea a fost autorizata de judecatorul sindic.
Indivizibilitatea dreptului de preemtiuneArt.1363 - Dreptul de preemtiune este indivizibil si nu poate fi cedat.
Stingerea dreptului de preemtiune nascut in temeiul unei conventii

Art.1364 - Daca s-a nascut in temeiul unei conventii, dreptul de preemtiune se stinge prin moartea preemtorului, afara numai daca a fost constituit pe un anume termen. In acest din urma caz, termenul se reduce la 5 ani, daca a fost stipulat un termen mai lung.Sectiunea a 2-a


Despre vanzarea bunurilor imobile
§.1 Despre reguli speciale aplicabile vanzarii imobilelor
Vanzarea imobilelor fara indicarea suprafeteiArt.1365 - (1) Atunci cand se vinde un imobil determinat, fara indicarea suprafetei, pentru un pret total, nici cumparatorul si nici vanzatorul nu pot cere rezolutiunea ori modificarea pretului pe motiv ca suprafata este mai mica ori mai mare decat au crezut.


(2) Vanzarea unui imobil determinat, fara indicarea suprafetei si pentru un anumit pret pe unitatea de masura, se prezuma a fi incheiata sub conditia masurarii iar proprietatea nu se stramuta cumparatorului pana ce imobilul nu este masurat iar pretul, astfel, determinat.
Vanzarea unei suprafete dintr-un teren mai mareArt.1366 - Atunci cand se vinde, cu un anumit pret pe unitatea de masura, o anumita suprafata nedeterminata dintr-un teren mai mare, proprietatea nu se poate stramuta cumparatorului decat dupa masurarea si delimitarea suprafetei vandute.
Vanzarea unui imobil determinat cu indicarea suprafeteiArt.1367 - (1) Daca in vanzarea unui imobil cu indicarea suprafetei si a pretului pe unitatea de masura, suprafata reala este mai mica decat cea indicata in contract cumparatorul poate cere vanzatorului sa-i dea, in completare, o alta suprafata. In caz contrar, cumparatorul poate cere fie reducerea corespunzatoare a pretului, fie rezolutiunea daca, datorita acestei diferente, bunul nu mai poate fi folosit in scopul pentru care a fost cumparat.


(2) Daca insa suprafata reala se dovedeste a fi mai mare decat cea stipulata, cumparatorul va avea alegerea fie de a declara rezolutiunea contractului, fie de a plati un pret mai mare.
Termenul de exercitare a actiunii estimatorii sau in rezolutiune

Art.1368 - Actiunea vanzatorului pentru suplimentul de pret si aceea a cumparatorului pentru scaderea pretului sau pentru rezolutiunea contractului, trebuie sa fie intentate, sub sanctiunea decaderii, in termen de un an de la incheierea contractului.
Vanzarea a doua fonduri cu aratarea intinderii fiecaruia

Art.1369 - Cand prin acelasi contract s-au vandut doua fonduri cu aratarea intinderii fiecaruia si pentru un singur pret, daca intinderea unuia este mai mare, iar a celuilalt mai mica, se va face compensatia intre valoarea surplusului si valoarea lipsei, iar actiunea, fie pentru suplimentul de pret, fie pentru scaderea lui, nu are loc decat potrivit regulilor prevazute la art.1325 - 1327.§2. Vanzarea terenurilor agricole si forestiere
Vanzarea terenurilor agricole

Art.1370 - (1) Terenurile agricole situate in extravilan pot fi vandute cu respectarea, in ordine, a dreptului de preemtiune al coproprietarilor, vecinilor si arendasilor.


(2) Dreptul de preemtiune se exercita in conditiile art.1356.


(3) Daca dreptul este exercitat de catre doi sau mai multi preemtori, cererile lor se solutioneaza impreuna de indata, iar inscrierea se va face dupa cum urmeaza:


in folosul coproprietarului, daca vine in concurs cu un vecin sau arendas sau in folosul vecinului, daca vine in concurs cu un arendas;


in cote parti egale daca vin in concurs mai multi preemtori din aceeasi categorie.
Vanzarea terenurilor forestiereArt.1371 - (1) Terenurile din fondul forestier aflate in proprietate privata se pot vinde cu respectarea, in ordine, a dreptului de preemtiune al coproprietarilor, vecinilor sau statului.


(2) Statul, prin organele prevazute de lege, are drept de preemtiune la vanzarea terenurilor din fondul forestier proprietate privata limitrofe fondului forestier proprietate publica a statului, precum si pentru enclavele din acesta.


(3) Dreptul de preemtiune se exercita in conformitate cu dispozitiile art.1359.Sectiunea a 4-a


Despre vanzarea mostenirii
Garantia mostenitorului. Situatia bunurilor dobandite prin acrescamant

Art.1372 - (1) Persoana care vinde toate drepturile si obligatiile patrimoniale pe care le detine in calitate de mostenitor, fara a le indica in detaliu continutul, este tinuta sa garanteze numai pentru existenta si eficacitatea acestei calitati, iar nu si cu privire la continutul mostenirii, afara de cazul in care partile au convenit altfel.


(2) Daca, insa, prin vanzare se arata ca dreptul asupra mostenirii este incert, vanzatorul nu va fi tinut de nici o garantie, in lipsa de stipulatie contrara.


(3) Toate bunurile ce se dobandesc ulterior in virtutea dreptului de acrescamant se cuvin cumparatorului, afara numai daca s-a stabilit ca nu se vinde decat ceea ce vanzatorul era indreptatit sa primeasca la data vanzarii.
Drepturile creditorilor succesiuniiArt.1373 - Vanzarea mostenirii nu libereaza pe vanzator fata de creditorii succesiunii, afara numai daca acestia au consimtit-o in mod expres ori daca au primit plata de la cumparator.
Bunurile de familie

Art.1374 - (1) Inscrisurile sau portretele de familie, decoratiunile sau alte asemenea bunuri, avand pentru vanzator o valoare afectiva, se prezuma a nu fi cuprinse in mostenirea vanduta.


(2) Daca aceste bunuri au o insemnata valoare patrimoniala, vanzatorul care nu si le-a rezervat expres, datoreaza cumparatorului pretul lor, la data vanzarii.
Formalitati de publicitate

Art.1375 - (1) Cumparatorul unei mosteniri nu dobandeste drepturile reale asupra imobilelor cuprinse in mostenire, decat potrivit regulilor privitoare la cartea funciara.


(2) El nu poate opune tertelor persoane dobandirea altor drepturi cuprinse in mostenire decat daca a indeplinit formalitatile cerute de lege pentru a face opozabila dobandirea fiecaruia dintre aceste drepturi.


Sectiunea a 5-a


Alte varietati de vanzare


§ 1. Vanzarea cu plata pretului in rate
Rezerva proprietatii si riscurile

Art.1376 - Atunci cand o vanzare cu plata pretului in rate este garantata cu rezerva dreptului de proprietate, cumparatorul dobandeste dreptul de proprietate la data achitarii ultimei rate din pret; riscul bunului este, insa, in sarcina cumparatorului de la momentul predarii acestuia.
Plata ratelor de pret

Art.1377 - In lipsa unei intelegeri contrarii, neplata unei singure rate, care nu depaseste o optime din pret, nu da dreptul la rezolutiunea contractului, iar cumparatorul conserva beneficiul termenului pentru ratele succesive.
Rezolutiunea contractului

Art.1378 - (1) Cand contractul este rezolvit pentru neplata pretului, vanzatorul este tinut sa restituie toate sumele primite, dar este indreptatit sa retina, separat de daunele pricinuite prin stricaciunile aduse bunului, o compensatie echitabila pentru folosirea acestuia.


(2) Atunci cand s-a convenit ca suma incasata cu titlu de rate sa ramana dobandite de vanzator, instanta va putea totusi reduce aceasta suma, aplicandu-se in mod corespunzator dispozitiile referitoare la reducerea de catre instanta a cuantumului clauzei penale.§2. Vanzarea de drepturi litigioase si retractul litigios
Dreptul litigios Art.1379 - (1) Dreptul este litigios daca exista un proces cu privire la existenta sau intinderea dreptului.


(2) Orice drept litigios poate face obiectul unei vanzari.


(3) Este asimilat dreptului litigios si acel drept cu privire la care la data vanzarii era evidenta declansarea procesului cu privire la existenta sau intinderea dreptului.
Retractul litigios

Art.1380 - Dupa incheierea vanzarii dreptului litigios, partea potrivnica in proces vanzatorului poate plati cumparatorului pretul real al vanzarii, cheltuielile contractului, cheltuielile procesului pana la data retractului, si dobanzile aferente pretului real de la data achitarii acestuia, la zi, dobandind dreptul si punand astfel capat procesului.
Domeniu de aplicare

Art.1381 - Retractul este inadmisibil atunci cand:


a) dreptul litigios este cedat ca o parte neesentiala dintr-un ansamblu de bunuri transmis pentru un pret global ori un accesoriu al unui alt drept vandut;


b) vanzarea a fost facuta unui creditor drept plata pentru ceea ce ii este in mod real datorat;


c) creanta cedata s-a nascut asupra unui debitor profesionist in exercitiul activitatii sale obisnuite.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact