StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Persoana juridica - reorganizarea persoanei juridiceReorganizarea persoanei juridice
Notiune Art.174 - Reorganizarea persoanei juridice este operatiunea juridica ce implica una sau mai multe persoane juridice si care produce efecte creatoare, modificatoare ori de incetare a lor.
Modurile de reorganizare

Art.175 - (1) Reorganizarea persoanei juridice se realizeaza prin fuziune, prin divizare sau prin transformare.


(2) Reorganizarea se face cu respectarea conditiilor prevazute pentru dobandirea personalitatii juridice, in afara d 121d36b e cazurile in care prin lege, actul de constituire sau statut se dispune altfel.
Fuziunea

Art.176 - Fuziunea se face prin absorbtia unei persoane juridice de catre o alta persoana juridica sau prin contopirea mai multor persoane juridice pentru a alcatui o persoana juridica noua.
Efectele fuziunii

Art.177 - (1) In cazul absorbtiei, drepturile si obligatiile persoanei juridice absorbite trec asupra persoanei juridice care o absoarbe.


(2) In cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile si obligatiile acestora trec asupra noii persoane juridice astfel infiintate.
Divizarea

Art.178 - (1) Divizarea poate fi totala sau partiala.


(2) Divizarea totala se face prin impartirea intregului patrimoniu al unei persoane juridice intre doua sau mai multe persoane juridice care exista sau care iau, astfel, fiinta.


(3) Divizarea partiala consta in desprinderea unei parti din patrimoniul unei persoane juridice, care-si mentine fiinta, si in transmiterea acestei parti catre una sau mai multe persoane juridice care exista sau care se infiinteaza in acest fel.
Efectele divizarii

Art.179 - (1) Patrimoniul persoanei juridice care a incetat de a avea fiinta prin divizare se imparte in mod egal intre persoanele juridice dobanditoare, daca prin actul ce a dispus divizarea nu s-a stabilit o alta proportie.


(2) In cazul divizarii partiale, cand o parte din patrimoniul unei persoane juridice se desprinde si se transmite unei singure persoane juridice existente sau care ia astfel fiinta, impartirea patrimoniului se face in proportia partii desprinse si transmise.


(3) In cazul in care partea desprinsa se transmite mai multor persoane juridice existente sau care iau astfel fiinta, impartirea patrimoniului intre persoana juridica fata de care s-a facut desprinderea si persoanele juridice dobanditoare se va face potrivit dispozitiilor alin 2), iar intre persoanele juridice dobanditoare, impartirea partii desprinse se va face potrivit dispozitiilor alin.(1), ce se vor aplica in mod corespunzator.
Intinderea raspunderii in caz de divizare

Art.180 - (1) In cazul divizarii, fiecare dintre persoanele juridice dobanditoare va raspunde:


a) pentru obligatiile legate de bunurile care formeaza obiectul drepturilor dobandite sau pastrate integral;


b) pentrucelelalte obligatii ale persoanei juridice divizate, proportional cu valoarea drepturilor dobandite sau pastrate, socotita dupa scaderea obligatiilor prevazute la lit.a).


(2) Daca o persoana juridica infiintata in conditiile art.149 alin 1) lit.a) este supusa divizarii prin actul de reorganizare se va putea stabili si un alt mod de impartire a obligatiilor decat acela prevazut in prezentul articol.
Repartizarea contractelor in caz de divizare

Art.181 - In caz de divizare, contractele se vor repartiza, cu respectarea dispozitiilor art.153 alin.(2), 179 si 180, astfel incat executarea fiecaruia dintre ele sa se faca in intregime de catre o singura persoana juridica dobanditoare, afara numai daca aceasta nu este cu putinta.
Transformarea persoanei juridice

Art.182 - (1) Transformarea persoanei juridice intervine in cazurile prevazute de lege, atunci cand o persoana juridica isi inceteaza fiinta, concomitent cu crearea, in locul ei, a unei alte persoane juridice.


(2) In aceste cazuri, drepturile si obligatiile persoanei juridice care si-a incetat existenta trec asupra persoanei juridice nou infiintate, cu exceptia cazului in care prin actul prin care s-a dispus reorganizarea se prevede altfel.
Data transmiterii drepturilor in caz de reorganizare

Art.183 - (1) Transmiterea drepturilor si obligatiilor, in cazul reorganizarii persoanelor juridice supuse inregistrarii, se indeplineste, atat intre parti cat si fata de terti, numai prin inregistrarea operatiunii si pe data acesteia.


(2) In ceea ce priveste celelalte persoane juridice, nesupuse inregistrarii, transmiterea drepturilor si obligatiilor, in cazurile prevazute de alin 1), se indeplineste atat intre parti cat si fata de terti, numai pe data aprobarii, de catre organul competent, a inventarului, a bilantului contabil intocmit in vederea predarii-primirii, a evidentei si repartizarii tuturor contractelor in curs de executare, precum si a oricaror altor asemenea acte prevazute de lege.
Opozitia

Art.184 - (1) Actele prin care s-a hotarat reorganizarea pot fi atacate, daca prin lege nu se dispune altfel, prin opozitie, de catre creditori si orice alte persoane interesate in termen de 30 de zile de la data inregistrarii operatiunii, iar pentru persoanele juridice nesupuse inregistrarii, de la data cand au luat cunostinta de aprobarea de catre organul competent a reorganzarii potrivit legii, dar nu mai tarziu de 1 an de la data aprobarii.


(2) Opozitia suspenda executarea fata de oponenti pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, in afara de cazul in care prin lege s-ar dispune altfel.


(3) Opozitia se judeca in camera de consiliu, cu citarea partilor, de catre instanta competenta.


(4) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact