StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Informatia - te scoate din incurcaturi
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Despre privilegii si garantii reale - despre privilegiiDespre privilegii
Sectiunea 1


Dispozitii comune
Privilegiul Art.1794 - (1) Privilegiul este preferinta acordata de lege unui creditor fata de alti creditori, in considerarea cauzei creantei sale.


(2) Privilegiul este indivizibil.
Obiectul creantelor privilegiateArt.1795 - Privilegiile au ca obiect numai bunurile mobile; ele pot fi generale sau speciale.


Opozabilitatea privilegiilor

Art.1796 - Daca prin lege nu se dispune altfel, privilegiile sunt opozabile tertilor fara sa fie necesara indeplinirea vreunei formalitati de publicitate.
Prioritatea privilegiilor

Art.1797 - Privilegiul premerge garantia reala, creanta fara garantie reala (chirografara), precum si orice alt privilegiu caruia legea ii acorda un rang inferior, chiar daca acestea ar fi fost constituite mai inainte.
Egalitatea privilegiilor de acelasi fel

Art.1798 - Creditorii privilegiati care au acelasi rang au deopotriva drept la plata, proportional cu valoarea creantei fiecaruia.
Prioritatea creantelor statului

Art.1799 - (1) Creantele privilegiate ale statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, precum si preferinta ce le este acordata sunt prevazute in legi speciale.


(2) Privilegiile statului si cele ale unitatilor administrativ-teritoriale nu afecteaza drepturile dobandite anterior de catre terti.
Declararea creantelor statului

Art.1800 - (1) In termen de 15 zile de la inceperea executarii silite, potrivit legii, orice creditor poate cere statului sau unitatilor administrativ-teritoriale sa declare creantele lor privilegiate. Aceasta cerere va fi inscrisa in registrele de publicitate numai daca se depune dovada notificarii facute organelor fiscale teritoriale.


(2) In termen de 30 de zile de la notificare, statul sau unitatea administrativ-teritoriala trebuie sa declare si sa inscrie valoarea creantei sale.


(3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin 1) are ca efect pierderea preferintei in raport cu creditorii care au solicitat declaratia.
Prioritatea fata de privilegiile din legi speciale

Art.1801 - Privilegiile reglementate in prezentul capitol preceda orice alte privilegii create, fara aratarea rangului, prin legi speciale.
Stingerea privilegiilor

Art.1802 In afara altor cazuri prevazute de lege, privilegiile se sting o data cu obligatia garantata.Sectiunea a 2-a


Despre privilegiile generale
Privilegiile generale Art.1803 - Creantele privilegiate asupra tuturor bunurilor mobile sunt cele mai jos aratate si se exercita in ordinea urmatoare:


cheltuielile de inmormantare a debitorului, in raport cu conditia si starea acestuia;


creantele reprezentand salarii si alte sume asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite, potrivit legii, somerilor, ajutoarele pentru maternitate, pentru intretinerea si ingrijirea copiilor, pentru incapacitate temporara de munca, prevenirea imbolnavirilor, refacerea sau intarirea sanatatii, ajutoarele de deces, acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si creantele reprezentand obligatia de reparare a prejudiciilor cauzate prin deces, vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii;


creantelerezultand din obligatii de intretinere, alocatii pentru copii sau obligatia de plata a altor sume periodice destinate asigurarii mijloacelor de existenta;


creantele statului sau ale unitatilor administrativ-teritoriale provenite din impozite, taxe si din alte obligatii fiscale stabilite potrivit legii, din contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat sau la fondurile speciale;


creantele creditorilor cu garantii reale in toate cazurile in care debitorul a ascuns ori a distrus bunul grevat.
Extinderea privilegiului

Art.1804 - Daca nu sunt acoperite din valorificarea bunurilor mobile, creantele aratate in art.1803 vor fi reportate asupra pretului imobilelor debitorului, cu preferinta fata de creantele chirografare.Sectiunea a 3-a


Despre privilegii speciale asupra anumitor bunuri mobile
Privilegiile speciale Art.1805 - (1) Creantele privilegiate asupra anumitor mobile sunt cele mai jos aratate si, cand poarta asupra aceluiasi bun, se exercita in ordinea urmatoare:


creanta celui care exercita un drept de retentie insa numai pentru cheltuielile necesare si utile pe care acestea le-a facut in legatura cu bunul;


creanta vanzatorului neplatit pentru pretul bunului vandut unei persoane fizice, cu exceptia vanzarii facute de un profesionist in cursul obisnuit al activitatii sale.


(2) Cand cumparatorul a vandut, la randul sau bunul, privilegiul se va exercita asupra pretului inca neplatit de cel de-al doilea cumparator, cu preferinta fata de privilegiul de care se bucura primul cumparator.
Stingerea privilegiilor speciale

Art.1806 - Privilegiul se stinge prin instrainarea ori transformarea bunului si prin pieirea acestuia.Sectiunea a 4-a


Despre concursul intre privilegii si garantii reale asupra anumitor bunuri mobile
Concursul privilegiilor cu garantiile reale

Art.1807 - In caz de concurs intre privilegii generale si privilegii speciale sau alte garantii reale asupra anumitor bunuri mobile, creantele garantate se vor executa in ordinea urmatoare:


cheltuielile de inmormantare prevazute de art.1803 pct.1;


creantele privilegiate asupra unor bunuri mobile, prevazute de art.1805;


creantele creditorilor cu garantii reale mobiliare;


celelalte creante prevazute de art.1803, in ordinea acolo aratata.Sectiunea a 5-a


Preluarea cheltuielilor de judecata
Preluarea cheltuielilor facute in interesul comun al creditorilor

Art.1808 - Cheltuielile de judecata, pentru masuri asiguratorii sau de executare silita, pentru conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, precum si orice alte cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor se preiau din pretul bunurilor mobile sau imobile urmarite si trec inaintea tuturor creantelor in interesul carora au fost facute, fie ele chiar privilegiate sau ipotecare.Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact