StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Despre succesiunea legala - dispozitii generaleDispozitii generale
Mostenitorii legali Art.718 (1) Mostenirea se cuvine, in ordinea si dupa regulile stabilite in prezentul titlu, sotului supravietuitor si rudelor defunctului.


(2) Rudele defu 919g64j nctului vin la mostenire in urmatoarea ordine:


Clasa intai - descendentii;


Clasa a doua - ascendentii privilegiati si colateralii privilegiati;


Clasa a treia - ascendentii ordinari


Clasa a patra - colateralii ordinari.


(3) Descendentii si ascendentii au vocatie succesorala, indiferent de gradul de rudenie cu defunctul. Rudele colaterale sunt chemate la mostenire numai pana la al patrulea grad inclusiv cu defunctul.


(4) Ordinea claselor de mostenitori nu poate fi schimbata prin vointa defunctului sau a mostenitorilor.


(5) In lipsa mostenitorilor, patrimoniul defunctului se transmite statului roman.
Vocatia la succesiunea legala

Art.719 - (1) Vocatia la succesiunea legala se stabileste in functie de clasa de mostenitori si de proximitatea gradului de rudenie din cadrul fiecarei clase, cu exceptia mostenitorilor din clasa a doua si a celor care vin la mostenire prin reprezentare.(2) Mostenitorii din aceeasi clasa si de acelasi grad impart succesiunea in parti egale, daca prin lege sau prin vointa defunctului nu se dispune altfel.


(3) Mostenirea ce revine ascendentilor ordinari sau colateralilor se imparte in mod egal intre rudele din linia paterna si cele din linia materna. Fratii buni culeg in ambele linii.


(4) Ascendentii ordinari si colateralii dintr-o linie inlatura toate rudele in grad mai indepartat, atat din propria linie, cat si din cealalta linie, cu exceptia cazului cand descendentii colateralilor privilegiati vin la mostenire prin reprezentare.
Nedemnitatea absoluta

Art.720 - Este nedemn de a mosteni si, ca urmare, exclus de la mostenire:


a) cel condamnat penal pentru o infractiune impotriva vietii, savarsita cu intentie, asupra celui care lasa mostenirea ori asupra sotului, descendentilor sau ascendentilor acestuia;


b) cel condamnat penal pentru o infractiune impotriva vietii, savarsita cu intentie, asupra unui alt succesibil care inlatura sau restrangea chemarea la mostenire a faptuitorului;


c) succesibilul major, sot sau ruda pana la gradul patru inclusiv cu cel care lasa mostenirea, care, cunoscand iminenta uciderii ultimului, nu a adus aceasta imprejurare la cunostinta organelor competente.
Nedemnitatea judiciara

Art.721 1) Poate fi declarat nedemn de a mosteni si, ca urmare, exclus de la mostenire:


a) cel condamnat penal pentru o marturie mincinoasa facuta impotriva defunctului intr-un proces penal;


b) cel condamnat penal pentru calomnierea defunctului;


c) cel care a exercitat acte de violenta fizica sau morala asupra defunctului ori a desfasurat un alt comportament reprobabil fata de acesta;


d) celcare a ascuns, alterat sau a falsificat testamentul defunctului;


e) cel condamnat penal pentru o infractiune impotriva integritatii corporale, savarsita asupra victimelor aratate la art.720.


(2) Orice succesibil poate sa ceara instantei declararea nedemnitatii bazate pe vreunul din aceste cazuri, intr-un an de la deschiderea succesiunii sau, dupa caz, de la intervenirea cauzei de nedemnitate.
Inlaturarea nedemnitatii

Art.722 - (1) Cei vinovati de fapte ce atrag nedemnitatea sunt totusi admisi la mostenire daca defunctul i-a iertat in mod expres printr-un act autentic sau prin testament.


(2) Amnistia, reabilitarea si prescriptia raspunderii penale nu produc nici un efect in privinta nedemnitatii. In caz de amnistie si de prescriptie, faptele mai sus prevazute vor putea fi constatate si prin hotararea instantei civile.
Efectele nedemnitatii

Art.723 - (1) Nedemnului i se aplica regimul juridic al unui posesor de rea-credinta.


(2) Actele de conservare, precum si actele de administrare care nu sunt lezionare pentru mostenitori facute de nedemn raman valabile. Instrainarile cu titlu oneros sunt opozabile succesorilor numai daca tertul dobanditor si-a intemeiat buna-credinta pe un certificat de mostenitor, regulile din materia cartii funciare fiind insa aplicabile.
Reprezentarea succesorala

Art.724 - (1) Mostenitorul care nu vine la mostenire datorita predecesului, comorientei, renuntarii sau nedemnitatii este inlocuit, prin efectul reprezentarii, de catre descendentii sai in functie de proximitatea gradului de rudenie.


(2) Bunurile mostenite de descendentii nedemnului sau ai renuntatorului, la deschiderea succesiunii de la care acesta fusese exclus, se vor raporta la succesiunea nedemnului sau renuntatorului, daca vin in concurs cu alti descendenti ai acestuia, conceputi dupa deschiderea succesiunii in care a operat nedemnitatea.
Functionarea reprezentarii

Art.725 -Reprezentarea opereaza numai in privinta descendentilor copiilor defunctului sau a descendentilor din frati si surori.
Efectul general al reprezentarii

Art.726 - In toate cazurile in care reprezentarea este admisa, imparteala se realizeaza pe tulpina. Daca aceeasi tulpina a produs mai multe ramuri, subdivizarea se realizeaza tot pe tulpina in cadrul fiecarei ramuri, partea cuvenita descendentilor din aceeasi ramura, impartindu-se intre ei in mod egal.
Efecte particulare ale reprezentarii

Art.727 - Nedemnitatea fata de cel reprezentat sau renuntarea la mostenirea acestuia nu-l impiedica pe reprezentant sa-i ia locul.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact