StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Despre liberalitati - rezerva succesorala si reductiunea liberalitatilor excesiveRezerva succesorala si reductiunea liberalitatilor excesive
Sectiunea 1


Rezerva succesorala
Notiunea de rezerva succesoralaArt.828 - Rezerva succesorala este partea din patrimoniul celui care lasa mostenirea la care mostenitorii rezervatari au dreptul in virtutea legii, impotriva vointei defunctului manifestata prin liberalitati.
Mostenitorii rezervatari

Art.829 - Sunt mostenitori rezervatari: sotul supravietuitor, descendentii si ascendentii privilegiati ai defunctului.
Intinderea rezervei succesorale

Art.830 - (1) Rezerva succesorala a fiecarui mostenitor rezervatar este de jumatate din cota succesorala care i s-ar fi cuvenit ca mostenitor legal.


(2) Liberalitatile facute de defunct nu pot atinge rezerva succesorala, ci trebuie sa se incadreze in cotitatea disponibila.Sectiunea a 2 a


Reductiunea liberalitatilor excesive
Stabilirea rezervei succesorale si a cotitatii disponibile

Art.831 - (1) Valoarea masei succesorale, in functie de care se determina rezerva succesorala si cotitatea disponibila, se stabileste astfel:


a) determinarea activului brut al mostenirii, prin insumarea valorii bunurilor existente in patrimoniul succesoral la data deschiderii mostenirii;


b) determinarea activului net al mostenirii, prin scaderea pasivului succesoral din activul brut;


c) reunirea fictiva, doar pentru calcul, la activul net, a valorii donatiilor facute de cel care lasa mostenirea, valoare socotita la data deschiderii succesiunii, tinandu-se insa cont de starea bunului in momentul efectuarii donatiei.


(2) Nu se va tine seama in stabilirea rezervei, in masura in care nu sunt excesive, de darurile obisnuite, de donatiile remuneratorii, de sumele cheltuite pentru intretinerea sau, daca este cazul, formarea profesionala a descendentilor, a parintilor sau a sotului si nici de cheltuielile de nunta.


(3) Pana la dovada contrara, instrainarea cu titlu oneros catre un succesibil in linie dreapta este prezumata a fi donatie daca instrainarea s-a facut cu rezerva uzufructului, uzului ori abitatiei sau cu sarcina intretinerii ori a unei rente viagere.


(4) La valoarea stabilita potrivit alin 1) se raporteaza cota care potrivit legii reprezinta rezerva succesorala, tinand-se cont numai de mostenitorii rezervatari care au acceptat succesiunea.
Liberalitatile excesive. Cai de realizare a reductiunii. PrescriptiaArt.832 - (1) Liberalitatile care incalca rezerva succesorala sunt supuse reductiunii.


(2) Reductiunea liberalitatilor excesive se poate realiza prin buna invoiala a celor interesati, consemnata intr-un act autentic sau in certificatul de mostenitor.


(3) In lipsa unei asemenea invoieli, reductiunea se dispune de instanta judecatoreasca, sesizata fie printr-o actiune indreptata impotriva beneficiarului liberalitatii, fie printr-o cerere reconventionala formulata in procesul in care beneficiarul liberalitatii solicita executarea acesteia.


(4) In cazul unei pluralitati de mostenitori rezervatari, reductiunea opereaza numai in limita cotei de rezerva cuvenite celui care a cerut-o si profita numai acestuia.


(5) Dreptul la actiunea in reductiunea liberalitatilor excesive se prescrie in termen de trei ani de la data deschiderii succesiunii sau, dupa caz, de la data la care mostenitorii rezervatari au pierdut posesiunea bunurilor care formeaza obiectul liberalitatilor.


(6) In cazul liberalitatilor a caror existenta nu a fost cunoscuta de mostenitorii rezervatari din motive neimputabile lor, termenul de prescriptie incepe sacurga de la data cand au cunoscut sau trebuiau sa cunoasca existenta acestora.
Persoanele care pot cere reductiunea

Art.833 - Reductiunea liberalitatilor excesive poate fi ceruta numai de catre mostenitorii rezervatari, de succesorii universali sau cu titlu universal ai acestora, precum si de creditorii chirografari ai mostenitorilor rezervatari.
Ordinea reductiunii

Art.834 - (1) Legatele se reduc inaintea donatiilor.


(2) Legatele se reduc toate deodata si proportional, afara daca testatorul a dispus ca anumite legate vor avea preferinta, caz in care vor fi reduse mai intai celelalte legate.


(3) Donatiile se reduc succesiv, in ordinea inversa datei lor, incepand cu cea mai noua.
Efectele reductiunii

Art.835 - (1) Reductiunea are ca efect ineficacitatea legatelor sau, dupa caz, desfiintarea donatiilor in masura necesara intregirii rezervei succesorale.


(2) Intregirea rezervei, ca urmare a reductiunii, se realizeaza in natura.


(3) Reductiunea se realizeaza prin echivalent in cazul in care, inainte de deschiderea succesiunii, donatarul a instrainat bunul ori a constituit asupra lui drepturi reale, precum si atunci cand bunul a pierit dintr-o cauza imputabila donatarului.


(4) Cand donatia supusa reductiunii a fost facuta unui mostenitor rezervatar care nu este obligat la raportul donatiei, acesta va putea scadea partea cu care ar trebui sa se reduca donatia din partea ce i s-ar cuveni ca mostenitor rezervatar.


(5) Daca donatia are ca obiect un imobil, iar partea supusa reductiunii reprezinta mai putin de jumatate din valoarea imobilului, donatarul rezervatar poate pastra imobilul iar reductiunea necesara intregirii rezervei celorlalti mostenitori rezervatari se va face prin luare mai putin sau prin echivalent banesc.


(6) Gratificatul pastreaza fructele si veniturile partii care depaseste cotitatea disponibila percepute pana la data la care cei indreptatiti au cerut reductiunea.
Reductiunea unor liberalitati speciale

Art.836 (1) Daca donatia sau legatul are ca obiect un uzufruct, uz ori abitatie sau o renta ori intretinere viagera, mostenitorii rezervatari au facultatea de a executa liberalitatea asa cum a fost prevazuta sau de a abandona proprietatea cotitatii disponibile, ori de a solicita reductiunea potrivit dreptului comun.


(2) Daca mostenitorii rezervatari nu se inteleg asupra optiunii, reductiunea se va face potrivit dreptului comun.
Imputarea liberalitatilor

Art.837 - (1) Daca beneficiarul liberalitatii nu este mostenitor rezervatar, liberalitatea primita se imputa asupra cotitatii disponibile, iar daca o depaseste este supusa reductiunii.


(2) Daca gratificatul este mostenitor rezervatar si liberalitatea nu este supusa raportului, ea se imputa asupra cotitatii disponibile, iar eventualul excedent este supus reductiunii, neputandu-se imputa asupra cotei de rezerva la care are dreptul gratificatul.


(3) Daca exista mai multe liberalitati nesupuse raportului, imputarea se face tinand seama si de ordinea reductiunii liberalitatilor excesive.


(4) Daca gratificatul este mostenitor rezervatar si liberalitatea este supusa raportului, ea se imputa asupra rezervei celui gratificat, iar eventualul excedent se imputa asupra cotitatii disponibile, afara de cazul in care dispunatorul nu a stipulat imputarea asupra rezervei globale.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact