StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Protejeaza-ti interesele
drept DREPT

Dreptul reprezintă un ansamblu de reguli de comportare Ón relațiile sociale, al căror principal caracter este obligativitatea - la nevoie impusă - pentru toți membrii societății organizate. Aceasta categorie conţine articole şi resurse juridice de interes, referate, legislaţie, răspunsuri juridice, teste de Drept.

StiuCum Home » drept » drept civil » Codul civil

Despre liberalitati - validitatea liberalitatilor

Validitatea liberalitatilor
Capacitatea Art.744 - (1) Capacitatea de a dispune trebuie sa existe la momentul cand se face liberalitatea.


(2) Cel ce dobandeste prin acte cu titlu gratuit trebuie sa existe la acceptarea donatiei sau, in cazul legatului, la deschiderea mostenirii.
Lipsa capacitatii depline de exercitiu

Art.745 - Cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu poate dispune de bunurile sale, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.


Persoanele incerte. Persoanele viitoare. Liberalitatea cu facultate de alegere

Art.746 - (1) Persoanele incerte nu pot primi prin liberalitati, chiar daca la acceptarea donatiunii sau la deschiderea mostenirii, vor putea fi determinate.


(2) Persoana viitoare poate fi gratificata prin intermediul unui legat in favoarea unei persoane care are capacitatea de 626f51g a primi, cu sarcina pentru aceasta de a transmite adevaratului beneficiar obiectul legatului la momentul la care acest lucru va fi posibil.


(3) Sub sanctiunea nulitatii absolute, dispunatorul nu poate lasa unei terte persoane dreptul de a hotari pe cel care urmeaza sa dobandeasca cu titlu gratuit si nici dreptul de a decide ce bunuri vor fi transmise. Repartizarea bunurilor transmise prin legat unor persoane desemnate de testator poate fi, insa, lasata la aprecierea unui tert.


(4) Este valabila liberalitatea facuta unei persoane desemnate de dispunator, dar cu sarcina predarii bunului unei persoane alese de gratificat sau de un tert.
Dispozitiile in favoarea reprezentantului sau ocrotitorului legal

Art.747 - (1) Sub sanctiunea nulitatii relative, cel lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa nu poate dispune cu titlu gratuit, nici chiar dupa dobandirea capacitatii depline de exercitiu, in folosul reprezentantului ori ocrotitorului legal sau al celui care a avut aceasta calitate, inainte ca acesta sa fi primit descarcare de la instanta tutelara pentru gestiunea sa.


(2) Sunt exceptate situatiile in care reprezentantul ori, dupa caz, ocrotitorul legal este sotul, descendentul, ascendentul, fratele sau sora dispunatorului.
Incapacitati speciale

Art.748 - (1) Sunt lovite de nulitate absoluta liberalitatile facute de dispunator medicilor, farmacistilor sau altorpersoane, cat timp ii acorda ingrijiri de specialitate pentru boala de care acesta a murit. De asemenea, sunt lovite de nulitate absoluta si liberalitatile facute proprietarului, administratorului sau salariatului unei unitati sanitare ori al serviciilor de asistenta sociala, daca au fost facute in perioada in care dispunatorul era ingrijit in cadrul acestora pentru boala de care a murit ori beneficia de serviciile lor.


(2) Sunt exceptate de la prevederile alin 1):


a) dispozitiile cu titlu gratuit facute sotului, rudelor in linie dreapta sau colateralilor privilegiati;


b) dispozitiile cu titlu gratuit facute altor rude pana la al patrulea grad inclusiv, daca dispunatorul nu are sot si nici mostenitori in linie dreapta sau colaterali privilegiati.


(3) Dispozitiile alin 1) si (2) sunt aplicabile si in privinta preotilor sau a altor oficianti ai unui cult religios.


(4) Liberalitatea facuta unui membru al familiei de primire in perioada in care donatorul locuieste cu aceasta este lovita de nulitate relativa.
Sanctiunea in caz de simulatie

Art.749 - (1) Dispozitiile in favoarea persoanelor si in conditiile prevazute de art.747 si 748 sunt lovite de nulitate relativa sau, dupa caz, absoluta, fie ca ar fi deghizate sub forma unui contract oneros fie ca ar fi facute pe numele unei persoane interpuse.


(2) Sunt prezumate persoane interpuse: ascendentii, descendentii si sotul persoanei incapabile, precum si ascendentii si, daca este cazul, descendentii sotului acesteia.
Conditiile si sarcinile

Art.750 - In orice dispozitie intre vii sau testamentara, conditiile si sarcinile imposibile, ilicite sau imorale vor fi considerate ca nescrise, in afara cazului in care acestea constituie motivul determinant al liberalitatii.
Substitutia indirecta (fideicomisara)

Art.751 - (1) Dispozitia din actul de liberalitate care obliga pe beneficiarul liberalitatii sa conserve bunurile primite si sa le transmita, la moartea sa, in tot sau in parte, unei alte persoane desemnate tot de dispunator, este lovita de nulitate absoluta in ceea ce priveste clauza de substituire.


(2) In substitutiile fideicomisare prevazute in testament, ineficacitatea uneia dintre liberalitati, intervenita pana la deschiderea succesiunii dispunatorului, evita incidenta sanctiunii in privinta celeilalte liberalitati.
Substitutia directa (vulgara)

Art.752 - Este permisa dispozitia prin care dispunatorul desemneaza, pe langa primul gratificat, o terta persoana care sa beneficieze de liberalitate in cazul in care primul gratificat nu poate sau nu vrea sa primeasca.
Dubla liberalitate in uzufruct si nuda proprietateArt.753 - Este de asemenea permisa dispozitia intre vii sau dispozitia testamentara prin care uzufructul se confera unei persoane si nuda proprietate alteia.
Liberalitatea alternativa (dublu conditionala)

Art.754 - Este permisa instituirea de catre dispunator a doua persoane sub una si aceeasi conditie, pentru una dintre ele conditia fiind rezolutorie, iar pentru cealalta suspensiva.
Liberalitatea ramasitei

Art.755 Dispozitia prin care se lasa bunuri unui prim gratificat, cu obligatia ca ceea ce va ramane la decesul acestuia sa fie cules de un tert beneficiar ales de catre dispunator este lovita de nulitate in ceea ce priveste obligatia primului gratificat.
Revizuirea conditiilor si sarcinilor

Art.756 - Daca, din cauza unor situatii imprevizibile, ivite dupa momentul acceptarii liberalitatii, executarea sarcinii devine imposibila sau foarte oneroasa pentru beneficiarul liberalitatii, instanta poate, dupa ascultarea celor in cauza, sa revoce ori sa modifice sarcina - tinand cont de valoarea liberalitatii, de intentia dispunatorului sau decircumstante.
Solutionarea cererii

Art.757 - (1) Judecatorul sesizat cu cererea de revizuire, poate dispune modificari cantitative sau calitative ale prestatiilor grevand liberalitatea, inspirandu-se din intentia dispunatorului, sau, sa le regrupeze cu prestatii analoge rezultand din alte liberalitati.


(2) El poate autoriza instrainarea partiala sau totala a obiectului liberalitatii, ordonand ca pretul sa fie folosit in scopuri conforme cu vointa dispunatorului, precum si orice alte masuri ce sa mentina pe cat posibil destinatia urmarita de acesta.
Reconsiderarea revizuirii

Art.758 - Daca, ulterior revizuirii, executarea conditiilor sau a sarcinilor, astfel cum fusese initial prevazuta, redevine posibila, aceasta va putea fi ceruta de catre persoana interesata.
Considerarea unor clauze ca nescrise

Art.759 - (1) Este considerata ca nescrisa orice clauza prin care dispunatorul priveaza de liberalitate pe cel care ar pune in discutie validitatea unei clauze de inalienabilitate sau ar cere autorizatia de a instraina, ori, ar solicita revizuirea conditiilor si sarcinilor.


(2) Este de asemenea considerata nescrisa exheredarea ce ia forma unei sanctiuni pentru aceleasi motive, precum si exheredarea edictata de dispunator impotriva celor care ar contesta in mod just liberalitatea.
Confirmarea liberalitatilor

Art.760 - Confirmarea unei liberalitati, de catre succesorii dispunatorului, dupa moartea acestuia, atrage renuntarea la dreptul de a opune viciile de forma sau alte cauze de nulitate.
Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2024 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact