StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Casnicia - despre proprietatea privata - intinderea dreptului de proprietate privataIntinderea dreptului de proprietate privata
Sectiunea 1


Dispozitii generale
Obligatia de granituire

Art.432- Proprietarii terenurilor invecinate sunt obligati sa contribuie la granituire prin reconstituirea hotarului si fixarea semnelor corespunzatoare, suportand, in mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.


Obligatia de ingradire

Art.433 - (1) Orice proprietar este dator a-si ingradi proprietatea, suportand, in conditiile legii, cheltuielile ocazionate.


(2) Obligatia de ingradire nu exista pentru terenurile situate in extravilan, in afara cazurilor prevazute de lege.
Limitele materiale ale dreptului de proprietate

Art.434 - Dreptul de proprietate asupra unui teren se extinde asupra coloanei de aer aflate deasupra sa, precum si asupra subsolului, in limitele prevazute de lege.


Accesiunea

Art.435 - Tot ceea ce produce bunul, precum si tot ce se uneste ori se incorporeaza in bun, ca urmare a faptei proprietarului, a unei alte persoane ori a unui caz fortuit, revine propr 343f58d ietarului, daca legea nu prevede altfel.
Restituirea cheltuielilor facute pentru producerea si culegerea fructelor

Art.436 - (1) Cel care, fara acordul proprietarului, avanseaza cheltuielile necesare pentru producerea si culegerea fructelor, respectiv a veniturilor sau productelor poate cere restituirea cheltuielilor.


(2) In acest caz, produsele sau contravaloarea acestora pot fi retinute pana la restituirea cheltuielilor. Cu toate acestea, proprietarul poate cere obligarea posesorului la predarea produselor ori a contravalorii acestora daca furnizeaza o garantie indestulatoare.


(3) Dreptul de retentie nu poate fi exercitat, in nici un caz, asupra bunului frugifer si nici atunci cand intrarea in posesiunea bunului s-a facut prin violenta sau frauda.Sectiunea a 2-a


Accesiunea imobiliara naturala
Aluviunile Art.437 - Adaugirile de teren la malurile apelor curgatoare revin proprietarului fondului riveran, numai daca ele se formeaza treptat.
Terenul lasat de apele curgatoare

Art.438 - Proprietarul fondului riveran dobandeste, de asemenea, terenul lasat de apele curgatoare care s-au retras treptat de la tarmul respectiv.
Terenul lasat de apele statatoare

Art.439 - (1) Proprietarul terenului inconjurat de helestee, iazuri, canale si alte asemenea ape statatoare, nu devine proprietarul terenurilor aparute prin scaderea temporara a acestor ape sub inaltimea de scurgere.


(2) Tot astfel, proprietarul acestor ape nu dobandeste nici un drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor revarsari sporadice.
Avulsiunea

Art.440 - Proprietarul terenului de la care o apa curgatoare a smuls brusc o parte importanta de teren, alipind-o la terenul altuia, nu pierde dreptul de proprietate asupra partii desprinse daca o revendica in termen de un an de la data intrarii in posesiune.
Albiile raurilor, insulele si prundurile

Art.441 - (1) Albiile raurilor apartin proprietarilor riverani, cu exceptia acelora care, potrivit legii, fac obiectul proprietatii publice.


(2) Insulele si prundurile care nu sunt in legatura cu terenurile avand malul la nivelul mediu al apei revin proprietarului albiei.


(3) Daca insula apartine proprietarilor riverani si trece peste jumatatea apei, fiecare dintre ei are dreptul de proprietate asupra partii de insula ce se intinde spre el pornind de la jumatatea apei.
Dreptul de proprietate asupra insulelor nou formate

Art.442 - In cazul in care o apa curgatoare, formandu-si un brat nou, inconjoara terenul unui proprietar riveran, el ramane proprietar asupra insulei astfel create.
Dreptul de proprietate asupra albiilor apelor curgatoare

Art.443 - Albia parasita de o apa curgatoare care si-a format un nou curs se imparte in mod egal intre proprietarii riverani.
Accesiunea naturala asupra animalelor

Art.444 - (1) Animalele domestice sau domesticite ratacite pe terenul altuia revin acestuia din urma daca proprietarul nu le revendica in termen de o luna de la data declaratiei facute la primarie de catre proprietarul terenului.
(2) Roiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului acestuia numai daca proprietarul roiului a incetat sa-l urmareasca.Sectiunea a 3-a


Accesiunea imobiliara artificiala
Accesiunea imobiliara artificiala

Art.445 - (1) Constructiile si lucrarile efectuate pe un teren sau in subsolul acestuia revin proprietarului terenului, daca prin lege sau conventie nu se prevede altfel.


(2) Dreptul de proprietate asupra constructiei sau lucrarii se naste, pe masura edificarii, cu incepere de la data incorporarii fundatiei, respectiv a inceperii lucrarii.


(3) Dispozitiile prezentei sectiuni referitoare la constructii sunt aplicabile lucrarilor, ori de cate ori nu se prevede altfel. Prin lucrare se intelege plantatia, precum si amenajarile aduse unui fond, care nu se incorporeaza in mod durabil in acesta.
Prezumtii in favoarea proprietarului terenuluiArt.446 - (1) Pana la proba contrara, proprietarul terenului este prezumat ca este cel care a edificat constructia si ca edificarea s-a facut pe cheltuiala sa.


(2) Cel care construieste pe terenul altuia, chiar de buna-credinta fiind, nu poate dobandi proprietatea asupra constructiei decat in cazurile pentru care legea recunoaste nasterea dreptului de superficie.
Edificarea constructiei cu materialele altuia

Art.447 - (1) In cazul in care a construit cu materialele altuia, proprietarul terenului devine proprietarul constructiei, neputand fi obligat la desfiintarea acesteia si nici la restituirea materialelor folosite.


(2) Proprietarul materialelor are numai dreptul la despagubiri care sa acopere valoarea materialelor, precum si orice alte prejudicii ocazionate.
Cazul constructiei efectuate cu buna-credinta

Art.448 - In cazul in care constructorul este de buna-credinta, proprietarul terenului devine si proprietarul constructiei, fiind dator sa plateasca o despagubire care sa acopere, la alegerea proprietarului, fie valoarea materialelor si manopera, fie sporul de valoare adus fondului prin efectuarea constructiei.
Cazul constructiei efectuate cu rea-credinta

Art.449- (1) Atunci cand constructia a fost edificata cu rea-credinta, proprietarul terenului poate opta intre pastrarea constructiei in proprietate si obligarea constructorului la desfiintarea constructiei. In primul caz, proprietarul datoreaza o despagubire care, la alegerea sa, trebuie sa acopere o patrime fie din valoarea materialelor si a manoperei, fie din sporul de valoare adus fondului.


(2) Desfiintarea constructiei se face, cu respectarea dispozitiilor legale in materie, pe cheltuiala constructorului, care este tinut, totodata, sa repare orice prejudicii cauzate fondului, inclusiv pentru lipsa de folosinta.
Notiunea de constructor

Art.450 - Drepturile si obligatiile prevazute pentru constructor nu sunt aplicabile decat celui care, in lipsa accesiunii, ar deveni proprietarul constructiei sau titularul unui alt drept real asupra acesteia.
Buna-credinta a constructorului

Art.451 - (1) Constructorul este de buna-credinta numai daca se intemeiaza pe cuprinsul cartii funciare in care, la data edificarii constructiei, este inscris ca proprietar al terenului.


(2) Cu toate acestea, nu poate invoca buna credinta cel care construieste in lipsa sau cu nerespectarea autorizatiilor cerute de lege.


(3) Dispozitiile alin 1) si (2) sunt aplicabile si constructorului care se intemeiaza pe un drept de superficie sau pe orice alt drept care, potrivit legii, ii permite, edificand pe terenul altuia, sa devina proprietarul constructiei.
Constructii edificate partial pe terenul constructorului

Art.452 - (1) In cazul constructiei edificate in parte pe terenul constructorului, proprietarul vecin poate, in schimbul unei despagubiri, sa dobandeasca intreaga constructie daca cel putin o jumatate din suprafata ocupata de constructie se afla pe propriul teren.
(2) O data cu proprietatea asupra intregii constructii, proprietarul vecin dobandeste si un drept de superficie asupra partii ocupate din terenul constructorului, insa numai pe durata de existenta a constructiei.


(3) Sub sanctiunea decaderii, cererea proprietarului vecin privitoare la dobandirea acestor drepturi trebuie notificata, in scris, constructorului, intr-un termen de 1 an de la finalizarea constructiei.


(4) In caz de neintelegere intre parti, instanta va stabili despagubirea astfel incat sa acopere valoarea ce poate fi estimata in privinta partii de constructie aflate pe terenul constructorului, precum si contravaloarea folosintei terenului ce face obiectul superficiei. In cazul constructorului de rea-credinta, despagubirea se reduce la o treime din aceasta suma.


(5) In toate cazurile, drepturile prevazute in favoarea proprietarului vecin potrivit alin 1)-(2) nu se pot dobandi inainte de plata integrala a despagubirii.


(6) Inscrierea in cartea funciara se va face in temeiul conventiei partilor sau, dupa caz, al hotararii judecatoresti cu efect constitutiv de drepturi.


(7) Daca proprietarul vecin nu alege sa exercite drepturile ce ii sunt acordate recunoscute potrivit prezentului articol, dispozitiile art.448-449 devin aplicabile.
Reguli privind exercitarea dreptului constructorului la despagubiri

Art.453 - (1) Prescriptia actiunii constructorului privind plata despagubirilor nu curge cat timp el este lasat de proprietar sa detina fondul.


(2) Constructorul nu poate invoca insa dreptul de retentie nici in cazul in care a edificat constructia cu buna-credinta.
Pasivitatea proprietarului pe durata edificarii constructieiArt.454 - Proprietarului nu i se poate opune, in nici un caz, pasivitatea pe care ar fi vadit-o pe durata edificarii constructiei.
Constructorul de rea-credinta care foloseste materialele altuia

Art.455 - Cel care construieste pe terenul altuia folosind, cu rea-credinta, materialele unui tert este obligat la despagubiri in conditiile art.447.
Criteriile de evaluarea a despagubirilor

Art.456 - Ori de cate ori, in aplicarea unei dispozitii din prezenta sectiune, instanta este investita sa stabileasca intinderea despagubirilor, ea va tine seama de valoarea de circulatie a bunului calculata la data hotararii judecatoresti.Sectiunea a 4-a


Accesiunea mobiliara
Accesiunea mobiliara

Art.457- (1) Bunul mobil produs cu materialele altuia apartine celui care l-a confectionat sau, dupa caz, proprietarului materialelor, in functie de raportul dintre manopera si valoarea materialelor, determinat la data confectionarii bunului.


(2) Proprietarul bunului datoreaza despagubiri egale cu valoarea manoperei sau, dupa caz, cu valoarea materialelor.
Raportul dintre valoarea manoperei si valoarea materialelor

Art.458 - In toate cazurile in care valoarea materialelor este egala cu manopera sau exista o diferenta nesemnificativa, proprietatea asupra bunului este comuna si se exercita in conditiile Sectiunii a 2-a a Capitolului V din prezentul titlu.
Unirea a doua bunuri mobile

Art.459 - In cazul in care se unesc doua bunuri mobile avand proprietari diferiti, fiecare poate pretinde separarea bunurilor daca prin aceasta celalalt proprietar nu ar suferi un prejudiciu mai mare de o zecime din valoarea bunului sau.
Reguli aplicabile in cazul imposibilitatii de separare a bunurilor uniteArt.460 - Daca nu se poate obtine separarea bunurilor mobile unite sunt aplicabile, in mod corespunzator, dispozitiile art.457 si 458.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact