StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Ajutorul de care ai nevoie. Cand ai nevoie cel mai multe de el!
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Despre liberalitati - despre testamentDespre testament
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Capacitatea testamentara

Art.781 - Orice persoana este capabila de a da si primi prin testament, cu observarea regulilor privind capacitatea.
Incapacitati testamentare speciale

Art.782 - (1) Persoana lipsita de capacitate de exercitiu nu poate dispune prin testament.


(2) Minorul cu capacitate de exercitiu restransa poate dispune prin testament numai de jumatate din bunurile de care ar putea dispune daca ar fi major.
(3) Sunt anulabile dispozitiile in favoarea persoanelor abilitate de lege sa conlucreze la intocmirea testamentului. Incapacitatea se extinde si asupra sotului, descendentilor si ascendentilor acestora, precum si asupra ascendentilor si, daca este cazul, descendentilor sotului.
Testamentul conjunctiv

Art.783 - Sub sanctiunea nulitatii absolute, doua sau mai multe persoane nu pot sa testeze, prin acelasi act, una in favoarea celeilalte sau in favoarea unui tert.
Continutul testamentului

Art.784- Testamentul contine dispozitiile referitoare la patrimoniul succesoral sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum si la desemnarea directa sau indirecta a legatarului. Alaturi de aceste dispozitii sau chiar si in lipsa unor asemenea dispozitii, testamentul poate sa contina dispozitii referitoare la imparteala, la revocarea dispozitiilor testamentare anterioare, la exheredarea unui succesibil, numirea de executori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau mostenitorilor legali, recunoasterea unui copil si alte dispozitii de ultima vointa.
Proba testamentului

Art.785 - (1) Legatarul ce pretinde vreun drept succesoral trebuie sa dovedeasca existenta si continutul testamentului in una din formele prevazute de lege.


(2) Daca testamentul a disparut printr-un caz fortuit sau de forta majora ori prin fapta unui tert, fie dupa moartea dispunatorului fie i 252g65c n timpul vietii - dar fara ca acesta sa-i fi cunoscut disparitia, valabilitatea formei si cuprinsul testamentului vor putea fi dovedite prin orice mijloc de proba.
Interpretarea testamentului

Art.786 - (1) Normele de interpretare a contractelor sunt aplicabile testamentelor, in masura in care sunt compatibile cu caracterele juridice ale testamentului.


(2) Elementele extrinseci actului testamentar pot fi folosite numai in masura in care se coroboreaza cu cele intrinseci.


(3) Legatul facut creditorului nu este prezumat a fi facut in compensatia creantei sale.Sectiunea a 2-a


Formele testamentului
Formele testamentului ordinarArt.787 - Testamentul poate fi olograf sau autentic.
Testamentul olograf

Art.788 - Sub sanctiunea nulitatii absolute, testamentul olograf trebuie scris in intregime, datat si semnat de testator, exclusiv prin scriere de mana.
Deschiderea testamentului olograf

Art.789 - (1) Testamentul olograf, inainte de a fi executat, se va prezenta notarului in a carui raza teritoriala s-a deschis succesiunea.


(2) Acesta va constata pe loc prin proces verbal deschiderea testamentului si starea in care se gaseste si il va depune la dosarul succesoral.


(3) Cei indreptatiti pot primi copii legalizate ale testamentului olograf. Dupa finalizarea procedurii succesorale, originalul testamentului se preda legatarilor potrivit conventiei dintre ei.
Testamentul autentic

Art.790 - (1) Testamentul autentic este testamentul intocmit de testator in prezenta notarului public, testatorul putand fi asistat de unul sau de doi martori.


(2) Testamentul autentic este alcatuit din continutul legatelor si a altor dispozitii, cu respectarea legii, urmat de incheierea de autentificare intocmita de notarul public care, pentru validitatea testamentului, trebuie sa contina elementele prevazute de lege.
Intocmirea


testamentului autentic

Art.791 - (1) Testatorul isi dicteaza dispozitiile in fata notarului, care se ingrijeste de scrierea actului si apoi i-l citeste sau, dupa caz, i-l da sa-l citeasca, mentionandu-se expres indeplinirea acestor formalitati. Daca dispunatorul isi redactase deja actul de ultima vointa, testamentul autentic ii va fi citit de catre notar.


(2) Dupa citire, dispunatorul trebuie sa declare ca actul exprima ultima sa vointa.


(3) Testamentul este apoi semnat de catre testator iar incheierea de autentificare de catre notar. Ambii semneaza imediat, unul dupa altul, unul in prezenta celuilalt.
Testamentul autentic in situatii particulare

Art.792 - (1) In cazul in care testatorul nu poate semna, in act se va face o mentiune corespunzatoare, aratandu-se si cauza de impiedicare. Mentiunea va fi citita testatorului de catre notar, in prezenta a doi martori, aceasta formalitate suplinind absenta semnaturii testatorului.


(2) Declaratia de vointa a surdului, mutului sau surdomutului, stiutori de carte, se va da in scris in fata notarului public, prin inscrierea de catre parte, inaintea semnaturii, a mentiunii 'consimt la prezentul act, pe care l-am citit'.


(3) Daca surdul, mutul sau surdomutul se gasesc din orice motiv in imposibilitate de a scrie, declaratia de vointa se va lua prin interpret, dispozitiile alin 1) aplicandu-se in mod corespunzator.


(4) Pentru a lua consimtamantul unui nevazator, notarul public va intreba daca a auzit bine cand i s-a citit cuprinsul testamentului, consemnand acestea in incheierea de autentificare.
Testamentele privilegiate

Art.793 - (1) Se poate redacta in mod valabil un testament in urmatoarele situatii speciale:


a) in fata autoritatii civile locale, in caz de epidemii, catastrofe, razboaie sau alte asemenea imprejurari exceptionale;


b) in fata comandantului vasului sau a celui ce-l inlocuieste, daca testatorul se afla la bordul unui vas sub pavilion al Romaniei, in cursul unei calatorii maritime sau fluviale. Dispunerea testamentara la bordul unei aeronave este supusa aceluiasi regim si conditii.


c) in fata comandantului unitatii militare ori a celui care il inlocuieste, daca testatorul este militar sau, fara a avea aceasta calitate, presteaza servicii in interesul fortelor armate ale Romaniei.


d) in fata directorului, medicului sef al institutiei sanitare sau a medicului sef al serviciului ori, in lipsa acestora, in fata medicului de garda, cat timp dispunatorul este internat intr-o institutie sanitara.


(2) In toate cazurile de la alin 1), este obligatorie prezenta a doi martori.
(3) Testamentul privilegiat trebuie scris in intregime, datat si semnat de mana testatorului. Daca acesta nu poate scrie sau nu poate semna, agentii instrumentatori prevazuti la alin 1) vor redacta testamentul si vor face o mentiune corespunzatoare despre cauza care l-a impiedicat pe testator sa scrie sau sa semneze.


(4) In toate cazurile, testamentul privilegiat se semneaza de agentul instrumentator si de cei doi martori. Daca unul dintre martori nu poate semna se va face mentiune despre aceasta.


(5) Dispozitiile alin 3) si (4) sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii absolute.


(6) Testamentul privilegiat este asimilat si urmeaza regimul juridic al testamentului autentic.
Caducitatea testamentelor privilegiate

Art.794 - (1) Testamentul privilegiat devine caduc la 15 zile de la data cand dispunatorul ar fi putut sa testeze in vreuna din formele ordinare.


(2) Prevederile alin 1) nu se aplica dispozitiei testamentare prin care se recunoaste un copil.
Testamentul sumelor si valorilor depozitate

Art.795 -Dispozitiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la institutii specializate sunt valabile in formele simplificate prevazute de legile speciale vizand respectivele institutii.
Conversiunea

Art.796 - Un testament nul din cauza unui viciu de forma produce efecte daca intruneste conditiile prevazute de lege pentru vreuna din celelalte forme prevazute de lege.Sectiunea a 3-a


Despre legate
Notiune Art.797 - (1) Legatul este dispozitia testamentara prin care testatorul desemneaza una sau mai multe persoane care la decesul sau vor dobandi cu titlu gratuit intregul sau patrimoniu, o fractiune din acesta sau anumite bunuri determinate.


(2) Oricare ar fi denumirea data de testator dispozitiilor sale, acestea vor produce efecte dupa regulile stabilite pentru legatele universale, cu titlu universal sau cu titlu particular.


(3) Legatul poate fi pur si simplu, cu termen, sub conditie sau cu sarcina.
Legatul universal

Art.798 -Legatul universal este dispozitia care confera legatarului vocatie la intreaga succesiune.
Legatul cu titlu universal

Art.799 - (1) Legatul cu titlu universal confera legatarului vocatie la o fractiune a succesiunii.


(2) Prin fractiune a succesiunii se intelege: proprietatea unei cote-parti din aceasta, un dezmembramant al proprietatii asupra totalitatii sau a unei cote-parti din succesiune, respectiv proprietatea sau un dezmembramant asupra totalitatii ori asupra unei cote-parti din universalitatea bunurilor de orice natura si provenienta.
Legatul cu titlu particular

Art.800 - Legatul cu titlu particular confera legatarului vocatie la unul sau mai multe bunuri determinate, privite izolat, ori la una sau mai multe creante.Sectiunea a 4-a


Efectele legatelor
Fructele si veniturile bunurilor cuprinse in legat

Art.801 1) Legatarul universal are dreptul la fructele si veniturile bunurilor succesorale numai din ziua in care a cerut punerea sa in posesiune sau din ziua in care a exercitat posesiunea mostenirii cu consimtamantul mostenitorilor rezervatari. El are insa dreptul la fructe si venituri de la data deschiderii succesiunii daca nu exista mostenitori legali.


(2) Legatarul cu titlu universal are dreptul la fructele si veniturile bunurilor succesorale numai din ziua in care a cerut punerea sa in posesiune sau din ziua in care a intrat in posesiune prin buna invoiala.


(3) Legatarul cu titlu particular are dreptul la fructele si veniturile bunurilor cuprinse in legat din ziua in care a solicitat predarea legatului sau din ziua in care legatul a fost predat amiabil, afara de cazul in care testatorul a dispus altfel.
Drepturile legatarului cu titlu particular

Art.802 - (1) Legatarul cu titlu particular al unui bun individual determinat dobandeste proprietatea acestuia de la data deschiderii succesiunii.


(2) Legatarul cu titlu particular al unor bunuri de gen este titularul unei creante impotriva succesiunii. Cel insarcinat cu plata acestui legat este obligat a da lucruri de o calitate cel putin medie.
Onerozitatea excesiva a legatului cu titlu particular

Art.803 - (1) Daca legatarul nu poate indeplini sarcina cu care este grevat fara a depasi valoarea bunurilor primite in temeiul legatului sau, se va putea elibera predand beneficiarului sarcinii bunurile ce i-au fost lasate prin legat sau valoarea lor.


(2) Valoarea bunurilor lasate prin legat si a sarcinilor va fi aceea de la data deschiderii succesiunii.
Accesoriile bunului lasat prin legat cu titlu particular

Art.804 - (1) Bunul lasat prin legat cu titlu particular se preda cu accesoriile sale, in starea in care se gaseste la decesul testatorului.


(2) La fel se procedeaza cand este vorba de un legat al valorilor mobiliare, al drepturilor ce le sunt atasate si nu au fost inca exercitate.


(3) Legatul cuprinde si actiunea in despagubire pentru prejudiciul adus bunului de catre un tert dupa intocmirea testamentului.


(4) Legatul unei bun care, dupa intocmirea testamentului, a cunoscut cresteri cantitative, calitative sau valorice prin alipirea sau achizitionarea altor bunuri se prezuma a viza intreg bunul sau complexul de bunuri rezultate, daca formeaza o unitate functionala.
Legatul rentei viagere sau al unei pensii de intretinereArt.805 - Cand legatul consta intr-o renta viagera sau o pensie de intretinere, aceasta este datorata din ziua deschiderii succesiunii.


Legatul alternativ

Art.806 - In cazul in care legatarului cu titlu particular i-a fost lasat fie un bun, fie altul, alegerea revine celui tinut sa execute legatul, daca testatorul nu a conferit-o legatarului sau unui tert.
Legatul bunului altuia

Art.807 - (1)Cand testatorul a lasat legat bunul altuia, nestiind ca bunul nu este al sai, legatul este nul.


(2) Cand testatorul a lasat legat un bun despre care stia ca nu este al sau, cel insarcinat cu executarea legatului este obligat fie sa dea lucrul in natura, fie valoarea acestuia de la data deschiderii succesiunii.
Legatul conjunctiv

Art.808- (1) Legatul cu titlu particular este prezumat a fi conjunctiv atunci cand testatorul a lasat, prin acelasi act sau prin acte diferite, un bun determinat individual sau generic mai multor legatari cu titlu particular, fara a preciza partea fiecaruia sau le-a repartizat cote-parti egale.


(2) Daca unul dintre legatari nu vrea sau nu poate sa primeasca legatul, partea lui va profita celorlalti legatari.
Cheltuielile de predare a legatului

Art.809 - In lipsa unei dispozitii testamentare contrare, cheltuielile cererii pentru predarea legatului sunt in sarcina succesiunii, fara ca prin aceasta sa se poata reduce rezerva succesorala legala.
Dreptul de preferinta al creditorilor mostenirii fata de legatari

Art.810 - (1) Creditorii mostenirii au dreptul sa fie platiti inaintea legatarilor.


(2) Legatul care depaseste activul net al mostenirii va fi redus, in masura depasirii, la cererea creditorilor mostenirii sau a celui care il datoreaza.


(3) Mostenitorul care, fara a cunoaste anumite datorii sau sarcini ale mostenirii, a executat un legat, are drept la inapoiere, in masura in care legatul urmeaza a fi redus.Sectiunea a 5-a


Ineficacitatea testamentului
Revocarea voluntara expresa

Art.811 1) Un testament nu poate fi revocat expres, in tot sau in parte, decat printr-un act autentic sau printr-un testament subsecvent.


(2) Ineficacitatea opereaza indiferent de forma ce o imbraca testamentul revocatoriu.
Revocarea voluntara implicita

Art.812 - (1) Distrugerea sau stergerea, prin radiere ori barare, a testamentului olograf atrage revocarea, daca se stabileste ca a fost facuta de catre testator. De asemenea, bararea sau stergerea unei dispozitii testamentare implica revocarea legatului la care acea dispozitie se refera.


(2) Distrugerea sau pierderea testamentului cunoscuta de testator, daca era in masura sa-l refaca, atrage de asemenea revocarea.


(3) Testamentul subsecvent nu revoca pe cel anterior decat in masura in care contine dispozitii contrare sau incompatibile. Efectele revocarii nu sunt inlaturate in caz de caducitate a testamentului subsecvent.
Instrainarea sau distrugerea bunului lasat prin legat cu titlu particular

Art.813 - (1) Orice instrainare a bunului lasat prin legat cu titlu particular, facuta de catre testator sub orice modalitate, revoca implicit legatul pentru tot ceea ce s-a instrainat. Ineficacitatea instrainarii nu afecteaza revocarea, decat daca se datoreaza incapacitatii sau vicierii vointei testatorului instrainator.


(2) Nu atrage incidenta acestor prevederi donatia facuta beneficiarului legatului.


(3) Distrugerea voluntara de catre testator a bunului ce formeaza obiectul legatului cu titlu particular revoca implicit legatul.
Retractarea revocarii

Art.814 - (1) Dispozitia revocatorie poate fi retractata in mod expres prin act autentic sau printr-o forma testamentara. De asemenea, ea poate fi retractata tacit prin intocmirea unui nou testament care contine dispozitii de neconciliat cu revocarea anterioara.


(2) Retractarea unei dispozitii revocatorii nu reinvie legatul, cu exceptia cazului in care testatorul si-a manifestat vointa in sens contrar sau daca aceasta intentie nu rezulta din imprejurarile concrete.
Revocarea judecatoreasca

Art.815 - (1) Revocarea judecatoreasca a legatului poate fi ceruta in caz de neindeplinire culpabila a sarcinii instituite de testator. Neindeplinirea fortuita a sarcinii poate atragerevocarea numai daca, potrivit vointei testatorului, eficacitatea legatului este conditionata de executarea sarcinii.


(2) Revocarea judecatoreasca a legatului poate fi solicitata si pentru ingratitudine in urmatoarele cazuri:


a) daca legatarul a atentat la viata testatorului, a unei persoane apropiate lui sau, stiind ca altii intentioneaza sa atenteze, nu l-a instiintat;


b) daca se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau injurii grave fata de testator ori injurii grave la adresa memoriei testatorului.
Termenul de introducere a cererii de revocare

Art.816 - (1) Dreptul la actiunea in revocarea judecatoreasca a legatului se prescrie in termen de 3 ani de la data deschiderii succesiunii sau, dupa caz, de la data la care sarcina trebuia executata.


(2) Daca cererea de revocare se intemeiaza pe o injurie grava la adresa memoriei testatorului, dreptul la actiune se prescrie in termen de un an din ziua savarsirii faptei.
Caducitatea legatului

Art.817- Orice legat devine caduc in urmatoarele cazuri:


a) predecesul legatarului;


b) incapacitatea legatarului la data deschiderii mostenirii de a primi legatul;


c) renuntarea legatarului la succesiune;


d) decesul legatarului inaintea implinirii conditiei suspensive ce afecta legatul, daca aceasta avea un caracter pur personal;
e) pieirea totala a bunului ce formeaza obiectul legatului cu titlu particular din motive care nu tin de vointa testatorului, in timpul vietii testatorului sau inaintea implinirii conditiei suspensive.
Dreptul de acrescamant

Art.818 - Ineficacitatea legatului datorata nulitatii, revocarii, caducitatii, desfiintarii pentru nerealizarea conditiei suspensive sau pentru implinirea conditiei rezolutorii profita mostenitorilor ale caror drepturi succesorale ar fi fost micsorate prin existenta legatului sau care aveau obligatia sa execute legatul, cu exceptia cazurilor prevazute de art.764 si art.820 alin 2).
Legatul grefat pe un legat devenit caduc sau revocat pe cale judecatoreasca

Art.819 - Cu exceptia cazului prevazut de art.817 lit.e), caducitatea sau revocarea judecatoreasca a unui legat nu atrage ineficacitatea legatului care se grefa pe acesta. Mostenitorii care beneficiaza de dreptul de acrescamant sunt obligati sa execute legatul sarcina.Sectiunea a 6-a


Executiunea testamentara
Desemnarea si misiunea executorului

Art.820 1) Testatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu-le imputernicirea necesara executarii dispozitiilor testamentare. Desemnarea executorului testamentar poate fi conferita si unui tert.


(2) Daca au fost desemnati mai multi executori testamentari, unul singur va putea lucra in lipsa celorlalti.


