StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Noi putem sa te ducem spre NIVELUL URMATOR
ECONOMIE

Economia este o stiinta sociala ce studiaza productia si desfacerea, comertul si consumul de bunuri si servicii. Potrivit definitiei date de Lionel Robbins in 1932, economia este stiinta ce studiaza modul alocarii mijloacelor rare in scopuri alternative. Deoarece are ca obiect de studiu activitatea umana, economia este o stiinta sociala.

StiuCum Home » ECONOMIE » economie comerciala
Trimite articolul prin email Activitatea de aprovizionare a comertului : Economie comerciala Publica referat pe tweeter Trimite articolul prin facebook

Activitatea de aprovizionare a comertuluiOrganizarea activitatii de aprovizionare cu marfuri

Contractele in activitatea de comert

Tipuri de politici de aprovizionare utilizate in comert

Organizarea activitatii de aprovizionare cu marfuri

Una din cele trei grupe principale de activitati ale intreprinderii de comert cu amanuntul este aprovizionarea cu marfuri.
Acoperirea desfacerilor de marfuri se realizeaza din stocurile existente in depozitele intreprinderii comerciale cu amanuntul si din intrarile de marfuri de la diferiti furnizori.

Intrarile de marfuri reprezinta cantitatile de produse cu care - se aprovizioneaza societatea comerciala intr-o perioada de timp. Acest indicator se fundamenteaza pe baza vanzarilor cu amanuntul planificate, pe stocul existent la inceputul perioadei si pe cel planificat pentru sfarsitul acesteia.

Conform relatiei (1), vom avea

I= Vz + Sf - Si

In planul intreprinderii comerciale aceste intrari se stabilesc la nivel de an, cu defalcate pe trimestre si pe grupe de marfuri.

Achizitionarea marfurilor de la diversi furnizori si aprovizionarea cu aceste produse a unitatilor de desfacere constituie activitati de baza ale intreprinderii comerciale. Sursele, cantitatile, structura sortimentala si calitatea marfurilor achizitionate influenteaza in mod direct volumul vanzarilor, nivelul stocurilor, viteza de circulatie si in final rentabilitatea intreprinderii comerciale cu amanuntul.

Sursele principale pentru aprovizionarea marfurilor pot fi:

v     societati comerciale din ramura industriei si a agriculturii;

v     intreprinderi de comert cu ridicata;

v     import de marfuri.

Schimbarea treptata si constanta a raportului dintre cerere si oferta in favoarea ultimei la tot mai multe marfuri lasa loc initiativei sporite a intreprinderilor comerciale in achizitionarea fondului de marfa necesar.

Formele principale de aprovizionare a marfurilor sunt:

v     achizitionarea marfurilor direct de la firma producatoare. Aducerea marfurilor direct de la intreprinderile producatoare reprezinta calea cea mai scurta, rapida si ieftina.

v     aprovizionarea magazinelor din depozitele proprii ale intreprinderii comerciale cu amanuntul. Aceasta forma este des intalnita in reteaua comerciala cu amanuntul la legume si fructe. In cazul aprovizionarii prin depozit, mar 646e47g furile achizitionate de la furnizori sunt aduse in depozitele de legume si sortate si pastrate, de unde ulterior sunt livrate magazinelor. Exista si pentru aceste produse si forma de aprovizionare prin tranzit, cand marfurile sunt aduse direct de la furnizori la magazine.

Achizitionarea marfurilor si aprovizionarea retelei comerciale cu amanuntul trebuie sa aiba la baza respectarea unor principii si cerinte de eficienta, astfel

Volumul, structura si particularitatile cererii de marfuri din raza de activitate a intreprinderii comerciale cu amanuntul trebuie sa constituie principiul de baza in achizitionarea fiecarui articol sau sortiment. Se va avea in vedere caracteristicile si particularitatile cererii determinate de zona geografica, mediul rural sau urban etc., unde unitatea comerciala isi desfasoara activitatea.

Aprovizionarea retelei comerciale de catre intreprinderea comerciala cu amanuntul sa se efectueze conform planului intrarilor de marfuri. Caracterul planificat al aprovizionarii asigura o mai buna corelare a ofertei de marfuri cu cererea populatiei. Organizarea planificata a achizitionarilor de marfuri include caracterul ritmic al primirilor si livrarilor de marfuri astfel incat sa se asigure vanzarea continua a marfurilor catre populatie. Ritmicitatea intrarii marfurilor de la furnizori, respectiv a livrarilor de marfuri catre magazine se stabileste prin grafice - instrumente ale planificarii curente. La marfurile unde se incheie contracte cu furnizorii graficul intrarii marfurilor se anexeaza la acestea. Devansarea acestor grafice conduce la suprasolicitarea spatiilor de depozitare, imobilizari de capital, iar depasirea lor are efecte negative prin crearea unor goluri in vanzare, aparitia unor stocuri de marfuri nevandabile.

Cantitatea si structura sortimentala a marfurilor ce urmeaza a se achizitiona trebuie sa corespunda volumului si structurii vanzarilor preconizate. Concordanta de sortiment trebuie asigurata pe grupe si subgrupe de marfuri, pe articole, dimensiuni, culori etc.

Frecventa aprovizionarii trebuie sa fie corelata cu frecventa cererii pentru anumite produse. Marfurile de cerere curenta (paine, legume, carne s.a.) se aduc zilnic in magazine iar cele de cerere periodica se aduc la anumite intervale de timp (saptamanal, lunar). Indiferent de natura marfurilor criteriul principal ce se are in vedere la stabilirea frecventei aprovizionarii il constituie realizarea unei viteze de circulatie a marfurilor cat mai ridicata.

Marimea cheltuielilor de circulatie sa fie cat mai redusa. Cheltuielile de transport, manipulare, pastrare in depozite, perisabilitatile etc., formeaza o buna parte a cheltuielilor de circulatie. De aceea, reducerea cheltuielilor legate de aprovizionarea marfurilor contribuie in mod direct la  cresterea rentabilitatii unitatii comerciale.

Aprovizionarea cu marfuri a magazinelor sa se faca tinand cont de capacitatea de depozitare a lor.

Distribuirea produselor noi se recomanda a se face la magazinele reprezentative, amplasate central.

Principalele documente pe baza carora are loc primirea marfurilor sunt contractele economice si comenzile de marfuri.

Contractele economice se incheie pe sezoane pentru marfurile de sortiment complex supuse

oscilatiilor sezoniere sau modei si pe an la celelalte marfuri.

Contractul economic incheiat intre furnizori si beneficiari reglementeaza prin continutul sau toate elementele principale ale achizitionarii si intrariilor: cantitatea, calitatea, sortimentul, pretul etc.

La marfurile de sortiment complex contractul este  insotit de o specificatie amanuntita a sortimentului, iar pentru toate marfurile - graficul de intrare.

Comenzile de marfuri reprezinta o modalitate operativa si elastica de aprovizionare a intreprinderii comerciale. Ele ofera unitatilor comerciale posibilitatea de a achizitiona cantitatile si sortimentele necesare in functie de intensitatea vanzarilor, miscarea stocurilor, evolutia modei sau alti factori.  Ele pot fi transmise prin fax, telefonic, delegati sau alte forme scrise.

Contractele in activitatea de comert

Contractul economic este un acord de vointa, concretizat intr-o forma economica si juridica adecvata, prin intcrmediul careia se realizeaza circulatia marfurilor intre diverse feluri de intreprinderi, executa si presteaza diverse lucrari de constructii, prestari de servicii etc.

Intreprinderile comerciale cu ridicata incheie contracte economice in calitate de beneficiari si de furnizori iar intreprinderile comerciale cu amanuntul incheie contracte economice in calitate de beneficiari. Se mai incheie contracte intre intreprinderi comerciale, de o parte, si intreprinderile de transport, de constructii etc., pe de parte, pentru transportul marfurilor, executarea diverselor constructii etc.

Contractul economic este un mijloc de precizare, concretizare, anticipare a planificarii in functie de specificul cerintelor: sezon, moda, particularitati locale etc., de corelare si sincronizare a cererii populatiei cu oferta de marfuri.

In contractul de aprovizionare cu marfuri se reflecta cerintele populatiei cu privire la sortimente, calitate, timp de livrare, specific local  etc.

Contractul influenteaza productia ajutand la orientarea si stabilirea structurii ei (ce marfuri si ce sortimente urmeaza a se produce, .la ce termene urmeaza a se livra marfurile produse etc.).

Contractul si disciplina contractuala ajuta la imbunatatirea calitatii produselor. In contract se stabilesc cantitatea si calitatea produselor pe sortimente, conditii de respectare a stasurilor, a normelor de receptie, termenele de livrare etc., precum si sanctiunile economice in caz de nerespectare a clauzelor contractuale.

Contractul economic reprezinta un instrument economic adecvat, prin care partile contractante exercita, una asupra celeilalte, un control organizat si multilateral. Controlul rezulta din urmarirea reciproca a indeplinirii sarcinilor stabilite in contract. Posibilitatea de a reclama si de a aplica sanctiuni, in cazul in care una din parti nu si-a indeplinit sarcinile economice asumate, total sau in parte, mareste eficienta controlului exercitat.

Contractul economic este un puternic instrument de intarire a disciplinei financiare si de accelerare a vitezei de circulatie a mijloacelor circulante.

Intreprinderile contractante exercita una asupra celeilalte un control financiar reciproc, concretizat in decontarile ce trebuie facute, in plata de penalizari si daune in caz de nerespectare a contractului.

Prin contractele incheiate, intreprinderile comerciale pot evita formarea stocurilor de marfuri supranormative (prin stabilirea justa a structurii sortimentelor, achizitionarea de marfuri noi etc.). Aceasta impiedica imobilizarea mijloacelor banesti, accelereaza viteza de circulatie si contribuie la buna desfasurare a activitatii intreprinderilor comerciale.

Disciplina contractuala mareste spiritul de initiativa si raspundere al lucratorilor comerciali in luarea de masuri pentru a influenta industria (marimea productiei la unele marfuri, largirea sortimentelor, imbunatatirea calitatii etc.), pentru receptionarea de marfuri de buna calitate si in sortiment corespunzator, aprovizionarea in termen si in bune conditii.

O importanta deosebita revine contractului economic in concretizarea formelor de miscare a marfurilor (depozit sau tranzit cele mai multe marfuri, partile contractante stabilesc de comun prin contract, forma de miscare a marfurilor.

Stabilirea celei mai corespunzatoare forme de miscare a marfurilor intre furnizori si beneficiari contribuie la reducerea cheltuielilor de transport si accelerarea vitezei de circulatie a marfurilor. Pentru asigurarea gestionarii stiintifice a stocurilor, partile contractante pot, dupa caz, adopta, modifica sau inceta executarea contractelor.

Dupa obiect, contractele comerciale interne pot fi: vanzare-cumparare, de inchiriere, de locatie de gestiune, consignatie,de comision, de depozit, de transport, de antrepriza, de tranzactie, de consultanta, de prestari servicii etc.

In practica intreprinderilor comerciale cele mai frecvent folosit este contractul de vanzare-cumparare de marfuri.

Contractul de vanzare-cumparare de marfuri

Prin contractul de vanzare-cumparare, o persoana sau vanzator, transmite altei persoane, numita cumparator, proprietatea unui bun imobil sau mobil in schimbul unei sume de bani numita pret.

Vanzarea este perfectata intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator.

Continutul cadru al contractului de vanzare - cumparare de marfuri

Partile contractante

Sunt precizate partile contractante si rolul (de vanzator. cumparator) pe care fiecare si-1 asuma prin acest act. Pentru fiecare parte contractanta se trece denumirea completa, numele reprezentanti legali si mentionarea actului care le confera calitatea de a incheia contractul.

Obiectul contractului

Obiectul contractului priveste comercializarea produselor din procesul de fabricatie al societatii, conform anexelor, care fac parte din contract. Pentru fiecare produs, respectiv grupa de produse, care fac obiectul cererii cumparatorului, vanzatorul emite anexe.

Vanzatorul se obliga sa transmita proprietatea marfii, iar cumparatorul sa primeasca si sa plateasca pretul convenit la termenele si conditiile stipulate in contract. Marfa se determina in anexele contractului prin cantitate, calitate, sortiment, specificatie, caracteristici, catre vanzator.

Cantitatea marfurilor prevazuta in contract, se exprima in unitati de masura (greutate, metraj, numar,valoric etc.) si, prin precizarea felului, varietatilor, tipului, mediului, dimensiunilor si altor caracteristici ale marfurilor.

Calitatea marfurilor conform standardelor de stat, normelor tehnice obligatorii, mostrelor omologate, documentatiei tehnice etc.

Termene de livrare

Termenele de livrare sunt prezentate si prevazute in anexele contractului, pentru fiecare pozitie. Termenele contractuale sunt de regula trimestriale, esalonarile din cadrul trimestrului stabilindu-se, in cazul livrarilor de marfuri la mai multe date succesive care se stabilesc si anexeaza la contract 'grafice de-livrare' cu precizarea acestor termene. Termenele trebuie stabilite pe fiecare sortiment, nu pe pozitii globale. Termenele fixe de livrare cuprinse in contract sunt obligatorii.

Vanzatorul poate livra marfa in avans fata de termenele  prevazute numai cu acordul cumparatorului. Termenul de livrare poate fi reprogramat de vanzator in cazul neindeplinirii de catre comparator a obligatiilor contractuale ce cad in sarcina sa.

De la data livrarii marfii, riscul se transmite de la vanzator la cumparator, data livrarii fiind considerata data semnarii avizului de expeditie de catre delegatul cumparatorului.

Pretul

Pretul produselor este prevazut in anexele contractului pentru fiecare pozitie si este determinat potrivit reglementarilor legale, prin:

a.      negocierea partilor pe baza cererii si ofertei (in cazul produselor de acelasi tip comercializate de cel putin trei agenti economici), plecand de la pretul de catalog;

b.      listele de preturi pentru produsele comercializate de agent economic unic.

Determinarea cheltuielilor de livrare suportate de partile contractante se face in conformitate cu  conditia de livrare 'franco depozitul furnizorului', 'franco statia de incarcare', 'franco vagon statia de incarcare', 'franco statia de destinatie' si conform structurii pretului. Asa de exemplu, in cazul 'franco statie de incarcare' cheltuielile de transport pana la rampa garii de incarcare sunt suportate de furnizor fiind cuprinse in pretul marfii. Celelalte cheltuieli, precum incarcarea in vagon, transportul pe CFR si transportul la depozitul beneficiarului privesc pe acesta, nefiind cuprinse in pretul marfii ce se plateste furnizorului.

Pentru produsele care nu au pretul calculat la data incheierii contractului, acesta se va stabili, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, inainte de prima livrare. Cu ocazia incheierii contractului se trece in acesta un pret estimativ, facturarea produselor la data livrari facandu-se la pretul calculat, considerandu-se acceptul de principiu al cumparatorului dat la incheierea contractului.

Valoarea totala a contractului este de ________lei.

Modificarile de preturi intervenite in timpul derularii contractului se aplica de la data indicata in actul normativ modificator.

De asemenea, in caz ca intre data contractarii si data livrarii indicele de inflatie se modifica, pretul va fi modificat corespunzator.

Modalitati si conditii de plata

Cumparatorul are obligatia de a efectua plata pretului produselor, dupa primirea si receptia acestora, in termenele si conditiile contractului.

Receptia marfii

Livrarea marfurilor se face pe baza receptiei cantitative si calitative efectuate la sediul vanzatorului sau prin autoreceptie.

Certificatul de calitate si garantie impreuna cu  procesul de autoreceptie vor insoti documentul de expediere si factura.

Garantii

Perioada de garantie este de 6 luni de la punerea in functiune, calculata de la data procesului-verbal de receptie a produsului la beneficiar, dar nu mai mult de 1 an de la data livrarii.

Furnizorul raspunde in perioada de garantie pentru calitatea  produselor vandute si de defectiunile rezultate din culpa sa.

Cumparatorul are obligatia sa manipuleze, sa transporte, sa ;.ambaleze, sa depoziteze, sa conserve, sa puna in functiune si sa .utilizeze produsele in conformitate cu prescriptiile date de furnizor. Furnizorul nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a nerespectarii acestor prescriptii de catre cumparator.

Activitatea de asistenta tehnica si service

Punerea in functiune precum si toate operatiunile de intretinere si service in perioada de garantie, vor fi facute de furnizor sau de firme de service autorizate de catre acesta. Numai constatarile consemnate in documentele firmelor autorizate dau dreptul ca remedierile sa fie facute in contul furnizorului.

Furnizorul poate acorda asistenta tehnica sau service pentru defectiunile care nu-i sunt imputabile, aparute in perioada de garantie, postgarantie, la cererea expresa a cumparatorului si pe cheltuiala acestuia.

Marcare si ambalare

Marcarea si ambalarea prevazute in anexele contractului intra in obligatiile furnizorului si se efectueaza conform standardelor normelor tehnice si documentatiilor de executie.

Pretul ambalajelor nu este inclus in pretul produselor. Ambalajele de carton nu sunt restituibile. Pentru ambalajele din lemn de tip paleta si cele din metal si din lemn de tip container cumparatorul are obligatia de a restitui ambalajele in termen de 60 zile de la primirea produselor, cota fizica de restituire fiind de 100%.

Expedierea si transportul

Ridicarea si transportul produselor sunt in sarcina cumparatorului. Cumparatorul ridica produsele utilizand mijloace de transport corespunzatoare si raspunde pentru lipsurile cantitatile si defectiunile produse cu ocazia transportului. La data predarii produselor se transmit dreptul de proprietate precum si riscurile. La predarea produselor, furnizorul este obligat sa anexeze:

v     documentul de livrare (avizul de expeditie), certificat de calitate;

v     procesul-verbal de receptie si documentele aferente.

Raspunderea contractuala

Furnizorul nu raspunde pentru neexecutarea contractului in caz de forta majora notificata cumparatorului in termen de 5 zile de la aparitia ei si constatata in termen de 15 zile de la notificare.

In conditiile aliniatului precedent, contractul se reziliaza fara a se putea pretinde daune.

Cumparatorul are dreptul ca in cadrul termenelor prevazute (3 zile in cazul cand ambele parti sunt in aceeasi localitate sau 5 zile cand partile sunt in localitati diferite) sa refuze achitarea la plata pentru:

a.      marfa necontractata, necomandata sau expediata dupa termenul contractual, fara acceptul cumparatorului;

b.      marfa necorespunzatoare calitativ;

c.      nerespectarea de catre vanzator a pretului stabilit in contract, daca modificarile de pret  nu sunt efectuat in temeiul legii.

Pentru refuzul nejustificat de plata a pretului in alte conditii decat cele prevazute la literele a - c din aliniatul precedent, cumparatorul datoreaza furnizorului daune potrivit clauzei penale.

Furnizorul raspunde de executarea obligatiilor contractuale asumate, in caz contrar fiind obligat la daune potrivit clauzei penale.

Acordul cumparatorului expres exprimat pentru decalarea termenului de livrare a marfii face inoperante daunele moratorii in sarcina vanzatorului, acesta fiind obligat numai la executarea in natura a contractului la noul termen stabilit. In situatia in care cumparatorul nu este de acord cu modificarea termenului dar nu renunta la cumpararea marfurilor, vanzatorul datoreaza daune moratorii pana la executarea obligatiilor asumate. Renuntarea cumparatorului la exercitarea in caz de intarziere acceptata, fara acordul furnizorului, atrage raspunderea cumparatorului pentru daune interese, in conditiile contractului.

Clauza penala

Partile se obliga reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale. Pentru neexecutarea in totalitate sau in parte executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contract datoreaza daune interese in conditiile prezentei clauze penale:

In sarcina furnizorului. Pentru intarzierea in livrarea marfurilor furnizorul datoreaza cumparatorului daune in valoare de 0,05% in primele 10 zile de intarziere, 0,1 in urmatoarele 20 de zile si 0,15% pe perioada de peste 30 de zile dar nu mai mult de 90 de zile, calculate la pretul produselor respective.

In sarcina cumparatorului. Pentru fiecare zi de intarziere in plata pretului marfurilor, cumparatorul datoreaza vanzatorului daune moratorii in valoare de 0,1% in urmatoarele 20 de zile si 0,15% in urmatoarele 60 de zile, fara a depasi 90 de zile, din valoarea produselor neachitate.

In cazul renuntarii in totalitate sau partial la produsele contractate, cumparatorul datoreaza vanzatorului daune compensatorii reprezentand________din pretul produselor la care se renunta.

Pentru fiecare zi de refuz nejustificat pentru plata pretului, de la data refuzului pana la data platii, cumparatorul datoreaza daune moratorii de 0,6% din valoarea pretului refuzat.

Clauze specialeDispozitii finale

Contractul de vanzare - cumparare incheiat reprezinta instrumentul oficial si legal dintre societatile comerciale partenere in afaceri.

Acordul de vointa al partilor odata exprimat stabileste toate drepturile si obligatiile partilor contractante, conferind raportului juridic incheiat putere de lucru si relatiei sociale reglementate, profitabilitate reciproca.

Perfectarea procedurii de incheiere a contractului de vanzare - cumparare urmeaza regimul juridic al cererii si ofertei legal exprimate in termene utile pentru ambele parti.

Tipuri de politici de aprovizionare utilizate in comert

Corespunzator formelor de organizare a aparatului comercial modern, se disting trei tipuri de politici de aprovizionare

politici independente;

politici asociate;

politici integrate.


Politici independente de aprovizionare

Politicile independente de aprovizionare corespund formelor de organizare a partenerilor ca unitati independente - intreprinderi pentru comertul cu ridicata si intreprinderi pentru comertul cu amanuntul - in cadrul structurilor comerciale.

In conditiile acestui tip de politica, fiecare firma isi cauta resursele de marfuri corespunzator identitatii ei si obiectivelor pe care si le propune pentru a se mentine si prospera in cadrul pietei.

In aceasta situatie politica firmei este in buna parte conditionata de gradul de dependenta fata de producatori, distingandu-se in acest sens patru situatii

v     totala dependenta;

v     dependenta partiala;

v     independenta totala;

v     dependenta totala a producatorului de o anumita firma comerciala.


a.      totala dependenta a firmei comerciale de producator este situatia in care, de fapt, firma face parte din forta de vanzare a intreprinderii producatoare, ea fiind obligata sa desfaca produsele acesteia (cazul unor magazine de prezentare a produselor fabricii). Totusi, ea duce o politica de aprovizionare proprie pentru elementele care privesc promovarea produselor (sortimente, pret, costuri de aprovizionare).

b.      dependenta partiala a firmei comerciale de furnizor este situatia in care beneficiarul este juridic independent, dar depinde prin proportia sortimentului de unul (cazul francizei) sau mai multi furnizori.

c.      Firma comerciala se aprovizioneaza cu prioritate de la anumiti furnizori, beneficiind de noutati de sortiment, de know-how (informare si cunoastere) asupra desfacerilor, obligandu-se sa pastreze insa anumite exigente cu privire la sortiment, pret, conditii de vanzare (prezentarea marfurilor) pe care le impune producatorul.

d.      independenta totala a beneficiarului de furnizori, caz in care comerciantul duce politica sa proprie de aprovizionare.

e.      dependenta totala a producatorului de comerciant apare in situatia micilor producatori (meseriasi, mici fabricanti), care isi desfac produsele catre marii comercianti. Pozitia comerciantului este aceea de a-i impune producatorului conditiile proprii de aprovizionare, acesta fiind nevoit sa le accepte. El poate iesi din aceasta dominare numai daca isi diversifica productia, apeleaza la mai multi distribuitori si se impune in concurenta prin specificitatea produselor.

Politicile asociate de aprovizionare

Politicile asociate de aprovizionare corespund structurilor organizatorice ale comertului asociat din aparatul comercial modern. Asocierea comerciantilor pentru a actiona unitar in relatiile din cadrul pietei si in procesul de aprovizionare se face pentru a castiga o pozitie mai buna in raport cu concurentii pe piata si conditii mai favorabile de aprovizionare de la furnizori.

Comertul asociat cuprinde: grupuri de angrosisti, grupuri de detailisti, lanturi voluntare - create prin asocierea micilor detailisti cu unul sau mai multi angrosisti, si acordul de franciza, in masura in care distributia producatorului se realizeaza printr-un numar mare de detailisti asociati acestui sistem. Puterea acestor grupuri si lanturi este data de numarul participantilor si cifra lor de afaceri.

Cu toate ca asocierea se face in scopul castigarii unei pozitii mai bune in fata furnizorilor, in relatiile de aprovizionare apar avantaje pentru ambii parteneri. Producatorii intretin astfel relatii economice cu un numar mai mic de beneficiari, dar cu cifra de afaceri mai mare, in timp ce comerciantii pot obtine conditii mai bune de aprovizionare (termene, preturi), prin efectul de scara asupra costurilor pe care il are aprovizionarea centralizata.

Dezavantajele aprovizionarii asociate constau in faptul ca organizarea centralizata, pe care o capata intr-un anumit sens aprovizionarea grupului, obliga la o anumita periodicitate a aprovizionarii si o anumita structurare a sa (termene, cantitati), care poate sa nu corespunda cu nevoile imediate ale fiecarui participant si sa nu fie in concordanta cu supletea pe care o presupune aprovizionarea pentru adaptarea ei la cerintele pietei.

Politicile integrate de aprovizionare

Aceste politici sunt promovate de formele organizatorice ale aparatului comercial in care sunt concentrate capitaluri si create mari magazine in care functia de comert cu ridicata este integrata cu cea de comert cu amanuntul.

Marile magazine, prin volumul activitatii si prin suprafata lor, intretin relatii directe cu un mare numar de furnizori, putand transforma sortimentul industrial in sortiment comercial. Concentrarea activitatii comerciale in societati mari a dus la aparitia unor lanturi de mari magazine, conduse unitar.

Organizate ca magazine universale, magazine populate, magazine discount (ieftine) si magazine cu sucursale multiple, ele promoveaza o politica de aprovizionare specifica pietei pe care o acopera si cerintelor cresterii cotei de piata.

Intrebari cu variante de raspuns

Raspuns corectAcoperirea desfacerilor de marfuri se realizeaza:

din stocurile existente in depozitele   intreprinderii comerciale cu amanuntul;

din intrarile de marfuri de la diferiti furnizori;

din activitatea de productie a magazinului;

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectIntrarile de marfuri - cantitatile de produse cu care se aprovizioneaza societatea comerciala intr-o perioada de timp – este un indicator care se fundamenteaza pe baza:

vanzarilor cu amanuntul planificate,

pe stocul existent la inceputul perioadei;

pe stocul planificat pentru sfarsitul perioadei.

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectSursele principale pentru aprovizionarea marfurilor pot fi:

societati comerciale din ramura industriei si a agriculturii;

intreprinderi de comert cu amanuntul;

import de marfuri.

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectFormele principale de aprovizionare a marfurilor sunt:

achizitionarea marfurilor direct de la firma producatoare;

aprovizionarea magazinelor din depozitele proprii ale intreprinderii comerciale cu amanuntul;

prin intermediari independenti, vanzatori ambulanti etc.

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectAchizitionarea marfurilor si aprovizionarea retelei comerciale cu amanuntul trebuie sa aiba la baza respectarea unor principii si cerinte de eficienta, dintre care amintim:

distribuirea produselor noi se recomanda a se face la magazinele reprezentative, amplasate central;

volumul, structura si particularitatile cererii de marfuri din raza de activitate a intreprinderii comerciale cu amanuntul trebuie sa constituie principiul de baza in achizitionarea fiecarui articol sau sortiment;

aprovizionarea retelei comerciale de catre intreprinderea comerciala cu amanuntul sa se efectueze conform planului intrarilor de marfuri.

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectAchizitionarea marfurilor si aprovizionarea retelei comerciale cu amanuntul trebuie sa aiba la baza respectarea unor principii si cerinte de eficienta, dintre care amintim:

marimea cheltuielilor de circulatie sa fie cat mai mare pentru ca prezentare si promovarea marfurilor sa fie cat mai de calitate;

cantitatea si structura sortimentala a marfurilor ce urmeaza a se achizitiona trebuie sa corespunda volumului si structurii vanzarilor preconizate.

frecventa aprovizionarii trebuie sa fie corelata cu frecventa cererii pentru anumite produse.

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectPrincipalele documente pe baza carora are loc primirea marfurilor sunt:

contractele economice si nota de intrare receptie;

contractele economice si factura;

contractele economice si comenzile de marfuri.

Raspuns corectDintre caracteristicile contractului economic amintim:

se incheie pe sezoane pentru marfurile de sortiment complex supuse oscilatiilor sezoniere sau modei si pe an la celelalte marfuri;

reglementeaza prin continutul sau toate elementele principale ale achizitionarii si intrariilor: cantitatea, calitatea, sortimentul, pretul etc.

ofera unitatilor comerciale posibilitatea de a achizitiona cantitatile si sortimentele necesare in functie de intensitatea vanzarilor, miscarea stocurilor, evolutia modei sau alti factori. 

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectContractul economic este:

o intelegere tacita intre partenerii de afaceri prin care se reglementeaza termenele de livrare si in care se stabilesc sanctiunile;

un acord de vointa, concretizat intr-o forma economica si juridica adecvata, prin intermediul careia se realizeaza circulatia marfurilor intre diverse feluri de intreprinderi, executa si presteaza diverse lucrari de constructii, prestari de servicii etc.;

un act prin care se stabilesc cantitatea si calitatea produselor pe sortimente, conditii de respectare a stasurilor, a normelor de receptie, termenele de livrare etc., precum si sanctiunile economice in caz de nerespectare a clauzelor contractuale.Raspuns corectContractul economic reprezinta:

un instrument economic adecvat, prin care partile contractante exercita, una asupra celeilalte, un control organizat si multilateral;

un mijloc de precizare, concretizare, anticipare a planificarii in functie de specificul cerintelor: sezon, moda, particularitati locale etc., de corelare si sincronizare a cererii populatiei cu oferta de marfuri;

un puternic instrument de intarire a disciplinei financiare si de accelerare a vitezei de circulatie a mijloacelor circulante.

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectDintre partile componente ale contractului economic, obiectul contractului prevede:

termenele contractuale sunt de regula trimestriale, esalonarile din cadrul trimestrului stabilindu-se, in cazul livrarilor de marfuri la mai multe date succesive care se stabilesc si anexeaza la contract 'grafice de-livrare' cu precizarea acestor termene;

determinarea cheltuielilor de livrare suportate de partile contractante se face in conformitate cu  conditia de livrare 'franco depozitul furnizorului', 'franco statia de incarcare', 'franco vagon statia de incarcare', 'franco statia de destinatie' si conform structurii pretului;

comercializarea produselor din procesul de fabricatie al societatii, conform anexelor, care fac parte din contract. Pentru fiecare produs, respectiv grupa de produse, care fac obiectul cererii cumparatorului, vanzatorul emite anexe.Raspuns corectDintre partile componente ale contractului economic, partea referitoare la pret, prevede:

termenele contractuale sunt de regula trimestriale, esalonarile din cadrul trimestrului stabilindu-se, in cazul livrarilor de marfuri la mai multe date succesive care se stabilesc si anexeaza la contract 'grafice de-livrare' cu precizarea acestor termene;

determinarea cheltuielilor de livrare suportate de partile contractante se face in conformitate cu  conditia de livrare 'franco depozitul furnizorului', 'franco statia de incarcare', 'franco vagon statia de incarcare', 'franco statia de destinatie' si conform structurii pretului;

comercializarea produselor din procesul de fabricatie al societatii, conform anexelor, care fac parte din contract. Pentru fiecare produs, respectiv grupa de produse, care fac obiectul cererii cumparatorului, vanzatorul emite anexe.Raspuns corectLivrarea marfurilor catre societatile comerciale cu amanuntul sau cu ridicate se face:

pe baza receptiei cantitative si calitative efectuate la sediul vanzatorului sau prin autoreceptie;

pe baza verificarii marfii din punct de vedere numeric;

pe baza certificatului de garantie;Raspuns corectIn contractele economice legate de aprovizionarea cu marfuri, activitatea de asistenta tehnica si service, presupune:

intocmirea certificatului de calitate si garantie care, insotit de procesul de autoreceptie vor insoti documentul de expediere si factura;

cumparatorul are obligatia sa manipuleze, sa transporte, sa; ambaleze, sa depoziteze, sa conserve, sa puna in functiune si sa. utilizeze produsele in conformitate cu prescriptiile date de furnizor;

punerea in functiune precum si toate operatiunile de intretinere si service in perioada de garantie, vor fi facute de furnizor sau de firme de service autorizate de catre acesta.Raspuns corectIn contractele economice legate de aprovizionarea cu marfuri, alineatul referitor la garantii, presupune, printre altele:

intocmirea certificatului de calitate si garantie care, insotit de procesul de autoreceptie vor insoti documentul de expediere si factura;

cumparatorul are obligatia sa manipuleze, sa transporte, sa; ambaleze, sa depoziteze, sa conserve, sa puna in functiune si sa. utilizeze produsele in conformitate cu prescriptiile date de furnizor;

punerea in functiune precum si toate operatiunile de intretinere si service in perioada de garantie, vor fi facute de furnizor sau de firme de service autorizate de catre acesta.Raspuns corectIn contractele economice legate de aprovizionarea cu marfuri, alineatul referitor marcare si ambalare, precizeaza, printre altele, faptul ca:

pentru ambalajele din lemn de tip paleta si cele din metal si din lemn de tip container cumparatorul are obligatia de a restitui ambalajele in termen de 60 zile de la primirea produselor, cota fizica de restituire fiind de 100%;

marcarea si ambalarea prevazute in anexele contractului intra in obligatiile furnizorului si se efectueaza conform standardelor normelor tehnice si documentatiilor de executie;

activitatile legate de marcare si ambalare nu fac parte din contractul economic deoarece aceste activitati nu se realizeaza in comert;

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectIn cazul aprovizionarii cu marfuri, la data predarii produselor, se transmit dreptul de proprietate precum si riscurile. La predarea produselor, furnizorul este obligat sa anexeze:

chitanta de incasare a contravalorii marfurilor si factura;

documentul de livrare (avizul de expeditie), certificat de calitate;

procesul-verbal de receptie si documentele aferente.

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectIn cadrul activitatii de aprovizionare cu marfuri, cumparatorul are dreptul ca in cadrul termenelor prevazute, sa refuze achitarea la plata pentru:

marfa necontractata, necomandata sau expediata dupa termenul contractual, fara acceptul cumparatorului;marfa necorespunzatoare calitativ;

nerespectarea de catre vanzator a pretului stabilit in contract, daca modificarile de pret  nu sunt efectuat in temeiul legii.

Varianta corecta este: A=a+b, B=b+c, C=a+c, D=a+b+c.Raspuns corectCorespunzator formelor de organizare a aparatului comercial modern, se disting trei tipuri de politici de aprovizionare:

politici independente, politici total dependente, politici dependente partial;

politici independente, politici neasociate; politici integrale;

politici independente; politici asociate; politici integrate.Raspuns corectPoliticile independente de aprovizionare corespund formelor de organizare a partenerilor ca unitati independente in cadrul structurilor comerciale si constau in faptul ca:

asocierea comerciantilor pentru a actiona unitar in relatiile din cadrul pietei si in procesul de aprovizionare se face pentru a castiga o pozitie mai buna in raport cu concurentii pe piata si conditii mai favorabile de aprovizionare de la furnizori;

fiecare firma isi cauta resursele de marfuri corespunzator identitatii ei si obiectivelor pe care si le propune pentru a se mentine si prospera in cadrul pietei;

sunt promovate de formele organizatorice ale aparatului comercial in care sunt concentrate capitaluri si create mari magazine in care functia de comert cu ridicata este integrata cu cea de comert cu amanuntul.Raspuns corectPoliticile asociate de aprovizionare constau in:

asocierea comerciantilor pentru a actiona unitar in relatiile din cadrul pietei si in procesul de aprovizionare se face pentru a castiga o pozitie mai buna in raport cu concurentii pe piata si conditii mai favorabile de aprovizionare de la furnizori;

fiecare firma isi cauta resursele de marfuri corespunzator identitatii ei si obiectivelor pe care si le propune pentru a se mentine si prospera in cadrul pietei;

sunt promovate de formele organizatorice ale aparatului comercial in care sunt concentrate capitaluri si create mari magazine in care functia de comert cu ridicata este integrata cu cea de comert cu amanuntul.Raspuns corectPoliticile integrate de aprovizionare constau in:

asocierea comerciantilor pentru a actiona unitar in relatiile din cadrul pietei si in procesul de aprovizionare se face pentru a castiga o pozitie mai buna in raport cu concurentii pe piata si conditii mai favorabile de aprovizionare de la furnizori;

fiecare firma isi cauta resursele de marfuri corespunzator identitatii ei si obiectivelor pe care si le propune pentru a se mentine si prospera in cadrul pietei;

sunt promovate de formele organizatorice ale aparatului comercial in care sunt concentrate capitaluri si create mari magazine in care functia de comert cu ridicata este integrata cu cea de comert cu amanuntul.Raspuns corectIn cazul politicii independente de aprovizionare, politica firmei este in buna parte conditionata de gradul de dependenta fata de producatori, distingandu-se in acest sens patru situatii:

totala dependenta; dependenta partiala; independenta totala; dependenta totala a producatorului de o anumita firma comerciala;

totala independenta; dependenta partiala; independenta totala; dependenta totala a producatorului de o anumita firma comerciala;

totala dependenta; dependenta partiala; independenta; dependenta partiala si locala a producatorului de o anumita firma comerciala;Raspuns corectIn cazul politicii independente de aprovizionare, totala dependenta a firmei comerciale de producator este situatia in care:

firma face parte din forta de vanzare a intreprinderii producatoare, ea fiind obligata sa desfaca produsele acesteia (cazul unor magazine de prezentare a produselor fabricii);

este situatia in care beneficiarul este juridic independent, dar depinde prin proportia sortimentului de unul (cazul francizei) sau mai multi furnizori.

in situatia micilor producatori (meseriasi, mici fabricanti), care isi desfac produsele catre marii comercianti.Raspuns corectIn cazul politicii independente de aprovizionare, dependenta partiala a firmei comerciale de furnizor, este situatia in care:

firma face parte din forta de vanzare a intreprinderii producatoare, ea fiind obligata sa desfaca produsele acesteia (cazul unor magazine de prezentare a produselor fabricii);

este situatia in care beneficiarul este juridic independent, dar depinde prin proportia sortimentului de unul (cazul francizei) sau mai multi furnizori.

in situatia micilor producatori (meseriasi, mici fabricanti), care isi desfac produsele catre marii comercianti.Raspuns corectIn cazul politicii independente de aprovizionare, dependenta totala a producatorului de comerciant, este situatia in care:

firma face parte din forta de vanzare a intreprinderii producatoare, ea fiind obligata sa desfaca produsele acesteia (cazul unor magazine de prezentare a produselor fabricii);

este situatia in care beneficiarul este juridic independent, dar depinde prin proportia sortimentului de unul (cazul francizei) sau mai multi furnizori.

in situatia micilor producatori (meseriasi, mici fabricanti), care isi desfac produsele catre marii comercianti.Teme de referate si discutie

Caracteristicile politicii de aprovizionare la o societate comerciala cu amanuntul;

Importanta politicii de aprovizionare in managementul firmei.

Fundamentarea politicii de aprovizionare la o societate de comert cu ridicata.

Particularitati ale contractelor comerciale;

Tipologia politicilor de aprovizionare utilizate in comertul modern.

Termeni cheie

*     Aprovizionarea cu marfuri;

*     Contractul economic;

*     Politici independente de aprovizionare;

*     Politicile asociate de aprovizionare;

*     Politicile integrate de aprovizionare;
Naghi, Mihai, Managementul intreprinderilor de turism si comert, partea a-II-a, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”, Cluj Napoca, 1995, p.72;

Naghi, Mihai, op. cit., p.73;

Fleseriu Adam, Metode si tehnici de turism si comert intern si international, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir,”, Cluj Napoca, 1997, p. 297;

Patriche, Dumitru (coord.), Economie Comerciala, Ed. Ecoinomica, Bucuresti, 1998, p. 473;

Kotler, Ph.; Dubois, B., Marketing – Management, Ed. PubliUnion, Paris, 1992, p. 584.

Patriche, Dumitru (coord.), op. cit., p. 476;

Patriche, Dumitru (coord.), op. cit., p. 476;


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2021 : Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact