StiuCum - home - informatii financiare, management economic - ghid finanaciar, contabilitatea firmei
Solutii la indemana pentru succesul afacerii tale - Iti merge bine compania?
 
Management strategic - managementul carierei Solutii de marketing Oferte economice, piata economica Piete financiare - teorii financiare Drept si legislatie Contabilitate PFA , de gestiune Glosar de termeni economici, financiari, juridici


Castiga timp, fa bani - si creste spre succes
finante FINANTE

Finante publice, legislatie fiscala, contabilitate, informatii fiscale, asistenta contribuabili, transparenta institutionala, formulare fiscale din domaniul finantelor publice si private (Declaratii fiscale Fise fiscale Situatii financiare Raportari anuale)

StiuCum Home » FINANTE » banci si burse

Diferite produse bancareDIFERITE PRODUSE BANCARE


1. Depozite


DEPOZITELE LA TERMEN IN LEI


Caracteristici:

suma de bani in lei pusa la dispozitia bancii de catre client, rambursabila in totalitate impreuna cu dobanda aferenta, la cerere sau la un termen convenit de ambele parti
termene multiple de constituire: 1, 2, 3, 6, 9, 12 si 18 luni
suma minima de constituire a depozitului este de 2.500 lei
se constituie numai prin virament
rata dobanzii la termen este variabila/fixa pe perioada cuprinsa intre momentul constituirii depozitului si scadenta lui, in functie de evolutia dobanzii pe piata bancara;
in functie de tipul produsului si de solicitarea clientului, depozitele la termen pot fi cu sau fara capitalizarea dobanzii;
in functie de tipul produsului si de solicitarea clientului, la data scadentei depozitele la termen pot fi prelungite automat pe o noua perioada de valabilitate;
pentru depozitele la termen fara capitalizare, dobanda se bonifica in contul curent lunar/periodic sau la scadenta, la data egala cu data constituirii depozitului la termen;
pentru depozitele la termen cu capitalizare, dobanda se calculeaza lunar si se bonifica la data scadentei in depozitul la termen respectiv;
sumele depuse pot fi retrase inainte de scadenta depozitului, obtinand dobanda corespunzatoare disponibilitatilor la vedere, tinand cont de evolutia in timp a acesteia
orice solicitare de retragere a unei sume din depozitul la termen, inainte de data scadentei sau la data scadentei depozitului la termen, conduce la lichidarea depozitului respectivAvantaje:

posibilitatea de a opta pentru o gama variata a termenelor pentru depozite (1, 2, 3, 6, 9, 12 si 18 luni)
nu se percepe comision la deschiderea si alimentarea contului de depozit la termen
se pot constitui depozite la termen si prin utilizarea serviciul MultiCash BCR/e-BCR+
clientul poate solicita, dupa scadenta, constituirea unui cont de depozit cu alta suma si pe alt termen
la expirarea termenului depozitului constituit, in functie de optiunea clientului, banca vireaza suma in contul curent sau prelungeste automat depozitul pe un nou termen egal cu cel stabilit prin conventia initiala
poate fi utilizat atat pentru garantarea creditelor,scrisorilor de garantie sau a avalurilor solicitate la BCR, cat si pentru garantarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate

Documente:

Conventia de depozit la termen se incheie in doua exemplare si va fi semnata de persoanele desemnate sa reprezinte clientul in relatiile cu banca; exceptie de la aceasta prevedere fac Conventiile de depozit la termen constituite prin utilizarea serviciului MultiCash BCR/e-BCR+, semnate electronic;

depozitul la termen se constituie prin completarea unei Cereri de catre persoanele desemnate sa reprezinte clientul in relatiile cu banca, potrivit fisei specimenelor de semnatura
constituirea depozitului la termen in lei se poate face si pe baza ordinului de plata intocmit de client; acesta poate mentiona in ordinul de plata si termenul pentru care se solicita constituirea depozitului respectiv, caz in care nu mai este necesara completarea Cererii pentru deschiderea depozitului la termen
pentru a fi utilizat ca obiect al garantiei pentru credite, scrisori de garantie, avaluri solicitate la BCR si tranzactii cu instrumente financiare derivate, se semneaza o conventie de depozit colateral constituit in scopul garantarii si/sau rambursarii creditului contractat.


Dobanzi depozite la termen in lei:


Termen


Dobanda %


  


Fixa


Variabila


la vedere


0,10

 

1 luna


5,00


4,00
2 luni


5,2 717g68h 5

3 luni


5,50


4,00


6 luni


6,00


4,25

9 luni


6,00


4,25


12 luni


6,00


4,50
18 luni


6,00


5,00


 disponibilitati conturi de carduri in lei


0,10


0,10
DEPOZITELE OVERNIGHT


Caracteristici:

Produsul este destinat valorificarii superioare a disponibilitatilor existente la sfarsitul fiecarei zile calendaristice in contul(urile)/subcont(urile) curent(e) ale clientilor, constituit automat de catre banca in baza mandatului dat de catre acestia

Produsul se adreseaza titularilor de cont curent in lei si/sau valuta deschis la BCR, clienti persoane fizice majore, clienti persoane fizice autorizate, clienti persoane juridice.

Moneda: LEI, USD, EUR


Suma minima de constituire:

Moneda

Persoane juridice

Persoane fizice

LEI

100.000

50.000

EUR

35.000

20.000

USD

50.000

25.000

Durata depozitului overnight automat: 1 zi calendaristica

Avantaje:

flexibilitate
gestionarea superioara a lichiditatilor
un plus de valoare pentru cei ce depun mai mult, dobanda fiind diferentiata pe transe valorice in functie de soldul depozitului overnight
posibilitatea constituirii unui depozit overnight prin virament din disponibilitatile aferente a mai multor conturi/subconturi curente indicate de client, exprimate in aceeasi moneda
posibilitatea stabilirii unei limite de suma pentru fiecare cont/subcont curent in functie de care banca realizeaza transferul automat in contul de depozit overnight a sumelor care depasesc aceasta limita
economie de timp ca urmare a simplificarii si eficientizarii procesului de administrare a depozitelor (realizarea automata a operatiunilor de constituire si lichidare a acestora)
siguranta oferita de garantarea de catre Fondul de Garantare a Depozitelor a sumelor depuse

Documente:

Clientii vor putea beneficia de depozitul overnight automat prin incheierea unei Conventii cadru de depozit overnight automat
Conventia cadru de depozit overnight automat are o perioada de valabilitate de maxim un an de la data incheierii acesteia si se poate prelugi fie automat pe o noua perioada de valabilitate egala cu cea stabilita initial, fie pe baza unui act aditional in situatia in care clientul solicita o alta perioada de valabilitate decat cea stabilita initial

Dobanda:fixa pentru fiecare depozit overnight automat constituit

diferentiata pe transe valorice in functie de soldul depozitului

variabila pe parcursul perioadei de valabilitate a Conventiei cadru de depozit overnight automat, dar nu mai putin decat dobanda practicata de banca pentru disponibilitatile la vedere

Transe valorice:

pentru depozitul overnight automat in LEI:

Persoane juridice


Persoane fizice

Intre 100.000 LEI inclusiv - 500.000 LEI exclusivIntre 50.000 LEI inclusiv - 500.000 LEI exclusiv

Intre 500.000 LEI inclusiv - 1.000.000 LEI

exclusiv


Intre 500.000 LEI inclusiv - 1.000.000 LEI exclusiv

Intre 1.000.000 LEI inclusiv - 5.000.000 LEI exclusivIntre 1.000.000 LEI inclusiv - 5.000.000 LEI exclusiv

Peste 5.000.000 LEI inclusiv


Peste 5.000.000 LEI inclusiv

pentru depozitul overnight automat in EUR:

Persoane juridice

Persoane fiziceIntre 35.000 EUR inclusiv - 150.000 EUR exclusiv

Intre 20.000 EUR inclusiv - 150.000 EUR exclusiv

Intre 150.000 EUR inclusiv - 300.000 EUR exclusiv

Intre 150.000 EUR inclusiv - 300.000 EUR exclusiv

Intre 300.000 EUR inclusiv - 1.500.000 EUR exclusiv

Intre 300.000 EUR inclusiv - 1.500.000 EUR exclusiv

Peste 1.500.000 EUR inclusiv

Peste 1.500.000 EUR inclusiv

Peste 1.000.000 EUR

3,50

pentru depozitul overnight automat in USD:

Persoane juridice


Persoane fizice
Intre 50.000 USD inclusiv - 250.000 USD exclusivIntre 25.000 USD inclusiv - 250.000 USD exclusiv

Intre 250.000 USD inclusiv - 500.000 USD

exclusiv


Intre 250.000 USD inclusiv - 500.000 USD exclusiv

Intre 500.000 USD inclusiv - 2.000.000 USD exclusivIntre 500.000 USD inclusiv - 2.000.000 USD exclusiv

Peste 2.000.000 USD inclusiv


Peste 2.000.000 USD inclusiv

Constituirea unui depozit overnight se realizeaza automat de catre banca in procesul de inchidere a fiecarei zile calendaristice prin virament din contul(urile)/subcontul(urile) curente indicate de client, exprimate in aceeasi moneda, in contul de depozit overnight automat, cu respectarea sumei minime de constituire stabilite de catre banca.

Depozitul overnight se lichideaza automat la scadenta, numai prin virament in contul(urile)/subcontul(urile) din care s-a constituit depozitul overnight.

La solicitarea clientului, banca poate stabili o anumita limita de suma pentru fiecare cont/subcont curent indicat in Conventia cadru de depozit overnight automat, in functie de care se initiaza viramentul automat in contul de depozit overnight, astfel:

- daca soldul contului/subcontului curent este mai mare decat limita de suma stabilita de catre client, atunci banca vireaza automat in contul de depozit overnight suma care excede aceasta limita de suma
- daca soldul contului/subcontului curent este mai mic sau egal cu limita de suma stabilita de catre client, atunci banca nu efectueaza nici un virament automat in contul de depozit overnight


DEPOZITELE NEGOCIATE


Caracteristici:

Clientii persoane fizice, persoane fizice autorizate si persoane juridice, in functie de optiune, pot constitui depozite in lei si valuta sau pot solicita diferite produse de tip depozit, potrivit Nomenclatorului de Produse ale bancii, care presupune deschiderea sau nu a unui cont de depozit pe numele clientului

Este interzisa deschiderea depozitelor la vedere/termen fara alimentarea lor cu suma minima stabilita de banca la data constituirii acestora

Depozite la vedere (overnight): perioada de valabilitate este de 1 zi lucratoare, iar la scadenta, soldul depozitului overnight este transferat automat in contul curent al titularului de cont; pentru depozitele overnight banca calculeaza dobanda fixa, pe care o bonifica in contul curent al titularului de cont, la data expirarii depozitului

Depozite la termen: banca poate deschide clientilor sai depozite la termen cu perioade de valabilitate diferite (1 luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni, 18 luni, etc); perioada de valabilitate este cuprinsa intre data constituirii (inclusiv) si data scadentei (exclusiv), iar banca calculeaza lunar dobanda aferenta (dupa caz, fixa/variabila)

Depozite colaterale: perioada de valabilitate a depozitelor colaterale este corelata cu obiectivul care a generat constituirea lor si este cuprinsa intre data constituirii (inclusiv) si, dupa caz, data scadentei sau data lichidarii (exclusiv); deschiderea depozitelor colaterale nu este plafonata din punct de vedere al sumei

In functie de politica de dobanzi a bancii, de valoarea disponibilitatilor si/sau de termenul pe care se solicita constituirea depozitului, banca poate acorda procente de dobanda pasiva diferite de cele standard sau poate constitui depozite pe alte perioade de valabilitate decat cele ale produselor inregistrate in Nomenclatorul de Produse al bancii. In aceasta situatie, la solicitarea clientului, unitatea teritoriala a bancii poate solicita Directiei de Trezorerie negocierea procentului de dobanda pentru depozitele din Nomenclatorul de Produse ale bancii sau poate solicita constituirea depozitelor atipice, pe termene de valabilitate diferite si cu nivele de dobanzi diferentiate fata de conditiile standard comunicate

Depozitele atipice nu pot fi prelungite automat la data scadentei


2.     Scrisoarea de garantie bancara si avaluri


Definitie: Inscris prin care o banca denumita garanta se angajeaza irevocabil, in cazul in care o persoana fizica sau juridica denumita debitor principal nu va plati la un anumit termen o suma determinata si indicata in mod expres in scrisoare, sa plateasca ea insasi suma neachitata, in favoarea unei alte persoane fizice sau juridice denumita beneficiar, la prima cerere a acestuia.

Scrisoarea de garantie bancara trebuia sa contina cel putin urmatoarele elemente: denumirea si adresa bancii garante, denumirea si adresa persoanei garante, numele si adresa beneficiarului garantiei, obiectul garantiei, valoarea garantiei, termenul de valabilitate a garantiei, clauze speciale, etc.

Exista mai multe tipuri de scrisori de garantie bancara: pentru deschiderea de acreditiv; de participare la licitatie; de buna executie, de neefectuare a platii, etc.

Banca poate elibera clientilor sai scrisori de garantie bancara/avaluri, in lei si/sau in valuta, pe termen scurt, mediu si lung.

Intrucat eliberarea SGB si avalurilor in lei si/sau valuta implica riscuri similare pentru banca ca si acordarea unui credit, analiza cererilor si documentatiilor prezentate de agentii economici se va efectua de catre banca avand in vedere analiza si evaluarea riscului creditelor din prezentele norme metodologice.

La baza emiterii SGB/avalurilor in lei si/sau valuta, documentul contractual utilizat poate fi, dupa caz:

 - 'acord de garantare - contract de credit', in cazul scrisorilor de garantie;

 - 'acord de avalizare - contract de credit', in cazul avalurilor.

Acordurile de garantare/avalizare - contracte de credit se pot incheia pe termen scurt, mediu si lung si vor cuprinde prevederi referitoare la perioada in care se pot elibera scrisori de garantie bancara/avaliza efecte de comert.

In baza fiecarui acord de garantare/avalizare - contract de credit, banca va putea elibera una sau mai multe SGB sau acorda unul ori mai multe avaluri, in conformitate cu conditiile de aprobare.

Destinatie: modalitate de garantare de catre banca a unei plati/prestatii:

√ garantii de plata
√ garantii pentru participarea la licitatii
√ garantii de buna executie
√ garantii pentru plata taxelor si impozitelor catre diverse autoritati
√ garantii pentru restituirea avansurilor
√ garantii in favoarea unui client/nonclient
√ garantarea unor credite acordate clientilor BCR

Volum:

√ SGB emise in baza acordurilor de garantare - contracte de credit trebuie sa se incadreze in sumele, termenele si conditiile prevazute in acordurile incheiate, conform aprobarii.

√ SGB emise in baza contragarantiei unei banci partenere trebuie sa se incadreze ata in sumele, termenele si conditiile prevazute prin contragantie, cat si in limita de expunere stabilita de catre BCR pentru respectiva banca partenera.

Documente necesare:

√ cerere de credit, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal societatea
√ documente care atesta situatia economico-financiara a societatii (bilant, contul de profit si pierdere, balante de verificare). Banca va solicita, dupa caz, raportul auditorilor firmei sau certificarea bilantului conform reglementarilor legale in vigoare
√ garantii propuse, inclusiv acte de proprietate a bunurilor
√ acordul de consultare la Centrala Riscurilor Bancare
√ certificat de atestare fiscala (la prima solicitare si ori de cate ori este necesar)
√ hotararea organului competent potrivit actelor constitutive si legii, cu privire la contractarea si garantarea creditului; in cazul societatilor pe actiuni, se va solicita si inscrierea la Registrul Comertului si avansarea spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV-a a hotararii adunarii generale de contractare a imprumutului;
√ orice alte documente necesare solicitate de banca

Scrisoarea de garantie bancara poate elimina riscul legat de neonorarea obligatiilor asumate prin contractul comercial, poate aplana neincrederea dintre partenerii de afaceri in cazul in care acestia sunt la inceputul colaborarii si poate chiar imbunatatii imaginea clientului din punct de vedere al performantei si standing-ului financiar.


3.     Scrisoarea de bonitate

Scrisoarea de bonitate reprezinta o confirmare a capacitatii de plata a clientului, respectiv certificarea existentei disponibilitatii fondurilor necesare pentru perfectarea tranzactiei comerciale sau financiare. Ea reprezinta documentul pe care banca il elibereaza pentru derularea afacerilor (incheierea unor operatiuni comerciale/financiare, adjudecarea unor oferte, in cazul licitatiilor etc.) clientului sau, la solicitarea acestuia sau a bancii.

Beneficiarul scrisorii de bonitate este partenerul comercial sau finantatorul intern/extern al clientului Bancii;

Scrisoarea poate fi emisa in baza resurselor proprii ale clientului, a unor credite  sau a unor finantari, aflate in curs de derulare;ea poate fi emisa in lei si/sau valuta straina. Perioada de valabilitate se termina o data cu incheierea contractului dintre parti.

Conditia de emitere a scrisorii este ca, la baza solicitarii, trebuie sa existe intentia incheierii unui contract comercial pentru cumpararea unui/unor bunuri/servicii de la un/unii furnizori din tara si/sau strainatate si/sau incheierea altor tipuri de tranzactii.

In redactarea ei banca va analiza solicitarea clientului referitoare la eliberarea scrisorii de bonitate si, potrivit competentelor de aprobare, se decide eliberarea sau nu a scrisorii solicitate. Clientul va specifica in mod obligatoriu scopul utilizarii scrisorii in cauza (tipul tranzactiei, perioada de derulare, denumirea partenerului comercial, a institutiei financiar-bancare, adresa, banca, contul etc.) si va preciza faptul ca scrisoarea de bonitate solicitata va fi utilizata doar pentru scopul sus mentionat.

Scrisoarea de bonitate nu constituie un angajament din partea bancii, iar acest lucru se va inscrie in mod obligatoriu in redactarea ei, indiferent de limba in care scrisoarea va fi scrisa. Ea trebuie eliberata in 2 exemplare originale, un exemplar pentru solicitant si inca unul pentru banca.

Scrisoarea de bonitate prezinta 2 avantaje importante si anume:

√ Se elibereaza anterior incheierii unei tranzactii financiare sau comerciale, facilitand incheierea si finalizarea tranzactiei respective;
√ Comisionul de eliberare este mai mic in comparatie cu cel aferent eliberarii unei scrisori de garantie bancara.


4.     Carduri


BCR pune la dispozitia agentilor economici o serie de carduri care faciliteaza activitatea economica a acestora. Cardurile BCR sunt emise sub sigla VISA, MasterCard sau Maestro.

Cardurile BCR pot fi clasificate dupa tipul cardului (de debit sau credit), dupa moneda de emitere, dupa persoana care solicita cardul, sau dupa intrebuintarea acestora. Astfel, avand in vedere criteriul de clasificare al monedei, BCR emite carduri in moneda nationala RON sau in valuta USD/EUR.

Cardurile de debit emise special pentru persoanele fizice in moneda nationala de catre BCR sunt BCR Maestro, VISA Electron sau Classic, iar cardurile emise in valuta sunt BCR Classic International (USD sau EUR dupa preferinta celui care va intra in posesia cardului). Cardurile de credit sunt BCR Master si BCR Maestro Gold.

BCR pune in serviciul persoanelor juridice carduri de debit in lei Eurocard Business sau valuta VISA Business.

Cardurile de debit sunt alimentate prin virament in contul personal de catre persoanele fizice, dupa tipul cardului cu RON sau valuta la ATM -uri sau prin serviciul plati facturi, iar cardurile de credit sunt alimentate datorita tranzactiilor financiare pe care le exrcita unitatea angajatoare a persoanei ce dispune de cardul respectiv. Acestea din urma la fel ca si cardurile de debit, pot fi activate in RON sau valuta. Cardurile destinate persoanelor juridice pot fi de debit (lei sau valuta) deoarece intreprinderile au capital propriu, patrimoniul acestora acoperind si conturile deschise la unitati bancare sau credit.

Cardurile confera confidentialitatea operatiunilor, economisirea timpului si a banilor la foecare tranzactie si siguranta desfasurarii tranzactiilor datorita codului personal de identificare PIN.

Pentru achizitionarea produselor, BCR a incheiat contracte cu marile firme in baza carora cardurile emise faciliteaza cumpararea produselor fara a dispune de numerar dar si obtinerea de discount-uri datorita posesiei de carduri special destinat unui anumit lant de centre comerciale.


Principii generale de functionare a cardului si a contului de credit:

In baza contractului de credit incheiat intre banca si client , pentru utilizarea efectiva a creditului aprobat, la nivelul Directiei Carduri se va deschide si gestiona in numele detinatorului un cont de card in lei, care se debiteaza automat, in limita plafonului aprobat, cu valoarea tranzactiilor de cumparare sau eliberare de numerar.

Pentru creditele utilizate se percepe o dobanda curenta calculata zilnica la soldul contului; calculul dobanzii se face de la data efectuarii tranzactiei. La sfarsitul fiecarei luni se emite un extras de cont care se trimite prin posta detinatorului la adresa indicata de acesta in cererea de emitere a cardului. In aceste conditii, la primirea cererii, se va verifica cu mare atentie adresa completata pe formular, atragand atentia solicitantului asupra consecintelor in cazul in care aceasta nu este cea reala .

Contul de card poate fi alimentat fie prin depuneri de numerar la orice unitate teritoriala, fie prin transfer bancar. Cu acordul detinatorului se poate plati datoria lunara catre banca prin debitare directa a contului curent al acestuia .

Alimentarile de cont efectuate de catre detinator vor fi utilizate de banca in urmatoarea ordine : plata comisioanelor si a dobanzilor datorate bancii, rambursarea sumelor reprezentand depasirea limitei de creditare , plata c/valorii tranzactiilor de eliberare de numerar, plata c/valorii tranzactiilor de cumparare .

In cazul in care detinatorul nu face plata sumei minime la data scadentei,
acestuia i se va percepe un comision de intarziere la plata, calculat ca un procent,
respectiv 5% , aplicat la suma minima de plata care trebuia achitata la scadenta. In cazulin care valoarea tranzactiilor depaseste plafonul aprobat, se percepe un comision de 5% aplicat la suma care depaseste limita maxima de creditare.
Tipuri de carduri:

Cardul BCR VISA Business- instrument de plata in USD , destinat persoanelor juridice , ai caror angajati se deplaseaza in strainatate , pentru plata bunurilor si serviciilor oriunde este afisata sigla VISA, precum si pentru obtinerea de numerar de la automatele si ghiseele bancare.

Cardul BCR EUROCARD Business- instrument de plata emis in lei, sub sigla EUROCARD/MASTERCARD , destinat persoanelor juridice ai caror angajati efectueaza pe teritoriul Romaniei diverse plati in interes de afaceri ( hotel, restaurant, transport etc.).

BCR EUROCARD MASTERCARD Business-instrument de plata emis in valuta, destinat persoanelor juridice , care calatoresc in strainatate , pentru plata de bunuri/servicii sau pentru obtinerea de numerar de la ATM-uri oriunde in lume este afisata sigla Eurocard MasterCard ( EC/MC ).


Avantaje , dezavantaje , emitere si intretinere:

a) Avantaje

- Cardul BCR VISA Business - este un instrument de plata modern, sigur si rapid, util pe parcursul deplasarilor in strainatate , sigla Visa sub care este emis cardul fund eel mai utilizat sistem de plati din lume ; elimina utilizarea numerarului si a inconvenientelor legate de manipularea, pastrarea in siguranta si transportul acestuia.

- Cardul BCR EUROCARD Business - este un instrument de plata modern, sigur si rapid; elimina utilizarea numerarului si a inconvenientelor legate de manipularea, pastrarea si transportul acestuia

- BCR EuroCard MasterCard Business - achitarea de bunuri sau servicii la once comerciant din strainatate ce are afisata sigla Eurocard MasterCard ,fara a dispune de numerar; accesul 24 de ore din 24 la orice ATM din intreaga lume pentru obtinerea de numerar ; eliminarea riscului pe care il presupune detinerea numerarului; odata aprobat creditul, clientul beneficiaza de acesta timp de 1 an de zile , in limita plafonului aprobat, fara a mar fi necesara intocmirea altei documentatii.

- Mobile Banking BCR - comfort si economie de timp prin folosirea telefonului mobil pentru a intra in legatura cu banca; beneficiati de informatii on-line asupra contului dvs. de si a tranzactiilor efectuate ; siguranta si confidentialitate a operatiunilor ; cel mai modern si mai complex serviciu de acest gen din tara.

- BCR Maestro - posibilitatea de a efectua plati fara a dispune de sume sume in numerar; obtinerea de numerar in orice moment de la ATM-uri serviciul de raportare a cardurilor furate/pierdute non-stop fara costuri suplimentare .

b) Dezavantaje

- moneda in lei nu este acceptata in strainatate ;

- dupa alimentare , pentru a putea fi folosit numerarul de pe card sunt necesare doua zile ;

- diferentieri in functie de fiecare societate ( unele accepta carti de credit altele de debit).

c) Emitere Cardul BCR VISA Business

- fiecarui card i se asociaza un numar de identificare ( PIN ) care se comunica in scris clientului si este cunoscut doar de catre acesta ;

- suma minima necesara pentru deschiderea contului de card : 3000 USD ;
- suma maxima extrasa de la ATM/zi: 500 USD ;

- comisionul pentru eliberarea de numerar : 1,75% din valoarea tranzactiei, minim 5 USD ;

- taxa de emitere a cardului: 10 USD ;

- alimentarea contului de card : franco ;

- taxa de conversie valutara : 2% din valoarea tranzactiei;

- taxa anuala de administrare : 30 USD/card.

Cardul BCR EuroCard Business

- suma minima necesara pentru deschiderea contului de card : 5.000.000 lei;

- numarul maxim de tranzactii de la ATM/zi: 10 ;

- suma maxima extrasa de la ATM/zi: 30.000.000 lei;

- comisionul pentru eliberarea de numerar in reteaua BCR : franco ;

- taxa de emitere a cardului: echivalentul in lei a 5 USD ;

- alimentarea contului de card : franco ;

- taxa anuala de administrare : echivalentul hi lei a 10 USD/card.

BCR EuroCard MasterCard Business

- se acorda pe baza unei analize a bonitatii clientului efectuata de catre unitatea BCR la care acesta s-a adresat;

- odata aprobata cererea de creditare , se incheie un contract pe o perioda de un an intre banca si client, contract ce se poate prelungi printr-un act aditional;

- suma minima de plata : 20% din creditul utilizat plus 100% din dobanda si comisioane;

- taxa de emitere a cardului: 5 USD ;

- taxa de administrare anuala a contului de card 17 USD/card ;

- alimentarea contului de card : franco ;

- comisionul pentru achizitionarea de bunuri si servicii: franco ;

- comisionul pentru eliberarea de numerar de la ATM-uri: 6% .

Mobile Banking BCR

- va asigura prin simpla transmitere/primire de SMS la nr. de telefon 444 :

-vizualizarea soldului contului de card si a ultimelor cinci tranzactii;

- transferul fondurilor intre doua conturi de card de care dispuneti;

- posibilitatea obtinerii unui extras de cont letric ;

- blocarea contului de card in cazul in care acesta a fost pierdut/furat;

- primirea de informatii on-line despre tranzactiile efectuate din conturile de card , la ATM si POS ;
- setare alerta pentru tranzactii la ATM si POS.

- pentru a beneficia de acest serviciu, titulaml de cont de card BCR, client Vodafone trebuie sa incheie un contract cu BCR;

- fiecare client isi poate alege o parola ( maxim 4 caractere numerice ) ;

- valoarea unui abonament: 12 USD /an;

-clientul poate opta pentru:

- plata abonamentului pe un an la incheierea contractu-lui;

- plata in transe lunare de cate un USD , prin acord de debitare a contului de card .

Cardul BCR MAESTRO

- cardul este emis sub marcile ec/Cirrus si edc/Maestro , care apartin organizatiei Europay International;

- persoana fizica trebuie sa completeze cererea de emitere de card , sa-si insuseasca conditiile de utilizare si sa depuna cererea la orice imitate BCR impreuna cu suma minima necesara deschiderii contului de card ;

- suma minima necesara pentru deschidere : 50.000 de lei;

- alimentarea contului este scutita de speze bancare ;

- banca aplica detinatorului o penalizare pentru sumele trase in descoperit in contul de card precum si alte obligatii de plata neachitate fata de banca

- incetarea contractului va deveni efectiva doar dupa ce cardurile emise in baza acestuia vor fi returnate si primite de catre banca iar toate obligatiile detinatorului fata de banca achitate .


d) Intretinerea

1.Cardul si PIN-ul trebuie sa fie utilizate de catre detinatorul de card in stricta concordanta cu conditiile de utilizare . PIN-ul va fi facut cunoscut de catre banca numai detinatorului si este interzisa dezvaluirea lui altei persoane . Dupa comunicarea acestuia si inmanarea cardului, raspunderea bancii subzista exclusiv pentru situatiile prevazute in conditiile de utilizare.

2.La primire cardul va fi semnat pe verso , in spatiul destinat, cu un pix cu pasta.

3.Cardul nu este transferabil. El poate fi utilizat doar :a) de catre detonator b) in conformitate cu conditiile de utilizare din contract c) in perioada de valabilitate inscrisa pe card d) cu respectarea dreptului discretionar al bancii ca, fara o avizare prealabila , sa retraga in orice moment dreptul de utilizare a cardului pentru o anumita tranzactie , neaproband cererea de autorizare a acesteia; sa refuze o noua emitere sau inlocuire de card fara obligatia de a face cunoscuta cauza acestui refuz .

4.Cardul este proprietatea bancii si trebuie restituit imediat bancii la cererea acesteia . O astfel de cerere conduce automat la incetarea contractului.

5. Este interzisa utilizarea cardului in urmatoarele situatii: cardul este anulat sau suspendat. Cardul poate fi anulat sau suspendat de catre banca in momentul incetarii relatiilor cotractuale dintre aceasta si detinatorul de card sau in momentul in care cardul a fost declarat ca fiind pierdut/furat; in afara granitelor tarii. In cazul incalcarii acestor prevederi detinatorul de card raspunde in conditiile legii.


Politica de confidentialitateCopyright © 2010- 2023: Stiucum - Toate Drepturile rezervate.
Reproducerea partiala sau integrala a materialelor de pe acest site este interzisa.

Termeni si conditii - Confidentialitatea datelor - Contact