(3) Atributiile executorului incep in momentul in care acesta a acceptat insarcinarea printr-o declaratie notariala.
Capacitatea executorului

Art.821 - Persoana lipsita de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu poate fi executor testamentar.
Dreptul de administrare

Art.822 - (1) Executorul testamentar are dreptul sa administreze patrimoniul succesoral, pe o perioada de cel mult un an de la deschiderea succesiunii, chiar daca testatorul nu i-a conferit in mod expres acest drept. Prin testament, dreptul de administrare poate fi restrans doar la o parte din patrimoniul succesoral sau la un termen mai scurt.


(2) Mostenitorii pot pune capat administrarii, in tot sau in parte, daca ofera executorului testamentar sume suficiente pentru executarea legatelor sau daca executa ei aceste legate.
Atributiile executorului

Art.823 1) Executorii testamentari au, printre altele, urmatoarele drepturi si obligatii :


a) pot cere punerea sigiliilor, daca sunt si mostenitori minori, pusi sub interdictie sau persoane disparute;


b) vor starui a se face inventarul bunurilor succesorale in prezenta succesibililor prezumtivi sau in lipsa acestora, dupa ce au fost citati conform legii;


c) vor cere instantei sa le incuviinteze vanzarea bunurilor, in lipsa de sume suficiente pentru executarea legatelor. Vanzarea imobilelor succesorale este posibila numai daca nu exista mostenitori rezervatari;


d) se vor preocupa ca testamentele sa se execute si, in caz de contestatie asupra executiei, pot sa intervina pentru a sustine eficacitatea lor;


e) vor plati datoriile succesiunii daca au fost imputerniciti in acest sens prin testament. In lipsa unei asemenea imputerniciri, executorul va putea achita datoriile numai cu incuviintarea instantei;


f) vor incasa creantele succesorale.


(2) Intinderea atributiilor conferite de testator nu poate merge pana la determinarea bunurilor ce vor compune cotitatea disponibila. De asemenea, nu se va putea decide de catre executori oportunitatea predarii partiale sau totale a legatelor.


(3) Testatorul poate dispune ca executorul testamentar, cand nu este un mostenitor sau un legatar, sa procedeze la partajarea bunurilor. Imparteala astfel realizata este inopozabila mostenitorilor ce nu au avizat-o prin prealabila aprobare a unui proiect infatisat in acest sens de catre executor.
Transmiterea executiunii

Art.824 - (1) Atributiile executorului testamentar nu trec la succesorii sai si nu pot fi cedate.


(2) Misiunea executorului numit prin referire la o anumita functie poate fi continuata de catre succesorul celui aflat in respectiva functie la deschiderea mostenirii.
Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului testamentar

Art.825 - (1) Executorul testamentar, la sfarsitul fiecarui an si la incetarea functiei sale, este dator sa dea socoteala pentru gestiunea facuta. Aceasta obligatie persista chiar daca la succesiune nu vine nici un mostenitor rezervatar.


(2) Executorul testamentar raspunde, sub forma daunelor interese, de orice culpa comisa in legatura cu executarea dispozitiilor testamentare.


(3) Daca au fost desemnati mai multi executori testamentari, raspunderea acestora este solidar, cu exceptia cazului in care testatorul le-a impartit atributiile si fiecare dintre ei s-a marginit la misiunea incredintata sau daca s-a ivit o urgenta pentru conservarea unui bun ori drept succesoral.
Suportarea cheltuielilor

Art.826 - Cheltuielile facute de executorul testamentar in exercitarea atributiilor sale sunt in sarcina succesiunii.
Incetarea executiunii

Art.827 - Executiunea testamentara poate inceta:


a) prin indeplinirea sau imposibilitatea aducerii la indeplinire a misiunii primite;


b) prin renuntare notariala;


c) prin decesul executorului testamentar;


d) prin punerea sub interdictie a executorului testamentar;


e) prin revocarea de catre instanta a executorului neglijent sau abuziv in indeplinirea atributiilor sale;


f) prin expirarea termenului in care se exercita dreptul de administrare, afara de cazul in care instanta decide prelungirea termenului.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact